Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Knygos, mokslo darbai su dedikacijomis, straipsniai, užrašai. Eilėraščiai, dailės kūriniai, skirti K. Vasiliauskui, bibliografijos sąrašas

Skaidrės:
1. Prunskienė, Kazimiera, 1995, Laisvėjimo ir permainų metai, „Viltis“, Vilnius. Su autorės dedikacija.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
2. Žalakevičius, Vytautas, 1997, Aš nežinau..., Teatro ir kino rėmimo fondas, Vilnius. Su autoriaus žmonos Likos Žalakevičienės dedikacija.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
3. Kavaliauskas, Česlovas, 1976, Trumpas teologijos žodynas: pirmas sąsiuvinys, [S.n.], Žasliai. Mašinraštis. Su autoriaus dedikacija.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
4. Dailininko Vytauto Petronio sukurtas Kazimiero Vasiliausko ekslibrisas. Su autoriaus dedikacija. 2000 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
5. Tapytojos, grafikės Dalios Kasčiūnaitės dovanotas kūrinys iš ciklo „Ženklai ant smėlio“. 1992 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
6. Dailininkės Sofijos Veiverytės nutapytas paveikslas „Lietuvos ąžuolas, nepalūžęs Sibiro lageriuose“. 
Iš Lietuvai pagrąžinti draugijos rinkinių, https://dlp.lt/lt/

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Knygos, mokslo darbai su dedikacijomis, straipsniai, užrašai. Eilėraščiai, dailės kūriniai, skirti K. Vasiliauskui, bibliografijos sąrašas

1–2. Rašytojos, žurnalistės Aldonos Kudžmaitės parengtas darbas apie kun. K. Vasiliauską „Kitiems atiduotas gyvenimas“ (1990). Su autorės dedikacija ir įžangine dalimi. Mašinraštis.
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (Kazimiero Vasiliausko fondas).
3–4. Ištakos: su Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonu monsinjoru Kazimieru Vasiliausku kalbasi Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas, 1992, spalio 31, p. 12–13.
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (Kazimiero Vasiliausko fondas).
5. Mons. Kazimiero Vasiliausko užrašų apie poetą Vytautą Mačernį ištrauka. 1955–1956 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Knygos, mokslo darbai su dedikacijomis, straipsniai, užrašai. Eilėraščiai, dailės kūriniai, skirti K. Vasiliauskui, bibliografijos sąrašas

1. Juditos Ožeraitytės-Stankevičienės eilėraštis „Barokinė vizija“. 1991 m. birželio 14 d. – 1992 m. spalio 25 d., Vilnius.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
2. Juditos Ožeraitytės-Stankevičienės eilėraštis „Pašauktųjų tarpe“. 1992 m. rugsėjo 5 d., Vilnius.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Knygos, mokslo darbai su dedikacijomis, straipsniai, užrašai. Eilėraščiai, dailės kūriniai, skirti K. Vasiliauskui, bibliografijos sąrašas

Knygų, straipsnių, pasisakymų autorius

Knygos, garso įrašai

Iki švytėjimo : Kazimiero Vasiliausko laiškai Zitai Žemaitytei, 1950–1972 / parengė Onė Baliukonė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 182, [2] p. : iliustr., faks.

Sventickas, Valentinas. Monsinjoro jaunystės atsivėrimai : [recenzija] / Valentinas Sventickas // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2005, saus. 11, p. 9.

Iki švytėjimo [Garso įrašas] : monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laiškai Zitai Žemaitytei, 1950–1972 / skaito Juozas Šalkauskas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005. – 1 garso diskas (CD) (3 val., 42 min. ; 2 val., 46 min.) : (MP3) + 1 įd. lap. (12 x 12 cm). – Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu. – Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2004. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais.

Iki švytėjimo [Garso įrašas] : monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laiškai Zitai Žemaitytei, 1950–1972 / skaito Juozas Šalkauskas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005. – 1 garso kasetė (3 val., 42 min.) : 2 cm/sek. + 1 įd. lap. (9 x 10 cm). – Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu. – Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2004.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas Lietuvos radijuje [Garso įrašas] : rinkinys / sudarytojas Vytautas Markevičius ; projekto koordinatorius Jonas Korys ; kalba Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas (1-6), Romualdas Budrys (1), Vytautas Markevičius (1, 7). – Vilnius : Lietuvos radijas, p 2008. – 1 garso diskas (49 min., 53 sek.) : stereo + 1 įd. lap. (2 p.). – Plokštelėje panaudota dalis Lietuvos radijo ir asmeninio Vytauto Markevičiaus archyvo. – Lietuvos radijas LRCD 008.

Turinys: 1. Pokalbis Lietuvos radijo studijoje apie Vilniaus arkikatedros bazilikos sugrąžinimą tikintiesiems, 1998 10 22 ; 2. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną, 1998 07 06 ; 3. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie popiežių Joną Paulių II, 2000 05 18 ; 4. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie Motiną, 1995 05 07 ; 5. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie nužudytą kunigą Ričardą Mikutavičių, 1999 03 24 ; 6. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie Vėlines, 1993 11 01 ; 7. Vytauto Markevičiaus pasakojimas apie Kazimiero Vasiliausko mirtį ir atsisveikinimą su juo, 2001 10 17.

Šviesi vilties žvaigždė / Kazimieras Vasiliauskas ; [pamokslus užrašė ir sudarė Aldona Kudžmaitė]. – Vilnius : Tyto alba, 2001. – 774, [2] p.

Kažemėkaitytė, Jolanta. Išgrynintos tiesos : [recenzija] / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2002, birž. 22, p. 13.

Straipsniai

Adventus Domini : [apie Advento laikotarpį, per kurį ruošiamasi Kristaus Gimimo iškilmei] / pagal monsinjorą K. Vasiliauską. – Iliustr. // Šviesa. – 2005, gruodis (Nr. 12), p. 3.

Amžinąsias tiesas turi skelbti intelektualai : [apie steigiamą Vilniaus kunigų seminariją] / Kazimieras Vasiliauskas. – Iliustr. // Apžvalga. – 1993, liepos 16-28 (Nr. 28), p. 5.

Ant būties ir nebūties ribos : [pasisakymai Valstybės dienos išvakarėse] / parengė Birutė Kubilinskienė. – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1997, liep. 5, p. 7.

Apie Balį Sruogą ir Putiną : [pasisakymas] / parengė Romana Brogienė, Eleonora Gedgaudienė. – Portr. // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 1996, rugpj. 17.

Artimo meilė – kelias į santarvę, demokratiją, humaniškumą. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 1998, gruod. 24, p. 3.

Aš linkiu tau santarvės : [Santarvės premijos laureatų pasisakymai]. – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1996, gruod. 21, priedas „Julius“, p. 1.

Bažnyčia ir kultūrinis gyvenimas Vilniuje karo metais / Kazimieras Vasiliauskas // Vilniaus kultūrinis gyvenimas, 1939-1945 : [konferencijos medžiaga / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; sudarytoja Alma Lapinskienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999. – P. 17-20.

Brangiausios spalvos: LDS himnas / Kazimieras Vasiliauskas // Lietuvos darbininkas. – ISSN 2029-7726. – 1994, kovas (Nr. 3).

„Būkite visada pasiruošę!“ : [apie rimtį ir susikaupimą Advento metu] / K. Vasiliauskas. – Iliustr. // Šviesa. – 2007, gruodis (Nr. 12), p. 1.

Citatos nueinantiems ir ateinantiems : [pasisakymai ir ištraukos / parengė] Vytautas V. Landsbergis. – Iliustr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Draugas. – 2006, saus. 11, p. 9 ; Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2005, gruod. 28, p. 10.

Civilizuota visuomenė be spaudos neišgyventų : [pasisakymai / užrašė] Loreta Čėsnienė. – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2000, geg. 6, p. 6.

Devintinės / monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas // Kregždutė. – ISSN 2029-1310. – 2004, Nr. 22, p. 4.

„Didžiausi turtai – širdy“ : [apie moralines ir dvasines visuomenės problemas, tolerancijos stoką] / Jurgis Buitkus ; [su Kazimiero Vasiliausko mintimis] // Buvo nebūtinai : menas kaip gyvenimas, gyvenimas kaip menas / Jurgis Buitkus, Ineza Juzefa Janonė. – Vilnius : Versus aureus, [2009]. – P. 260-263.

Dvasiniai ilgaamžystės šaltiniai / Kazimieras Vasiliauskas // Nesenstanti senatvė : idėjos ir pamąstymai : [respublikinių mokslinių konferencijų (1997 ir 1998) medžiaga / Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, Lietuvos veiklios ilgaamžystės akademija]. – Vilnius : Egalda, 2000. – P. 43-52.

Gavėnia : [apie krikščionio vidinius pokyčius, rimtį, susitelkimą prasidėjus Gavėniai] / Kazimieras Vasiliauskas. – Iliustr. // Šviesa. – 2009, kovas (Nr. 3), p. 1.

„Gerbiamieji, brangūs velionio Juliaus artimieji…“: [kalba] / Kazimieras Vasiliauskas // Julius Juzeliūnas : straipsniai, kalbos, pokalbiai, amžininkų atsiminimai / sudarė ir parengė Algirdas Ambrazas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. – P. 609-611.

Integralus krikščionis : J. Tumui-Vaižgantui – 130 / Kazimieras Vasiliauskas. – Iliustr. // Dienovidis. – ISSN 1392-2483. – 1999, rugs. 17-23 (Nr. 33), p. 1, 7.

Iš monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pamokslų : [ištraukos] / Kazimieras Vasiliauskas // Asmenybių gyvenimo perlai : meninės apybraižos / Stasys Lipskis. – Vilnius : Žuvėdra, 2011. – P. 43-63.

„Iš Praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“ : pamokslas Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, minint Petro Vileišio 150-ąsias gimimo metines / Kazimieras Vasiliauskas // Gedimino universitetas. – ISSN 1392-5857. – 2001, Nr. 3, p. 19-20; Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; sudarytoja Alma Lapinskienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – P. 15-19.

Į „Esu“ klausimus atsako Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius, 1995 metų Santarvės premijos laureatas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. – Portr. // Esu. – ISSN 1392-4974. – 1996, sausis (Nr. 2), p. 2-3.

Į korespondento klausimus atsako Vilniaus Arkikatedros Bazilikos klebonas, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas / klausimus paruošė Kęstutis Lenkšas // Aš noriu laimėti. – ISSN 1392-1118. – 1995, balandis (Nr. 2).

Įskaityti laiko ženklus / Kazimieras Vasiliauskas // Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną / parengė D. Mitaitė. – Vilnius : Vaga, 1992. – P. 360-363.

Ji kaip Orleano mergelė : [apie Vilniaus vadavimo sąjungos narę Marcelę Kubiliūtę] / Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas // Dek, širdie, ant amžinojo aukuro… : Marcelės Kubiliūtės 100-osioms gimimo metinėms (1898 07 28-1963 06 13) paminėti / Lietuvos istorijos institutas ; [sudarytoja ir mokslinė redaktorė Nastazija Kairiūkštytė]. – Vilnius : Žara, 1999. – P. 103-104.

Kaip nuodėmė klausimai sunkūs : [pasisakymai apie Bažnyčios atgailą]. – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Sandora. – ISSN 1392-4621. – 1999, Nr. 10, p. 4-7.

„Kalbėdamas su Sruogą pažinojusiais žmonėmis apie jo santykį su religija…“/ Kazimieras Vasiliauskas // Balys Didysis : atsiminimai apie Balį Sruogą / sudarytoja ir redaktorė Reda Pabarčienė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, c1997. – P. 442.

Kalėdos – dvasinio praturtėjimo ir nuskaidrėjimo metas / Kazimieras Vasiliauskas / pasakojimą užrašė Loreta Žilinskaitė. – Portr. // Lietuvos sportas. – 1997, gruod. 23, p. 3.

Keturi santarvės premijos laureatų žvilgsniai į santarvę : [pasisakymai] / parengė Vytautas Kirkutis – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 1998, bal. 9, p. 15.

Kodėl žmonės žudosi? : [pasisakymai]. – Iliustr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Akistata. – ISSN 1392-5350. – 1998, geg. 8, p. 5.

Kokią vietą šių dienų Lietuvoje turėtų užimti Bažnyčia? : [disputo „Bažnyčia ir visuomenė šiuolaikinėje Lietuvoje“ dalyvių sutrumpinti pasisakymai]. – Iliustr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Atgimimas. – 1994, bal. 14, p. 1-2.

Kryžių kalnas / tekstų autorius prie fotografijų ciklo „Kryžių kalnas“ monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas // Paulius Normantas : Neringos kopos, žemaičių laidotuvės, Kryžių kalnas, Orvidų sodyba : [fotoalbumas]. – Vilnius : R. Paknio leidykla, 2002. – P. 49-79.

Kunigas Kazimieras Vasiliauskas : „Iš tiesų, apie velionę Pranutę galėčiau net gana daug papasakot…“ : [pasisakymas minint 75-ąsias Pranės Jokimaitienės gimimo metines / Kazimieras Vasiliauskas] // Tautosakos darbai. – ISSN 1392-2831. – T. 6/7 (1997), p. 355-358.

Kuo Lietuvai brangus šv. Jurgis / Kazimieras Vasiliauskas. – Iliustr. // Kregždutė. – 2002, bal. 17, p. 1, 4.

Kur yra Vytauto Didžiojo palaikai? / Kazimieras Vasiliauskas. – Portr. // Vytautas ir Lietuva : mokslo konferencijos pranešimų tezės / Vilniaus Vytautų klubas ; red. kol.: V. Būda ir kt. – Vilnius : Vilniaus Vytautų klubas, 1993. – P. 16.

„Lietuvai“ – 55 : [apie Valstybinį dainų ir šokių ansamblį : pasisakymai / užrašė] Ferdinandas Kauzonas. – Iliustr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1996, bal. 16, p. 19.

Lietuvai pagražinti draugijos kreipimasis į Lietuvos žmones / Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2001, geg. 7, p. 1, 2.

Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“ : [kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą A. Brazauską, Seimo pirm. Č. Juršėną ir Ministrą Pirmininką A. Šleževičių dėl „Alkoholio monopolio įstatymo”]. – Parašai: Antanas Rybelis, Alfonsas Čekauskas, Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Pozicija. – 1994, kovo 7-13 (Nr. 10), p. 1.

Lietuvos katalikų laivo kapitonas : [pasisakymai apie arkivyskupą A.J. Bačkį]. – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Lietuvos žinios. – 1997, saus. 31 – vas. 6 (Nr. 5), p. 2.

Lietuvos spaustuvininkų šeima pagausėjo: kovo 15-ąją Resp. profsąjungų b-jos kultūros rūmuose atidaryta Lietuvos darbininkų sąjungos Profsąjungų mokymo ir tyrimo inst. spaustuvė : [pasisakymai atidarymo iškilmėse]. – Portr., iliustr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Lietuvos darbininkas. – 1994, Nr. 3.

Linkime visiems surasti kelią į šventovę / Kazimieras Vasiliauskas // Vilniaus arkikatedros požemiai / Napalys Kitkauskas. – Vilnius : Kultūra, 1994. – P. 3-4.

Mes norim dvasinių herojų! : monsinjoro K. Vasiliausko kalba, pasakyta minint Vasario 16-ąją Vilniaus Gedimino technikos universitete 1998 02 12. – Iliustr. // Gedimino universitetas. – ISSN 1392-5857. – 1998, Nr. 1, p. 10-11.

Mirties bausmė: „už“ ir „prieš“ : [pasisakymai / užrašė] Aldona Svirbutavičiūtė. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Diena. – 1996, rugpj. 7, p. 1, 3.

Monikos karalystė : [apie tautodailininkę M. Bičiūnienę] / Kazimieras Vasiliauskas. – Iliustr. // Dienovidis. – ISSN 1392-2483. – 1999, saus. 29 – vas. 4, p. 15.

Mons. Kazimieras Vasiliauskas : [atsakymai į klausimus]. – Su prierašu apie K. Vasiliauską // Tikiu : kunigai ir vienuoliai apie meilę, draugystę, vienatvę, nuodėmę, rutiną, absurdą, tylą, laimę. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 2000. – P. 17-33.

Prisiminimai apie Eugeniją Šimkūnaitę : [rankraščio faksimilė] / K. Vasiliauskas] // Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia… : knyga apie Eugeniją Šimkūnaitę / [sudarė Alijušas Grėbliūnas]. – Vilnius : Žuvėdra, 2006. – P. 300-301.

