Parodos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Iš tremties grįžęs Antanas Terleckas su vaikais prie savo namų

Vilnius.  1987 m.

Fotonuotrauka.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, RF411.

Antano ir Elenos Terleckų namai ilgus metus buvo neformalus Lietuvos laisvės lygos narių štabas.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo, skirtas Molotovo-Ribentropo pakto slaptiesiems protokolams pasmerkti

Antroje eilėje iš kairės: 4. kunigas Robertas Grigas, 5. Antanas Terleckas. Vilnius. 1987 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 52, l. 2-93.

Pirmą kartą sovietinėje Lietuvoje įvykusiame viešame protesto mitinge buvo pareikalauta atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Straipsnio „Štai jie, naujojo gyvenimo ir mūsų ateities priešininkai“, publikuoto laikraštyje „Tiesa“, iškarpa

1987 m. rugpjūčio 25 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1880, l. 12.

Tai vienas iš daugelio Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nurodymu spaudoje publikuotų propagandinių straipsnių, smerkiančių Lietuvos laisvės lygos 1987 m. rugpjūčio 23 d. surengtą pirmą viešą protesto mitingą, skirtą pasmerkti Molotovo-Ribentropo pakto slaptuosius protokolus ir  reikalavusį atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Kvietimas į Lietuvos laisvės lygos mitingą, skirtą pirmą kartą viešai paminėti 40-ąsias masinio Lietuvos gyventojų trėmimo, vykusio 1948 m. gegužės mėn., metines

1988 m. gegužės 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1747, l. 10.

Kvietimai į 1988 m. gegužės 22 d. Vilniuje, Gedimino (dabar – Katedros) aikštėje turėjusi vykti mitingą buvo iškabinti Vilniuje, dalyvauti mitinge tikintieji buvo kviečiami kai kuriose Vilniaus bažnyčiose, apie renginį pranešė užsienio radijo stotys  transliuojančios laidas lietuvių kalba. Mitingo dieną jo rengėjai A. Terleckas, V. Bogušis buvo priversti praleisti namų arešte. Mitinge kalbėjo Andrius Tučkus, Algimantas Vaišnoras, Algimantas Andreika. Mitingas truko vos 15–20 minučių, jo dalyvius jėga išvaikė milicija, A. Andreika ir kai kurie kiti mitingo organizatoriai buvo sulaikyti.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Pirmasis viešas Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas paminėti 1941 m. masinių trėmimų į Sibirą aukas. Pirmoje eilėje Antanas Terleckas

Antroje eilėje iš kairės: 1. kunigas Robertas Grigas. Ant pakylos stovi iš kairės: 3. Vytautas Bogušis, 4. Vytautas Vaineikis, 5. Algimantas Andreika, 6. Stasys Pancerna. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. birželio 14 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1909, l. 22-1.

Mitinge dalyvavo apie 3 tūkst. žmonių, kalbėjo V. Bogušis, A. Terleckas, Andrius Tučkus, Antanas Grigas ir kiti.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Pirmasis viešas Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas paminėti 1941 m. masinių trėmimų į Sibirą aukas

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. birželio 14 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-34102.

Mitinge Lietuvos laisvės lygos narys, buvęs Lietuvos partizanas, politinis kalinys Leonas Laurinskas (1926–2013) pirmą kartą viešai iškėlė tuomet draudžiamą Lietuvos trispalvę vėliavą.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Pirmasis viešas Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas paminėti 1941 m. masinių trėmimų į Sibirą aukas

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. birželio 14 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-34105.

Mitinge Lietuvos laisvės lygos narys, buvęs Lietuvos partizanas, politinis kalinys Leonas Laurinskas (1926–2013) pirmą kartą viešai iškėlė tuomet draudžiamą Lietuvos trispalvę vėliavą.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos programos projektas

Vilnius. 1988 m. liepos 3 d.

Kopija. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1747, l. 20, 21, 22.

