Parodos
Albumai
LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Pratarmė

Gynybiniai įtvirtinimai – pilys yra vieni iš įspūdingiausių Lietuvos kultūros paveldo paminklų. Medinės, o vėliau ir mūrinės, pilys Lietuvoje atspindi mūsų krašto istoriją, protėvių pastangas apginti valstybės ir tautos interesus. Viduramžiais Lietuvos miestų gynybinę sistemą paprastai sudarė du pagrindiniai elementai: pilis ir miesto siena. Pilies mūrai supo valdovo rezidenciją, o miesto siena – amatininkų, pirklių ir miestiečių gyvenamuosius pastatus. Lietuvos teritorijoje šie du gynybiniai įtvirtinimai atsirado ne vienu laiku. Kryžiuočių ordino agresiją Viduramžių Lietuva pasitiko su medinėmis pilimis, jose gynėsi ir apgynė savo nepriklausomybę. Medinė buvo legendinė Vorutos pilis, kurioje Mindaugas atrėmė savo priešų puolimą, ir garsioji Veliuonos pilis – svarbiausias lietuvių forpostas kovoje su kryžiuočiais. Mūrinės pilys Lietuvoje pasirodė XIV a. Mūrinėmis pilimis visų pirma stengtasi įtvirtinti valstybės branduolį. Tai pagrindiniai valstybės centrai – sostinė Vilnius, Senieji bei Naujieji Trakai – ir juos iš vakarų, pietų ir rytų supusios Kauno, Gardino, Naugarduko, Lydos, Krėvos ir Medininkų pilys. Itin svarbi miestų gynybos istorijoje yra Vilniaus gynybinė siena, kuri yra unikali, nes kiti Lietuvos miestai XVI a. gynybinių mūro sienų neturėjo. Kauno, Klaipėdos bei Biržų gynybinės sienos su grioviais ir pylimais statytos jau XVII a. ir buvo daug paprastesnės. Lietuvos gynybinės pilys XVI – XVII a. nebeatitiko to meto karybos reikalavimų, todėl imtos statyti bastioninės pilys. Pirmoji bastioninė pilis Rytų Pabaltijyje buvo Klaipėdos pilis. Tačiau bastionines Lietuvos pilis geriausiai reprezentuoja Biržų pilis. Šioje parodoje pamatysite kaip atrodė sugriauti Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai, dalis kurių vėliau restauruoti ir atstatyti. Kviečiame aplankyti.
LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Kernavės piliakalnių rekonstrukcijos piešinys. Piešė architektas S. Lasavickas. 1980 m.

VRVA. F. 1171, ap. 1, b. 365, l. 1

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Sauginių gyvenvietės įtvirtinimų rekonstrukcija. Architektas S. Lasavickas.

VRVA. F. 1171, ap. 1, b. 65, l. 1

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Vytėnų pilies rekonstrukcija.

VRVA. F. 1171, ap. 1, b. 356, l. 1

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Klaipėdos miesto gynybiniai įtvirtinimai. Vaizdas nuo kurtinos. Dešinėje bastionas, kairėje pusbastionis, priešais ravelinas.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b.2838, l. 1c

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Klaipėdos miesto gynybiniai įtvirtinimai. Iš ravelino pusės fotografuota kurtina. Nuotraukoje matyti akmenys pakrantėje. Perkasos I vieta ir jos dalis su akmens grindinio fragmentu (parodyta rodykle).

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 2838, l. 6

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Klaipėdos miesto gynybiniai įtvirtinimai. Kurtina. Kurtina iš bastiono flanko.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 2835, l. 2

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 2835, l. 8

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Klaipėdos miesto gynybiniai įtvirtinimai. Restauruotas prieštiltis. Bokštai iš vidaus pusės.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 2829, l. 3

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Klaipėdos miesto gynybiniai įtvirtinimai. Korpusas Nr. 7. Blindažas. Fasado restauravimas.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 2829, l. 28

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 2829, l. 34

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Kauno miesto gynybinės sienos bokštas.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 1807, l. 46

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 1940, l. 7

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 1940, l. 13

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Medininkų pilis. Piešinys.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 3306, l. 25

