Parodos
Albumai
„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Lietuvių dailės draugijos įstatai. 1907 m.

1. LLMA. F. 331, ap. 1,  b. 173,  l. 1.

2.  LLMA. F. 331, ap. 1,  b. 173, l. 2.

3. LLMA. F. 331, ap. 1, b. 173, l. 2a.p., 3.

4. LLMA. F. 331, ap. 1, b. 173, l. 3a.p., 4.

5.  LLMA. F. 331, ap. 1, b. 173, l. 4a.p., 5.

6. LLMA. F. 331, ap. 1, b. 173,  l. 5a.p.

„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Įsteigiamojo Lietuvių dailės draugijos susirinkimo protokolas. Nr.1. 1907 m.

1. LLMA. F. 33, ap. 1, b. 3, l. 1.

2. LLMA. F. 33, ap. 1, b. 3, l. 1a.p.

„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Kvietimas į metinį, visuotinį Lietuvių dailės draugijos susirinkimą. 1913 m.

LLMA. F.189, ap. 1, b. 349, l. 30.

„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Lietuvių dailės draugijos žodis į dailės mėgėjus. 1926 m.

1. LLMA. F. 331, ap. 1, b. 169, l. 44.

2. LLMA. F. 331, ap. 1, b. 169, l. 44, a.p., 45.

„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Lietuvių dailės draugijos įstatų rengėjas, advokatas J. Vileišis. Pirmasis Lietuvių dailės draugijos sekretorius. 1920 m.

LLMA. F. 331, ap. 1, b. 171, l. 51.

„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Dailininkas A. Žmuidzinavičius. Pirmasis Lietuvių dailės draugijos pirmininkas. 1917 m.

LLMA. F. 474, ap. 1, b. 232, l. 1.

„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Dailininkas, kompozitorius M. K. Čiurlionis. Lietuvių dailės draugijos steigėjas. [1905] m.

LLMA. F. 404, ap. 1, b. 93, l. 1.

„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Gydytoja S. Gimbutaitė. Pirmoji Lietuvių dailės draugijos iždininkė. [1906] m.

LLMA. F. 474, ap. 1, b. 230, l. 1.

„LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGIJAI ‒ 110“ (LLMA)

Lietuvių dailės draugijos organizatoriai, steigėjai, parodų dalyviai dailininkai P. Rimša, A. Žmuidzinačius, J. Šileika. [1913] m.

LLMA. F. 474, ap. 1, b. 234, l. 1.

Lt En