Parodos
Albumai
„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Virtuali paroda „Lietuvos buriuotojų sąjungai – 85!“

Šiais metais Lietuvos buriuotojų sąjunga švenčia 85-erių metų organizacijos gyvavimo sukaktį. Sąjungos ištakos siekia dar 1921 m., kai Kaune buvo įsteigtas Lietuvos jachtklubas. Ši organizacija daugiausia apėmė plaukimo, akademinio irklavimo, baidarių ir net ledo ritulio sporto šakas. 1926-uosius galima laikyti Lietuvos jūrinio buriavimo pradžia. Tais metais Klaipėdos jūrų skautai išsipirko muitinės konfiskuotą laivą „Malaya“, kuriuo anksčiau buvo plukdoma alkoholio kontrabanda. Laivas buvo atnaujintas, pakeistos supelijusios burės, jam buvo suteiktas naujas vardas „Budys“. Nors šio laivo istorija baigėsi tragiškai jam sudužus Klaipėdos uosto vartuose, jis spėjo aplankyti daugelį miestų: Rygą, Liepoją, Visbį, Stokholmą ir Kopenhagą.

1935 m. birželio 4 d. pradėjo veikti Lietuvos buriuotojų sąjungos organizacija, o jos pirmuoju prezidentu tapo inžinierius Balys Sližys. Organizacija suvienijo Lietuvos buriuotojų bendruomenę, ėmė megzti ryšius su kitų šalių buriuotojais ir organizacijomis, jos pastangomis Lietuvos buriuotojai galėjo startuoti tarptautinėse regatose.

„Vytis“, „Tegu“, „Gintaras“, „Argus“, „Rūta“, „Nijolė“ – tai vardai žymiųjų Klaipėdos jachtklubo jachtų. Jachta „Žalčių karalienė“ pasiekė vieną ryškiausių pergalių Lietuvos buriavimo istorijoje. 1937 m. ji iškovojo pirmąją vietą regatoje aplink Gotlando salą.

1938 m. tarptautines buriavimo varžybas Kuršių mariose ir Baltijos jūroje ėmė rengti ir Lietuva.

Sovietmečiu Lietuvos buriuotojai susidūrė su nemenkais iššūkiais ir griežta okupacinės valdžios kontrole. Sovietinis režimas bijojo, kad jūros keliais bus bėgama į Vakarus.

Garsiausia to laikotarpio jachta buvo „Banga 2“. Ji aplankė ne tik daugelį Baltijos jūros uostų, bet ir Juodąją jūrą. Šios jachtos kelionės ir sportiniai pasiekimai lėmė buriavimo sporto populiarėjimą Lietuvoje. Smiltynės uostelyje jachtų pradėjo daugėti sulig kiekvienu sezonu. Nuo 1974 m. Klaipėdoje imta organizuoti Lietuvos jūrinių jachtų pirmenybes. Neoficialiomis Sovietų Sąjungos jūrinių jachtų pirmenybėmis buvo laikoma „Baltijos taurės“ regata. Į Lietuvos buriavimo istoriją taip pat įrašyta jachta „Vilnis“, pabuvojusi už poliarinio rato.

1989 m. gegužės 13 d. trys lietuvių jachtos „Dailė“, „Audra“, „Lietuva“ paliko Klaipėdos uostą ir išplaukė į ilgą kelionę Šiaurės Atlantu. Vietoj raudonos vėliavos su kūju ir pjautuvu laivus puošė lietuviškos trispalvės. Po 37 dienų jachtos pasiekė Šiaurės Amerikos krantus.

1990 m. sausio mėn. buriuotojai paskelbė apie atkuriamą Lietuvos buriuotojų sąjungą.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo parodoje eksponuojami Lietuvos buriavimo istoriją menantys dokumentai. Jūsų dėmesiui pristatomi rašytiniai dokumentai iš Kūno kultūros rūmų fondo, kuriame saugomi Lietuvos jachtklubų ir Lietuvos buriuotojų sąjungos veiklos dokumentai, šių organizacijų susirašinėjimo su užsienio valstybių buriavimo klubais veiklos klausimais dokumentai. Parodos rašytiniuose dokumentuose atsispindi buriavimo mokslo ištakos Lietuvoje, Lietuvos dalyvavimas užsienio varžybose, regatų organizavimas. Archyvo parodoje taip pat galite išvysti ir nemažai fotodokumentų, kuriuose užfiksuoti ne tik tarpukario buriuotojai, bet ir sovietinio laikotarpio buriavimo epizodai. Nuotraukose taip įamžinti ir atkurtos Lietuvos buriuotojų veiklos momentai.

