Parodos
Albumai
KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Klasės draugo, gydytojo Balio Miliausko laiškas. [1990 m. balandžio 18 d.]

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 105, l. 172.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Virginijos Vaitkevičienės laiškas. [1990 m. lapkričio 20 d.]

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 108, l. 12.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos Prezidento Antano Razmos laiškas-kvietimas. 1990 m. liepos 26 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 106, l. 7.

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Belgijos Senato Prezidento Franko Svaeleno laiškas. 1990 m. gruodžio 6 d., Briuselis.

Laiške dėkojama už Aukščiausiosios Tarybos sveikinimus Belgijos parlamentui Karaliaus dienos minėjimo proga.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 108, l. 20.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

L. Marčiulionienės laiškas-padėka. 1991 m. kovo 2 d., Kaunas.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 135, l. 93–94.
KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Albino Liko sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo vienerių metų sukakties proga. 1991 m. kovo 11 d., Vilnius.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 218, l. 24.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

JAV Kongreso Atstovų rūmų nario E. Klėjaus Šo laiškas. 1991 m. kovo 21 d., Vašingtonas.

Laiške dėkojama už JAV Kongreso delegacijos malonų priėmimą Vilniuje.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 218, l. 25.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

JAV Konservatorių sąjungos prezidento Hovardo Filipso laiškas. 1991 m. gegužės 22 d.

Laiške dėkojama už JAV Konservatorių sąjungos (dar vadinamo Konservatorių Kauko fondu – TCC) lobistų grupės priėmimą vizito Lietuvoje metu. Reiškiama parama Lietuvai, Latvijai ir Estijai, siekiančioms išvesti svetimos šalies kariuomenę.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 218, l. 35.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

V. Kazlausko laiškas. 1991 m. liepos 1 d., Vilnius.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 136, l. 1.
KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Tarpukario Lietuvos diplomato, Vasario 16-osios Akto signataro Petro Klimo sūnaus Petro laiškas. 1991 m. gruodžio 5 d., Paryžius.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 136, l. 69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

„Coca-Cola“ kompanijos Šiaurės šalių skyriaus prezidento Tore Kr. Bu laiškas. 1991 m. gruodžio 9 d., Oslas.

Laiške reiškiamas kompanijos susidomėjimas verslo plėtros Lietuvoje galimybėmis.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 136, l. 69.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

M. Kudzmanienės ir L. Žemaitienės laiškas-padėka.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 217, l. 12.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

A. ir E. Daujotų laiškas-padėka. 2000 m., Alytus.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 217, l. 9.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos atsargos karininkų sąjungos apdovanojimo raštas. 1993 m. lapkričio 22 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 217, l. 2.

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos muzikų rėmimo fondo padėka. 2001 m. kovas.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 217, l. 7.

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro padėka. 2011 m. gegužės 7 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 217, l. 10.

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

LR Prezidento V. Adamkaus metinio pranešimo su autografu K. Motiekai ištrauka. 2008 m. balandžio 21 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 213, l. 1–2.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Kvietimas į LR Prezidento V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus atidarymą. 2016 m.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 218, l. 69.Lt En