Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kunigas Kazimieras Vasiliauskas. Varėna, data – nenustatyta.

Fotografijos autorius – nenustatytas.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 9, l. 19-7.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo II sesija Mokslų akademijoje. 1988 m. gruodžio 4 d.

Fotografijos autorius – Algimantas Žižiūnas.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138443.

Pirmoje eilėje iš dešinės: 2 – politinis kalinys, žurnalistas Gintautas Iešmantas, 3 – poetas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas Povilas Pečeliūnas, 4 – kunigas Kazimieras Vasiliauskas; antroje eilėje iš dešinės: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo nariai Artūras Skučas, Saulius Pečeliūnas ir kiti.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Tremtinių daiktų parodos atidarymo LTSR istorijos-etnografijos muziejuje metu kalba Vilniaus Arkikatedros klebonas Kazimieras Vasiliauskas. 1989 m. rugpjūčio 12 d., Vilnius.

Fotografijos autorius – Eugenijus Masevičius.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-095857.

Už K. Vasiliausko stovi šio muziejaus direktorius E. Skrupskelis, 2-as iš dešinės – LTSR MT pirm. pavad. P. Ignotas.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Mitingo, skirto Ribentropo-Molotovo paktui paminėti, akimirka. 1989 m. rugsėjo 28 d., Vilnius.

Fotografijos autorius – Eugenijus Masevičius.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-099975.

Kairėje – kun. Kazimieras Vasiliauskas, dešinėje – buvęs politinis kalinys Viktoras Petkus.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas Gedulo ir Vilties dienos bažnytinių iškilmių Katedros aikštėje metu. 1990 m. birželio 14 d.

Fotografijos autorius – Jonas Juknevičius.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-123780.


Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko inauguracijos iškilmės Vilniaus Arkikatedroje. 1993 m. vasario 25 d.

Fotografijos autorius – Viktoras Kapočius.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-128689.

Didžiojo altoriaus dešinėje stovi LR Prezidentas Algirdas Brazauskas ir LR Ministras pirmininkas Bronislovas Lubys, kairėje – monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II ganytojiško vizito Lietuvoje akimirka. 1993 m. rugsėjo 4 d.

Fotografijos autorius – Paulius Lileikis.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-129213.

Popiežius Jonas Paulius II susitikime su kunigais, vienuoliais ir klierikais Vilniaus arkikatedroje. Iš kairės: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, Popiežius Jonas Paulius II.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Parke prie Vilniaus Arkikatedros sodinamas ąžuoliukas popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje atminti. 1993 m. rugsėjo 28 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-102323.

Iš kairės: Lietuvos gamtos draugijos pirmininkas, akademikas Alfonsas Merkys, 2-as – Vilniaus Universiteto profesorius Zigmas Zinkevičius, 3-as – monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir kt.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Dienraščio „Respublika“ žurnalisto Vito Lingio laidotuvių Vilniaus Antakalnio kapinėse akimirka. 1993 m. spalio 14 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-102353.

Kalba dienraščio redaktorius Rytis Taraila, dešinėje – monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Generolo Stasio Raštikio ir jo žmonos palaikai, atvežti iš JAV perlaidoti, nešami į Vilniaus Arkikatedrą. 1993 m. lapkričio 19 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-102373.

Pirmame plane iš kairės: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, vyskupas Juozas Tunaitis, karo kapelionas Alfonsas Svarinskas.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Paveikslų galerijos atidarymas Chodkevičių rūmuose Vilniuje. 1994 m. gegužės 18 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-106230.

Kun. Kazimieras Vasiliauskas kalbasi su LR Prezidento kanceliarijos vadovu Andriumi Meškausku ir LR Seimo nariu Romu Gudaičiu (dešinėje).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

PAVEIKSLŲ GALERIJOS ATIDARYMAS CHODKEVIČIŲ RŪMUOSE VILNIUJE. 1994 M. GEGUŽĖS 18 D.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-106237.

Iš kairės: Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, LR Prezidentas Algirdas Brazauskas, LR Vyriausybės atstovas Mindaugas Stankevičius, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir LR Seimo narys Romas Gudaitis.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Česlovo Kudabos atminimo vakaras Vilniaus Menininkų rūmuose. 1994 m. lapkričio 30 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-106344.

