PRATARMĖ

Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutarties sudarymas

Pasiuntinybės įkūrimas ir veikla Jurgio Baltrušaičio atstovavimo laikotarpiu

Paskutinieji pasiuntinybės veiklos metai

Parodos
Lt En