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko laiškai [M. Petkauskui] iš tremties : [ištraukos / parengė] Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2002, saus. 5, p. 7.

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko sveikinimo žodis. – Nuotr. // XXI amžius ir tautos išlikimo pavojai : tarptautinio kongreso, vykusio 2001 m. balandžio 25 d. Vilniuje, medžiaga / Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“ ; [parengė Alfonsas Čekauskas]. – Vilnius : Pradai, 2001. – P. 5-8.

„Mūsų niekas nepakvietė...“ : [į „Sveikatos“ žurnalo red. kolegijos narės, rašytojos Emilijos Liegutės klausimus atsako Vilniaus arkikatedros klebonas, monsinjoras K. Vasiliauskas]. – Su prierašu apie K. Vasiliauską. – Iliustr. // Sveikata. – ISSN 1392-4907. – 1994, Nr. 3, p. 1-2.

Mūsų visų didelis džiaugsmas : mintys iš monsinjoro Kazimiero Vasiliausko knygos „Šviesi vilties žvaigždė“ / parinko Ona Šoblinslienė. – Nuotr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2003, gruod. 16, priedas „Žolinės varpai“, Nr. 2, p. 1.

...Ne priešas : [nuomonės apie gimdymą be skausmo / užrašė] Gitana Balsytė. – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Ieva. – ISSN 0868-6866. – 1996, Nr. 5, p. 58-63, 95.

Neskolingas niekam : [Vilniaus Arkikatedros klebono K. Vasiliausko pasakojimas] / užrašė] Aldona Atkočiūnaitė. – Iliustr // Laisvės alėja. – 1996, birž. 29 – liep. 5, p. 6 ; Pirmadienis. – ISSN 1392-6780. – 1996, liep. 1-7, p. 5.

Nėra kompiuterio ašarom nušluostyti : [monsinjoro, VGTU garbės nario K. Vasiliausko mintys apie techniką]. – Portr. // Inžinerija. – 2000, spal. 3, p. 3.

„Padariau, ką galėjau...“ : [atsakymai į red. klausimus „Quo vadis, Lietuvos inteligente“] / Kazimieras Vasiliauskas. – Portr. // Švyturys. – ISSN 0132-6546. – 1994, Nr. 3, p. 14-15.

„Paneigęs dievą, žmogus paneigė save...“ : [klierikų mintys apie dvasinį genocidą Lietuvoje ir kunigo pašaukimą / su Kazimiero Vasiliausko prierašu]. – Iliustr. // Švyturys. – ISSN 0132-6546. – 1994, Nr. 8, p. 4-5, 33.

Patriotų krauju apvainikuota Sausio 13-oji : Vilniaus Arkikatedros klebono monsinjoro K.Vasiliausko kalbos, pasakytos minint Sausio 13-osios šeštąsias metines šv. Jono bažnyčioje, ištrauka // Donelaičio žemė. – 1997, sausis – vasaris (Nr. 1/2), p. 2.

Per pasaulį keliavo šaulys (prisiminimai apie Kazimierą Antanavičių) / Kazimieras Vasiliauskas // Profesorius Kazimieras Antanavičius : dokumentinė apybraiža / sudarė Algimantas Liekis. – Vilnius : „Lietuvos mokslas“ redakcija, 2000. – P. 549-550.

„Pirmiausia leiskite padėkoti…“ : [V. Mykolaičio-Putino šimtmečio konferencija : (diskusijos)] / Kazimieras Vasiliauskas // Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vinco Mykolaičio-Putino draugija]. – Vilnius : Vaga, 1996. – P. 458-461.

Pranas Dovydaitis – ateitininkų vadas [P. Dovydaičio 50-osioms mirties metinėms : konferencija, skirta bolševikų sušaudytam visuomenės ir kultūros veikėjui, Nepriklausomybės akto signatarui pagerbti, Vilnius, 1992 m. gruod. 10 d.] / Kazimieras Vasiliauskas // Logos. – 1993, Nr 5, p. 194-195.

Prezidento [V. Adamkaus] kalba – ir dalykiška, ir sentimentali : [pasisakymai / užrašė] Loreta Čėsnienė – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1999, bal. 21, p. 6.

Ryškiausias iš regėtų švyturių : [atsiminimai apie kunigą Bronių Laurinavičių] / Kazimieras Vasiliauskas // Objektas „Intrigantas“ : kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla / [sudarė, parengė ir redagavo Vidas Spengla]. – Vilnius : Katalikų akademija, 2002 – P. 371-373.

Santarvės problema pliuralistinėje visuomenėje / Kazimieras Vasiliauskas // Kilnus elgesys – gyvenimo būdas : mokslinės konferencijos medžiaga. – Kaunas : LTOK l-kla, 1997. – P. 26-30.

Sekminės Lietuvoje / Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas // Kregždutė. – ISSN 2029-1310. – 2003, Nr. 21, p. 1, 4.

Skleidęs dvasios stiprybę : mons. K. Vasiliausko atsisveikinimo žodis, pasakytas Kauno Arkikatedros šventoriuje Kardinolo V. Sladkevičiaus gedulingos procesijos metu prie velionio Ganytojo karsto // Tėviškės gamta. – ISSN 1392-6284. – 2000, Nr. 6, p. 1.

V. Sladkevičius skleidė dvasios stiprybę : [kardinolo atminimui : pasisakymai / užrašė] Aidas Žiliukas. – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2000, geg. 30, p. 3.

Šeštinės / monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. – Iliustr. // Kregždutė. – ISSN 2029-1310. – 2004, Nr. 19, p. 1.

„Šioje mokykloje prabėgo mano gyvenimo pačios šviesiausios dienos…“ : [monsinjoro įrašas gimnazijos svečių knygoje] / K. Vasiliauskas // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2007, lapkr. 29, priedas „Gimnazijai 90“, p. [1].

Tauriai ginkime tiesą : [apie išmintingą dialogą sprendžiant valstybines problemas, t.p. apie Europos reikalų ministrės L. Andrikienės vizito metu žuvusį V. Pundzių] / Kazimieras Vasiliauskas. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1998, kovo 18, p. 4.

Tenebūna stokojančių : [monsinjoro K. Vasiliausko pasisakymas apie socialinį teisingumą laisvoje, nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje] / parengė Vanda Šatkuvienė. – Iliustr. // Esu. – ISSN 1392-4974. – 2001, Nr. 14, p. 2-3, 23.

…Tikiu į šventųjų bendravimą… : [apie mirusiųjų katalikų pomirtinę gyvenimo egzistenciją] / Kazimieras Vasiliauskas. – Iliustr. // Šviesa. – 2007, lapkritis (Nr. 11), p. 1.

Turėjome tik vieną ginklą – meilę Tėvynei ir meilę vienas kitam : [pasisakymai atidengiant memorialinę lentą VTU, skirtą R. Jankauskui, žuvusiam ginant Lietuvos nepriklausomybę] / parengė M. Akstinaitė, D. Buivydienė. – Iliustr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Inžinerija. – 1995, saus. 30, p. 1, 3.

Tvirtas, garbingas, protingas, taurus... : Kovo 4-oji – Švento Kazimiero, Lietuvos globėjo, diena : [atsakymai į klausimus / užrašė] Eugenijus Šaltis. – Portr. – Aut.: Kazimieras Vasiliauskas ir kt. // Tauragiškių balsas. – ISSN 1392-5954. – 1996, kovo 2, p. 3.

Už ką mane barė Daujėnų klebonas / Kazimieras Vasiliauskas // Daujėnai : skiriama Pasvalio 500 metų ir Daujėnų 450 metų jubiliejui / [sudarė Antanas Šimkūnas]. – Vilnius : Danielius, 2004. – P. 249-250.

Vaikai – mūsų ateitis : [apie tikėjimą ir dvasinį auklėjimą] / Kazimieras Vasiliauskas // Kregždutė. – 2002, rugs. 4, p. 1, 6.

Vienas iš dvylikos Vilniaus apaštalų : [apie brolių Vileišių dalyvavimą Lietuvos šviesuolių įkurtame slaptame būrelyje „Dvylika Vilniaus apaštalų“] / Kazimieras Vasiliauskas // Dienovidis. – ISSN 1648-133X. – 2001, Nr. 5, p. 44-45.

Vienybėje su vyskupu : Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas. – Parašai : A. Gutauskas, K. Vasiliauskas, M. Čeponis, A. Aliulis, J. Kasiukevič, A. Belickas, J. Varaneckas // Katalikų pasaulis. – 1993, Nr. 6, p. 3

Visų Šventųjų šventė / Kazimieras Vasiliauskas // Kregždutė. – ISSN 2029-1310. – 2003, Nr. 32, p. 4.

„Vyskupą Paltaroką pažinau…“ / Kazimieras Vasiliauskas // Vyskupas Kazimieras Paltarokas : bibliografija, amžininkų atsiminimai / sudarė Regina Mazurienė. – Panevėžys : Panevėžio m. savivaldybės viešoji b-ka, 1998. – P. 250-252.

Mine beste år / Kazimieras Vasiliauskas. – Norv. // En drøm om Frihet : Baltere forteller / Johan O. Jensen. – Oslo : Gyldendal, 1991. – P. 90-98.

Заявление членов движения „Патиртис“ / Й. Кубилюс, К. Василяускас, Д. Банëнис и др. // Обзор. – ISSN 1392-2688. – 2001, 12-18 янв. (No 2), p. 33.

 
Parengta pagal:
Vasiliauskas, Kazimieras. https://www.lnb.lt/istekliai/kiti-istekliai/biobibliografijos/959-vasiliauskas-kazimieras

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Knygos, mokslo darbai su dedikacijomis, straipsniai, užrašai. Eilėraščiai, dailės kūriniai, skirti K. Vasiliauskui, bibliografijos sąrašas

Pokalbiai su monsinjoru K. Vasiliausku

50 metų bažnyčiose ir už kalėjimų sienų / [užrašė] Neringa Jonušaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1996, birž. 18, p. 1, 3.

Ačiū ir – viskas gerai! : [pokalbis apie viešnagę Amerikoje] / kalbėjosi Vilma Tamulionytė. – Iliustr. // Dienovidis. – ISSN 1392-2483. – 1994, gruod. 23, p.

Ar iškils kada nors Lukiškių aikštėje Atgimimo ir Meilės fontanas / [užrašė] Danga Grigaliūnaitė-Videnskaja. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1997, saus. 3, priedas „Sostinė“, p. 7.

„Didžiausi turtai – širdy“ / [užrašė] Jurgis Buitkus. – Portr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2000, liep. 17, p. 12.

Duetas / [užrašė] Tomas Sakalauskas. – Portr. // Švyturys. – ISSN 0132-6546. – 1996, Nr. 11, p. 8-11.

Dvasios triumfas : a. a. monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : [interviu / kalbėjosi Birutė Jonuškaitė] ; Algimanto Žižiūno nuotrauka. – Portr. // Eksperimentas . – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005. – P. 80-84.

Idealizmas ir žmogiškas ribotumas : [pokalbis apie kunigą R. Mikutavičių]. – Portr. // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 1999, Nr. 13, p. 49.

„Ilgimės širdžių ir proto puotos“ : svečiuose – monsinjoras kun. K. Vasiliauskas. – Portr. // Dienovidis. – ISSN 1392-2483. – 2000, gruod. 22, p. 2-3.

„Ir bedievių klebonas“ / užrašė Audronė Guigaitė. – Iliustr. // Politika. – 1990, Nr. 16, p. 18-19.

Ir griuvo tiltas, jungęs Lietuvą su Dievu / [užrašė] Ferdinandas Kauzonas. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2001, spal. 15, p. 4.

Ištakos / [užrašė] Vladas Braziūnas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1992, spal. 31, p. 12-13.

Įžvelgti laiko ženklus : [pokalbis apie socialines problemas]. – Portr. // Darbo biržos naujienos. – 1991, lapkritis (Nr. 23).

Yra šviesos ir tamsoje / [užrašė] Vladas Braziūnas. – Iliustr. // Katalikų pasaulis. – ISSN 0235-8050. – 1996, Nr. 7/8, p. 6-8.

Kad dvasios lobiai sugrįžtų : [pokalbis apie poetą J.Aistį] / kalbėjosi Deimantė Kažukauskaitė. – Faks. // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2000, birž. 23, p. 6.

Kalba žmonėms duota tam, kad jie galėtų susitarti / [užrašė] Loreta Čėsnienė. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1998, gruod. 24 (rus. gruod. 28), p. 3.

Kalbėtis žmogiška kalba / [užrašė] Raimonda Karosaitė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2000, gruod. 23, p. 12.

Kasdienis šventumas / [užrašė] Ingrida Laimutytė. – Iliustr. // Linija : Family club. – ISSN 1392-4796. – 1996, Nr. 3, p. 34-37.

„...Katedra – Tėvynė, kuri kiekvieną priima, priglaudžia...“ / [užrašė] Aldona Svirbutavičiūtė. – Iliustr. // Tiesa. – ISSN 0233-3147. – 1994, vas. 26, p. 1, 4.

Ko laukiame iš Šventojo Tėvo viešnagės / [kalbasi] rašytojas Raimondas Kašauskas // Lietuva ir žmogaus teisės. Kn. 1. 1989-1999 metai / [sudarė Vytautas Budnikas]. – Vilnius : Lietuvos žmogaus teisių asociacija, 2008. – P. 522-524 ; Pozicija. – 1993, rugpj. 26 – rugs. 2 (Nr. 34), p. 1.

Kronika / [užrašė] Jūratė Kuzmickaitė // Birštono kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4-5 ; Daugų kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4-5 ; Kauno krašto kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 13), p. 4-5 ; Kalvarijos kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4-5 ; Kazlų Rūdos kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 7-8 ; Kybartų kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4-5 ; Merkinės kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4 ; Prienų kronika. – ISSN 1392-611X. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4 ; Simno kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4-5 ; Veisiejų kronika. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4-5.

Kur paslėptas lobis? : [pokalbis apie bažnyčios paskirtį] / užrašė Kęstutis Indrė. – Iliustr. // Europa. – 1992, Nr. 19, p. 7.

„Man santarvės, tolerancijos idėjos labai brangios“ / [užrašė] N. Nilytė. – Portr. // Auksinė varpa. –ISSN 1392-7701. – 1995, gruod. 28.

Meilė Lietuvoje nemylima, nors meilės visi pasiilgę / [užrašė] Neringa Jonušaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1995, gruod. 23, p. 1, 6.

Mirties bausmė. Taip ar ne? : [pokalbis su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku K. Lipeika, monsinjoru K. Vasiliausku, LR Generaliniu prokuroru V. Nikitinu, Pataisos reikalų departamento direktoriaus pavaduotoju V. Buiko, rašytoja V. Jasukaityte ir psichologe S. Savickaite] / kalbėjosi Virginija Genienė. – Portr. // Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. – 1996, spal. 16, p. 3.

Mylintis ir mylimas / kalbėjosi Virginija Genienė. – Iliustr. // Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. –1996, birž. 26, p. 2.

Monsinjoras įspėjo saugotis netikrų pranašų : kelios dienos iki mirties K. Vasiliauskas atvirai kalbėjosi su „Lietuvos rytu“ / [užrašė] Laima Žiūkienė-Lavaste. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, spal. 20 (rus. spal. 26 – lapkr. 2 (Nr. 42), p. 1, 3, 6.

Monsinjoras K. Vasiliauskas – šv. Kazimiero karsto sargybinis / kalbėjosi Kęstutis Pranckevičius. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1999, kovo 4, p. 1, 3.

Monsinjoras K. Vasiliauskas ir jo šešios „M“ / [užrašė] Ferdinandas Kauzonas. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1996, geg. 17, p. 18.

Monsinjoras K. Vasiliauskas labiausiai nemėgsta fanatikų. – Portr. // Lietuvos žinios. – 1998, vas. 17, p. 3.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas: „Daugelis žurnalistų – mano geriausi draugai“ / kalbėjosi Auksė Skiparytė. – Portr. // Žurnalistų žinios. – ISSN 1392-4516. – 1997, geg. 29, p. 1, 3.

Monsinjoras siekė ne keršyti, o atleisti / [užrašė] Rimantas Gudelis. – Portr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2002, spal. 15, p. 1, 3.

Monsinjoras Vasiliauskas / [užrašė] Kristina Marcinkaitė. – Iliustr. // Nenuorama. – ISSN 1392-6349. – 1997, birželis (Nr. 5), p. 1-2.