Kviečiame apžiūrėti parodą!

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos buriavimo sporto pradininkai. Centre – jachtos „Budys“ kapitonas Kristupas Plonaitis, antras iš kairės – buriuotojas Erikas Purvinas. Klaipėda, 1927 m.

LCVA, 0-088049.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos buriuotojai. Pirmas iš kairės – jachtos „Budys“ kapitonas Kristupas Plonaitis. Klaipėda, [1927 m.].

LCVA, 0-088050.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos jachtklubo 1930 m. lapkričio 7 d. memorandumo Lietuvos Respublikos švietimo ministrui Konstantinui Šakeniui dėl vandens sporto Lietuvoje ištrauka apie Lietuvos jachtklubo veiklą.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 34, l. 25, 26, 27, 30.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos jachtklubo 1932 m. darbų planas.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 34, l. 7–8.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Burinė valtis Kuršių mariose. 1933 m.

Nuotrauka iš Lietuvos diplomato Vytauto Jono Gylio albumo.

LCVA, A213-P219.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kauno jachtklubo (anksčiau Lietuvos jachtklubo) 1933 m. kovo 24 d. raštas Kūno kultūros rūmams apie užsienio piliečius – klubo narius.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 159, l. 9.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos jachtklubo 1933 m. gegužės 18 d. raštas Lietuvos įgaliotajam ministrui Londone ir Hagoje Vaclovui Sidzikauskui dėl planuojamo jachtos „Gulbė“ plaukimo iš Klaipėdos į Londoną ir ryšių su užsienio sportininkais užmezgimo.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 562, l. 16.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kauno jachtklubo (anksčiau Lietuvos jachtklubo) 1933 m. birželio 20 d. raštas Kūno kultūros rūmams apie klubo įsteigimą, skyrius, veiklą ir turtą.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 156, l. 1, 1 a. p.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Inžinierius, Lietuvos buriuotojų sąjungos pirmininkas (1936–1939 m.), pirmosios lietuvių regatos Baltijos jūroje ties Klaipėda ir Nida vadovas Balys Sližys. [1933 m.].

Nuotrauka iš Vytauto Didžiojo albumo.

LCVA, A073-P0570.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kauno jachtklubo 1934 m. kovo 20 d. raštas Kūno kultūros rūmams dėl farvaterių įrengimo Nemuno upėje.

*Farvateris – laivybinis vandens kelias vandens telkinyje, žymimas plūdurais.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 274, l. 17.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos jachtklubo parengta vidaus ir pakraščių vandenų jachtų vadų egzaminų programa. 1934 m. kovo 21 d.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 274, l. 22.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Šiaulių jachtklubo 1934 m. gruodžio 27 d. raštas Kūno kultūros rūmams, kuriuo prašoma patvirtinti klubo vadovą komandorą Vladislovą Kavecką ir klubo veikimo pradžią.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 277, l. 1.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

[Lietuvos buriuotojų sąjungos] organizuojamos Buriavimo mokyklos Klaipėdoje [1935 m.] statutas.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 359, l. 18–20.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Didžiojoje Britanijoje sekretoriaus Juozo Kajecko 1935 vasario 13 d. raštas [Didžiosios Britanijos Kariškajai buriavimo asociacijai] dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos registracijos.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 428, l. 517.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Tarptautinės jachtų lenktynių sąjungos buriavimo lenktynių taisyklių ištrauka su Lietuvos buriuotojų sąjungos papildymais. [1935 m.].

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 359, l. 78, 79, 80, 88, 89, 90.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

[Lietuvos buriuotojų sąjungos] organizuojamos Buriavimo mokyklos Klaipėdoje programos ištrauka. 1936 m. kovo 5 d.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 359, l. 58, 59.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Ukmergės jachtklubo įstatai, Ukmergės notaro Prano Rimšos patvirtinti 1936 m. kovo 28 d.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 1825, l. 1–4 a. p.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Latvijos buriuotojų sąjungos 1936 m. lapkričio 30 d. raštas Lietuvos buriuotojų sąjungai dėl „Hai“ tipo jachtų lenktynių.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 577, l. 73, 73 a. p.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

[Lietuvos akcinės draudimo bendrovės „Lietuvos Lloydas“] vandens sporto priemonių ir laivų draudimo sąlygos, parengtos pagal Vokietijos jūros draudimo sąlygas. [1936 m.].

