Parodos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingo, skirto parodyti į Lietuvą atvykusiems Europos Parlamento nariams, kad Lietuva siekia visiškos nepriklausomybės, vaizdo įrašo ištrauka. Kalba Andrius Tučkus, Antanas Terleckas

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.  1989 m. vasario 6 d.

Vaizdo įrašas.

LYA, f. K-38, ap. 2, b. 8, įrašo Nr.3.

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 1988 m. liepos 7 d. ir 1989 m. sausio 19 priėmė rezoliucijas, kuriose Sovietų Sąjungos vadovybė kviesta suteikti Pabaltijo tautoms didesnį ūkinį ir kultūrinį savarankiškumą. Atvykę Europos Parlamento nariai,  stengėsi įtikinti, kad Lietuva turėtų likti SSRS sudėtyje, pabrėžė  stabilumo svarbą, siekiant nepakenkti M. Gorbačiovo reformoms SSRS. Mitinge pirmą kartą buvo iškeltas plaktas „Red army go home“, kuris vėliau pradėtas plačiai naudoti kituose mitinguose. 

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos nepriklausomybės sąjungos mitingo, skirto paminėti Molotovo-Ribentropo pakto 50-ąsias metines, vaizdo įrašo ištrauka. Lietuvos laisvės lygos narys Leonardas Vilkas skaito mitingo rezoliuciją

Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. rugpjūčio 23 d.

Vaizdo įrašas.

LYA, f. K-38, ap. 2, b. 12, įrašo Nr. 2.

Lietuvos nepriklausomybės sąjunga buvo įkurta 1989 m. gegužės pabaigoje. Jai priklausė Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“, Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Politinių kalinių gelbėjimo komitetas. Mitingui pasibaigus jo dalyviai prisijungė prie  Baltijos tautų solidarumo akcijos „Baltijos kelias“.

Lt En