1988 m. liepos 3 d. Lietuvos laisvės lyga pareiškė išeinanti iš pogrindžio ir paskelbė savo programą, kurioje nurodė galutinį tikslą – laisva Lietuva Europos tautų konfederacijoje.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos (ideologinė kontržvalgyba) Antanui Terleckui ir kitiems asmenims vestos grupinio operatyvinio ištyrimo bylos „Svita“ įskaitos kortelė

1988 m.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelės Nr. 39412, 39412 ap.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio mitingas, skirtas paminėti 49-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo metines

Vilnius, Vingio parkas. 1988 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, RF729.

Mitinge dalyvavo apie 150 tūkst. žmonių. Mitinge buvo pasmerkti Molotovo-Ribentropo pakto slaptieji protokolai ir jų padariniai, akcentuotos Lietuvos suvereniteto, ekologijos, ekonominio savarankiškumo problemos. Mitingo organizatoriai neleido kalbėti Lietuvos laisvės lygos atstovams Andriui Tučkui ir Robertui Grigui, planavusiems ne tik pasmerkti Molotovo-Ribentropo paktą, bet ir pareikalauti likviduoti jo  pasekmes – Lietuvos okupaciją ir aneksiją.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos (ideologinė kontržvalgyba) parengtas papildomų agentūrinių-operatyvinių ir kriminalistinių priemonių, taikytinų grupinio operatyvinio ištyrimo byloje „Svita,“ planas

1988 m. rugsėjo 23 d.

Nuorašas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1386, l. 204, 205, 206.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas pasmerkti 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasekmes. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė

1988 m. rugsėjo 28 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-44.

Lietuvos laisvės lygos organizuojamą mitingą Vilniaus m. Lenino r. liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas  uždraudė. Prieš mitingo dalyvius buvo pasiųsti milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės specialieji daliniai, kurie apsupo protestuotojus ir pradėjo juos mušti guminėmis lazdomis (vad. „bananais“). Protesto mitingo malšinimo akcijai prigijo pavadinimas „bananų balius“. Tai buvo paskutinis kartas sovietinės Lietuvos istorijoje kai prieš mitingo dalyvius buvo panaudota jėga.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas pasmerkti 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasekmes. Centre kalba Antanas Terleckas

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. rugsėjo 28 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-1.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas pasmerkti 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasekmes

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. rugsėjo 28 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-46.

Fotonuotraukoje antrame plane už gėlyno matosi SSRS vidaus kariuomenės specialiojo dalinio kareiviai, kurie kartu su milicininkais apsupo protestuotojus ir pradėjo juos mušti guminėmis lazdomis (vad. „bananais“). Protesto mitingo malšinimo akcijai prigijo pavadinimas „bananų balius“.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas pasmerkti 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasekmes

Vilnius, M. Gorkio (dabar – Pilies) gatvė. 1988 m. rugsėjo 28 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-65.

Malšinti mitingą buvo pasiųsti milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės specialieji daliniai, kurie apsupo protestuotojus ir pradėjo juos mušti guminėmis lazdomis (vad. „bananais“). Protesto mitingo malšinimo akcijai prigijo pavadinimas „bananų balius“. Tai buvo paskutinis kartas sovietinės Lietuvos istorijoje kai prieš mitingo dalyvius buvo panaudota jėga.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas pasmerkti 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasekmes. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė

1988 m. rugsėjo 28 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-71.

Malšinti mitingą buvo pasiųsti milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės specialieji daliniai, kurie apsupo protestuotojus ir pradėjo juos mušti guminėmis lazdomis (vad. „bananais“). Protesto mitingo malšinimo akcijai prigijo pavadinimas „bananų balius“.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. Kalba Lietuvos laisvės lygos atstovas Antanas Terleckas

Vilnius, Sporto rūmai. 1988 m. spalio 22–23 d.

R. Beliajevienės fotonuotrauka.

LCVA, 0-094219.

A. Terleckas savo kalboje iškėlė tuo metu radikalius reikalavimus: paskelbti neturinčiu teisinės galios Molotovo-Ribentropo paktą, iš Lietuvos  išvesti okupacinę kariuomenę.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos demokratų partijos sukūrimo darbo grupės mitingas, skirtas paminėti 1941 m. sausio 10 d. pasirašyto Molotovo-Ribentropo pakto slaptojo protokolo pasekmes

Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. sausio 10 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1951, l. 102-28.