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 465, l. 38–40.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jachta „Žalčių karalienė“, laimėjusi pirmą vietą tarptautinėje regatoje aplink Gotlandą, grįžta į Palangą. Klaipėda, 1937 m.

LCVA, P-00188.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos buriuotojų sąjungos 1937 m. kovo 24 d. pro memoria apie buriavimo sportą Lietuvoje.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 578, l. 96, 97.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Dainavos sanatorijos Varėnoje Ūkio skyriaus vedėjo J. Bagdanavičiaus 1937 m. gegužės 14 d. raštas Lietuvos buriavimo mokyklos viršininkui, kuriuo J. Bagdanavičius duoda sutikimą dėl savo sūnaus įstojimo į buriavimo mokyklą.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 579, l. 111.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jaunalietuvių sporto organizacijos Kauno vandens klubo 1937 m. gegužės 24 d. raštas Buriavimo mokyklos Klaipėdoje viršininkui dėl klubo nario Jurgio Astrausko priėmimo į buriavimo mokyklą.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 579, l. 77.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Sportinių jachtų vadams egzaminuoti komisijos 1937 m. birželio 29 d. posėdžio protokolas dėl leidimo plaukioti jachtomis jūrų skautų nariui Kaziui Paužai.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 580, l. 29.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Sportinių jachtų vadams paruošti taisyklių projektas. 1937 m. rugsėjo mėn.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 967, l. 191, 192.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buriavimo sezono uždarymo regatos protokolas. 1937 m. spalio 3 d.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 1268, l. 194.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos buriuotojų sąjungos 1937 m. lapkričio 9 d. raštas Kūno kultūros rūmams apie Lietuvos buriuotojų sąjungos ir atskirų buriavimo sporto klubų vasaros sportinę veiklą.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 578, l. 12–16.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Estijos buriuotojų sąjungos 1937 m. lapkričio 17 d. raštas Lietuvos buriuotojų sąjungai dėl dalyvavimo Lietuvos buriuotojų sąjungos organizuojamose lenktynėse.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 1268, l. 75.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Ištrauka iš Karališkojo Švedijos jachtų klubo leidinio, kviečiančio dalyvauti tarptautinėse buriavimo lenktynėse aplink Gotlando salą. [1937 m.]

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 576, l. 1, 6.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buriavimo lenktynių Liepojoje maršruto planas, [1937–1938 m.]. Dokumentas iš Lietuvos buriuotojų sąjungos susirašinėjimo su sporto organizacijomis veiklos klausimais bylos.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 1268, l. 73.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buriavimo lenktynių maršrutas Suomijos įlankoje, [1937–1938 m.]. Dokumentas iš Lietuvos buriuotojų sąjungos susirašinėjimo su sporto organizacijomis veiklos klausimais bylos.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 1268, l. 76.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kuršių marių panorama ties Nida. Senieji buriniai laivai – kurėnai mariose. 1938 m.

LCVA, A201-P002.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos buriuotojai Kazys Vasiliauskas (kairėje) ir Erikas Purvinas. Klaipėda, 1938 m.

LCVA, 0-088052.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Rygos jachtklubo 1938 sausio 21 d. raštas Lietuvos buriuotojų sąjungai dėl regatų organizavimo ir dalyvavimo jose.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 1268, l. 83.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos buriuotojų sąjungos pirmininko Balio Sližio 1938 m. gegužės 27 d. raštas Kauno miesto burmistrui dėl Kauno savivaldybės tarnautojo Juozo Deksnio dalyvavimo regatose Ventspilyje, Rygoje, Taline ir tautinėje olimpinėje regatoje Klaipėdoje.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 780, l. 45.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos buriavimo klubo (Memeler Segler Verein) 1938 m. birželio 9 d. raštas Lietuvos buriuotojų sąjungai, dėl klubo įstatų siuntimo ir informacijos apie narius.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 752, l. 51, 51 a. p.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos buriuotojų sąjungos 1938 m. birželio 15 d. raštas Klaipėdos sporto apygardai dėl tarptautinės regatos Klaipėdoje organizavimo ir Klaipėdos sporto apygardos baseino laikino uždarymo.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 780, l. 15.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

1938 m. birželio 18 d. Nidos regatos dalyvių anketa.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 1268, l. 63.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos buriuotojų sąjungos kvietimų klubams arba jachtų savininkams dalyvauti tarptautinėse regatose Klaipėdoje ir Nidoje sąrašas. [1938 m.].