„Narcisizmas mums buvo svetimas…“ / [užrašė] Alfredas Guščius // Laiškai lietuviams (Chicago). – Vol. 44, Nr. 9 (1993), p. 266-268 ; Vakarinės naujienos. – 1993, liep. 5, p. 7.

Ne tik pranašų netikrų būna, bet ir elgeta elgetai nelygu / [užrašė] Aldona Svirbutavičiūtė // Diena. – 1995, kovo 25, p. 13.

Neatiduokime erozijai savo sielų / kalbėjosi Marija Mansurienė // Apžvalga. – ISSN 1392-6721. – 1994, spal. 7-13, p. 5.

Net ir Napoleonui pati laimingiausia diena buvo, priėmus Pirmąją komuniją : [pokalbis apie Švč. Sakramentą / [užrašė] Violeta Bagdanavičiūtė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1994, liep. 25, p. 18.

Neturi būti baisu sakyti tiesą / [užrašė] Vladas Braziūnas. – Portr. // Gimtasis kraštas. – 1992, kovo 13-18, p. 1, 4.

Norėčiau pabūti pats su savimi / [užrašė] Loreta Lileikienė. – Portr. // Gimtasis kraštas. – 1996, Nr. 19, p. 12-13.

„Padorus žmogus. Ką viliamės jame atrasti?“ : kalbiname Seimo narį, Centro partijos pirmininką R. Ozolą ir Vilniaus Arkikatedros kleboną monsinjorą K. Vasiliauską / kalbėjosi Saulė Pekarskienė, Daiva Karpavičiūtė. – Portr. // Laima. – ISSN 1392-2564. – 1996, Nr. 6, p. 20-21.

Pokalbis / kalbėjosi Jūratė Kuzmickaitė // Balbieriškio kronika. – ISSN 1392-8007. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4 ; Pilviškių kronika. – ISSN 1392-7132. – 2000, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 4.

Pokalbis apie Česlovą Kudabą monsinjoro Kazimiero Vasiliausko namuose 1994 metų vasario mėnesį / kalbėjosi Arvydas Juozaitis, Kazimieras Vasiliauskas // Pėsčiojo riterio dalia : Česlovo Kudabos laikas ir asmenybė / [sudarė Romualdas Norkus]. – Kaunas : Spindulys, 1995. – P. 185-189 ; Pėsčiojo riterio dalia : Česlovo Kudabos laikas ir asmenybė / [sudarė Romualdas Norkus]. – 2-asis papild. leid. – Kaunas : Santara, 2005. – P. 200-204.

Populiariausias savaitės vilnietis – monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas: „Man rūpi, kad Vilnius būtų šventas miestas“ / [užrašė] Loreta Lileikienė. – Portr. // Vakarinės naujienos. – 1996, rugs. 20, p. 1-2.

Post dictum / [užrašė] Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. – 1992, bal. 11, p. 2-3.

Su Monsinjoru prie Kūčių stalo / [parengė] Ferdinandas Kauzonas. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, gruod. 23, p. 3.

Sudėtingiausias kovų laukas – žmogaus širdis / [užrašė] Virginija Vanagienė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 1997, liep. 26, p. 5.

„Sugrįžau trigubai daugiau mylėdamas mūsų brangius išeivius“ : [pokalbis apie įspūdžius grįžus iš JAV] / kalbėjosi Irena Šalkauskienė. – Iliustr. // Europos lietuvis. – 1995, bal. 8-14, p. 4.

„Sulaukęs „dviejų kirvelių“ amžiaus – 77-erių metų...“ / [užrašė] Jūratė Kuzmickaitė // Varėnos kronika. – ISSN 1392-8546. – 2000, saus. 7-13, p. 4-5 ; Vilkaviškio kronika. – ISSN 1392-6055. – 2000, saus. 7-13, p. 4-5.

Sunkiausių kovų vieta pasaulyje – žmogaus širdis / kalbėjosi Jadvyga Miniotaitė. – Iliustr. // Apskaitos apžvalga. – 1996, Nr. 10, p. 51-55.

Svarbiausia žmogui – turtėti dvasiškai, – sako Vilniaus arkikatedros klebonas ir Vilniaus kunigų seminarijos rektorius mons. K. Vasiliauskas / kalbėjosi Rimvydas Delkus. – Portr. // Savininkas. – 1993, spal. 15-21 (Nr.28), p. 3.

„Sveikas, slenksti, poilsio pelnyto“ / [užrašė] Loreta Lileikienė. – Portr. // Vakarinės naujienos. – 1997, bal. 9, p. 1, 8.

Švarios širdies malda / [užrašė] Ana Bernotienė. – Portr. // Liaudies sargyboje. – 1990, gruod. 24-30.

…Švenčių kelias į namus… – Portr. // Žvilgsnis. – 1992, Nr. 40, p. 16.

Šventės: susikaupimas, rimtis ir „žvaigždėta tyla“ / [užrašė] Aloyzas Urbonas, Juozas Stasinas. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – ISSN 1392-6284. – 1999, gruodis, p. 1-2.

Švęs tik taurūs žmonės / kalbėjosi Džiuljeta Bendikaitė. – Portr. // Sargyba. – 1999, gruod. 23, p. 1, 7.

„Tai buvo nesantaikos metai“ / [užrašė] Loreta Čėsnienė. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1999, gruod. 24, p. 3.

„Taurių tikslų siekime tik taurioje kovoje!“ : [pokalbis su Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonu mons. K. Vasiliausku ir vikaru K. Latoža / užrašė] Tomas Šarkus. – Iliustr. // Karys. – 1992, Nr. 12, p. 4-5.

Tikėjimo taurumas ir degutas ant Katedros sienų / [užrašė] Roseta Vingevičiūtė. – Portr. // Veidas. – 1996, Nr. 42, p. 20-22.

Tikybos pamokos : [pokalbis su mons. K. Vasiliausku ir Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios kunigu V. Čiurinsku / užrašė] Ferdinandas Kauzonas. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1994, saus. 7, p. 17.

Tikra šventė nepriima purvinų sielų / [užrašė] Jurga Čekatauskaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 1999, gruod. 24, p. 4-5.

„Turim būt dialogo žmonės“ / [užrašė] Vladas Braziūnas. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1991, gruod. 21, p. 2-3.

Užjausti ir atleisti : [pokalbis su monsinjoru K. Vasiliausku jo kunigystės 50-mečio proga] / kalbėjosi Ginas Dabašinskas. – Portr. // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 1996, birž. 15, p. 1, 13.

K. Vasiliauskas: „Manau, kad būsiu dar reikalingesnis“ / [užrašė] Tadas Ignatavičius. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1997, bal. 10, p. 6.

Kazimieras Vasiliauskas / [užrašė] Jūratė Kuzmickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 1999, gruod. 24, priedas „Aukštyn žemyn“, p. 1-2.

Kazimieras Vasiliauskas 75 metų jubiliejų paminės šv. Mišiomis / [užrašė] Kęstutis Petrauskis. – Portr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1997, bal. 9, p. 1, 3.

Vien meilė – prieš piktas akis / kalbėjosi Algimantas Bučys. – Iliustr. // Gimtasis kraštas. – 1993, gruod. 23 – 1994, saus. 5.

Vilniaus katedros būklė ir išlaikymas / [kalbėjosi] Juozas Kriaučiūnas. – Iliustr. // Draugas (Chicago). – 1994, lapkr. 10.

Viltingoji Velykų giesmė / [užrašė] Antanas Gudelis. – Portr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. –1992, bal. 18, p. 9.

Visuomet su džiaugsmu stebiu pergalę / [užrašė] Egidijus Arnašius. – Portr. // Šaltinis. – ISSN 1392-3862. – 1995, Nr. 2/3, p. 16-19.

Visus vedė prie Dievo, statė gyvąją bažnyčią... : [pokalbis apie 1981 m. tragiškai žuvusį kunigą B. Laurinavičių] / užrašė Juozas Vercinkevičius. – Portr. // Voruta. – ISSN 1392-0677. – 2001, lapkr. 24, p. 1-2.

Žaizdoms gydyti reikalingas laikas / kalbėjosi Algirdas Linkus. – Portr. // Apskaita ir kontrolė. – ISSN 1392-3056. – 1995, spal. 25, p. 1.

Žibintas Dievo Karalystėn – Tavoj širdy / kalbėjosi Eleonora Vaičeliūnienė. – Iliustr. // Kupiškėnų mintys. – ISSN 1392-8384. – 1998, bal. 21, p. 1-2.

Žmogų reikia mylėti už dvasios turtus / užrašė Rūta Jonuškienė. – Portr. // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2000, rugpj. 1, p. 4.

Желаю встретить праздник чистым / [записал] Владас Бразюнас ; пер. Далии Къйв // Вильнюс. – 1992, № 9, p. 104-107, 118-128.

Святой год – год гармонии, мира, доброты / [записал] Борис Закс. – Portr. // Эхо Литвы. – ISSN 1392-0367. – 1999, 24 дек., p. 1-2.

Скорбя надеемся / [записала] Любовь Черная. – Portr. // Согласие. – 1990, 11/17 июня, p. 1.


Parengta pagal:
Vasiliauskas, Kazimieras. https://www.lnb.lt/istekliai/kiti-istekliai/biobibliografijos/959-vasiliauskas-kazimieras

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Knygos, mokslo darbai su dedikacijomis, straipsniai, užrašai. Eilėraščiai, dailės kūriniai, skirti K. Vasiliauskui, bibliografijos sąrašas

Literatūra apie K. Vasiliauską

Knygos

Daujotytė, Viktorija. Žmogus ir jo kalnas : apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską : asmenybės fenomenologija / Viktorija Daujotytė ; [Vlado Braziūno nuotraukos ir jų komentarai]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 236, [3] p. : iliustr.

Braziūnas, Vladas. Kviečiantis kalnas [recenzija] / Vladas Braziūnas. – Iliustr. // Santara. – ISSN 1392-0979. – Nr. 47 (2006), p. 76-77 ; Šiaurietiški atsivėrimai. – ISSN 1392-6810. – 2006, Nr. 1, p. 28-29.

Petrošius, Donatas. Viršukalnė iš dvasinio atlaso : [recenzija] / Donatas Petrošius. – Iliustr. // Panorama. – ISSN 1822-2986. – 2006, kovo 18, p. 19.

Rulinskas, Liudvikas. Žmogus ir jo kalnas : [recenzija] / Liudvikas Rulinskas // Lietuvos farmacijos žinios. – ISSN 1648-0066. – 2006, Nr. 1/2, p. 48 ; Žemaičių saulutė. – ISSN 1822-6817. – 2006, vas. 10, p. 2.

Stankevičius, Rimvydas. Monologas ties mėnulio klausykla : [recenzija] / Rimvydas Stankevičius. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2012, vas. 11, p. 11.

Zemlickas, Gediminas. Slėnyje jam buvo slogu. Jį traukė kalnai ir žvaigždės : [recenzija] / Gediminas Zemlickas. – Iliustr., portr. // Žmogus. – ISSN 1392-4192. – 2006, Nr. 5, p. 12-14.

Sventickas, Valentinas. A critic about a priest : [recenzija] / Valentinas Sventickas. – Iliustr. // The Vilnius review. – ISSN 1648-7354. – No. 19 (2006), p. 89-91.

Drilinga, Antanas. Monsinjoras : akimirkos su monsinjoru K. Vasiliausku / Antanas Drilinga. – Marijampolė : Ardor, 1994. – 154, [1] p., [16] iliustr., portr. lap.

Knyga apie monsinjorą K. Vasiliauską : [recenzija] / E.Š. // Laisvoji Lietuva (Chicago). – 1994, gruod. 29, p. 7. [Recenzija] / A.R. // Tėviškės žiburiai (Mississauga). – 1995, vas. 21, p. 7.

Šulaitis, Edvardas. Akimirkos su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku : [recenzija] / Edvardas Šulaitis. – Portr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 1994, spal. 22.

Lipskis, Stasys. Širdies ir altorių šviesoj : meninė apybraiža apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską / Stasys Lipskis. – Vilnius : Žuvėdra, 2009. – 111 p.

Kn. t.p.: Iš monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pamokslų : [ištraukos] / pamokslus surinko ir užrašė Aldona Kudžmanaitė, p. 63-111.

Nakas, Algimantas. Bičiulystės puslapiai / Algimantas Nakas, Julius Norkevičius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2002. – 211 p. : iliustr.

Aničas, Jonas. Nauja knyga apie Monsinjorą [recenzija] / Jonas Aničas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2003, bal. 17-30 (Nr. 8), p. 18-19.

Klumbytė, Danutė. Šilti žodžiai apie iškilųjį kunigą : [recenzija] / Danutė Klumbytė // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2003, saus. 31, p. 21.

Širdies neatskiriamasis : monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose / sudarė Onė Baliukonė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 . – 518, [2] p. : iliustr.

Knyga apie Monsinjorą : [apie knygos „Širdies neatskiriamasis : monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atminimuose“ pristatymą, Vabalninkas, Biržų r.]. – Iliustr. // Šiaurės rytai. – ISSN 1392-9240. – 2002, bal. 27, p. 5.

Kutkevičius, Vytautas. Monsinjoras – vaikščiojanti meilė : [recenzija] / Vytautas Kutkevičius. – Portr. // Tėviškės žiburiai. – ISSN 0040-4063. – 2004, lapkr. 7, p. 3.

Mikalauskas, Justas. Gyva knyga apie Gyvąjį : [recenzija] / Justas Mikalauskas. – Iliustr. // Laisvas laikraštis. – ISSN 1648-4029. – 2002, liep. 5-19 (Nr. 12), p. 11-12.


Straipsniai

2007-ieji: žmonės, įvykiai, sukaktys. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2007, gruod. 29, p. 12-13, 16. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Aleksandravičiūtė, Dalia. „Duok Dieve, kad išmoktume mylėti ir džiaugtis...“ / Dalia Aleksandravičiūtė. – Iliustr. // Bičiulystė. – ISSN 1392-4494. – 1996, gruod. 24-31, p. 1.

Aliulis, Vaclovas. Monsinjoro Kazimiero fenomenas : [K. Vasiliausko atminimui] / Vaclovas Aliulis. – Iliustr. // Naujasis židinys-Aidai. – ISSN 1392-6845. – 2001, Nr. 11, p. 631-635.

Aršauskienė, Irena. In memoriam Kazimieras Vasiliauskas / Irena Aršauskienė. – Iliustr. // Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 2001, Nr. 4, p. 10-11.

Atminimo akmuo primins žmonių mylėtą Monsinjorą : [Vilniuje, šalia šv. arkangelo Rapolo bažnyčios įrengtame skvere, atidengtas ir pašventintas paminklas K. Vasiliauskui; minimas kunigavimas Varėnoje]. – Iliustr. // Giružis. – ISSN 1822-1122. – 2010, lapkr. 9, p. 2.

Atsisveikinome su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2001, spal. 18, p. 2.

Bagamolovienė, Jurga. Vabalninkiečiai švęs miestelio dieną / Jurga Bagamolovienė // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2004, bal. 22, p. 5. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Bagdonas, Vytautas. Monsinjoro dovana muziejui : [apie K. Vasiliausko padovanotus sąsiuvinius su kanauninko J. Tumo-Vaižganto ištraukomis iš „Pragiedrulių“ Svėdasų krašto muziejui, Anykščių r.] / Vytautas Bagdonas // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 1999, spal. 21, p. 6.

Bagdonas, Vytautas. Monsinjoro dovana Svėdasų [krašto] muziejui / Vytautas Bagdonas // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2001, saus. 24, p. 7.

Bagdonas, Vytautas. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko dovanos : [Svėdasų krašto žmonėms – sąsiuviniai su J. Tumo Vaižganto „Pragiedrulių“ ištraukomis] // Tiesa. – 1993, rugs. 7, p. 7.

Bagdonas, Vytautas. Su „Pragiedruliais“ per visas gyvenimo negandas : [apie K. Vasiliausko saugomus perrašytus sąsiuvinius su Vaižganto „Pragiedrulių“ ištraukomis Svėdasų krašto muziejuje, Anykščių r.] / Vytautas Bagdonas. – Portr. // Laisvas laikraštis. – ISSN 1648-4029. – 2005, vas. 24 – kovo 10, p. 17 ; Lietuvos aidas. – ISSN 1822-5713. – 2007, vas. 27, p. 8 ; Tėviškės gamta. – ISSN 1392-6284. – 2006, rugsėjis (Nr. 9), p. 6.