Mitinge dalyvavo 12–13 tūkst. žmonių. Mitingo dalyviai pasisakė prieš komunistų partiją, reikalavo atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, iš Lietuvos išvesti okupacinę kariuomenę. Mitinge pirmą kartą jaunuoliai buvo paraginti netarnauti sovietinėje armijoje.  

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos demokratų partijos sukūrimo darbo grupės mitingas, skirtas paminėti 1941 m. sausio 10 d. pasirašyto Molotovo-Ribentropo pakto slaptojo protokolo pasekmes

Trečias iš kairės Antanas Terleckas. Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. sausio 10 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46., b. 1951, l. 101-34.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos demokratų partijos sukūrimo darbo grupės mitingas, skirtas paminėti 1941 m. sausio 10 d. pasirašyto Molotovo-Ribentropo pakto slaptojo protokolo pasekmes

Iš kairės: 2. Leonas Laurinskas, 3. Artūras Skučas, 4. Antanas Terleckas. Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. sausio 10 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1951, l. 101-16.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Kvietimas į mitingą, skirtą parodyti į Lietuvą atvykusiems Europos Parlamento nariams, kad Lietuva siekia visiškos nepriklausomybės

1989 m. sausio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1959, l. 1.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

„Moralinio ultimatumo TSRS vyriausybei“, išleisto anglų kalba JAV, ištrauka

JAV, Čikaga. 1989 m.

Kopija. Dokumentas anglų kalba.

LYA, f. K-1, ap. b/n-1, b. 300, l. 2, 3.

Ultimatumo tekstą 1979 m. parengė Lietuvos laisvės lygos narys, disidentas, politinis kalinys Algirdas Statkevičius (1923–2016), jame plačiai išdėstytos Lietuvos okupavimo ir inkorporavimo Į SSRS aplinkybės, aprašyti okupacinės valdžios nusikaltimai, reikalaujama  paskelbti SSRS ir Vokietijos 1939 m. susitarimus,  nutraukti Lietuvos okupaciją ir  atlyginti žalą.  Publikacijos įžangoje nurodyta, kad ultimatumo kopija 1989 m. vasario 6 d. buvo išsiųsta SSRS vadovui Michailui Gorbačiovui.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas parodyti į Lietuvą atvykusiems Europos Parlamento nariams, kad Lietuva siekia visiškos nepriklausomybės. Kalba Antanas Terleckas

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1989 m. vasario 6 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1959, l. 36-6.

Mitingą organizavo Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 1988 m. liepos 7 d. ir 1989 m. sausio 19 d. priėmė rezoliucijas, kuriose Sovietų Sąjungos vadovybė kviesta suteikti Pabaltijo tautoms didesnį ūkinį ir kultūrinį savarankiškumą. Atvykę Europos Parlamento nariai stengėsi pabrėžti, kad Lietuva turėtų likti SSRS sudėtyje, kalbėjo apie stabilumo svarbą, siekiant nepakenkti M. Gorbačiovo reformoms SSRS. Mitinge pirmą kartą iškeltas plaktas „Red army go home“, vėliau plačiai naudotas  kituose renginiuose.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas parodyti į Lietuvą atvykusiems Europos Parlamento nariams, kad Lietuva siekia visiškos nepriklausomybės

Antroje eilėje iš kairės: 2. kalba į megafoną Petras Gražulis, 4. Antanas Terleckas. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1989 m. vasario 6 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1959, l. 36-6.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas, skirtas parodyti į Lietuvą atvykusiems Europos Parlamento nariams, kad Lietuva siekia visiškos nepriklausomybės

Pirmoje eilėje  iš kairės: 2. Andrius Tučkus, 3. kunigas Robertas Grigas, 4. Algimantas Andreika. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1989 m. vasario 6 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1959, l. 36-17.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Straipsnio „Diskusija“, publikuoto laikraštyje „Vakarinės naujienos“, iškarpa

1989 m. vasario 7 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1959, l. 40.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Žuvusių Lietuvos partizanų pagerbimas prie buvusios NKVD-MGB Varnių valsčiaus poskyrio būstinės

Ant pakylos kalba Lietuvos laisvės lygos Telšių skyriaus pirmininkas Gintaras Šidlauskas. Varniai. 1989 m. vasario 12 d.