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 780, l. 66.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jūrų skautai buriuoja savo darbo laivu. [1938 m.].

LCVA, P-03506.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jūreiviai ruošiasi buriuoti. [1918–1940 m.].

Daumanto Čibo nuotrauka.

LCVA, P-11391.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos buriuotojai Žiaukuose (Klaipėdos r.), jachtos „Budys“ kapitono Kristupo Plonaičio tėviškėje. [1918–1940 m.].

LCVA, 0-088051.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos skautų sąjungos Jūrų skautų skyriaus 1940 m. birželio 4 d. raštas Lietuvos buriuotojų sąjungai apie jūrų skautų vykdomą veiklą, susijusią su buriavimu.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 1117, l. 1.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Sportinių jachtų vadams egzaminuoti komisijos 1940 m. birželio 29 d. posėdžio protokolas dėl Jūrų skautų klubo nario Vytauto Zelenkevičiaus sportinių jachtų vadų praktikos egzamino laikymo.

LCVA, f. 933, ap. 1, b. 580, l. 4.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buriavimo varžybų dalyviai Klaipėdos jachtklubo sportinio sezono atidarymo metu. 1949 m.

Jakovo Šapiros nuotrauka.

LCVA, 0-001191.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos jachtklubo sportinio sezono atidarymo varžybos. 1949 m.

 Jakovo Šapiros nuotrauka.

LCVA, 0-001197.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Vyksta Klaipėdos jachtklubo sportinio sezono atidarymo varžybos. 1949 m.

Jakovo Šapiros nuotrauka.

LCVA, 0-001192.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Vyksta Klaipėdos jachtklubo sportinio sezono atidarymo varžybos. 1949 m.

Jakovo Šapiros nuotrauka.

LCVA, 0-001192-1.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Vyksta profsąjungų sporto draugijos „Žalgiris“ respublikinės buriavimo varžybos. Klaipėda, 1953 birželio 20 d.

V. Rupšlaukio nuotrauka.

LCVA, 0-021278.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jachta nuleidžiama į vandenį, Klaipėdos jachtklubo atidarymo metu. 1957 m. balandžio 22 d.

B. Umbro nuotrauka.

LCVA, 0-007338.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jachtos Trakų ežere. 1957 m. liepos mėn.

A. Čepurnovo nuotrauka.

LCVA, 0-042013.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jachtos prie prieplaukos Klaipėdoje. 20 a. 6 deš.

Povilo Karpavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-135770.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kauno jachtklubo buriuotojas Eugenijus Plečkaitis Kauno mariose. 1963 m.

J. Marozo nuotrauka.

LCVA, 0-026848.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kauno jachtklubo nariai nuleidžia į vandenį naują „Žvaigždės“ klasės jachtą. 1963 m.

J. Morozo nuotrauka.

LCVA, 0-026851.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buriuotojai Elektrėnų ežere. 1968 m. liepos mėn.

Algimanto Aleksandro Brazaičio nuotrauka.

LCVA, 1-13144.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos jachtklubo nariai su jachta „Untytė“ išplaukia į Kuršių marias. 1968 m. rugsėjo mėn.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-13476.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Mergaitės stebi laivus Klaipėdos jachtklube. 20 a. 7 deš.

Povilo Karpavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-136689.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jachtos Baltijos jūroje prie Klaipėdos. 20 a. 7 deš.

Povilo Karpavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-136147.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buriuotojai Kuršių mariose. 1971 m. rugpjūčio mėn.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-16884.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos buriuotojų jachtklubas Smiltynėje. Pastatą projektavo Neringos miesto vyriausias architektas Algis Zaviša. 1974 m. liepos 10 d.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-21793.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

6-osios vasaros spartakiados „Skrajojančio olando“ klasės jachtų buriavimo varžybų nugalėtojai G. Belovas (kairėje) ir A. Andriuškevičius (dešinėje). Klaipėda, 1974 m. rugpjūčio 20 d.

Igno Šeiniaus nuotrauka.