Bagdonas, Vytautas. Svėdasų krašto muziejuje monsinjoro sąsiuviniai : [apie K. Vasiliausko užrašus – mokyklinius sąsiuvinius, kuriuos dvasininkas dovanojo muziejui 1992.09.18, perdavė akademikas Alfonsas Merkys tradicinių „Vaižganto skaitymų“ metu] / Vytautas Bagdonas. – Iliustr. // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2003, lapkr. 6, p. 2.

Baigys, K. Po įžymiojo vilniečio žvaigžde / K. Baigys // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2003, Nr. 3, p. 156.

Bajorūnaitė, Irena. Monsinjorui K. Vasiliauskui / Irena Bajorūnaitė. – Iliustr. // Katalikų pasaulis. – ISSN 0235-8050. – 1996, Nr. 6, p. 22.

Bakas, Vidutis. Monsinjoro atminimui : [apie lietuvių tapybos parodą, skirtą kunigo K. Vasiliausko atminimui, S. Juškaus galerijoje, Vilnius] / Vidutis Bakas. – Portr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2003, gruod. 16, p. 14.

Bakutytė, Žydrė. In memoriam monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui / Žydrė Bakutytė. – Portr. // Sandora. – ISSN 1392-4621. – 2001, Nr. 11, p. 40-41.

Baliukonytė, Onė. Gyva knyga apie gyvąjį : [pokalbis su atsiminimų knygos apie monsinjorą K. Vasiliauską sudarytoja poete O. Baliukonyte (Baliukone)] / užrašė] Justas Mikalauskas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2002, liep. 19, p. 2.

Baliutavičiūtė, Dalia. Zitos Žemaitytės šviesulys – monsinjoras : [apie Z. Žemaitytės ir monsinjoro K. Vasiliausko draugystę bei susirašinėjimą laiškais] / Dalia Baliutavičiūtė. – Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2005, geg. 21, p. 19.

Baltakis, Algimantas. Apie kraujo lašą, santarvę ir dar kai ką : [pamąstymai; dedikuojama monsinjorui K. Vasiliauskui] / Algimantas Baltakis // Varpai. – ISSN 1392-0669. – [Nr.] 16 (2002), p. 4-17.

Baltė, Živilė. Širdžių puota menininkų namuose : monsinjorui K. Vasiliauskui atminti [Vilnius] / Živilė Baltė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2002, bal. 17, p. 3.

Barauskienė, Giedrė. Sostinės premijos – miestą garsinantiems vilniečiams [K. Vasiliauskui, J. Vaičiūnaitei, J. Kunčinui]. – Portr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1996, rugs. 20, p. 37.

Berkevičius, Algirdas. Du požiūriai, dvi nuomonės / Algirdas Berkevičius. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2008, kovo 13, p. 6. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Bernotienė, Laimutė. Šventiniai minėjimai : [Vasario 16-osios minėjimas GTU] / Laimutė Bernotienė. – Iliustr. // Gedimino universitetas. – ISSN 1392-5857. – 2001, Nr. 2, p. 2-4. Str. minimas K.Vasiliauskas.

Binkis, Gerardas. „Pradėjau nuo Dievo, o radau Žmogų...“ : [rašytojo K. Binkio sūnaus atsiminimai apie tremtį ir kunigą K. Vasiliauską] / Gerardas Binkis // Opozicija. – 2002, vas. 13-20 (Nr. 6), 20-26 (Nr. 7).

Bloznelis, Mindaugas. Ilgas kelias nuo Katališkių iki Vilniaus : [apie K. Vasiliauską] / Mindaugas Bloznelis. – Iliustr. // XXI amžius. – 1997, bal. 18, p. 5.

Bloznelis, Mindaugas. „Mano pašaukimas – bendrauti su žmonėmis“ : [monsinjoro K. Vasiliausko 80-osioms gimimo metinėms] / Mindaugas Bloznelis. – Portr. // Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 2002, Nr. 2, p. 4-6.

Brazauskas, Algirdas. Būti dvasios žmogumi : premjero A. Brazausko kalba atsisveikinant su monsinjoru K. Vasiliausku Antakalnio kapinėse // Baltų ainiai. – ISSN 1392-804X. – 2001, gruodis (Nr. 2), p. 3.

Brazauskas, Algirdas. Penkeri Prezidento metai : įvykiai, prisiminimai, mintys / Algirdas Brazauskas. – Vilnius : Pradai, 2000. – 571 p. : iliustr. K. Vasiliauskas minimas: žr. asmenvardžių rodyklę, p. 565.

Brazauskienė, Dalia. Gamtosauginis ugdymas – jaunimo patriotinio ugdymo sudėtinė dalis : [apie aplinkos apsaugos problemas, Lietuvos žaliųjų veiklą] / Dalia Marija Brazauskienė // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2006, spal. 2, p. 8. Str. cituojamas monsinjoras K. Vasiliauskas ir kt.

A. Brazausko jau niekas nepažemins : redakcijos skiltis : [apie tai, kodėl Lietuvos katalikų bažnyčios vadovai neleido pastatyti Arkikatedroje prezidento A. Brazausko palaikų] // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, birž. 30, p. 4. Minimas monsinjoras K. Vasiliauskas ir kt.

Braziūnas, Vladas. Netekties ištiktųjų paguoda: širdies neatskiriamasis : [K. Vasiliausko atminimui] / Vladas Braziūnas – Portr. // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2001, spal. 19, p. 13.

Briedienė, Rita. Jo sodintas ąžuolas žaliuos kupiškėnams : [K. Vasiliausko atminimui] / Rita Briedienė – Iliustr. // Kupiškio žinios. – ISSN 1392-8627. – 2001, spal. 17, p. 1-2.

Buckus, Pranas. Buvęs Varėnos klebonas : [K. Vasiliausko atminimui] / Pranas Buckus. – Portr. // Merkio kraštas. – 2002, bal. 5, p. 3.

Budzinauskienė, Jovita. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : pro memoria / J. Budzinauskienė, A. Bitinia. – Portr. // Voruta. – ISSN 1392-0677. – 2001, spal. 20, p. 1-2.

Buhalterija įžymių žmonių gyvenime / parengė Jadvyga Miniotaitė. – Iliustr. // Apskaitos ir mokesčių apžvalga. – ISSN 1392-3722. – 2009, Nr. 11, p. 65-67. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Buitkus, Jurgis. „Didžiausi turtai – širdy“ : [apie moralines ir dvasines visuomenės problemas, tolerancijos stoką; pateiktos kunigo K. Vasiliausko mintys] / Jurgis Buitkus, Kazimieras Vasiliauskas // Buvo nebūtinai : menas kaip gyvenimas, gyvenimas kaip menas / Jurgis Buitkus, Ineza Juzefa Janonė. – Vilnius : Versus aureus, 2009. – P. 260-263.

Butautas, Dainius. Ateitininkai – tarp praeities ir ateities : 90-čio proga skiriu brangiam kun. Vaclovui Aliuliui / Dainius A. Butautas // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2011, kovo 19, p. 1, 4. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Butkevičius, Algirdas. Mylinčių širdžių Monsinjoras / Algirdas Butkevičius. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2012, bal. 7, p. 7, 12.

Butkevičius, Algirdas. Monsinjorui K. Vasiliauskui atminti : šiandien Monsinjoro gimtadienis. Jam būtų sukakę aštuoniasdešimt / Algirdas Butkevičius // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2002, bal. 9, p. 1.

Butkevičius, Algirdas. Muziejuje – gimnazijos istorija ir dabartis : [apie Biržų „Saulės“ gimnazijos muziejų] / Algirdas Butkevičius. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2003, gruod. 6, p. 3. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Butkevičius, Algirdas. Nebeturime Monsinjoro / Algirdas Butkevičius. – Portr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2001, spal. 16, p. 1.

Butkevičius, Algirdas. Žodžiais į širdis : monsinjoras K. Vasiliauskas viešėjo Biržuose / Algirdas Butkevičius. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 1996, rugpj. 22.

Čepaitienė, Giedrė. Adresato ir adresanto santykis Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pamoksluose / Giedrė Čepaitienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. – ISSN 1392-0499. – T. 19, kn. 1 (2005), p. 435-443.

Čėsnienė, Loreta. K. Vasiliauskui siūloma rūpintis Rusijos katalikais / Loreta Čėsnienė. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1997, liep. 26 (rus. liep. 31), p. 6.

Dagytė, Gražina. Įrengtas Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kambarys [Vabalninko miestelio muziejuje, Biržų r.] / Gražina Dagytė. – Iliustr. // Šiaurės rytai. – ISSN 1392-9240. – 2002, bal. 27, p. 5.

Damulytė, Jūratė. Šv. Kristoforas – monsinjorui K.Vasiliauskui : [kunigystės 50-osioms metinėms] / Jūratė Damulytė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1996, birž. 27, p. 3.

Daraškevičius, Vytautas. Sibiro įšalą tirpdė viltis ir malda : žvilgsnis į vieną monsinjoro K. Vasiliausko ganytojišką kelionę : [apie apsilankymą buvusiose savo tremties vietose Komijoje] / Vytautas Daraškevičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2007, bal. 7, p. 1, 9.

Dargaitė, Zita. Medalininkui Petrui Gintalui – 60 / Zita Dargaitė, Regina Razaliūnaitė. – Iliustr. // Numizmatika : metraštis. – ISSN 1392-8570. – [T.] 6 (2005) (2007), p. 315-334. Medalis monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 50 metų kunigystės jubiliejui. 1996. Bronza, kaldinimas, p. 330.

Daučiūnienė, Aldona. Memorialinė lenta monsinjorui atminti [Pylimo gatvėje, Vilniuje] : paminėtos mons. K. Vasiliausko 5-osios mirties metinės / Aldona Daučiūnienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2006, spal. 27, p. 4.

Daučiūnienė, Aldona. Paminėtos monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 5-osios mirties metinės [Vilnius] / Aldona Daučiūnienė. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2006, lapkr. 9-22 (Nr. 19), p. 16.

Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Meilė pagal monsinjorą : [pokalbis su knygos apie monsinjorą K. Vasiliauską autore V. Daujotyte / kalbėjosi] Ramunė Sakalauskaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2005, gruod. 17, p. 18, 22.

Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Šapas, palaikęs pusiausvyrą : [monsinjoro K. Vasiliausko atsiminimai, 1922 04 09–2002 10 14] / Viktorija Daujotytė // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2001, Nr. 11, p. 149-151.

Digrytė, Eglė. Paskutinis Lietuvos sudie monsinjorui : tūkstančiai žmonių vakar į amžinojo poilsio vietą Antakalnio kapinėse [Vilniuje] palydėjo Kazimierą Vasiliauską / Eglė Digrytė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2001, spal. 18, p. 4.

Dingelis, Juozas. Gabijos ugnelė ir šiemet suvienys viso pasaulio tautiečius : [pokalbis su Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininku Juozu Dingeliu] / kalbėjosi Kęstutis Pranckevičius. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2010, vas. 6, p. 6. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Dirbo „labai mažu buhalteriuku“ : [apie monsinjorą K. Vasiliauską, kuris kelerius metus dirbo buhalteriu] / parengė Aldona Rajackienė. – Iliustr. // Apskaitos ir mokesčių apžvalga. – ISSN 1392-3722. – 2007, Nr. 7/8, p. 123-125.

Dolinskas, Vydas. Laimingi buvę jo akivaizdoje / Dalia Kutraitė. – Iliustr. // Santara. – ISSN 1392-0979. – Nr. 51 (2007), p. 88-89.

Doveika, Ričardas. Kai trūksta kvepiančio gerumo : [pokalbis su Vilniaus arkikatedros klebonu administratoriumi R. Doveika / kalbėjosi] Ferdinandas Kauzonas. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2008, vas. 28, p. 3. Str. prisimenamas K. Vasiliauskas.

Doveika, Ričardas. Когда не хватает душевного тепла : [беседа с настоятелем-администратором Архикафедрального собора Р. Довейкой / беседовал] Фердинандас Каузонас. – Iliustr. // Республика. – ISSN 1392-5881. – 2008, 29 февр., p. 3. Str. prisimenamas K. Vasiliauskas.

Ganusauskas, Edmundas. Didžiausia dovana – menas išklausyti : monsinjoras K. Vasiliauskas stipresnis už fatališką skaičių derinį / Edmundas Ganusauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1999, bal. 9, p. 6.

Ganusauskas, Edmundas. Grūto stabai buvusio politinio kalinio neišgąsdino / Edmundas Ganusauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, birž. 22, priedas „Savaitgalis“, p. 6.

Ganusauskas, Edmundas. Į amžinybę – su šviesos aureole : vakar žmonės paskutinįkart nusilenkė savo monsinjorui / Edmundas Ganusauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, spal. 18, p. 1, 3.

Ganusauskas, Edmundas. Mirties akivaizdoje – žodžiai gyviesiems / Edmundas Ganusauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, lapkr. 2, p. 6.

Ganusauskas, Edmundas. Misija – gydyti sužeistą dvasią : monsinjoro gyvenimas buvo nesibaigianti pamoka visiems / Edmundas Ganusauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, spal. 15, p. 1, 3.

Ganusauskas, Edmundas. Monsinjorui K. Vasiliauskui gresia dar viena tremtis : [dėl pastoracinio darbo Maskvoje] / Edmundas Ganusauskas // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1997, liep. 25, p. 1, 3.

Ganusauskas, Edmundas. Po pusės amžiaus – tiesos žodis iš lagerio : [Vilniaus Garbės piliečio regalijas priėmė monsinjoras K. Vasiliauskas] / Edmundas Ganusauskas. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 2000, vas. 19, p. 8; Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2000, vas. 19, p. 4.

Ganusauskas, Edmundas. Vilniaus kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : mūsų misija – amžinąsias tiesas šių dienų žmonėms skelbti šiandienos kalba / Edmundas Ganusauskas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1993, rugs. 7, p. 17.

Garbauskas, Algirdas. „Lino žiedo“ žymuo nusipelniusiems Vabalninko krašto žmonėms / Algirdas Garbauskas. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2005, geg. 10, p. 4.

Garbauskas, Algirdas. Vabalninkiečiai atsisveikino su Monsinjoru / Algirdas Garbauskas // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2001, spal. 20, p. 2.

Garbauskienė, Mirdza. Pagerbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimą / Mirdza Garbauskienė // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2003, spal. 16, p. 8.

Garbauskienė, Mirdza. Šviesios akimirkos su Monsinjoru : [Vabalninke ir seniūnijoje vyko renginiai, skirti K. Vasiliausko 90-osioms gimimo metinėms] / Mirdza Garbauskienė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2012, bal. 24, p. 7.

Garbauskienė, Mirdza. Šviesios Monsinjoro pamokos / Mirdza Garbauskienė, Regina Vaičekonienė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2012, bal. 6, p. 2.

Garbauskienė, Mirdza. Vabalninkas sulaukė garbaus svečio : [klebonas R. Doveika lankėsi Biržų r. Vabalninko miestelyje, kur susitiko su gyventojais, praėjo monsinjoro K. Vasiliausko takais] / Mirdza Garbauskienė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2008, birž. 12, p. 9.

Garbauskienė, Mirdza. Velykų šviesa / Mirdza Garbauskienė ; Algirdo Garbausko nuotr. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2012, bal. 17, p. 4. Vabalninko krašto muziejuje atidaryta tautodailininkės Vitenės Repšienės darbų paroda, paminėtos K. Vasiliausko 90-osios gimimo metinės.

Garbauskienė, Mirdza. Žmogus ir jo kalnas : [apie V. Daujotytės knygos „Žmogus ir jo kalnas“ pristatymą Panevėžyje] / Mirdza Garbauskienė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN1392-7531. – 2005, gruod. 20, p. 2.

Garbės piliečio vardas – skulptoriui : [apie Biržų r. savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimą monsinjorui K. Vasiliauskui ir kt.] / parengė Alfreda Gudienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2011, liep. 23, p. 2.

Garunkštis, Algirdas A. „Juozas Tumas-Vaižgantas – mano idealas ir mokytojas“ : [monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] / Algirdas A. Garunkštis. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. – ISSN 1392-9399. – 2001, lapkr. 17, p. 3.

