Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Biržų valstybinės gimnazijos moksleivio Kazimiero Vasiliausko gimnazijos baigimo pažymėjimas. 1942 m. spalio 5 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 855, ap. 1, b. 203, l. 30.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kunigo Kazimiero Vasiliausko autobiografija. 1958 m. rugsėjo 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 9, l. 5.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kunigo Kazimiero Vasiliausko dvasininko anketa. 1968 m. rugsėjo 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 9, l. 4.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kunigo Kazimiero Vasiliausko dvasininko registracijos kortelė. 1989 m. gruodžio 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 9, l. 1, 1 a. p.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pamokslo „Šaukiu aš tautą“ ištrauka. 1988–1989 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1801, ap. 3, b. 35, l. 105, 106, 107, 108.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Kunigo Vaclovo Aliulio laiško monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui nuorašas. 1999 m. birželio 24 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 200, l. 173.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko pensininko pažymėjimas. 1994 m. gegužės 5 d.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II suteiktas kunigui Kazimierui Vasiliauskui monsinjoro (popiežiaus kapeliono) garbės titulas. 1989 m.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Vatikano kardinolo Agostino Casaroli telegrama mons. Kazimierui Vasiliauskui. [1990 m.]

Lietuvos literatūros ir meno archyvas (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Vilniaus Arkikatedros sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1990 m.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Antano Mončio kūrybinio palikimo išsaugojimo fondo pirmininko mons. Kazimiero Vasiliausko laiškas Tėvui Placidui. 1995 m. birželio 6 d.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Atvirukai iš mons. Kazimiero Vasiliausko sukauptos Popiežiaus Jono Pauliaus II vaizdų kolekcijos.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Atvirukas iš mons. Kazimiero Vasiliausko sukauptos Vilniaus Arkikatedros vaizdų kolekcijos.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Mons. Kazimiero Vasiliausko išsaugota kartu su juo Vorkutoje kalėjusio kun. Kazimiero Vaičionio parašyta tremties poezija. 1951–1953 m.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Laiškai Kazimierui Vasiliauskui

1. Palangos sveikatos mokyklos direktoriaus Dainiaus Kepenio laiškas mons. Kazimierui Vasiliauskui. 1992 m. gruodžio 24 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
2. Bičiulės Dalios laiškas mons. Kazimierui Vasiliauskui. 1992 m. rugpjūčio 22 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
3. Bičiulės Danutės laiškas mons. K. Vasiliauskui. 1992 m. gruodžio 23 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
4. Baltijos šalių meno festivalio Suomijoje „Paltta Baltto“ organizacinio komiteto pirmininkės Kirsti Siraste laiškas mons. Kazimierui Vasilaiuskui. 1992 m. gegužės 25 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
5. Kun. Domininko Valenčio laiškas mons. Kazimierui Vasiliauskui ir kitiems dvasininkams. 1992 m. lapkričio 13 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
6. Kun. Jono Staškevičiaus laiškas mons. Kazimierui Vasiliauskui. 1993 m. sausio 9 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Laiškai Kazimierui Vasiliauskui

1. Dominikonų vienuolio Vojcecho laiškas mons. Kazimierui Vasiliauskui. 1992 m. gruodžio 6 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
2. Prelato Antano Bungos laiškas mons. Kazimierui Vasiliauskui. 1992 m. rugpjūčio 6 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
3. Pedagogo Felikso Šleiniaus laiškas mons. Kazimierui Vasiliauskui, kuriame pateikia vaizdingą savo sapną apie Vilniaus Arkikatedrą. 1993 m. kovo 2 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
4. Lietuvos tarptautinio teatro festivalio LIFE direktorės Rūtos Wiman laiškas mons. Kazimierui Vasiliauskui. 1993 m. gegužės 24 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
5. Lietuvos gamtos draugijos Centro valdybos pirmininko A. Gaigalo raštas mons. Kazimierui Vasiliauskui apie pastarojo išrinkimą į draugijos Konsultacinę tarybą. 1995 m. spalio 12 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
6. Dailininko Antano Mončio sesers ir dukterėčios laiškas-padėka mons. Kazimierui Vasiliauskui. 1999 m. gruodžio 16 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Sveikinimai Kazimierui Vasiliauskui

1. Vilniaus Arkikatedros jaunimo sveikinimas gimimo dienos proga. 1991 m. balandžio 9 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
2. Laikinai einančio LR Prezidento pareigas Algirdo Brazausko telegrama-sveikinimas 70-mečio jubiliejaus proga. 1992 m. kovo 26 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
3. Svetulevičių šeimos sveikinimas vardo dienos proga. 1993 m. kovo 26 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
4. Vilniaus mokytojų veteranų klubo „Versmė“ sveikinimas vardo dienos proga. 1993 m. kovo 2 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
5. Gardino vyskupo Aleksandro Kaškievičiaus sveikinimas šv. Velykų proga. 1993 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
6. Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus sveikinimas šv. Velykų proga. 1993 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Sveikinimai Kazimierui Vasiliauskui

1. Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebono mons. Česlovo Klivaičio sveikinimas šv. Kalėdų proga. 1992 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
2. Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebono mons. Česlovo Klivaičio sveikinimas šv. Velykų proga. 1993 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
3. Jurgio R. sveikinimas vardo dienos proga. 1993 m. kovo 1 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
4. Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Audrio Juozo Bačkio ir Generalvikaro vyskupo Juozo Tunaičio sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1992 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
5. Akademiko Alfonso Merkio sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1998 m. gruodžio 20 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Sveikinimai Kazimierui Vasiliauskui

1. Poltikės ir visuomenininkės Kazimieros Prunskienės sveikinimas šv. Kalėdų proga. 1998 m. gruodžio 24 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
2. Paberžės kunigo Tėvo Stanislovo sveikinimas vardo dienos proga. 1993 m. vasario 28 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
3. Jakutionių šeimos sveikinimas šv. Velykų proga. 1993 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
4. Operos bičiulių draugijos sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1998 m., gruodis.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
5. Vysk. Juozo Vaičiaus, mons. Vytauto Brazdeikio ir mons. Juozapo Gedgaudo bendras sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1998 m.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Sveikinimai Kazimierui Vasiliauskui

1. Dalios, Ritos ir Vytauto Vasiliauskų sveikinimas gimimo dienos proga. 1997 m. balandžio 9 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
2. Vilniaus Antano Vienuolio vid. mokyklos dir. Danutės Puchovičienės sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1998 m. gruodžio 22 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
3. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktorės S. Versockienės sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1998 m. gruodžio 23 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
4. LR Ūkio ministro Vinco Kęstučio Babiliaus sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1998 m. gruodžio 25 d.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
5. Lietuvos diplomato Romualdo Visokavičiaus sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 1999 m. gruodis.
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).
6. Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkės Gražinos Paliokienės sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. [1999 m.]
Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Vilniaus miesto valdybos Kultūros skyriaus padėkos raštas Vilniaus Arkikatedrai bazilikai už paramą Tarptautinio ekslibriso trienalei „Sakralinis ekslibrisas“. [1992 m.]

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Laikinai einančio LR Prezidento pareigas Algirdo Brazausko kvietimas Lietuvos valstybės atkūrimo ir nepriklausomybės 75-ųjų metinių proga. 1993 m.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 158 (Kazimiero Vasiliausko fondas).

Lt En