Fotonuotrauka.

Asmeninis Gintaro Šidlausko archyvas.

Pirmą viešą žuvusių partizanų pagerbimą surengė Lietuvos laisvės lygos Telšių skyrius.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Žuvusių Lietuvos partizanų pagerbimas prie buvusios NKVD-MGB Varnių valsčiaus poskyrio būstinės

Kalba Antanas Terleckas. Varniai. 1989 m. vasario 12 d.

Fotonuotrauka.

Asmeninis Gintaro Šidlausko archyvas.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) raštas LSSR prokuratūrai dėl Lietuvos laisvės lygos veiklos

1989 m. kovo 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1,ap. 46, b. 1394, l. 247.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos nepriklausomybės sąjungos mitingas, skirtas 49-osioms Lietuvos okupacijos metinėms paminėti

Pirmas iš kairės Algimantas Andreika. Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. birželio 11 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1977, l. 47-1.

Lietuvos nepriklausomybės sąjunga buvo įkurta 1989 m. gegužės pabaigoje. Jai priklausė Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“, Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Politinių kalinių gelbėjimo komitetas. Sąjungos organizuotame mitinge dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. Mitinge A. Andreika sudegino sovietinės armijos kareivio iškamšą.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos informacinis biuletenis Nr. 10

1989 m. balandžio 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1747, l. 151.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Paminklo žuvusiems Lietuvos partizanams atidengimo iškilmės

Kalba Lietuvos laisvės lygos tautinės tarybos narys Leonardas Vilkas. Varniai. 1989 m. gegužės 7 d.

Fotonuotrauka.

Asmeninis Gintaro Šidlausko archyvas.

Pirmą paminklą žuvusiems Lietuvos partizanams pastatė Lietuvos laisvės lygos Telšių skyrius.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos piketas prie Lietuvos komunistų partijos centro komiteto rūmų

Trečias iš kairės Antanas Terleckas. Vilnius. 1989 m.

V. Kapočiaus fotonuotrauka.

LCVA, 0-127647.

Lietuvos laisvės lyga, reikalaudama nutraukti Molotovo-Ribentropo pakto vykdymą ir išvesti sovietų okupacinę kariuomenę iš Lietuvos, paskelbė bado streiką.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos nepriklausomybės sąjungos mitingas, skirtas paminėti 69-ąsias taikos sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Sovietų Rusijos pasirašymo metines

Centre iš kairės: 1. kalba  Antanas Terleckas, 2. Viktoras Petkus. Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. liepos 12 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1982, l. 29-5.

Lietuvos nepriklausomybės sąjunga buvo įkurta 1989 m. gegužės pabaigoje. Jai priklausė Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“, Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Politinių kalinių gelbėjimo komitetas. Sąjungos organizuotame mitinge dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos nepriklausomybės sąjungos mitingo, skirto paminėti 69-ąsias taikos sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Sovietų Rusijos pasirašymo metines, dalyvių eisena

Vilnius, T. Kosciuškos gatvė. 1989 m. liepos 12 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1982, l. 29-30.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos nepriklausomybės sąjungos mitingas, skirtas paminėti 69-ąsias taikos sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Sovietų Rusijos pasirašymo metines

Vilnius, Lenino (dabar – Lukiškių) aikštė. 1989 m. liepos 12 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1982, l. 29-21.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos nepriklausomybės sąjungos mitingas, skirtas paminėti 69-ąsias taikos sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Sovietų Rusijos pasirašymo metines

Vilnius, Lenino (dabar – Lukiškių) aikštė. 1989 m. liepos 12 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1982, l. 29-12.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Kvietimas į mitingą, skirtą paminėti Molotovo-Ribentropo pakto 50-ąsias metines

1989 m. rugpjūčio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1986, l. 1.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos nepriklausomybės sąjungos mitingas, skirtas paminėti Molotovo-Ribentropo pakto 50-ąsias metines

Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. rugpjūčio 23 d.

Kadras iš vaizdo įrašo.

LYA, f. K-38, ap. 2, b. 12, įrašo Nr.1.

