Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

PRATARMĖ

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU

VIRTUALI PARODA, SKIRTA

POVILO LAŠO-SPIRIDONOVO 145-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

 

Povilas Lašas-Spiridonovas gimė 1879 m. birželio 23 d. Kaune.[1] 1898 m. baigė Kauno gimnaziją, tarnavo Rusijos imperijos armijoje, iš kurios 1903 m. buvo atleistas dėl sveikatos. 1903–1914 m. dirbo raštininku Kauno gubernijos kanceliarijoje, tarnavo Kauno, Utenos, Zarasų policijos nuovadose. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, evakuotas į Baltarusiją, tarnavo Vitebsko gubernijos policijoje, po 1917 m. Rusijos vasario revoliucijos – armijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą.

Grįžęs į Lietuvą, nuo 1919 m. dirbo Lietuvos žvalgyboje, buvo slapta infiltruotas į Dusetų valsčiaus revoliucinį komitetą. 1924–1935 m. ėjo įvairias pareigas Lietuvos politinės policijos, Kriminalinės policijos, Valstybės saugumo departamento (VSD) Saugumo policijos padaliniuose Kaune, Mažeikiuose, Šiauliuose. Aktyviai dalyvavo demaskuojant pogrindines bolševikų organizacijas. Jo sumanumo ir pastangų dėka buvo suimta nemažai šių organizacijų narių. Lietuvos Respublikos Prezidento 1932 m. vasario 15 d. aktu Nr. 158 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 4 laipsnio medaliu.

1935–1938 m. P. Lašas-Spiridonovas dirbo VSD Agentūros skyriaus Komunistinių organizacijų dalies vedėju. Organizavo agentūrinį-operatyvinį darbą tarp komunistinių organizacijų narių, antivalstybinę veiklą vykdžiusių komunistų areštus. 1938 m. išleistas į pensiją.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, P. Lašas-Spiridonovas sovietų saugumo buvo suimtas, kaltinant „aktyvia kova prieš Lietuvos komunistų partiją ir lietuvių proletariato revoliucinį judėjimą“. 1940 m. etapuotas į Butyrkų kalėjimą Maskvoje, 1941 m. grąžintas į Lietuvą, kalėjo Lietuvos SSR vidaus reikalų komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 1 Kaune.

Prasidėjus Vokietijos–SSRS karui, 1941 m. birželio 23 d. etapuotas į Baltarusijos SSR. Išgyveno sovietų saugumo vykdytas masines žudynes Červenėje, grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Ukmergėje, mokytojavo Kurklintiškiuose (Ukmergės aps.), parašė ir žurnale „Savaitė“ paskelbė prisiminimus apie sovietų kalėjimuose patirtus kankinimus.

Antrosios sovietų okupacijos pradžioje P. Lašas-Spiridonovas sovietų saugumo vėl buvo suimtas ir 1945 m. balandžio 17 d. Vilniaus įgulos Karo tribunolo nubaustas 8 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje su turto konfiskacija.

1945 m. gegužės 8 d. P. Lašas-Spiridonovas mirė nuo išsekimo Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 1 Vilniuje (Lukiškių kalėjime). Palaidojimo vieta nežinoma. 

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

 

[1] Kai kuriuose dokumentuose nurodyta gimimo vieta – Rusijos imperijos Vladimiro gubernijos Suzdalės apskrities Lazarkovo kaimas. Tikrasis vardas – Pavelas, o pavardė Lašas pradėta minėti 1932 m. dokumentuose.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Grupė uniformuotų vyrų su moterimis bei vaikais.

Tikėtina, kad antroje eilėje ketvirtas iš kairės stovi Povilas Spiridonovas. 1910 m.

Nuotrauka.

Kristinos Koroliovos asmeninis archyvas.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Vitebsko gubernijos Lepelio apskrities vykdomojo komiteto pažymėjimas apie Povilo Spiridonovo paskyrimą eiti pareigas.

1917 m. balandžio 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Kauno regioninis valstybės archyvas, f. 66, ap. 1, b. 42577, l. 3.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Rikiuotės skyriaus įsakymas dėl padėkos Povilui Spiridonovui.

1921 m. spalio 29 d.

Originalas.

