Parodos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos piketas prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos rūmų reikalaujantis dėl Rusijos ekonominės blokados Lietuvą paskelbti nelaimės zona

Iš dešinės: 1. Justas Vincas Paleckis, 2. kalba Antanas Terleckas. Vilnius, 1990 m.

P. Lileikio fotonuotrauka.

LCVA, 0-108058.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje, skirtas paremti Lietuvos Nepriklausomybę

Centre kalba Antanas Terleckas. Vilnius. 1990 m. gegužės 3 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 2015, l. 49-1.

Mitinge buvo išreikšta parama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui, Ministrei Pirmininkei Kazimierai Prunskienei, smerkiami Lietuvos komunistų partijos nariai ir kiti asmenys, siūlantys daryti nuolaidas SSRS Prezidentui M. Gorbačiovui reikalaujant atšaukti Kovo 11-osios Aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje, skirtas paremti Lietuvos Nepriklausomybę

Vilnius. 1990 m. gegužės 3 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 2015, l. 49-16.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Luokės kuopos partizanų brolių Blažiejaus, Vytauto ir Antano Vasiliauskų, 1949 m. žuvusių kovoje su sovietiniais okupantais, palaikų iškilmingas palaidojimas

Karstą su bendražygių palaikais neša partizanai, pirmoje eilėje iš kairės: 1. Jonas Kadžionis, 2. Leonas Laurinskas. Antroje eilėje: Povilas Bagdonas. Telšių rajonas, Luokė. 1990 m. rugpjūčio 11 d.

Fotonuotrauka.

Gintaro Šidlausko asmeninis archyvas.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Luokės kuopos partizanų brolių Blažiejaus, Vytauto ir Antano Vasiliauskų, 1949 m. žuvusiu kovoje su sovietiniais okupantais, palaikų iškilmingas palaidojimas

Skautės neša žuvusių partizanų fotonuotraukas. Telšių rajonas, Luokė. 1990 m. rugpjūčio 11 d.

Fotonuotrauka.

Gintaro Šidlausko asmeninis archyvas.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos piketas prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos rūmų

Kalba  Antanas Terleckas. Vilnius. 1990 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 52, l. 3-197.

Lietuvos laisvės lyga siekė atstatydinti Kazimieros Prunskienės vadovaujamą vyriausybę, kuri, jų požiūriu, „vykdė svetimųjų valią“, dėl prekių trūkumo keldama kainas, „siekė sukelti nuskurdintos minios nepasitenkinimą, kurį norėta nukreipti prieš Aukščiausiąją Tarybą“.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos piketas prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos rūmų

Vilnius. 1990 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 52, l. 3-198.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos piketas prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos rūmų

Vilnius. 1990 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 52, l. 3-196.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Straipsnio „Riteriai be baimės ir priekaišto“, publikuoto laikraštyje „Klaipėda“ Nr. 62, iškarpa

1991 m. kovo 28 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1658, l. 246.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos Sąjūdžio piketas – protesto akcija „OMON von!“ prie SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) vidaus kariuomenės Vilniaus ypatingos paskirties milicijos būrio (rus. OMON) bazės Vilniuje, Valakampiuose

Dešinėje stovi Antanas Terleckas. Vilnius. 1991 m. rugpjūčio 9–11 d.

J. Juknevičiaus fotonuotrauka.

LCVA, 0-128219.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo

Iš kairės: 1. prof.  Vytautas Landsbergis, 2.  Antanas Terleckas. Vilnius. 1993 m. rugpjūčio 23 d.

V. Kapočiaus fotonuotrauka.

LCVA, 0-129676.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su disidentais po apdovanojimo ceremonijos

Antroje eilėje centre Antanas Terleckas.  Vilnius, Lietuvos Respublikos prezidentūra. 1998 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, f. R-428, ap. 1, b. 27, l. 1.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas ir Antanas Terleckas per apdovanojimo Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi ceremoniją

Vilnius, Lietuvos Respublikos prezidentūra. 2004 m. vasario 16 d.

Fotonuotrauka.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, R-P334.

Lt En