Apie parodą

Biografijos momentai

Kazimieras Antanavičius fotografijose: vaikystės, jaunystės-studentavimo laikotarpis

Kazimieras Antanavičius fotografijose: mokslinė, politinė veikla, laisvalaikio metu. I dalis

Kazimieras Antanavičius fotografijose: mokslinė, politinė veikla, laisvalaikio metu. II dalis

Kazimieras Antanavičius: bibliografinė rodyklė

Leidiniai, straipsniai, mokslo darbai, skaityti pranešimai, atsiliepimai spaudoje

Rinkiminiai plakatai, skrajutės, kreipimaisi, laiškai

Įvairūs dokumentai, susiję su K. Antanavičiaus moksline, pedagogine, politine veikla

Atsiliepimai apie Kazimierą Antanavičių

Atminimo įamžinimas

Parodos
Lt En