Iš kairės: Vilniaus pedagoginio universiteto prof. Saulius Razma, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, Vilniaus akademinio operos ir baleto teatro balerina, S. Razmos žmona Leokadija Aškelovičiūtė.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

ČESLOVO KUDABOS ATMINIMO VAKARAS VILNIAUS MENININKŲ RŪMUOSE. 1994 M. LAPKRIČIO 30 D.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-106346.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas kalabasi su Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininke prof. Irena Veisaite.
Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas Vilniaus Arkikatedroje. 1993 m. rugsėjo 2 d.

Fotografijos autorius – Jonas Staselis.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-107128.


Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Vilniaus Kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas restauruojamame Vilniaus Kunigų seminarijos pastate Antakalnyje. 1993 m. rugpjūtis.

Fotografijos autorius – Jonas Staselis.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-107132.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kino režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus laidotuvės Antakalnio kapinėse. 1996 m. lapkričio 15 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-109766.

Pagalvėlę su apdovanojimu neša aktorius Juozas Budraitis. Už jo eina monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Šventųjų skulptūrų pakėlimo ant Katedros iškilmių akimirka. 1996 m. lapkričio 22 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-109851.

Kalba Vilniaus arkikatedros klebonas, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Už jo dešinėje stovi arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis, kairėje – vyskupas Juozas Tunaitis.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Istorikų konferencija „1918–1940 m. Lietuvos užsienio politika“, skirta Užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio 100-osioms gimimo metinėms, Mokslų Akademijos Istorijos institute. 1996 m. gegužės 17 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-110061.

1-oje eilėje iš kairės: dienraščio „Lietuvos aidas“ žurnalistas Kęstutis Petrauskis, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, Juozo Urbšio brolio Antano dukra Vita Urbšytė, x, Istorijos instituto direktorius Antanas Tyla, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovas Romanas Miliauskas ir kiti.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

„Vilniaus garso“ premijos laureatai – monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir poetė Judita Vaičiūnaitė. 1996 m. rugpjūčio 16 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-110274.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Santarvės premijos laureatai įteikimo iškilmių Vilniaus Chodkevičių rūmuose metu. 1997 m. gruodžio 19 d.

Fotografijos autorė – Lina Žilytė.
Lietuvos centrinis valsybės archyvas, 0-111108.

Iš kairės: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, LR Prezidentas Algirdas Brazauskas, literatūrologė Viktorija Daujotytė-Pakerienė, poetas Justinas Marcinkevičius.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas Lenkijos Prezidento Aleksandro Kvasnevskio vizito Lietuvoje metu jo žmonai Jolantai Kvasnevskai (viduryje) aprodo Arkikatedros požemius. 1996 m.

Fotografijos autorė – Vlada Inčiūtė.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-112750.


Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Naują Lietuvos avialinijų lėktuvą „Boeing“, pavadintą Stepono Dariaus vardu, Vilniaus aerouoste šventina monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 1995 m.

Fotografijos autorius – Jonas Juknevičius.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-115484.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – Kovo 11-osios – minėjimo LR Seime metu giedamas Lietuvos himnas. 1999 m. kovo 11 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-115494.

1-oje eilėje iš dešinės stovi: LR Prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma Adamkienė, Nijolė Vagnorienė, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, Vilniaus vyskupas Juozas Tunaitis, x, kunigas Alfonsas Svarinskas ir kiti.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Literatūrologo Donato Saukos jubiliejinis (70-mečio) vakaras Menininkų rūmuose. 1999 m. spalio 3 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-116022.

Iš kairės: Donatas Sauka, poetas Justinas Marcinkevičius ir monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Jano Mateikos paveikslo „Žalgirio mūšis“ ekspozicijos atidarymas Taikomosios dailės galerijoje. 1999 m. balandžio 14 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-119966.

Iš kairės: Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, literatūrologė Viktorija Daujotytė-Pakerienė ir poetas Justinas Marcinkevičius.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Ispanijos ambasados dovanotų dailės kūrinių paroda Šiuolaikinio meno centre (ŠMC). 1998 m. gruodžio 18 d.

Fotografijos autorė – Larisa Dmuchovskaja.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-120494.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas kalbasi su JAV lietuvių verslininku, filantropu Juozu Kazicku ir jo žmona Aleksandra.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Data – nenustatyta.

Fotografijų autorė – Ona Pajedaitė.
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Data – nenustatyta.

Fotografijos autorius – nenustatytas.
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Data – nenustatyta.

Fotografijos autorius – nenustatytas.
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir Jo šventenybė Dalai Lama, jo antrojo apsilankymo Lietuvoje metu. 2001 m.

Fotografijos autorius – Algirdas Kumža.
Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija (Vilnius: Lietuvos spaudos fotografų klubas, 2001), p. 16.

Lt En