Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kazimiero Vasiliausko baudžiamosios bylos viršelis. Ne anksčiau kaip 1949 m. spalio 6 d. Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, viršelis.

K. Vasiliauskas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) buvo suimtas 1949 m. spalio 6 d. apkaltinus antisovietine propaganda, ryšiais su partizanais ir kita antisovietine veikla. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS MGB 1950 m. vasario 25 d. nutarimu nubaustas 10 m. laisvės atėmimu pataisos darbų lageryje. Kalėjo Intos lageryje Komijos ASSR. Paleistas iš lagerio anksčiau laiko, 1956 m. rudenį sugrįžo į Lietuvą, tačiau jau 1957 m. kovo mėn. vėl buvo suimtas ir išvežtas į Vorkutos lagerį Komijos ASSR pabaigti atlikti paskirtą bausmės laiką. Antrą kartą paleistam iš lagerio K. Vasiliauskui sovietų valdžia uždraudė gyventi ir dirbti Lietuvoje, todėl jis iki 1968 m. gyveno Latvijoje, Daugpilyje. Į Lietuvą grįžo 1968 m. pabaigoje ir pradėjo dirbti Varėnos parapijos klebonu.
K. Vasiliausko tėvai Juozas Vasiliauskas ir Valerija Vasiliauskienė 1949 m. pavasarį ištremti į Irkutsko sr. dėl to, kad buvo pasiturintys valstiečiai. Ūkis konfiskuotas. Iš tremties paleisti 1956 m. balandžio mėn., grįžo į Lietuvą.

 

 

 

 

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas suimti Zarasų apskrities Rimšės bažnyčios kleboną Kazį Vasiliauską. Ne vėliau kaip 1949 m. spalio 4 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 3, 3a.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kazio Vasiliausko arešto orderis, išduotas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB). 1949 m. spalio 5 d. Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 5, 5a.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kazio Vasiliausko suimtojo anketa, užpildyta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies. Ne anksčiau kaip 1949 m. spalio 6 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 6–7a.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Pažyma apie Kazio Vasiliausko socialinę kilmę bei turtinę padėtį, išduota Lietuvos SSR Biržų apskrities Vabalninko valsčiaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto. 1949 m. spalio 26 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kaltinamojo Kazio Vasiliausko apklausos protokolas, sudarytas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies. 1949 m. spalio 8 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 16–20.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) Ypatingojo pasitarimo protokolo išrašas dėl bausmės skyrimo Kaziui Vasiliauskui. 1950 m. vasario 25 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 101.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kalėjimo Nr. 1 pranešimas apie Kazio Vasiliausko išvežimą į Mineralnyj ypatingąjį lagerį. 1950 m. gegužės 10 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, SB, l. 18.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Komisijos protokolo išrašas dėl Kazio Vasiliausko paleidimo iš įkalinimo anksčiau laiko. 1956 m. birželio 21 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 104, 104a.p.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžio protokolo išrašas dėl nutarimo paleisti Kazį Vasiliauską iš įkalinimo anksčiau laiko panaikinimo. 1957 m. vasario 25 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 107.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) 1 spec. skyriaus nutarimas suimti Kazį Vasiliauską ir grąžinti jį į laisvės atėmimo vietą. 1957 m. kovo 1 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, l. 105, 106.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Komijos ASSR Ministrų Tarybos įgaliotinio Vorkutos miestui pranešimas apie kunigo Kazio Vasiliausko paleidimą iš SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vorkutlago ir jo apsistojimą Vorkutoje. 1958 m. balandžio 18 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15669, SB, l. 24.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kaziui Vasiliauskui iškeltos baudžiamosios bylos įskaitos kortelės. 1949 m. gruodžio 10 d. Originalai. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 2, Kazio Vasiliausko kortelės.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) 1 spec. skyriaus išvada netenkinti Kazio Vasiliausko prašymo leisti gyventi Lietuvos SSR teritorijoje. 1960 m. sausio 20 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 19029, l. 56, 56a.p.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kazio Vasiliausko prašymas leisti gyventi Lietuvos SSR teritorijoje. 1966 m. balandžio 12 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 19029, l. 61, 61a.p.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nutarimas leisti Kaziui Vasiliauskui ir jo tėvams gyventi Lietuvos SSR. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 19029, l. 64.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos Kaziui Vasiliauskui vestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelės. 1984 m. lapkričio 6 d.; 1984 m. lapkričio 10 d. Originalai. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelės Nr. 7701, Nr. 7701a.

Kortelėse rašoma, kad K. Vasiliauskui 1948 m. užvesta operatyvinio ištyrimo byla buvo atiduota į archyvą dėl jo suėmimo 1950 m. Byla atnaujinta 1976 m. ir pervesta į operatyvinio stebėjimo bylą. K. Vasiliauskas 1978 m. buvo „profilaktuotas“.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Latvijos Daugpilio raj. Ždanovo kolūkio, kuriame dirbo K. Vasiliauskas, pirmininko charakteristika apie jį. 1964 m.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Lt En