Geda, Sigitas. Kapuos, geltoną rudenį : vietoje nekrologo [monsinjorui K. Vasiliauskui] / Sigitas Geda // Šiaurės Atėnai. – ISSN 1392-7760. – 2001, spal. 20, p. 3.

Genienė, Virginija. Skleidęs paguodą, išmintį, gerumą : [K. Vasiliausko atminimui] / Virginija Genienė. – Iliustr. // Naujoji Aušra. – 2001, spalis, p. 2-3; Šeimininkė. – ISSN 1392-2777. – 2001, spal. 17, p. 2.

Glavickienė, Elena. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : balandžio 9 d. iškiliam Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkui, monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui būtų sukakę 90 metų / parengė Elena Glavickienė. – Iliustr. // Merkio kraštas. – ISSN 1648-8245. – 2012, bal. 3, p. 5.

Gyvenimas tik pasikeičia, bet nenutrūksta : [K. Vasiliausko atminimui]. – Portr. // XXI amžius. – 2001, spal. 19, p. 6.

Godunavičienė, Jadvyga. Trys šių metų laureatai : [apie „Vilniaus garso“ premijos laureatą monsinjorą K. Vasiliauską bei literatūros premijos laureatus J. Vaičiūnaitę ir J. Kunčiną] / Jadvyga Godunavičienė. – Portr. // Vakarinės naujienos. – 1996, rugs. 27, p. 6.

Grigas, Romualdas. Monsinjoro priesakas gyviesiems : kalba, pasakyta Lietuvos mokslų akademijoje, vakare, skirtame Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimui / Romualdas Grigas. – Portr. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 2003, Nr. 5, p. 32.

Griškevičienė, Rasa. „Kol myliu ir atleidžiu, tol esu...“ : [apie Lietuvos Santarvės premijos įteikimo monsinjorui K. Vasiliauskui iškilmes, Vilnius] / Rasa Griškevičienė // Gimtoji žemė. – ISSN 1392-8090. – 1995, gruod. 30, p. 1.

Griškevičius, Gediminas. Prisimenant Poetą: tolstantys veidai ir vaizdai, kuriais mylim …šiandien : [apie poetą J. Marcinkevičių bei sielovadininkus: kleboną J. Miklovą, monsinjorą K. Vasiliauską] / Gediminas Griškevičius. – Iliustr., portr. // Palangos tiltas. – ISSN 1648-1844. – 2011, kovo 9, p. 10.

Grudzinskas, Leonardas. Gėrio ir grožio Apaštalas : atsiminimų vakaras, skirtas monsinjoro K. Vasiliausko (1922 04 09–2001 10 14) 80-mečiui Vilniaus Rotušėje / Leonardas Grudzinskas ; [su A. Baltakio, J. Strielkūno, A. Vyšniauskaitės, A. Zurbos pasisakymais]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2002, bal. 25, p. 1-2, 5.

Grudzinskas, Leonardas. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas – antrasis Lietuvos Vaižgantas / Leonardas Grudzinskas. – Iliustr. // Blaivioji Lietuva. – 2000, kovas (Nr. 3), p. 3; Tėviškės gamta. – ISSN 1392-6284. – 2000, Nr. 6, p. 4.

Grudzinskas, Leonardas. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas sakydavo: „Mus jungia tos pačios žvaigždės!“ : įspūdis iš prisiminimų vakaro / Leonardas Grudzinskas; [su J. Dingelio ir F. Jakšio pasisakymais]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2001, lapkr. 22, p. 2, 9.

Grudzinskas, Leonardas. „...neatimkite gėlelei gyvybės“ : monsinjoro K. Vasiliausko dvasios testamentas buvo: „Mano troškimas: gražiai ir dorai numirt“ / Leonardas Grudzinskas. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2001, spal. 25, p. 1, 9.

Grudzinskas, Leonardas. Širdies neatskiriamasis, Vilties žvaigždė : mintys, pabuvojus Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje – panteone prie monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kapo, minint jo 3-ąsias mirties metines / Leonardas Grudzinskas, Bronislovas Kiela. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2004, spal. 28, p. 2, 5.

Gudavičiūtė, Dalia. Monsinjoras vasario 16-ąją šįkart švęs ne Maskvoje : [apie besigydantį K. Vasiliauską] / Dalia Gudavičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1997, vas. 15, p. 1, 3.

Gudelis, Rimantas. Раскол в народе – слишком большая роскошь : настоятель считает, что к противостоянию в литовском обществе привела неправильная социальная и региональная политика : [беседа с настоятелем Панявежского кафедрального собора др. Р. Гудялисом / записала] Гене Силицкене. – Iliustr. // Республика. – ISSN 1392-5881. – 2004, 13 апр., p. 7. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Gudienė, Alfreda. Pagerbę Monsinjoro atminimą rengiasi švęsti miesto gimtadienį / Alfreda Gudienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2012, bal. 21, p. 2.

Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo iniciatyva K. Vasiliausko gimtinėje pastatytas atminimo akmuo.

Gudienė, Alfreda. Turėjome progą švęsti prasmingai / Alfreda Gudienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2011, rugpj. 9, p. 1, 6-8. Minimas K. Vasiliauskas.

Gudienė, Alfreda. Žmogaus tiesos sekmadienis Vabalninke : [Vabalninke lankėsi ir monsinjoro K. Vasiliausko gimtinės takais praėjo kunigas, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas Ričardas Doveika] / Alfreda Gudienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2008, birž. 12, p. 1, 7.

Gustaitė, Genovaitė. Yra šviesos ir tamsoje… : monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ir kitų penkių kunigų penkiasdešimtmetis / Genovaitė Gustaitė. – Iliustr. // Tėviškės žiburiai (Mississauga). – 1996, liep. 9, p. 3, 5. Kunigystės jubiliejus.

Ignatavičius, Tadas. Katedrą palikęs kunigas tebėra populiarumo viršūnėje / Tadas Ignatavičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1998, rugs. 5, priedas „Sostinė“, p. 1-2.

In memoriam Monsinjorui. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2001, spal. 15, p. 4-5.

Išpildytas Monsinjoro noras / parengė Julius Girdvainis. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, lapkr. 5, p. 4. Apie Vilniuje šalia Šv. Rapolio bažnyčios paminklinio akmens atidengimą, skirtą monsinjorui K. Vasiliauskui atminti, pateikiama poeto Just. Marcinkevičiaus šia proga pasakyta kalba.

Įamžins atminimą : [Vilniuje, prie Šv.Rapolo bažnyčios, bus paminklinis akmuo] // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, kovo 17, p. 3.

Jablonskaitė, Dovilė. Monsinjorą primins lauko akmuo : [Vilniuje, prie Šv.Rapolo bažnyčios, bus paminklinis akmuo] / Dovilė Jablonskaitė. – Iliustr. // Vilniaus diena. – ISSN 1822-7791. – 2010, spal. 29, p. 2.

Jakštas, Petras. Buvo labai konkretus ir kitiems atsidavęs žmogus : monsinjoro K. Vasiliausko laidotuvėse dalyvavo ir jo pusbrolis kėdainietis P. Jakštas. „Kėdainių garsas“ paprašė jo pasidalinti mintimis apie monsinjorą. – Iliustr. // Kėdainių garsas. – ISSN 1648-1275. – 2001, spal. 27, p. 4.

Jakutis, Ričardas. Kazimieras : [monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] / Ričardas Jakutis. – Portr. // Šiaulių naujienos. – 2001, spal. 16, p. 1, 3.

Jalianiauskienė, Vitalija. „Kuklus ir paprastas santarvės šauklys“ : [apie rašytojo A. Drilingos ir monsinjoro K. Vasiliausko susitikimą su visuomene, Panevėžys] / Vitalija Jalianiauskienė. – Portr // Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 1996, saus. 20-22 (Nr. 8), p. 2.

Jarutienė, Jovita. Biržiečių gegužinėje visas linksmybes nustelbė monsinjoro prisiminimai / Jovita Jarutienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1998, birž. 10, priedas „Sostinė“, p. 8.

Jasėnas, Justas. Bičiuliai iš VGTU : [apie Vilniaus aukštųjų mokyklų – Šv. Juozapo kunigų seminarijos ir Gedimino technikos universiteto draugystę] / Justas Jasėnas. – Iliustr. // Gedimino universitetas. – ISSN 1392-5857. – 2006, Nr. 3, p. 13, 33-34; Nr. 4, p. 31-32. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Jasėnas, Justas. Žmogus, kvietęs į dvasinę puotą : [apie monsinjoro K. Vasiliausko atminimui skirtą renginį Verkių rūmuose Vilniuje] / Justas Jasėnas. – Portr. // Žemaičių saulutė. – ISSN 1822-6817. – 2005, lapkr. 18, p. 2.

Jasiūnas, Albinas. Daug iškentėjęs, bet išlikęs tauriu žmogumi : [monsinjoro K. Vasiliausko 80-osioms gimimo metinėms] / Albinas Jasiūnas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2002, liep. 10, p. 5.

Jauniškis, Kęstutis. Monsinjoras paliks Arkikatedrą ir rašys atsiminimus / Kęstutis Jauniškis // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1997, saus. 18, priedas „Sostinė“, p. 1, 4.

Jauniškis, Kęstutis. Ne gėlėmis buvo barstomas populiaraus kunigo kelias / Kęstutis Jauniškis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – ISSN 1392-2378. – 1997, saus. 18, p. 6 ; Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 1997, saus. 18, p. 6.

Jeigu reikėtų išrinkti Žmogų – jis būtų pirmas : [monsinjoro kunigo K. Vasiliausko atminimui : pasisakymai] / kalbėjosi Eglė Digrytė. – Aut.: Justinas Marcinkevičius, Valdas Adamkus, Antanas Kudzys, Arvydas Kregždė, Virgilijus Noreika // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2001, spal. 15, p. 4.

Jis bus mūsų ambasadorius Aukštybėse : Antakalnio kapinių Menininkų kalnelis [Vilniuje] vakar priglaudė kunigą monsinjorą K. Vasiliauską. – Iliustr. // Panevėžio balsas. – ISSN 1392-8201. – 2001, spal. 18, p. 2.

„Jis vienintelis – toks...“ : [monsinjoro K. Vasiliausko atminimui]. – Portr. // Šiaurės rytai. – ISSN 1392-9240. – 2001, spal. 16, p. 1.

Jo dvasia šviečia visiems : [apie monsinjoro K. Vasiliausko kunigystės 50 metų jubiliejaus minėjimą, Vilnius] / užrašė Raimondas Celencevičius, Agnė Žemaitytė. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1996, birž. 18, p.

Jonušaitė, Neringa. Monsinjoras mišiose laukia jaunųjų maldininkų / Neringa Jonušaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1996, birž. 19, p. 49-50.

Juodytė, Gražina. Kelios akimirkos su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku : pro memoria / Gražina Juodytė. – Portr. // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2001, spal. 16, p. 5.

Juozaitis, Arvydas. Monsinjoras : [apie K. Vasiliauską] / Arvydas Juozaitis. – Portr. // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2001, spal. 18, p. 3 ; Trakų žemė. – ISSN 1392-835X. – 2001, spal. 20, p. 1.

Juozaitis, Arvydas. Monsinjoro šviesa : [K. Vasiliausko atminimui] / Arvydas Juozaitis. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2001, spal. 20, p. 15.

Juozaitis, Arvydas. Žmonių monsinjoras : [K. Vasiliausko atminimui] / Arvydas Juozaitis. – Portr. // Gyvenimas. – ISSN 1648-0392. – 2002, bal. 10, p. 2.

Jurevičienė, Angelė. Pagerbtas mūsų kraštietis : [Vilniuje Arkikatedroje buvo laikomos mišios, skirtos monsinjorui K. Vasiliauskui, prie jo namo Pilies gatvėje atidengta paminklinė lenta, Antakalnio kapinėse atidengtas ir pašventintas paminklas] / Angelė Jurevičienė // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2006, spal. 28, p. 12.

Kanopkaitė, Rūta. Meilę artimui įrodęs savo gyvenimu : vakar VDU salėje paminėtos monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo 80-osios metinės / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2002, bal. 27, p. 4.

Karčiauskas, Mykolas. Kaip ten, Vabalninkuos... : Mons. K. Vasiliauskui / Mykolas Karčiauskas. – Iliustr. // Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 1999, Nr. 1, p. 60.

Karoblis, Povilas. Žodis mūsų sportininkams: Lietuva mus visus išaugino : [apie patriotizmą, dvasines vertybes, sportą] / Povilas Karoblis. – Portr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2006, vas. 23, p. 1, 5. Straipsnyje minimas K. Vasiliauskas ir kt.

Karosaitė, Alma. Monsinjoras / Alma Karosaitė. – Portr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2002, saus. 5, p. 3.

Kašauskas, Stasys. Esame žmonės iš kryžkelės : [pokalbis su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru, žurnalistu, rašytoju, Dominikos Respublikos generaliniu garbės konsulu Lietuvoje, garbės konsulų Lietuvoje asociacijos prezidentu Stasiu Kašausku] / kalbėjosi] Ferdinandas Kauzonas. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2009, liep. 30, p. 3. Straipsnyje minimas K. Vasiliauskas.

Kašauskas, Stasys. Мы люди с перекрестка : [беседа с сигнатаром Акта восстановления независимости Литвы, журналистом, писателем С. Кашаускасом / беседовал] Фердинандас Каузонас. – Portr. // Республика. – ISSN 1392-5881. – 2009, 31 июля, p. 4. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Kauzonas, Ferdinandas. „Blatas“, kurio prašė monsinjoras : [politinė apžvalga] / Ferdinandas Kauzonas. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2001, spal. 26, p. 6.

Kazimieras Vasiliauskas : [apie jo gyvenimą ir darbo metus Varėnoje]. – Portr. // Varėna istorijos kelyje. – Vilnius : Mintis, 2002. – P. 188-189.

Kazitėnas, Alfonsas. Monsinjoras K. Vasiliauskas : būna kūno ir sielos šventės : [apie K. Vasiliausko apsilankymą savo gimtinėje – Biržuose] / Alfonsas Kazitėnas // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1996, rugpj. 22, p. 2.

Kazlauskas, Albinas. „Širdžių puota karališkam sodžiuj“ : [apie susitikimą su įžymiais kraštiečiais monsinjoru K. Vasiliausku ir kt., Vabalnininkas, Biržų r.] / Albinas Kazlauskas. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 1999, spal. 2, p. 5.

Kazlauskas, Vytautas. Mintys apie dvasios tėvą, mokytoją ir būsimąjį šventąjį / Vytautas Kazlauskas. – Portr. // Žmogus. – ISSN 1392-4192. – 2001, Nr. 11, p. 24-25.

Keliuotytė, Rasa. Monsinjoras bankui palinkėjo ne tik materialinių vertybių : [apie „Tauro“ banko pašventinimą]. – Iliustr. // Diena. – 1995, saus. 28, p. 2.

Kiselytė, Reda. Apie antrąjį Lietuvos Vaižgantą : savaitės esė / Reda Kiselytė // Žemaičių saulutė. – ISSN 1822-6817. – 2009, vas. 21, p. 12.

Kniežaitė, Milda. Apie K. Vasiliauską – tautos dvasios mokytoją : [apie naujos V. Daujotytės knygos apie K. Vasiliauską pristatymą] / Milda Kniežaitė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2005, gruod. 23, priedas „Gyvenimas“, p. 23.

Kniežaitė, Milda. Monsinjoras iš reanimacijos palatos patraukė į Grūtą / Milda Kniežaitė. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2001, geg. 5 (rus. geg. 7), p. 19.

Kniška, Dovydas. Lietuva palaidojo savo sąžinę : [apie monsinjoro K. Vasiliausko laidotuves, Vilnius] / Dovydas Kniška. – Iliustr. // Vilniaus laikraštis. Vakaro žinios. – ISSN 1392-9755. – 2001, spal. 18, p. 4.

Krivka, Leonas. Bėdai užgriuvus, belsdavosi į… buhalteriją : [žymių žmonių atsiminimai apie jiems gyvenime padėjusius buhalterius: K. Vasiliauską ir kt.] / Leonas Krivka // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392-4087. – 2003, spal. 27 (Nr. 40), p. 8.

Kučinskaitė, Kristina. Svečiams tėvas Stanislovas sugiedojo choralą : [į Dotnuvą Kėdainių r. aplankyti tėvo Stanislovo atvyko Santarvės premijos laureatai] / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2001, rugpj. 18, p. 5.

