Parodos
Albumai
„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto instrukcijos Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijai ir paliaubų sąlygų pastabų nuorašai.

1919 m. spalio 22 d.

LCVA, f. 676, ap. 1, b. 27, l. 1, 2, 2 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų vykdymo Lietuvos komisijos statutas.

[1920 m.]

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 134, 134 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų komisijos posėdžio protokolas.

1920 m. balandžio 21 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 178.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos sub-komisijų sąrašas.

1920 m. balandžio 21 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 180.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos posėdžio protokolas.

1920 m. balandžio 22 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 175.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos bendrosios taisyklės.

[1920 m. balandžio 22 d.]

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 176, 177.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos mėnesio sąmata.

1920 m. balandžio 29 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 32, 32 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos pirmininkas Tomas Norus–Naruševičius.

Data nenustatyta

LCVA, P-03755.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto įgaliojimas, kuriuo Tomas Naruševičius paskiriamas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos pirmininku.

1920 m. balandžio 29 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 27, l. 80.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos narys Petras Klimas.

Paryžius, 1929 m. lapkričio 13 d.

LCVA, P-20577.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto įgaliojimas, kuriuo Petras Klimas paskiriamas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos nariu.

1920 m. balandžio 29 d..

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 27, l. 81.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos generalinis sekretorius Kazys Bizauskas.

Kaunas, [1930–1933 m.].

LCVA, 0-081154.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto įgaliojimas, kuriuo Kazys Bizauskas paskiriamas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos nariu.

1920 m. balandžio 29 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 27, l. 82.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos narys Juozas Vailokaitis.

[1921 m.]

LCVA, 0-011191.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto įgaliojimas, kuriuo Juozas Vailokaitis paskiriamas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos nariu.

1920 m. balandžio 29 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 27, l. 83.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos narys Vytautas Račkauskas.

Kaunas, [1933 m.].

LCVA, A073-P0573.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto įgaliojimas, kuriuo Vytautas Račkauskas paskiriamas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos nariu.

1920 m. balandžio 29 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 27, l. 84.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos narys Simonas Rozenbaumas.

Izraelis, [1933 m.].

LCVA, A073-P0781.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto įgaliojimas, kuriuo Simonas Rozenbaumas paskiriamas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos nariu.

1920 m. balandžio 29 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 27, l. 85.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos narys Domininkas Siemaška.

[1921 m.]

LCVA, 0-011203.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto įgaliojimas, kuriuo Domininkas Siemaška paskiriamas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos nariu.

1920 m. balandžio 29 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 27, l. 86.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacija prieš išvykstant į Maskvą. Nuotraukoje numeriais nurodyti: 1 – Lietuvos delegacijos pirmininkas Tomas Norus–Naruševičius, 2 – Lietuvos delegaciją išlydintis Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas, 3 – Lietuvos delegacijos generalinis sekretorius Kazys Bizauskas, 4 – Lietuvos delegacijos narys Simonas Rozenbaumas.

Kaunas, 1920 m. gegužės 1 d.

LCVA, 0-102199.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos narių išlaidos.

1920 m. gegužės 26 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 76, 77, 78, 79.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos narių sąrašas.

[1920 m. liepos mėn.]

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 27, l. 63.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartis.

1920 m. liepos 12 d.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 193, l. 92, 93, 93 a. p, 94, 94 a. p., 95, 95 a. p., 96, 96, a. p., 97, 97, a. p., 98, 98 a. p., 99, 99 a. p., 100, 100 a. p., 101, 101 a. p., 102, 102 a. p., 103.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento paskelbtas ir Steigiamojo Seimo priimtas 250 000 auksinų kredito suteikimas Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos derybų Lietuvos delegacijos išlaidoms.

1920 m. liepos 13 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 30.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutarčiai vykdyti Ypatingojo skyriaus prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Rytų departamento statutas.

1920 m. gruodžio 3 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 135.

Lt En