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Medininkų pilies rekonstrukcija. S. Lasavickas. 1963.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 3306, l. 28

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Medininkų pilis. Donžonas iš šiaurinės ir pietinės pusių. Vaizdas prieš konservaciją.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 3306, l. 39

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 3306, l. 43

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Medininkų pilis. Pirmieji konservacijos darbai pilies šiaurinės gynybinės sienos vakarinėje pusėje. Fotografija architekto S. Lasavicko.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 3306, l. 74

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Medininkų pilis. Donžonas ir šiaurinė gynybinė siena 1962 m.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 3306, l. 104

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Trakų salos pilis. Rytiniai kazematai žvelgiant nuo rūmų pietinių sienų. 1943 m. V. Romanovičiaus grafika. Fotografuota M. Sakalausko 1973 m.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 4204, l. 18

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Trakų pilies pietvakarių gynybinio bokšto griuvėsiai 1964-1965 m. Uljanovsko Dailės muziejus. Akvarelė. V. Griaznovas.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 628, l. 8

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Pietinė ir centrinė rytinių kazematų dalis apie 1968 m. Fotografuota M. Sakalausko.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 4204, l. 29

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Restauruojamos Trakų pilies vaizdai.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 4174, l. 35

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 4175, l. 16

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 4177, l. 20

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Trakų salos pilis. Priešpilis prieš restauraciją. 1981 m. Fotografavo M. Sakalauskas.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 4197, l. 7

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 4197, l. 19

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

1779 m. Vilniaus pilių planas. Pagal A. Rossi.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 6205, l. 2

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Aukštutinė ir Žemutinė pilys XVIII a. II p.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 6205, l. 4

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Vilniaus Žemutinė pilis (P. Smuglevičiaus piešinys).

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 6205, l. 10

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Neris prie Gedimino pilies. Akvarelė. I. Trutnevas.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 628, l. 23

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Vilniaus Žemutinės pilies rūmų šiaurinis fasadas. Aukštutinės pilies pietinis bokštas ir pilies griuvėsiai. P. Smuglevičius. 1786 m.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 5132, l. 19

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Aukštutinės pilies rūmų pietryčių ir šiaurės fasadai. P. Smuglevičius. 1786 m.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 5132, l. 21

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Pilies teritorijos vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. P. Smuglevičius. 1786 m.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b.5132, l. 24

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Vilniaus miesto vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. J. Pieška XIX a. pr.

VRVA. F. 1019, ap.11, b. 5132, l. 26

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Pilies kalnas nuo Šnipiškių pusės. B.Ruseckas. XIX a. II p.

VRVA. F. 1019, ap.11, b. 5132, l. 42

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Pilies kalnas iš šiaurės vakarų pusės. Atvirlaiškis. Apie XIX a. 60-uosius metus.

VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 5132, l. 44

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Vakarinis pilies bokštas. Atvirlaiškis. XX a pr.

VRVA. F. 1019, ap.11, b. 5132, l. 63

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Vilniaus pilies karalių rūmų fasadas iš įėjimo pusės.

VRVA. F. 9, ap. –, b. 17, l. 8

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Medinės pilies dalies šiaurės rytų Gedimino kalno papėdėje rekonstrukcija. 1978 m.

VRVA. F. 1019, ap.11, b. 5122, l. 96

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Šiaurės – rytinės gynybinės sienos ir bokšto antrojo statybos etapo rekonstrukcijos vaizdas iš pilies vidaus pusės. 1978 m.

VRVA. F. 1019, ap.11, b. 5122, l. 106

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Biržų pilis. 1984 m.

VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 1191, l. 4

VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 1191, l. 10

VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 1191, l. 21

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Biržų pilies teritorija. 1984 m.

VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 1191, l. 27

VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 1191, l. 36

 

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Raudonės pilies situacinis planas. 1960 m.

VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 16556, l. 22

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Raudonės pilies pietinis korpusas, pietinis fasadas. 1960 m.

VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 16555, l. 5

LIETUVOS GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI

Raudonės pilies fasadas ir pjūvis. 1960 m.

VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 16555, l. 6

Lt En