Kudžmaitė, Aldona. Su padėjusiais vargti : [apie buvusį Rimšės parapijos kunigą, monsinjorą K. Vasiliauską] / Aldona Kudžmaitė. – Portr. // Katalikų pasaulis. – 1991, Nr. 3, p. 8-9.

Kukliai gyveno, garbingai išėjo. – Iliustr. // Gimtasis kraštas. – ISSN 2029-4816. – 2010, spal. 1-8 (Nr. 32), p. 13.

Kukulas, Valdemaras. Jeigu Jūs būtumėt bažnyčia, aš būčiau praktikuojantis katalikas : [monsinjorui K. Vasiliauskui atminti] / Valdas Kukulas. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2001, spal. 18-24 (Nr. 41), p. 3.

Kulikauskas, Edmundas. Atstatykime Valdovų rūmus! / Edmundas Kulikauskas. – Iliustr. // Dienovidis. – ISSN 1648-133X. – 2001, Nr. 6, p. 32-33.

Kunigai – buhalterių bičiuliai / parengė Leonas Krivka. – Iliustr. // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392-4087. – 2006, bal. 19 (Nr. 15), p. 23.

Kuriuos Dievas norėjo apdovanoti, tuos suvedė su Monsinjoru Kazimieru Vasiliausku : [apie monsinjoro veiklą Lietuvai pagražinti draugijoje]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – ISSN 1392-6217. – 2001, lapkr. 3, p. 9.

Labanauskas, Henrikas. Kur ta užuovėja dvasiai? : popietė pas vilnietį kunigą monsinjorą K.Vasiliauską / Henrikas Labanauskas. – Portr. // Naujienos. – 1997, rugpj. 2, p. 5.

Lietuva atsisveikino su monsinjoru. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2001, spal. 18, p. 5.

Linkus, Algirdas. „Esame vieno fronto draugai“ : [K. Vasiliausko atminimui] / Algirdas Linkus // Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos. – ISSN 1392-4087. – 2001, spal. 22, p. 3.

Lipskis, Stasys. Širdies ir altorių šviesoj : [apybraiža apie K. Vasiliauską] / Stasys Lipskis // Asmenybių gyvenimo perlai : meninės apybraižos. – Vilnius : Žuvėdra, 2011. – P. 7-42.

Mackevičienė, Jadvyga. Niekada nebus per daug meilės, tolerancijos ir santarvės : [apie monsinjorą K. Vasiliauską] / Jadvyga Mackevičienė. – Portr. // Gimtasis kraštas. – 1996, saus. 4, p. 1-2.

Marcinkevičius, Justinas. Dvasia nugali! : poeto J. Marcinkevičiaus kalba laidojant monsinjorą K. Vasiliauską Antakalnio kapinėse / Justinas Marcinkevičius. – Iliustr. // Baltų ainiai. – ISSN 1392-804X. – 2001, gruodis (Nr. 2), p. 3.

Marcinkevičius, Justinas. Dvasia nugali : atsisveikinimo žodis laidojant monsinjorą Kazimierą Vasiliauską 2001 10 17 / Justinas Marcinkevičius // Pažadėtoji žemė : užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos, 1988–2008 / Justinas Marcinkevičius. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – P. 429-430.

Marcinkevičius, Justinas. Metai be Monsinjoro : 2001 10 17, kalba pasakyta prie Monsinjoro K. Vasiliausko kapo duobės... / Justinas Marcinkevičius. – Portr. // Apžvalga. – ISSN 1392-6721. – 2002, spal. 1-15 (Nr. 18), p. 8.

Marcinkevičius, Justinas. Paminklas Monsinjorui : apie monsinjoro K. Vasiliausko atminimą su Just. Marcinkevičiumi kalbasi Danutė Šepetytė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2002, rugs. 7, p. 22.

Marteckaitė, Aida. „Sveikas, slenksti poilsio pelnyto...“ / Aida Marteckaitė // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1997, bal. 14, p. 5.

Meilus, Algirdas. Prisiminimas visam gyvenimui : [apie V. Pivoro prisiminimus apie K. Vasiliauską] / Algirdas Meilus // Vilnis. – 1995, birž. 13, p. 1, 3.

Mikalajūnas, Antanas. Likimo vartai : mano gyvenimo romanas / Antanas Mikalajūnas ; iliustr. A.R. Šakalys. – Vilnius : Žvilgsnis, 1992. – 318 p. K. Vasiliauskas minimas p. 276-277.

Mezginaitė, Elena. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas: „Matyt, mes ne išminčiai“ : [apie susitikimą su monsinjoru K. Vasiliausku ir rašytoju A. Drilinga Panevėžyje] / Elena Mezginaitė. – Portr // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 1996, saus. 20, p. 1-2.

Miesto šventės metu bus pagerbti asmenys, kuriems šiais metais suteikti Biržų Garbės piliečio vardai : [K. Vasiliauskui ir kt.]. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2011, rugpj. 6, p. 2.

Mikalčius, Raimundas. Gedulo ir vilties dienos išvakarėse – monsinjoro K. Vasiliausko gerumo pamoka [Kelmė] / R. Mikalčius. – Iliustr. // Bičiulis. – ISSN 1648-0155. – 1999, birž. 16.

Mikelionienė, Edita. Tarptautinį festivalį remia ne Kultūros ministerija, o Gariūnų prekeiviai : [Biržų r. Vabalninko miestelyje vyks tradicinis tarptautinis vaikų ir jaunimo teatro festivalis „Laimingas vaikų juokas“, skirtas miesto teisių Vabalninkui suteikimo 215-ajai sukakčiai bei monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 85-osioms gimimo metinėms] / Edita Mikelionienė // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2007, bal. 28, p. 9.

Mirė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : [nekrologas]. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2001, spal. 15, p. 2.

Mirė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : [nekrologas]. – Portr. // Rinkos aikštė. – ISSN 1648-0376. – 2001, spal. 15, p. 1.

Mirė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : [nekrologas]. – Portr. // Nauja vaga. – ISSN 1392-5725. – 2001, spal. 17, p. 1.

Mirė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas (1922-2001) // Bažnyčios žinios. – ISSN 1392-6098. – 2001, Nr. 20, p. 13-14.

Mirtis išsivedė monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. – Portr. // Vilniaus laikraštis. Vakaro žinios. – ISSN 1392-9755. – 2001, spal. 15, p. 2.

Mockus, Antanas. A. Brazauskas Tėvą Stanislovą vaišino sumuštiniais su šerniena : [apie Santarvės premijos laureatų (K. Vasiliausko ir kt.) apsilankymą Dotnuvos vienuolyne, Kėdainių r.] / Antanas Mockus. – Iliustr. // Rinkos aikštė. – ISSN 1648-0376. – 2001, rugpj. 20, p. 1-2.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas / parengė Elena Glavickienė. – Iliustr. // Giružis. – ISSN 1822-1122. – 2012, bal. 6, p. 4. Apie Varėnoje kunigavusį monsinjorą K. Vasiliauską, Varėnos viešosios bibliotekos organizuotą susitikimą bei jo atminimui skirtą vakarą.

Monsinjoras važinės nemokamai // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, bal. 6, p. 2.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : spalio 14-ąją mus paliko gražus žmogus, kilnios ir jautrios sielos dvasininkas. – Portr. // Žemės druska. – ISSN 1392-7922. – 2001, Nr. 11, p. 30.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas (1922-2001) : [nekrologas] / LKMA Centro valdyba // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – ISSN 1392-0502. – T. 19 (2001), p. 596-598.

Monsinjoro K. Vasiliausko ramybė lydi ir po 10 metų : [apie monsinjoro K. Vasiliausko mirties 10-jų metinių paminėjimą Vilniuje] / ELTOS archyvo nuotr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2011, spal. 17, p. 5.

Monsinjoro šviesos pasiekti : [apie monsinjoro K. Vasiliausko dešimtųjų mirties metinių paminėjimą] / parengė Danutė Šepetytė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2012, bal. 11, p. 10.

Monsinjoro valia išgirsta : [apie atidengtą paminklinį akmenį kunigui monsinjorui K. Vasiliauskui Vilniaus šv. Rapolo bažnyčios šventoriuje]. – Iliustr. // Santara. – ISSN 1392-0979. – Nr. 71 (2010, žiema), p. 11.

Monsinjorui atminti : [apie monsinjoro K. Vasiliausko atminimui Vilniuje, prie Šv. Rapolo bažnyčios pastatytą lauko akmenį, inkrustuotą bronziniais žolynais] // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2010, kovo 10, p. 6.

Motiejūnas, Vladas. Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui atminti : [apie K. Vasiliauskui skirtą vakarą, Vilnius] / V. Motiejūnas // Metai. – ISSN 0134-3211. – 2002, Nr. 5/6, p. 186.

Murauskaitė, Aida. Pagerbtas K. Vasiliauskas – „žmonių, o ne bažnyčių kunigas“ / Aida Murauskaitė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2002, geg. 16, p. 15.

Murauskaitė, Aida. Paminklas monsinjorui K. Vasiliauskui iškils prieš Velykas [Vilnius] / Aida Murauskaitė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2002, spal. 16, p. 19.

Mureika, Juozas. Vaikščiojanti meilė – Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas / Juozas Mureika // Pajaustos mintys. – Vilnius : J. Mureika ; Kaunas : Spindulys, 2006. – P. 180-190.

Murelytė, Miglė. Prieš Kalėdas Vilniaus rotušėje prabilo monsinjoras... : [apie vakarą, skirtą monsinjorui K. Vasiliauskui pagerbti] / Miglė Murelytė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2001, gruod. 24, p. 19.

Naujokaitis, Algimantas Antanas. Literatūrinė premija poetei : [apie Vilniaus klubo ir Vilniaus televizijos įsteigtos premijos paskyrimą poetei O. Baliukonei už knygą „Širdies neatskiriamasis“] / Algimantas A. Naujokaitis. – Portr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2003, kovo 8.

Nedveckaitė, Jūratė. Raganų medžioklės laikmetis : [apie monsinjoro K. Vasiliausko apsilankymą Puože, Kupiškio r.] / Jūratė Nedveckaitė. – Portr. // Kupiškėnų mintys. – ISSN 1392-8384. – 1998, birž. 23.

Netekome monsinjoro Kazimiero Vasiliausko : [nekrologas]. – Portr. // Šilelis. – ISSN 1392-9840. – 2001, spal. 18, p. 2.

Netekome monsinjoro Kazimiero Vasiliausko : [nekrologas]. – Portr. // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2001, spal. 17, p. 2.

Noreika, Laimonas. Netikinčiųjų kunigas : [atsiminimai] / Laimonas Noreika // Čiurlionio 16 : dienoraščiai, atsiminimai. – Vilnius : Scena, 2003. – P. 240-249 ; Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 2002, Nr. 2, p. 13-17.

Norkaitytė, Unė. Kunigo [K. Vasiliausko] gyvenimo odisėja / Unė Norkaitytė. – Portr. // Vilniaus balsas. – ISSN 1392-5814. – 1998, gruod. 25, p. 6.

Norkevičienė, Regina. Valandos su Monsinjoru : [apie atsiminimų popietę, skirtą monsinjorui K. Vasiliauskui, Vilniaus Gedimino technikos universitete] / Regina Norkevičienė. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – ISSN 0134-3084. – 2003, Nr. 5, p. 38-39.

Norkevičius, Julius. Paskutinė dovana : [apie monsinjoro K. Vasiliausko ryšius su Vilniaus Gedimino technikos universitetu] / Julius Norkevičius. – Iliustr. // Inžinerija. – 2001, spal. 30, lapkr. 6, 13, 20, 27, gruod. 4, 11, 18, 2002, kovo 5, 26.

Norkevičius, Julius. Paskutinė dovana : [atsiminimai apie monsinjorą K. Vasiliauską] / Julius Norkevičius. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2003, saus. 4, p. 4.

Ozolas, Romualdas. Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui atminti [koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje] / Romualdas Ozolas // Atgimimas. – 2002, bal. 19-25 (Nr. 15), p. 11.

Pačkauskaitė, Agnė. Monsinjorui K. Vasiliauskui – valstybės vadovo gėlės : [apie atsisveikinimą su velioniu monsinjoru K. Vasiliausku Vilniaus arkikatedroje bazilikoje] / Agnė Pačkauskaitė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2001, spal. 16, p. 4.

Pačtauskaitė, Laura. Vilnius prisiminė monsinjorą K. Vasiliauską / Laura Pačtauskaitė // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2007, spal. 15, p. 4.

Pagerbtas monsinjoras // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2010, lapkr. 5, p. 1, 2. Apie 2010 m. lapkričio 4 d. Vilniuje atidengtą skulptoriaus J. Gencevičiaus sukurtą paminklą K. Vasiliauskui ; su Justino Marcinkevičiaus atsiminimais.

Pakėnas, Alfonsas. Kunigas, kuris buvo duotas žmonėms : [apie K. Vasiliausko 85-ojo gimtadienio minėjimą Juozo Tumo-Vaižganto muziejuje] / Alfas Pakėnas ; Zenono Baltrušio nuotrauka. – Iliustr. // Nemunas. – ISSN 0134-3149. – 2007, geg. 17-23 (Nr. 19), p. 10.

Panavas, Petras. Monsinjoras. Vienintelis susitikimas : [atsiminimai apie K. Vasiliauską] / Petras Panavas. – Nuotr. // Įkvėpimo auka : vieno gyvenimo fragmentai. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2010. – P. 487-489.

Panavas, Petras. Vienintelis susitikimas : [K. Vasiliausko atminimui] / Petras Panavas. – Iliustr. // Utenos apskrities žinios. – ISSN 1392-9399. – 2001, lapkr. 17, p. 3.

Paukštelienė, Joana. Kitiems dalydamas viltį, kunigas pats apsiginti negali : [atsiliepimas į E. Ganusausko straipsnį „Monsinjorui K. Vasiliauskui gresia dar viena tremtis“, spausdintą „Lietuvos ryte“, 1997m. liepos 25] / Joana Paukštelienė // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1997, liep. 30, p. 4.

Paulauskas, Vacys. Mano mažutė Vėlinių žvakelė Monsinjorui / Vacys Paulauskas. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2011, spal. 27, p. 1-2, 5.

Peleckienė, Aušrinė. Kalbinė laiko raiška pamoksluose : [analizuojami M. Gustaičio ir K. Vasiliausko pamokslai] / Aušrinė Peleckienė // Tekstas: lingvistika ir poetika. [T.] 12 / sudarė Kazimieras Župerka. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003. – P. 41-42.

Peleckis-Kaktavičius, Leonas. Suartino „Varpų“ vakarai : [atsiminimai apie monsinjorą K. Vasiliauską] / Leonas Peleckis-Kaktavičius // Žodžiai, kurie neišduos : esė, pokalbiai, studija : gyvenimas, likimas, kūryba. – [Šiauliai] : Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, [2011]. – P. 35-37.

Penelienė, Rasa. Vabalninko inteligentai po monsinjoro mirties dovaną atsiėmė? : [incidentas dėl statulėlės „Lino žiedas“, kurią monsinjorui K. Vasiliauskui gyvam esant, įteikė vabalninkiečiai] / Rasa Penelienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2003, birž. 14, p. 1, 5.

Penkiasdešimtasis monsinjoro kunigystės jubiliejus. – Portr // Vakarinės naujienos. – 1996, birž. 18, p. 1.

Peršonytė, Rūta. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas: labiausiai įsiminė šv. Mišios tremtyje : [K. Vasiliausko kunigystės 50-osioms metinėms] / Rūta Peršonytė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 1996, birž. 18, p. 3.

Petronis, Gintaras. K. Vasiliausko ramybė lydi ir po 10 metų : šiandien minime dešimties metų sukaktį kai į Amžinybę išlydėjome vieną šviesiausių ir švenčiausių Lietuvos asmenybių Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską : [pokalbis su kunigu Gintaru Petroniu / užrašė] Rimvydas Stankevičius. – Iliustr., portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2011, spal. 14, p. 3, 22.

Pipirienė, Zita. Kviečiame aukoti Monsinjoro paminklui : [Lietuvai pagražinti draugijos Biržų skyrius, siekdamas pagerbti K. Vasiliausko atminimą, organizuoja koplytstulpio ir rodyklės pastatymą jo gimtinėje Kateliškių kaime] / Zita Pipirienė // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2009, liep. 24, p. 3.