Lietuvos nepriklausomybės sąjunga buvo įkurta 1989 m. gegužės pabaigoje. Jai priklausė Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“, Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Politinių kalinių gelbėjimo komitetas. Mitinge buvo sudeginta iškamša su Stalino ir Hitlerio galvom. Mitingui pasibaigus jo dalyviai prisijungė prie  Baltijos tautų solidarumo akcijos „Baltijos kelias“.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos mitingas Vilniuje prie koplytstulpio Stalino-Hitlerio aukoms atminti

Iš kairės: 1.  Antanas Terleckas, 2. Lietuvos laisvės lygos Telšių skyriaus pirmininkas Gintaras Šidlauskas. Vilnius, Ukmergės g.  1989 m. rugpjūčio 23 d.

Kadras iš vaizdo įrašo.

LYA, f. K-38, ap. 2, b. 12, įrašo Nr. 2.

Mitingui pasibaigus jo dalyviai prisijungė prie  Baltijos tautų solidarumo akcijos „Baltijos kelias“.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos Šiaulių skyriaus teatralizuotas protesto mitingas prieš Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes

Šiauliai. 1989 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 1335, l. 1-15.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos Šiaulių skyriaus teatralizuotas protesto mitingas prieš Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes

Šiauliai. 1989 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 1335, l. 1-9.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos Šiaulių skyriaus teatralizuotas protesto mitingas prieš Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes

Šiauliai. 1989 m. rugpjūčio 23 d

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 1335, l. 1-10.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos Akademinio jaunimo skyriaus ir Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ atsišaukimas „Į lietuvių tautą“

Vilnius. 1989 m. rugsėjo 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1990, l. 2.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos kvietimas į mitingą, skirtą paminėti 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašytų Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų 50-ąsias metines

1989 m. rugsėjo mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1990, l. 3.

Kvietimo apačioje yra spaudas, kuriame įrašyta, kad LSSR KGB 5 tarnybos antisovietinių anoniminių dokumentų autorių, operatyvinės įskaitos bylų objektų ir profilaktuotų asmenų rašto pavyzdžių kartotekoje rašysenos, kuria parašytas kvietimas, pavyzdžio nėra.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos, Lietuvos Helsinkio grupės ir Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ mitingas, skirtas paminėti 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašytų Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų 50-ąsias metines

Centre Antanas Terleckas. Vilnius. 1989 m. rugsėjo 28 d.

E. Masevičiaus fotonuotrauka.

LCVA, 0-099971.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos, Lietuvos Helsinkio grupės ir Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ mitingas, skirtas paminėti 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašytų Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų 50-ąsias metines

Centre Antanas Terleckas. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1989 m. rugsėjo 28 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1990, l. 31-35.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) raštas LSSR prokuratūrai dėl Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 1989 m. rugsėjo mėn. pabaigoje vykusių antisovietinių akcijų

1989 m. spalio 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1394, l. 244.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Lietuvos laisvės lygos nariams vestų operatyvinės įskaitos bylų įskaitos kortelės

1987–1989 m.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 20.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Memorialinės lentos ant buvusios Telšių ješivos pastato atidengimo ceremonija

Iš kairės: 1. Antanas Terleckas, 2. Lietuvos laisvės lygos Telšių skyriaus narys Vytautas Kneita. Telšiai. 1989 m. spalio 15 d.

Fotonuotrauka.

Asmeninis Gintaro Šidlausko archyvas.

Memorialinė lenta buvo sukurta ir atidengta Lietuvos laisvės lygos Telšių skyriaus ir Telšių žydų bendruomenės iniciatyva.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos, Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ ir Lietuvos komiteto „Ženeva-49“ mitingo dėl okupacinės SSRS armijos išvedimo iš Lietuvos dalyvių eisena

Trečioje eilėje iš kairės: 3. Algimantas Andreika. Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. spalio 22 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 584, l. 61.

Lietuvos komitetą „Ženeva-49“ subūrė karinės prievolės okupacinėje SSRS armijoje atsisakę jaunuoliai.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos, Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ ir Lietuvos komiteto „Ženeva-49“ mitingas dėl okupacinės SSRS armijos išvedimo iš Lietuvos

Vilnius, Kalnų parkas. 1989 m. spalio 22 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 584, l. 65.

