PRATARMĖ

I. JONAS ABUKAUSKAS-SIAUBAS, VYTENIS

II. VYTAUTAS BALSYS-UOSIS

III. JONAS ČEPONIS-VAIDEVUTIS

IV. JUOZAS JAKAVONIS-TIGRAS

V. BRONIUS JUOSPAITIS-DIREKTORIUS

VI. JONAS KADŽIONIS-BĖDA

VII. JUOZAS MOCIUS-ŠVIEDRYS, RAINYS

Parodos
Lt En