Kauno regioninis valstybės archyvas, f. 66, ap. 1, b. 42577, l. 4.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilas Spiridonovas.

[1925 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, t. 1, l. 191-3.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilo Spiridonovo prašymas Lietuvos vidaus reikalų ministerijai dėl vidaus paso išdavimo.

1925 m. vasario 7 d.

Originalas.

Kauno regioninis valstybės archyvas, f. 66, ap. 1, b. 42577, l. 1.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Valentinas Spiridonovas, vyresnysis Povilo Lašo-Spiridonovo sūnus.

1929 m.

Nuotrauka.

Kauno regioninis valstybės archyvas, f. 66, ap. 1, b. 8069.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilas Spiridonovas, Povilo Lašo-Spiridonovo sūnus iš antrosios santuokos.

1940 m.

Nuotrauka.

Kauno regioninis valstybės archyvas, f. 66, ap. 1, b. 8069.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Kriminalinės policijos valdybos vyr. valdininko Povilo Spiridonovo-Lašo anketa, pildyta vykdant pirmąjį Lietuvos policijos tarnautojų surašymą.

1932 m. sausio 17 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 394, ap. 17, b. 4477, l. 1.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Kriminalinės policijos valdybos vyr. valdininko Povilo Spiridonovo-Lašo pristatymo apdovanojimui Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinu lapas.

1932 m. vasario 15 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 377, ap. 2, b. 103, l. 176–177.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Valstybės saugumo policijos Agentūros skyriaus vedėjo Povilo Lašo anketa, pildyta vykdant antrąjį Lietuvos policijos tarnautojų surašymą.

1937 m. sausio 17 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 191-5.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Valentinas Spiridonovas (kairėje), vyriausiasis Povilo Lašo-Spiridonovo sūnus, su žmona Ana Spiridonova ir Povilu Lašu-Spiridonovu, Povilo Lašo-Spiridonovo sūnumi iš antrosios santuokos.

[1938 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 191-23.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Valentinas Spiridonovas (viduryje), vyriausiasis Povilo Lašo-Spiridonovo sūnus, su žmona Ana Spiridonova ir Povilu Lašu-Spiridonovu, Povilo Lašo-Spiridonovo sūnumi iš antrosios santuokos.

[1938 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 191-24.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Sovietų okupuotos Lietuvos valstybės saugumo departamento nutarimas sulaikyti Povilą Lašą-Spiridonovą.

1940 m. birželio 22 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 13.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Sulaikytojo Povilo Lašo-Spiridonovo kratos protokolas, sudarytas sovietų okupuotos Lietuvos valstybės saugumo departamento.

1940 m. birželio 22 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 15.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Įtariamojo Povilo Lašo-Spiridonovo kvotos protokolas, sudarytas sovietų okupuotos Lietuvos valstybės saugumo departamento.

1940 m. birželio mėn.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 29.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Komunistų mitingas, remiantis Lietuvos okupaciją ir Liaudies vyriausybę. Kaunas, P. Vileišio aikštė.

1940 m. birželio 24 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 2, l. 10-2.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilas Lašas-Spiridonovas.

Ne vėliau kaip 1940 m. birželio mėn.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, sb, t. 2, l. 22-1.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) vyriausiosios ekonomikos valdybos nutarimas suimti Povilą Lašą-Spiridonovą.

1940 m. rugsėjo 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 1-2.

Dokumente pažymėta, kad P. Lašas-Spiridonovas „aktyviai kovojo prieš Lietuvos komunistų partiją, Lietuvos proletariato revoliucinį judėjimą“, vykdė žvalgybinę veiklą prieš Sovietų Sąjungą.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilo Lašo-Spiridonovo arešto orderis, išduotas SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD).

1940 m. rugsėjo 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 3.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Povilui Lašui-Spiridonovui iškeltos baudžiamosios bylos viršelis.

1940 m. rugsėjo 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, viršelis.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilo Lašo-Spiridonovo pirštų antspaudai.

1940 m. liepos 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 16.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilas Lašas-Spiridonovas.

Ne anksčiau kaip 1940 m. birželio 22 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 29419/3, t. 1, l. 29.