Pipynė, Algirdas. Paskutinis monsinjoro gerumo ženklas : [apie monsinjoro K. Vasiliausko parašą po V. Sladkevičiaus paveikslu] / Algirdas Pipynė. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2001, lapkr. 3, p. 14.

Pivoras, Vytautas. Prisiminimas visam gyvenimui : [Skudutiškio gyventojo V. Pivoro pasakojimas apie susitikimą su K. Vasiliausku tremtyje / užrašė] Algirdas Meilus // Vilnis. – 1995, birž. 15.

Pocius, Jaunius. Paskirta Santarvės fondo premija : [Vilniaus Arkikatedros klebonui monsinjorui K. Vasiliauskui] / Jaunius Pocius. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 1995, gruod. 12 (rus. gruod. 15), p. 6.

Prel. K. Vasiliauskas apleido Čikagą : [apie K. Vasiliausko viešnagę Čikagoje, 1994 m. spal. 21-29 d.] // Laisvoji Lietuva (Chicago), – 1994, lapkr. 17, p. 3.

Prel. Kazimieras Vasiliauskas atvyksta į Bostoną // Darbininkas (Brooklyn). – 1994, rugs. 9, p. 7.

Prezidentą ir dvasininkus suartino tarnystė : [apie A. Brazausko susitikimus bei pokalbius su kardinolu V. Sladkevičiumi, monsinjoru K. Vasiliausku, Tėvu Stanislovu bei popiežiumi Jonu Pauliumi II / parengė] Danutė Šepetytė. – Iliustr., portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, birž. 29, p. 3.

Prezidento neišgirdo Bažnyčios hierarchai / parengė] Julius Girdvainis. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, birž. 30, p. 5. Straipsnyje minimas K. Vasiliauskas.

Prisimintas mons. Kazimieras Vasiliauskas : [apie dvasininko ketvirtųjų mirties metinių minėjimą Verkių rūmų Baltojoje salėje Vilniuje] // Bažnyčios žinios. – ISSN 1392-6098. – 2005, Nr. 20 (spal. 28), p. 3.

Pro memoria : [monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] / Jonas Balžekas, Donatas Banionis, Kostas Birulis ir kt. // XXI amžius. – 2001, lapkr. 14, p. 16.

Pūras, Kazimieras. Pasvalietiškas Katalikų bažnyčios hierarchų žvaigždynas : Lietuvos krikšto 620-osioms metinėms / Kazimieras Pūras // Šiaurietiški atsivėrimai. – ISSN 1392-6810. – 2007, Nr. 2, p. 22-26. Str. minimas K. Vasiliauskas.

Raila, Bronys. Atleisti ir užmiršti – ar teisingai įvertinti? : [apie K. Vasiliauską] // Nuo vakarykštės iki rytdienos : tautos laisvėjimo vaivorykštė / Bronys Raila. – Vilnius : Žurnalistika, 1996. – P. 401-402.

Rajackienė, Aldona. Dirbo „labai mažu buhalteriuku“ : [atsiminimai apie monsinjorą K. Vasiliauską] / parengė Aldona Rajackienė. – Iliustr. // Buhalterija. – ISSN 1648-9195. – 2007, geg. 8, p. 15.

Sakalauskaitė, Ramunė. Anapilin išėjęs Monsinjoras kalba per kitus / Ramunė Sakalauskaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2007, bal. 7, p. 3.

Sakalauskaitė, Ramunė. Greta mūsų ir su mumis : prieš pusantrų metų Anapilin išėjusiam monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui šiandien būtų suėję 81-eri / Ramunė Sakalauskaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2003, bal. 9, p. 5.

Sakalauskaitė, Ramunė. Monsinjoras buvo vaikščiojanti meilė / Ramunė Sakalauskaitė. – Portr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2006, spal. 14, p. 9.

Sakalauskaitė, Ramunė. Monsinjoras K. Vasiliauskas: į rudenį einu su šypsena : [apie atleidimą iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos klebono pareigų] / Ramunė Sakalauskaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 1997, bal. 9, p. 3.

Sakalauskaitė, Ramunė. Monsinjoro dovana gimtinei – 1000 knygų : [apie K. Vasiliausko kambarį Vabalninko B. Sruogos vidurinėje mokykloje, Biržų r.] / Ramunė Sakalauskaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, rugs. 11, p. 14.

Sakalauskaitė, Ramunė. Užvertos Katedros durys / Ramunė Sakalauskaitė. – Portr. // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2011, Nr. 9 (vas. 28), p. 45. Straipsnyje minimos K. Vasiliausko laidotuvės.

Sakalauskaitė, Ramunė. Veidu į praeitį / Ramunė Sakalauskaitė. – Iliustr. // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2011, Nr. 11 (kovo 14), p. 49. Straipsnyje t.p. rašoma apie K. Vasiliausko atminimo įamžinimą.

Santarvės premijos laureatas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas: „Didžiausi mūsų turtai – širdy“ : [kardinolo V. Sladkevičiaus 80-osioms metinėms] / spaudai parengė Jurgis Buitkus. – Iliustr. // Kaišiadorių aidai. – ISSN 1648-0007. – 2000, rugpj. 18, p. 4.

„Savo pavyzdžiu įkvėpė pakantumo ir gailestingumo...“ : [monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] // Vakarų ekspresas. – ISSN 1392-7590. – 2001, spal. 16, p. 4.

Seibutis, Antanas. Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui – 75 [i.e. 85] / Antanas Seibutis. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2007, bal. 5, p. 8.

Seibutis, Antanas. Prisimenant praeities vertybes : [apie Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugomus eksponatus, tarp jų ir nuotrauką iš Kauno kunigų seminarijos kurso susitikimo 1973 m. Kupreliškyje, kurioje matomas ir K. Vasiliauskas] / Antanas Seibutis. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2003, lapkr. 8, p. 5.

Seibutis, Antanas. Tarp iškiliausių asmenybių – su Biržais susiję šviesuoliai : [liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parke bus pristatyta skulptoriaus T. Gutausko granitinė skulptūra „Vienybės medis“, kur bus įamžinta 100 Lietuvos asmenybių, per tūkstantmetį labiausiai nusipelniusių Lietuvai, tarp jų ir K. Vasiliauskas] / Antanas Seibutis. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2009, bal. 25, p. 3.

Sejavičienė, Julija. Asmenybės šviesa : [apie atsisveikinimą su monsinjoru K. Vasiliausku, Vilnius] / Julija Sejavičienė // Vienybė. – ISSN 1392-4060. – 2001, spal. 23, p. 1.

Sarafinas, Gintaras. Klampojimas per gyvenimą / Gintaras Sarafinas. – Portr. // Veidas. – ISSN 1392-5156. – 2012, Nr. 20 (geg. 14), p. 4. Minimas K. Vasiliauskas.

Silickienė, Genė. Renkamos lėšos K. Vasiliausko atminimui : [apie Lietuvai pagražinti draugijos Biržų skyriaus renkamas aukas koplytstulpiui monsinjoro K. Vasiliausko gimtinėje (Vabalninkų seniūnijoje, Kateliškių kaime) ir rodyklei į ją] / Genė Silickienė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2009, liep. 28, p. 15.

Sireikienė, Aldona. Santarvės ir meilės linkėjo Santarvės premijos laureatai : [apie monsinjoro K. Vasiliausko ir kitų laureatų susitikimą su Šiaulių universiteto studentais, profesūra ir miesto inteligentais] / Aldona Sireikienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 1998, Nr. 28, p. 2.

Siūlomi garbės piliečiai : [Biržų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos svarstymui pasiūlyti kanditatai: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, poetas Jonas Strielkūnas, galiūnas Žydrūnas Savickas] / parengė Algirdas Butkevičius. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2010, bal. 29, p. 5.

Skučaitė, Virginija. Dvasios ąžuolas vienuolio abitu : Tėvas Stanislovas, Intos ir Vorkutos lageriuose kasęs akmens anglį, niekada nelaikė savęs nei kankiniu, nei kaliniu : [apie Tėvą Stanislovą, bendravimą su monsinjoru K. Vasiliausku] / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2005, birž. 14, p. 1, 9.

Spengla, Vidas. Salus Ecclesiae [Bažnyčios gerovė] mons. Kazimiero Vasiliausko gyvenime / Vidas Spengla. – Iliustr. // XXI amžius. – 2002, bal. 5, p. 6-7.

Stasinas, Juozas. Dvasingumo žvaigždės švytėjimas : monsinjoro K. Vasiliausko netekus / Juozas Stasinas. – Portr. // Tėviškės gamta. – ISSN 1392-6284. – 2001, spalis, p. 1.

Staugaitis, Saulius. Monsinjorą primins ir trys bandelės : [apie renginius, skirtus K. Vasiliausko atminimui, Vabalninkas, Biržų r.] / Jurgita Vitkauskienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – ISSN 1392-2386. – 2002, geg. 3, p. 10.

Tęsinys sekančiame puslapyje >>

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Knygos, mokslo darbai su dedikacijomis, straipsniai, užrašai. Eilėraščiai, dailės kūriniai, skirti K. Vasiliauskui, bibliografijos sąrašas

Literatūra apie K. Vasiliauską

Straipsniai (tęsinys)

Strakšys, Adolfas. Ir taip lapas po lapo... : [monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] / Adolfas Strakšys. – Portr. // Kelmės kraštas. – 2001, spal. 17, p. 6 ; Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2001, spal. 17, p. 7.

Stundžienė, Nijolė. Ieškant santarvės ir laimės... : [apie ukmergiškių susitikimą su Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi, Arkikatedros klebonu monsinjoru K. Vasiliausku]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – ISSN 1392-8090. – 1994, geg. 10.

Stungurys, Stasys. Išėjo palikęs mums savo dvasios šilumą... / Stasys Stungurys. – Iliustr. // Gairės. – ISSN 1392-0251. – 2001, Nr. 12, p. 30-33.

Su monsinjoru atsisveikina minios žmonių. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, spal. 17, p. 3.

Sušinskas, Aloyzas. Mūsų monsinjoras : 2002 04 09 sukanka 80 metų, kai gimė prelatas K. Vasiliauskas / Aloyzas Sušinskas. – Iliustr. // Gimtinė. – ISSN 1392-4419. –2001, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 2.

Sušinskas, Aloyzas. Taurumo pavyzdys / Aloyzas Sušinskas // Gimtinė. – ISSN 1392-4419. – 2001, lapkr. 1-30 (Nr. 11), p. 2.

Sūpynės K. Vasiliauskui : [apie idėją senamiestyje įamžinti Vilniaus miesto garbės piliečio monsinjoro K. Vasiliausko atminimą]. – Iliustr. // Vilniaus diena. – ISSN 1822-7791. – 2009, kovo 18, p. 3.

Sventickas, Valentinas. Apie monsinjorą – sėjėją / Valentinas Sventickas // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2006, saus. 13, p. 22.

Svirbutavičiūtė, Aldona. Akistata su monsinjoro buvimu : [apie tapybos darbų parodą, skirtą K. Vasiliausko atminimui, Stasio Juškaus galerijoje, Vilnius] / Aldona Svirbutavičiūtė ; [su kunigo Ričardo Doveikos pasisakymu]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2003, gruod. 23, p. 5.

Svirbutavičiūtė, Aldona. Gyvenimas, kuris nesibaigia akimirka : [apie Santarvės fondo premijos paskyrimą Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonui, monsinjorui K. Vasiliauskui] / Aldona Svirbutavičiūtė. – Iliustr. // Diena. – 1995, gruod. 14, p. 1, 3.

Svirbutavičiūtė, Aldona. Kol myliu ir atleidžiu, tol esu būtinas : [apie 1995 m. Santarvės fondo premijos laureato Arkikatedros klebono monsinjoro K.Vasiliausko pagerbimo iškilmes]. – Iliustr. // Diena. – 1995, gruod. 23, p. 1-2.

Svirbutavičiūtė, Aldona. Nuo ko priklauso bažnyčios atsinaujinimas? : rudenį Vilniuje pradeda veikti Kunigų seminarija, kurios rektoriumi paskirtas monsinjoras K. Vasiliauskas, prieš 48 metus pats buvęs šios seminarijos auklėtinis / [su K. Vasiliausko pasisakymais]. – Iliustr. // Tiesa. – 1993, rugpj. 3, p. 7.

Šalies vadovai pareiškė užuojautą dėl monsinjoro Kazimiero Vasiliausko mirties // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2001, spal. 16, p. 3.

Šeštakauskienė, Stasė. Užgesusios žvaigždės šviesa arba trejos monsinjoro Kazimiero Vasiliausko aukotos mišios : [apie K. Vasiliausko bendravimą su pasvaliečiais] / Stasė Šeštakauskienė. – Iliustr. // Darbas. – ISSN 1392-8287. – 2001, spal. 20, p. 4.

„Šiandien Vilniaus Antakalnio kapinės priglaus iškilaus dvasininko, didelės ir dosnios širdies žmogaus monsinjoro Kazimiero Vasiliausko palaikus...“ // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, spal. 17, p. 4.

Šinkūnas, Rimantas. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas: į gamtą reikia žiūrėti su meile ir pagarba, arba Mintys iš konferencijos [„Šalies ūkio plėtra ir aplinkosauga“], kurioje pasigesta kai kurių pagrindinių pranešėjų, [Vilnius] / Rimantas Šinkūnas. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 1999, geg. 6, p. 1, 5.

Šmitas, Vilimantas. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kunigystės penkiasdešimtmetis gimtinėje [Vabalninke] / Vilimantas Šmitas // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 1996, rugpj. 15.

Šoblinskienė, Ona. In memoriam Monsinjorui : [apie vakarą Rotušėje, Vilnius] / Ona Šoblinskienė // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2001, gruod. 29, p. 1.

Šulaitis, Edvardas. Antrasis Lietuvos Vaižgantas / Edvardas Šulaitis. – Portr. // Voruta. – ISSN 1392-0677. – 1998, geg. 30, p. 2.

Šulaitis, Edvardas. Prel. K. Vasiliauskas išvyko namo : [apie K. Vasiliausko viešnagę Čikagoje 1995 m. rugs. 6-17 d.] / Edvardas Šulaitis. – Iliustr. // Draugas (Chicago). – 1995, spal. 3.

Šulaitis, Edvardas. Prel. K. Vasiliauskas viešėjo Chicagoje [1995 m. rugs. 6-17 d.] / Edvardas Šulaitis. – Iliustr. // Dirva (Cleveland). – 1995, spal. 5, p. 6.

Šulaitis, Edvardas. Neblėstanti monsinjoro K. Vasiliausko aura : [81-osioms gimimo metinėms] / Edvardas Šulaitis. – Iliustr. // Amerikos lietuvis. – 2003, geg. 31, p. 13.

Šulaitis, Edvardas. Prelatas K. Vasiliauskas pas Chicagos lietuvius [1995 m. rugs. 6-17 d.] / Edvardas Šulaitis. – Iliustr. // Darbininkas (Brooklyn). – 1995, spal. 6, p. 5.

Šulaitis, Edvardas. Vilniečio prelato viešnagė Amerikoje : [apie Vilniaus arkikatedros klebono ir Vilniaus kunigų seminarijos rektoriaus prelato K. Vasiliausko viešnagę 1994 m. rugs. 20 - lapkr. 29 d.] / Edvardas Šulaitis. – Iliustr. // Tėviškės žiburiai (Missisauga). – 1994, gruod. 13, p. 3.

Šulaitis, Edvardas. Vilniuje įamžintas mons. K. Vasiliausko atminimas / Edvardas Šulaitis. – Iliustr. // Draugas. – 2006, gruod. 7, p. 4 ; Amerikos lietuvis. – 2006, spal. 28, p. 17, 33.

Šumerskytė, Eglė. Monsinjoras linkėjo taikos ir ramybės : [K. Vasiliausko susitikimas su kėdainiečiais] / Eglė Šumerskytė. – Portr. // Rinkos aikštė. – ISSN 1648-0376. – 1997, gruod. 24, p. 1.

Šviesuoliui – lauko riedulys : [apie tai, kad monsinjoro K. Vasiliausko atminimas Vilniuje bus įamžintas prie Šv.Rapolo bažnyčios privačiomis lėšomis]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2010, kovo 9, p. 17.

Tamoševičienė, Stefa. Vargonų gaudesiui prikeltas : [apie Vilniaus Arkikatedros monsinjorą K. Vasiliauską] / Stefa Tamoševičienė. – Portr. // Moteris. – 1991, Nr. 9, p. 2-3.

