Parodos
Albumai
„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministro raštas laikinai einančiam Lietuvos atstovo Maskvoje pareigas Jurgiui Baltrušaičiui dėl Lietuvos atstovybės Maskvoje biudžeto ir personalo sudėties.

1920 m. spalio 3 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 208, l. 51, 51 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Aktas, kuriuo Sovietų Rusija perduoda Lietuvos Respublikai 3 mln. aukso rublių, numatytus Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartimi, ir akto priedas, kuriame nurodyti perduodamų dalių dydžiai.

1920 m. spalio 18 d.

LCVA, 383, ap. 7, b. 77, l. 90, 90 a. p., 91, 91 a. p., 92, 92 a.p., 93, 93 a. p., 94, 94 a. p., 95.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos atstovybės Maskvoje posėdžio protokolas.

1920 m. spalio 20 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 155, l. 29, 29 a. p., 30, 30 a. p., 31, 31 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos atstovybės Maskvoje posėdžių protokolai.

1920 m. spalio 21–22 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 155, l. 32, 32 a. p., 33.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos atstovybės Maskvoje posėdžio protokolas.

1920 m. spalio 28 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 155, l. 33 a. p., 34.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos atstovybės Maskvoje teikiamų paslaugų ir jų kainoraščio projektas.

1920 m. spalio 28 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 155, l. 26, 27.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos atstovo Maskvoje Jurgio Baltrušaičio pranešimas apie Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje įkūrimą ir veiklą.

1920 m. spalio 29 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 155, l. 22, 22 a. p., 23.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos atstovo Maskvoje Jurgio Baltrušaičio raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie jo diplomatinį statusą ir pareigas.

1920 m. gruodžio 19 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 208, l. 38.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

[Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos] raštas Lietuvos atstovui Maskvoje Jurgiui Baltrušaičiui apie jo diplomatinį statusą ir pareigas.

1921 m. sausio 20 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 228, l. 135.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos atstovybės Maskvoje ir jos skyrių bei komisijų tarnautojų sąrašas.

1921 m. vasario 15 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 208, l. 36, 36 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinio Maskvoje Jurgio Baltrušaičio raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kuriame nurodomos Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje veiklos bendros pastabos ir instrukcijos.

1921 m. balandžio 20 d.

LCVA, f. 383, ap. 1, b. 208, l. 6, 6 a. p., 7, 7 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinio Maskvoje Jurgio Baltrušaičio pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Juozui Purickiui Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje klausimu.

1921 m. gegužės 9 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 228, l. 12.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje tarnautojų algų lapas

1922 m.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 374, l. 358, 358 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Jurgio Baltrušaičio pranešimas Lenkijos klausimu.

1923 m. gruodžio 20 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 76, l. 2, 2 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–SSRS nepuolimo ir neutraliteto sutarties ir Lietuvos ir SSRS notų nuorašai.

1926 m. rugsėjo 28 d.

LCVA, f. 383, ap. 12, b. 1, l. 77, 77 a. p., 78, 78 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje Jurgis Baltrušaitis ir Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ir teisingumo ministras Mykolas Sleževičius pasirašo dokumentus.

Maskva, 1926 m.

Žurnalo „Ogoniok“ viršelis.

LCVA, 4-04849.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Dienraščio „Lietuvos aidas“ straipsnis, skirtas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutarties 10-mečiui paminėti.

1930 m. liepos 12 d.

LCVA, f. 656, ap. 1, b. 1058, l. 2.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos telegramų agentūros ELTA informacinio biuletenio ištrauka apie Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Jurgio Baltrušaičio veiklos 10-metį.

1930 m.

LCVA, f. 656, ap. 1, b. 697, l. 219.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje Jurgis Baltrušaitis.

 Maskva, [1933 m.].

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 68, l. 15.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas, kuriuo Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje Jurgis Baltrušaitis atleidžiamas iš einamų pareigų ir skiriamas garbės patarėju Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje.

1939 m.

LCVA, f. 383, ap. 2, b. 596, l. 30.

Lt En