Mitingo dalyvių 1989 m. šaukimo į sovietinę armiją laidotuvėms pagamintas „karstas“. Mitinge buvo surengta sovietinės armijos karinių bilietų grąžinimo akcija, kurios metu kariniai bilietai buvo dedami į tam tikslui pagamintą „karstą“.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) raštas LSSR prokuratūrai dėl 1989 m. spalio 22 d. mitinge Vilniuje antisovietines kalbas sakiusių asmenų atsakomybės

1989 m. lapkričio 15 d.

Originalas.  Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1394, l. 245, 246.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Antanas Terleckas (kairėje) ir Viktoras Petkus Lietuvos ambasadoje Vašingtone

JAV, Vašingtonas 1989 m. lapkričio mėn.

Fotonuotrauka.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, R-P325.

Lietuvos laisvės lygos vadovas A. Terleckas ir Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas V. Petkus Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko Kazio Bobelio kvietimu, 1989 m. spalio 20 d. – gruodžio 9 d. lankėsi JAV. A. Terleckas knygoje „Didysis sąmokslas prieš Lietuvą“ (Kaunas, 1996 m.) rašė, kad susitikimuose su išeiviais jis aiškino, jog „Gorbačiovas yra rusų imperializmo pašauktas išgelbėti griūvančią imperiją“ ir kad tik išvijus okupantus iš Lietuvos bus galima užkirsti kelią LKP CK pirmajam sekretoriui A. Brazauskui tapti Lietuvos Prezidentu. Tačiau „lietuviškosios kompartijos“ ir A. Brazausko kritika buvo nepriimtina daugumai išeivių. JAV lietuviai reiškė viltį, kad po kokių 5 m. Lietuva bus nepriklausoma valstybė.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1 skyriaus sudarytas 1989 m. lapkričio 15 d. šifruotos telegramos apie JAV Kongreso narių susitikimus su Sąjūdžio ir kitų Lietuvos organizacijų atstovais išrašas

1989 m. lapkričio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 333, l. 289, 290.

Sąjūdžio atstovas, akademikas A. Buračas informavo JAV įstatymų leidėjus, kad Sąjūdis atsiskyrimą nuo SSRS planuoja įgyvendinti parlamentiniu keliu, kad Sąjūdžio pozicija skiriasi nuo Lietuvos laisvės lygos ir kitų organizacijų, reikalaujančių nedelsiant nutraukti ryšius su Maskva,  pozicijos.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos piketas prie Lietuvos operos ir baleto teatro, kuriame vyko Lietuvos komunistų partijos (LKP) neeilinis XX suvažiavimas

Kairėje – Antanas Terleckas. Vilnius. [1989 m. gruodžio 19–22 d.]

R. Jurgaičio fotonuotrauka (ELTA).

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 582, l. 140.

1989 m. gruodžio 19–22 d. neeiliniame LKP XX suvažiavime partija atsiskyrė nuo SSKP ir tapo savarankiška. Lietuvos laisvės lyga komunistų partiją laikė nusikalstama struktūra, todėl reikalavo ją uždrausti. Pikete demonstruotos raudonu audeklu apkaltos dėžės, simbolizuojančios tragišką tarnybos sovietinėje armijoje  metu žuvusių Lietuvos jaunuolių likimą.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos laisvės lygos piketas prie Lietuvos operos ir baleto teatro, kuriame vyko Lietuvos komunistų partijos neeilinis XX suvažiavimas

Kairėje – Antanas Terleckas. Vilnius. [1989 m. gruodžio 19–22 d.]

R. Jurgaičio fotonuotrauka (ELTA).

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 582, l. 141.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmoji sesija

Antras iš kairės – Antanas Terleckas. Vilnius. 1990 m. kovo 11 d.

V. Kapočiaus fotonuotrauka.

LCVA, 0-129712.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LYA)

Radijo stoties „Laisvosios Europos radijas“ 1990 m. kovo 15 d. transliuoto pranešimo apie tai, kad Lietuvos laisvės lyga remia Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pastangas atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę tekstas

1990 m. kovo mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1748, l. 3, 4.

Lt En