Nuotrauka daryta SSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Butyrkų kalėjime Maskvoje arba Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 1 Kaune.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

SSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Butyrkų kalėjime Maskvoje vestos kalinio Povilo Lašo-Spiridonovo asmens bylos viršelis.

Ne anksčiau kaip 1940 m. gruodžio 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. L-44, ap. 2, b. 667, l. 2.

„Mušdavo ir kabindavo už kojų galva žemyn. Tempdavo mano kūną tam tikrame prietaise su elektros pagalba ir statydavo pririštą prie stulpo tam tikroje specialiai paruoštoje vietoje taip, kad nuo lubų man ant galvos retais protarpiais krisdavo šalto vandens lašai, sukeldami nepakenčiamą skausmą“, – rašė P. Lašas-Spiridonovas  apie tardymus Butyrkų kalėjime.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

SSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Butyrkų kalėjimo pažyma apie Povilo Lašo-Spiridonovo sveikatos būklę.

1941 m. balandžio 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. L-44, ap. 2, b. 667, l. 83.

Dokumente pažymėta, kad dėl sunkios sveikatos būklės P. Lašas-Spiridonovas yra tinkamas „lengvam fiziniam darbui“.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Butyrkų kalėjimas.

Maskva. [2010 m.]

Stanislavo Kolosovskio nuotrauka.

Skelbta: https://www.vle.lt/straipsnis/butyrku-kalejimas/

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo dalies prašymas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 1 Kaune viršininkui sušvelninti kalinimo režimą Povilui Lašui-Spiridonovui.

1941 m. gegužės 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. L-44, ap. 2, b. 667, l. 90.

LSSR NKGB tardytojai baiminosi, kad po kankinimų Butyrkų kalėjime Maskvoje nusilpusi P. Lašo-Spiridonovo sveikatos gali pakenkti tolesniam bylos tyrimui. Dokumente prašoma leisti jam miegoti „bet kuriuo metu“, kalėjimo parduotuvėje pirkti daugiau produktų, kiekvieną dieną po vieną valandą leisti pasivaikščioti.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kalėjimo Nr. 3 Kaune kalinių pasivaikščiojimo kiemai.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-139, ap. 2, b. 51, l. 25 atv.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo pažymėjimas apie Povilą Lašą-Spiridonovą.

1941 m. rugpjūčio 6 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. L-44, ap. 2, b. 667, l. 96.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilo Lašo-Spiridonovo laikinas asmens liudijimas, išduotas Ukmergės miesto savivaldybės.

1943 m. vasario 15 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, sb, t. 2, l. 22-1.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo skyriaus nutarimas suimti Povilą Lašą-Spiridonovą.

1944 m. rugsėjo 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, t. 2, l. 1.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo skyriaus kaltinamoji išvada Povilui Lašui-Spiridonovui.

1945 m. vasario 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, t. 2, l. 33–34.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kalėjimo Nr. 1 Vilniuje (Lukiškių kalėjimas) koridorius.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-145/25, ap. 1, b. Nr. 109, l. 43.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Vilniaus įgulos Karo tribunolo nuosprendžio Povilui Lašui-Spiridonovui ištrauka.

1945 m. balandžio 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, t. 2, l. 45, 46.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kalėjimo Nr. 1 Vilniuje (Lukiškių kalėjimas) kamera.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-145/27, ap. 1, b. 109, l. 43.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Povilo Lašo-Spiridonovo mirties aktas, sudarytas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 1 Vilniuje (Lukiškių kalėjimas).

1945 m. gegužės 8 d.

Dokumento nuorašas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-145/40, ap. 1, b. Nr. 4728, l. 29.

Dokumente nurodytos 65 m. amžiaus P. Lašo-Spiridonovo mirties priežastys – trečios stadijos distrofija ir „senatvinis sukriošimas“.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas nutraukti Povilo Lašo-Spiridonovo baudžiamąją bylą.

1960 m. kovo 7 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, t. 1, l. 227–228.

KOVOTOJAS SU KOMUNIZMO VIRUSU (LYA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo nutartis panaikinti Vilniaus įgulos Karo tribunolo nuosprendį ir nutraukti Povilo Lašo-Spiridonovo bylą, nesant veikoje nusikaltimo sudėties.

1992 m. lapkričio 25 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 28419/3, t. 2, l. 59.

Lt En