LCVA, 0-080391.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Vienas pirmųjų Lietuvos buriuotojų, botanikas, docentas Erikas Purvinas (dešinėje) pasakoja prisiminimus buriavimo sporto tyrinėtojui M. Veličkai. Kaunas, 1975 m.

LCVA, 0-088057.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Vyksta „Baltijos jūros taurės“ regatos varžybos. Klaipėda, 1975 m. rugsėjo 10 d.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-22802.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buriavimo varžybos Galvės ežere. Trakai, 1975 m. spalio 28 d.

Algimanto Aleksandro Brazaičio nuotrauka.

LCVA, 0-070133.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jachtų sporto mėgėjas treniruojasi plaukiodamas burlente Galvės ežere. Trakai, 1978 m. liepos 14 d.

Tado Žebrausko nuotrauka.

LCVA, 0-080020.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kauno jachtklubas. 1983 m.

Kęstučio Jurelės nuotrauka.

LCVA, 0-090697.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kauno jachtklubas. 1983 m.

Vladimiro Gulevičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-30532.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jachtos Galvės ežere. Trakai, 1983 m.

Algirdo Sabaliausko nuotrauka.

LCVA, 1-30523.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buriuotojai Kauno mariose. 1983 m.

Kęstučio Jurelės nuotrauka.

LCVA, 1-30546.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos TSR buriavimo federacijos pirmininkas Jonas Vytautas Nainys Kuršių mariose. 1983 m.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-30584.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Startui ruošiasi jaunimo pirmenybių buriavimo varžybų dalyviai. Klaipėda, 1983 m.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-090551.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Kuršių mariose vyksta 8-osios vasaros spartakiados buriavimo varžybos. 1983 m.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-30582.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jachtos Kuršių mariose. 1983 m.

Marijono Baranausko nuotrauka.

LCVA, 0-090883.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Burlenčių varžybos Baltijos jūroje jaunimo buriavimo pirmenybių metu. 1983 m.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-090525.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Baltijos jūroje startuoja dvivietės jachtos jaunimo buriavimo pirmenybių metu. 1983 m.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-090526.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Elektrėnų hidroelektrinės darbuotojai poilsio dienomis plaukioja su burlentėmis. 1983 m.

M. Giedrio nuotrauka.

LCVA, 0-090737.

 

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Jaunių buriavimo pirmenybių dalyvių paradas. Klaipėda, 1983 m.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-090668.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Pirmojo Lietuvos buriavimo istorijoje žygio per Atlanto vandenyną jachtų „Dailė“, „Lietuva“ ir „Audra“ įgulų sutikimas Klaipėdoje, 1989 m. rugsėjo 8 d.

*Skrodžiant vandenyną, virš šių jachtų plevėsavo Lietuvos vėliavos, nors sovietinis režimas tai draudė.

Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-34988.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Klaipėdos skautai prie Danės upės krantinės Lietuvos buriuotojų jachtų „Audra“ ir „Lietuva“ sutikimo metu. Klaipėda, 1990 m.

Albino Stubros nuotrauka.

LCVA, 0-097770.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Lietuvos buriuotojų jachtos išlydimos į Jungtines Amerikos Valstijas. Klaipėda, 1990 m.

Albino Stubros nuotrauka.

LCVA, 0-097774.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

„Carter 30“ klasės jachtų nugalėtojai, jachtos „Banga“ buriuotojai iš Australijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos. Nida, 1991 m.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

LCVA, 0-100474.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Vyksta buriuotojų varžybos Kauno mariose Baltijos jūros šalių sporto žaidynių metu. 1997 m. liepos 3 d.

Kęstučio Jurelės nuotrauka.

LCVA, Sp_0-02721.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Vyksta buriuotojų varžybos Kauno mariose Baltijos jūros šalių sporto žaidynių metu. 1997 m. liepos 3 d.

Kęstučio Jurelės nuotrauka.

LCVA, Sp_0-02722.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Vyksta buriuotojų varžybos Kauno mariose Baltijos jūros šalių sporto žaidynių metu. 1997 m. liepos 3 d.

Kęstučio Jurelės nuotrauka.

LCVA, Sp_0-02723.

„LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGAI – 85!“ (LCVA)

Buvęs Kauno jachtklubas (dabar Kauno „Žalgirio“ jachtklubas). 1997 m. liepos 3 d.

Kęstučio Jurelės nuotrauka.

LCVA, Sp_0-02725.

Lt En