Tūkstančiai žmonių atsisveikino su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2001, spal. 18, p. 2.

Vaičekonienė, Regina. Kad sužydėtų žmogaus širdis : [apie monsinjoro K. Vasiliausko apsilankymą Biržų r.] / Regina Vaičekonienė. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 1998, birž. 2.

Vaičeliūnienė, Eleonora. Monsinjoro dovana Tėvynei ir žmonėms : [apie susitikimą su K. Vasiliausku ir knygos „Monsinjoras“ autoriumi A. Drilinga] / Eleonora Vaičeliūnienė. – Iliustr. // Kupiškėnų mintys. – ISSN 1392-8384. – 1996, spal. 12, p. 2-3.

Vaišnoras, Benediktas. Lietuvos dvasininkija neteko garbingo žmogaus : ištrauka iš parašytos knygos „LLA kovoje už Endriejavą“ / B. Vaišnoras // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2001, spal. 31, p. 13.

Valeikienė, Danutė. Mūsų svečias – Monsinjoras / Danutė Valeikienė. – Iliustr. // Žmogus. – ISSN 1392-4192. – 2000, Nr. 12, p. 5.

Valonytė, Ligita. Biurokratai negirdi monsinjoro : [apie K. Vasiliausko raginimą patraukti šiukšlių konteinerius nuo Šv. Mikalojaus bažnyčios] / Ligita Valonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, rugpj. 31, priedas „Sostinė“, p. 2.

Valonytė, Ligita. Kunigas gina bažnyčią nuo šiukšlių lavinos : Vilniaus garbės pilietis K. Vasiliauskas sukilo prieš sostinės šiukšliavežius / Ligita Valonytė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2001, rugpj. 28, priedas „Sostinė“, p. 1-2.

Vasiliauskas Kazimieras // Vilniaus atminimo knyga : mieste įamžintos asmenybės : [žinynas] / Antanas Rimvydas Čaplinskas. – Vilnius : Charibdė, 2011. – P. 452.

Venclova, Tomas. Vasiliauskas Kazimieras : [biografija]. – Portr. // Vilniaus vardai / Tomas Venclova. – [Vilnius] : R. Paknio leidykla, 2006. – P. 314.

„Vienybės medyje“ tarp iškiliausių mūsų krašto žmonių įamžinti ir biržiečiai : [apie liepos 6-ąją Vingio parke atidengtą T. Gutausko kurtą skulptūrą su šimtu iškiliausių tūkstantmečio lietuvių vardų (K. Vasiliausko ir kt.)] / parengė Rasa Penelienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2009, liep. 9, p. 5, 9.

Vilniuje bus atidengtas paminklas monsinjorui : [apie ketinimus prie Šv. Rapolo bažnyčios 2010 m. lapkričio 4 d. atidengti paminklą, bronziniais žolynais inkrustuotą lauko riedulį K. Vasiliauskui (paminklo autorius skulptorius J. Gencevičius, architektas T. Budzys)]. – Portr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2010, spal. 26, p. 4.

Vinkus, Antanas. Ieškokite gerumo… Maskvoje : [pokalbis su Lietuvos ambasadoriumi Maskvoje Antanu Vinkumi; minimas monsinjoras K. Vasiliauskas] / kalbėjosi] Ferdinandas Kauzonas. – Portr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2010, saus. 7, p. 3.

Vinkus, Antanas. Ищите доброту в... Москве : [беседа с послом Литвы в России Антаносом Винкусом / беседовал] Фердинандас Каузонас. – Portr. // Республика. – ISSN 1392-5881. – 2010, 8 янв., p. 3. Lietuvos ambasadorius Rusijoje apie pasikeitusias žmonių vertybes, monsinjoro K. Vasiliausko vykdytas gėrio pamokas.

Virketis, Jonas. Proto ir širdžių puota : [apie plungiškių susitikimą su monsinjoru K. Vasiliausku] / Jonas Virketis. – Portr. // Žemaitis. – 1998, kovo 10, p. 3.

Vitkauskaitė, Viktorija. Vilniuje iškils nauji paminklai : [apie tai, kad skvere prie Šv. Rapolo bažnyčios turėtų iškilti dvasininką K. Vasiliauską įamžinanti skulptūra] / Viktorija Vitkauskaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2009, geg. 18, p. 26.

Vitkauskas, Vladas. Nuo žemiškųjų iki dvasios viršukalnių : [monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] / Vladas Vitkauskas // Utenos apskrities žinios. – ISSN 1392-9399. – 2001, lapkr. 17, p. 3.

Vitkauskienė, Jurgita. Monsinjoro tėviškė – apgriuvusi ir sunkiai randama : [apie K. Vasiliauską, jo tėviškę Biržų r.] / Jurgita Vitkauskienė. – Iliustr. // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2009, liep. 9, p. 1, 3.

Vyšniauskaitė, Angelė. Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje / Angelė Vyšniauskaitė. – Iliustr. // Tėviškės gamta. – ISSN 1392-6284. – 2002, balandis, p. 5.

Vyšniauskaitė, Angelė. Švytėjęs meile, dalijęs gėrį : [monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] / Angelė Vyšniauskaitė. – Portr. // Tėviškės gamta. – ISSN 1392-6284. – 2002, sausis, p. 5.

Zaborskaitė, Vanda. Meilės ir laisvės kunigas : Kazimieras Vasiliauskas / Vanda Zaborskaitė // Tarp istorijos ir dabarties / Vanda Zaborskaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2002. – P. 402-403 ; Metai. – ISSN 0134-3211. – 2001, Nr. 11, p. 148-149.

Zabulis, Tomas. Jurginai iš monsinjoro darželio : [apie Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko filialo monsinjoro K. Vasiliausko atminimo kambarį] / Tomas Zabulis. – Portr. // Gimtasis kraštas. – ISSN 2029-4816. – 2010, spal. 1-8 (Nr. 32), p. 13.

Zaronienė, Dana. ...diena su monsinjoru / Dana Zaronienė. – Iliustr // Su tavimi. – 1996, Nr. 6, p. 12-13.

Zemlickas, Gediminas. Slėnyje jam buvo slogu. Jį traukė kalnai ir žvaigždės : [apie prof. V. Daujotytės knygos „Žmogus ir kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską“ pristatymą Lietuvos mokslų akademijoje] / Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2006, saus. 12-25 (Nr. 1), p. 1, 4-5.

Zemlickas, Gediminas. Šviesa Šiaurės nakty : [apie Mokslų akademijoje vykusį prisiminimų vakarą, skirtą monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] / Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2004, lapkr. 4-13 (Nr. 19), p. 7.

Žemaitytė, Agnė. Iš meilės ir pareigos pastatytas paminklas : [apie skulptoriaus A. Sakalausko paminklo monsinjorui K. Vasiliauskui atidengimo ceremoniją Vilniaus Antakalnio kapinėse] / Agnė Žemaitytė. – Iliustr. // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2003, bal. 26, p. 19.

Žemaitytė, Agnė. K. Vasiliauskas: „L. Matuzevičius buvo poetas iš Dievo malonės“ : [poeto atminimui, 1923-2000] / Agnė Žemaitytė // Respublika. – ISSN 1392-5873. – 2000, gruod. 21, p. 24. Apie L. Matuzevičiaus ir K. Vasiliausko draugystę tremties metais.

Žemaitytė, Aldona. Ir mylėjo gyvenimą : [kunigo, tremtinio K. Vasiliausko atminimui] / Aldona Žemaitytė. – Portr. // Dienovidis. – ISSN 1648-133X. – 2001, Nr. 10, p. 1.

Žukienė, Regina. Į aukštąjį Vilniaus kalnelį palydėjome monsinjorą Kazimierą Vasiliauską / Regina Žukienė. – Iliustr. // Žemaičių saulutė. – 2001, spal. 26, p. 1-3.

Žuolytė, Jūratė. Kas tvarkys skverą? : [dėl skvero prie Šv. Rapolo bažnyčios monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui atminti įrengimo, Vilnius] / Jūratė Žuolytė // Vilniaus diena. – ISSN 1822-7791. – 2009, gruod. 18, p. 3.

A guardian of the human heart. – Portr. // The Baltic Independent (Tallin). – Vol 6, no. 266 (2-8 June 1995). Apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską.

Lewonig, Judith. Monsignore Vasiliauskas : „Keine Zäune, zwischen Menschen“: ein Pfarrer der Versöhnung und der Nächsten Liebe sagt offen seine unkonventionelle Meinung / Judith Lewonig. – Portr. // Baltische Rundschau. – ISSN 1648-3774. – 1997, Mai/Juni (Nr. 4), p. 10.

Tryk, Julitta. Pamięci wielkiego kapłana : zmarł monsignore ksiądz K. Vasiliauskas / Julitta Tryk. – Portr. // Kurier Wileński. – ISSN 1392-0405. – 2001, 16 października (Nr. 201), p. 2.


Parengta pagal:
Vasiliauskas, Kazimieras. https://www.lnb.lt/istekliai/kiti-istekliai/biobibliografijos/959-vasiliauskas-kazimieras

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Knygos, mokslo darbai su dedikacijomis, straipsniai, užrašai. Eilėraščiai, dailės kūriniai, skirti K. Vasiliauskui, bibliografijos sąrašas

Kūriniai, skirti K. Vasiliauskui

Filmai

2 filmai [Vaizdo įrašas]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija : TV Europa, 2008. – Koment. aut. Viktorija Daujotytė.

[DVD 1]: Monsinjoras / scenarijaus autorė Dalia Kutraitė ; režisierė Vanda Vainoraitė ; operatorius Zigmas Gružinskas. – 2008. – 1 vaizdo diskas (25 min.).
Pauraitė-Puplauskienė, Roma. Vanda Vainoraitė : [apie jos režisuotą filmą „Monsinjoras“ (1997)] / Roma Pauraitė-Puplauskienė // LTV filmai ir jų kūrėjai. – Vilnius : Algimantas, [2009]. – P. 351-352.
Urbonaitė, Audronė. LTV premjera: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas : [apie dokumentinį filmą „Monsinjoras“] / Audronė Urbonaitė // TV antena. – ISSN 1392-236X. – 1997, Nr. 10, p. 5.

[DVD 2]: Laimingi buvę jo akivaizdoje / scenarijaus autorės Dalia Kutraitė-Giedraitienė, Ramunė Sakalauskaitė ; režisierius ir operatorius Saulius Vosylius ; prodiuseris Algirdas Žvinakevičius. – 2008. – 1 vaizdo diskas (28 min.).
Ką Dievas norėjo apdovanoti, leido su Tavimi susitikti : [apie Dalios Kutraitės ir Ramunės Sakalauskaitės sukurtą filmą, skirtą monsinjoro K. Vasiliausko atminimui] / parengė Virginija Barštytė // Laikas. – ISSN 1648-7893. – 2007, gruod. 21 - 2008, saus. 4 (Nr. 50), p. 9.

„Benamiai“ : [rež. Romualdo Šliažo filmo (1990) pristatymas; filme apie lagerius Komijoje prisiminimais dalijasi buvę politiniai kaliniai, tarp jų ir monsinjoras K.Vasiliauskas]. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Lietuvių filmai, 1990-2002 / knygą parengė, įvadą ir pabaigos žodį parašė Gražina Arlickaitė ; [vertė Artūras Dudoitis, Milda Leiputė, Inga Luskovič]. – Vilnius : Vieš. įstaiga „Informacinė antena“, 2002. – P. 143.

„Mylėti ir atleisti. Monsinjoras K. Vasiliauskas“ : laida apie kunigą, tremtinį, politinį kalinį K. Vasiliauską: monsinjoras pasakoja apie savo gyvenimo kelią, metus tremtyje, tarnystę Dievui ir žmonėms, sutiktas asmenybes / rež. Danutė Keturakytė ; operatorius Antanas Miliauskas ; žurnalistas Leonardas Stankevičius. – Laida perrašyta iš plačios juostos. LRT, originalo inv. Nr. A003842.

Pauraitė-Puplauskienė, Roma. „Danutės Keturakytės, TV laidų režisierės, filmas…“ : [apie filmą „Mylėti ir atleisti“ (1997), skirtą K. Vasiliauskui] / Roma Pauraitė-Puplauskienė // LTV filmai ir jų kūrėjai. – Vilnius : Algimantas, [2009]. – P. 350-351.

Eilėraščiai, skirti Kazimierui Vasiliauskui

Baliukonytė, Onė. Mišios : Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui : [eilėraštis] // Vaduok : eilėraščiai / Onė Baliukonytė. – Vilnius : Vaga, 1992. – P. 46.

Banilytė-Kvedarienė, Vlada. Monsinjorui Vasiliauskui : [eilėraštis] / Vlada Banilytė-Kvedarienė // Lemtis / Vlada Banilytė-Kvedarienė. – Vilnius : [s.n.], 1997. – P. 44 ; Vestuvinė tėvų nuotrauka / Vlada Banilytė-Kvedarienė. – Vilnius : Rotas, 1996. – P. 7.

Čeponis, Algirdas. Kalėjimo draugo Algirdo Čeponio eiliavimai, skirti Kazimiero Vasiliausko 60-mečiui // Monsinjoras : akimirkos su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku / Antanas Drilinga. – Marijampolė : Ardor, 1994. – P. 145-149.

Gutauskas, Leonardas. Kazimieras Vasiliauskas : 1922-2001 : [eilėraštis] / Leonardas Gutauskas // In fine. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 18-20.

Juškus, Stasys. Tylos šauksmas ; Tyloj į tylą : monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimui : [eilėraščiai] / Stasys Juškus // Ten, sidabro vingy. [T. 4/5. (2003/04) / sudarė Vladas Buragas]. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2004. – P. 57-58.

Karčiauskas, Mykolas. Kaip gi Vabalninkuos...: Mons. K. Vasiliauskui : [eilėraštis]. – Portr. // Vakarinės naujienos. – 1995, kovo 7, p. 6.

Kudarauskaitė, Meilė. Prie mons. K. Vasiliausko karsto : [eilėraštis] / Marija Meilė Kudarauskaitė // Kasdienė. – Kaunas : Naujasis lankas : M. Kudarauskaitė, 2008. – P. 170.

Lacrima. Kunigystės pašlovinimas : eilėraštis mons. K. Vasiliauskui / Lacrima // O Vilniau, Vilniau ! / Lacrima. – 2-asis papild. leidimas. – Vilnius : Tėvynės Sargas, 1997. – P. 95.

Macevičius, Juozas. Ženklai : Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimui : [eilėraštis] / Juozas Macevičius // Atsisveikinimas / Juozas Macevičius. – Vilnius : Kronta, [2006]. – P. 81.

Marcinkevičius, Justinas. Monsinjoro kapas : [eilėraštis] / Justinas Marcinkevičius. – Iliustr. // Poezijos pavasaris. – ISSN 0235-442X. – 2006, p. 38-41.

Matuzevičius, Leonardas. Krata : [eilėraštis] / Leonardas Matuzevičius // Tu toli : eilėraščiai / Leonardas Matuzevičius. – Vilnius : Vaga, 1993. – P. 83.

Reimeris, Vacys. Amžinybės klodai : monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui : [eilėraštis] / Vacys Reimeris // Delčios metas : eilėraščiai / Vacys Reimeris. – Šiauliai : Saulės Delta, 1996 – P. 55-56.

Rudokas, Vytautas. Sodybvietė pamiškėj : gerbiamam monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui : [eilėraštis] / Vytautas Rudokas // Ir kiti vėjai : lyrinis dienoraštis. – Vilnius : Homo liber, 2008. – P. 53.

Simėnienė, Palmyra. Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui atminti : [eilėraštis] / Palmyra Simėnienė // Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2010, liep. 29, p. 9.

Strielkūnas, Jonas. Kazimieras Vasiliauskas Vorkutoje : [eilėraštis] / Jonas Strielkūnas // Lyrika. T. 2. / Jonas Strielkūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – P. 369.

Zaikauskas, Stasys. Žodis monsinjorui K. Vasiliauskui : [eilėraštis] / Stasys Zaikauskas // Matyta, girdėta, į posmą sudėta / Stasys Zaikauskas. – Vilnius : [s.n.], 1996. – P. 70-71.


Parengta pagal:
Vasiliauskas, Kazimieras. https://www.lnb.lt/istekliai/kiti-istekliai/biobibliografijos/959-vasiliauskas-kazimieras

Lt En