Parodos
Albumai
„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio archyvų fondo ir archyvų įstatymo projekto, parengto Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos komisijos, ištrauka.

1989 m. liepos 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-234, ap. 2, b. 1564, l. 1–2.

Projektas pradėtas rengti 1988 m. Didžiausią įdirbį atliko Lietuvos valstybės archyvų ekspertų grupė: Viktoras Domarkas, Kazimieras Tamašauskas, Alfonsas Tamulynas, Laima Tautvaišaitė, Larisa Smodleva.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR centrinio valstybinio istorijos archyvo Dokumentų panaudojimo ir publikavimo skyriaus vedėja Laima Tautvaišaitė.

Vilnius. 1983 m. gruodžio 16 d.

Nuotraukos autorė Nijolė Narkūnaitė.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-081448.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR centrinio valstybinio archyvo vyr. archeografas Kazimieras Tamašauskas renginyje, skirtame archyvo direktorės Vandos Daunienės palydoms į pensiją.

Iš kairės: 1. archyvo. direktorės pavaduotojas Stanislovas Raguotis, 2 V. Daunienė, 3. archyvo direktorės pavaduotoja Irena Raugalaitė, 4. archyvo skyriaus vedėja Leonora Kalasauskienė, 5. vyr. archyvistas Česlovas Laurinavičius, 7. K. Tamašauskas. Vilnius. 1986 m. balandžio 23 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-29656.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR centrinio valstybinio kino-foto-fono dokumentų archyvo direktoriaus pavaduotoja Larisa Smodleva skaito pranešimą archyvo darbuotojų susirinkime.

Tribūnoje L. Smodleva. Prezidiume iš kairės: 1. Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos viršininkas Vytautas Kardamavičius, 2. archyvo Įrišimo ir restauravimo skyriaus vedėja Danutė Paužienė, 3. archyvo direktorius Algirdas Žėba, 4. archyvo darbuotoja Nelė Bunčejeva. Vilnius. 1987 m. vasario 4 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-089484.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos potvarkis dėl Komisijos Lietuvos SSR archyvų įstatymo projektui parengti sudarymo.

1989 m. rugsėjo 30 d.

Kopija. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-234, ap. 2, b. 1537, l. 1–2.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR centriniame valstybiniame kino-foto-fono dokumentų archyve

Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos viršininko pavaduotojas Bronius Vonsavičius (antras iš kairės), Lietuvos SSR centrinio valstybinio archyvo direktorius Alfonsas Piliponis (pirmas iš kairės) ir Lietuvos SSR centrinio valstybinio literatūros ir meno archyvo darbuotojas Viktoras Domarkas (trečias iš kairės) lankosi Lietuvos SSR centriniame valstybiniame kino-foto-fono dokumentų archyve. Vilnius. 1987 m. lapkričio 20 d.

Nuotraukos autorius  Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-091360.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo direktoriaus pavaduotojas Alfonsas Tamulynas ir Dokumentų panaudojimo ir publikavimo skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė sveikina archyvo direktorių Joną Baravyką jubiliejaus proga.

Iš kairės: 1. A. Tamulynas, 2. N. Češkevičiūtė, 3. J. Baravykas. Vilnius. 1992 m.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-101405.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Komisijos Lietuvos SSR archyvų įstatymui rengti posėdžio protokolas.

1989 m. gruodžio 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių  kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-234, ap. 2, b. 1537, l. 8–10.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR archyvų įstatymo projektas su Komisijos Lietuvos SSR archyvų įstatymui rengti nario Sigito Jegelevičiaus pastabomis.

1989 m. gruodžio 25 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-234, ap. 2, b. 1564, l.  110–117.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Archyvų valdybos prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos skyriaus viršininkas, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytojas Sigitas Jegelevičius (dešinėje) su Mongolijos centrinio partinio archyvo direktoriumi Mižichiu Čaigodynu Tarptautiniame archyvistų kongrese.

Maskva. 1973 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centinis valstybės archyvas, 0-076263.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo Petro Ignoto pranešimo Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos posėdyje ištraukos apie teikiamą Lietuvos SSR archyvų įstatymo projektą.

1990 m. vasario 12 d.

Vaizdo įrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-38, ap. 2, b. 18.

 

 

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR archyvų įstatymas.

1990 m. vasario 13  d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-758, ap. 2, b. 806, l. 102–109.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis dėl Lietuvos archyvų reformos parengimo ir įgyvendinimo komisijos sudarymo.

1990 m. rugpjūčio 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos archyvas, f. 4, ap. 1, b. 11, l. 118–119.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų reformos parengimo ir įgyvendinimo komisijos posėdis.

Iš kairės: 1. Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto mokslinis bendradarbis Zigmas Kiaupa, 2. Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė Ingė Lukšaitė, 3. laikinai einantis Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas Bronislovas Vonsavičius, 4. komisijos pirmininkas, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų ir ypatingai vertingų leidinių skyriaus vedėjas Juozas Tumelis, 5. Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto skyriaus vedėja Vanda Kašauskienė, 6. Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto direktorius Vytautas Merkys. Vilnius. 1991 m. vasario 25 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-101380.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo direktoriaus pavaduotojas Alfonsas Tamulynas (pirmas iš dešinės) kalba Lietuvos archyvų reformos parengimo ir įgyvendinimo komisijos posėdyje.

Prezidiume iš kairės: 1. komisijos narys Zigmas Kiaupa, 2. komisijos narė Ingė Lukšaitė, 3. laikinai einantis Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas Bronislovas Vonsavičius, 4. komisijos pirmininkas Juozas Tumelis, 5. komisijos narė Vanda Kašauskienė, 6. komisijos narys Vytautas Merkys. Vilnius. 1991 m. vasario 25 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-101376.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos valstybinio archyvo direktorius Alfonsas Piliponis (pirmas iš kairės) kalba Lietuvos archyvų reformos parengimo ir įgyvendinimo komisijos posėdyje.

Prezidiume iš kairės: 1. komisijos narys Zigmas Kiaupa, 2. komisijos narė Ingė Lukšaitė, 3. laikinai einantis Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas Bronislovas Vonsavičius, 4. komisijos pirmininkas Juozas Tumelis, 5. komisijos narė Vanda Kašauskienė, 6. komisijos narys Vytautas Merkys. Vilnius. 1991 m. vasario 25 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-101375.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos valstybinio vaizdo ir garso archyvo skyriaus vedėja Irena Remeikienė (pirma iš dešinės) kalba Lietuvos archyvų reformos parengimo ir įgyvendinimo komisijos posėdyje.

Prezidiume iš kairės: 1. laikinai einantis Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas Bronislovas Vonsavičius, 2. komisijos pirmininkas Juozas Tumelis, 3. komisijos narė Vanda Kašauskienė, 4. komisijos narys Vytautas Merkys. Vilnius. 1991 m. vasario 25 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-101378.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos valstybinio archyvo Šiaulių filialo direktorius Romas Jautakis (pirmas iš dešinės) kalba Lietuvos archyvų reformos parengimo ir įgyvendinimo komisijos posėdyje.

Prezidiume iš kairės: 1. komisijos narė Ingė Lukšaitė, 2. laikinai einantis Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas Bronislovas Vonsavičius, 3. komisijos pirmininkas Juozas Tumelis, 4. komisijos narė Vanda Kašauskienė, 5. komisijos narys Vytautas Merkys. Vilnius. 1991 m. vasario 25 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-101374.

Lt En