Parodos
Albumai
KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. MOTIEKA VAIKYSTĖS IR JAUNYSTĖS METAIS

.

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Mažasis Kazimieras su savo tėvais.

Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Kazimierui jau keleri metai.

Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Kazimieras su savo šeima.

Iš dešinės: Kazimieras, brolis Vidmantas, tėtis Vladislovas, sesuo Lakštingala ir mama Vanda.

Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Jaunystės metais.

Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Sportinio šaudymo treniruotės metu.

Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. MOTIEKA POLITINĖJE VEIKLOJE

D

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo metu. 1988 m. spalio 22 d., Vilniaus Sporto rūmai.

Fotografijos autorė – Ona Pajedaitė.
Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka LPS Seimo 1-osios sesijos Lietuvos mokslų akademijoje metu. 1988 m. lapkričio 13 d., Vilnius.

Fotografijos autorius – Antanas Ališauskas.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka ir K. Anatanavičius LPS Seimo posėdžio metu. 1989 m. vasario 15 d., Vilnius.

Posėdžio metu prabilta apie Lietuvos Nepriklausomybės tęstinumą.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičaiaus archyvo.

 

 

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

LPS mitingas, skirtas artėjantiems rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 1989 m. kovo 8 d., Vilniaus Kalnų parkas.

Iš kairės: Kazimieras Motieka, Jūratė Kupliauskienė, Arvydas Juozaitis, Angonita Rupšytė.

Fotografijos autorius – Antanas Ališauskas.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.

 

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

LPS mitingas, skirtas artėjantiems rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 1989 m. kovo 8 d., Vilniaus Kalnų parkas.

Iš kairės: J. Juzeliūnas, A. Juozaitis, K. Motieka, K. Prunskienė, V. Čepaitis, Z. Vaišvila, A. Landsbergis.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka kalba LPS mitingo, skirto artėjantiems rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą, metu. 1989 m. kovo 8 d., Vilniaus Kalnų parkas.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatai TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo metu. 1989 m., Maskva, Kremlius.

Iš kairės: K. Motieka, TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas B. Jelcinas, K. Prunskienė ir Just. Marcinkevičius.

Fotografijos autorius – nežinomas.
Iš asmeninio Antano Buračo archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka LPS deputatų į LTSR Aukščiausiąją Tarybą sutiktuvių metu. 1989 m. birželio 11 d., Vilniaus Vingio parkas.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Europos lietuvių studijų savaitės metu. 1989 m. rugpjūčio 6 d., Gotlandas (Švedija).

Gotlando komunikato pasirašymo akimirka.
Iš kairės: J. V. Paleckis, K. Motieka, V. Landsbergis, neat. asmuo, K. Bobelis ir A. Buračas.

Fotografijos autorius – nežinomas.
LVNA, f. 32, ap. 1, b. 17, l. 54.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka TSRS liaudies deputatų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos spaudos konferencijos Estijos atstovybėje Maskvoje metu. 1989 m. rugsėjo 29 d.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka LPS būstinėje. 1989 m., Vilnius.

Fotografijos autorius – nežinomas.
Iš asmeninio Antano Buračo archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka LPS organizuotos Lietuvos žmonių sueigos „Laisvę ir Nepriklausomybę Lietuvai“ metu. 1990 m. sausio 10 d., Vilnius.

Iš kairės: M. Laurinkus, A. Buračas, A. Gudaitis, V. Landsbergis, A. Motieka.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka akcijos „Dėl nepasitikėjimo LTSR KGB“ prie LTSR KGB rūmų metu. 1990 m. sausio 28 d., Vilnius.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka akcijos „Dėl nepasitikėjimo LTSR KGB“ prie LTSR KGB rūmų metu. 1990 m. sausio 28 d., Vilnius.

Šalia K. Motiekos stovi R. Ozolas.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Aukščiausiosios Tarybos neeiliniame posėdyje, kurio metu buvo priimtas aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 1990 m. kovo 11 d., Vilnius.

Šalia K. Motiekos stovi Aukščiausiosios Tarybos Pirminininko pavaduotojas B. Kuzmickas ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.

 

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojo pareigose. 1990 m. kovo 18 d., Vilnius.

Šalia K. Motiekos stovi deputatas A. Sakalas ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos studentų manifestacija „Lietuva turi būti laisva“ prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. 1990 m. balandžio 12 d., Vilnius.

Pirmas iš kairės: Vytautas Landsbergis. Antroje eilėje iš dešnės: Aloyzas Sakalas, Algimantas Čekuolis, Česlovas Stankevičius, Kazimieras Motieka.

Fotografijos autorius – Antanas Ališauskas.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka mitingo prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų metu. 1990 m., Vilnius.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Europos lietuvių studijų savaitės renginio metu. 1990 m. rugpjūtis, Einsiedelnas (Šveicarija).

Tuomet dalyvavo lietuviai iš 10 pasaulio šalių. Buvo priimtas Kreipimasis į pasaulio tautas, iškeliant Lietuvos valstybingumo teisėtumo klausimą ir rūpestį dėl jos politinių aktų pripažinimo.
K. Motieka ir V. Landsbergis su žmonomis.

Fotografijos autorius – nežinomas.
Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.


KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos nepriklausomybės gynėjų, 1991 m. sausio 13 d. žuvusių prie Vilniaus televizijos bokšto, laidotuvės. 1991 m. sausio 16 d., Vilnius.

Antroje eilėje antras iš dešinės – K. Motieka, šalia jo – Č. Stankevičius.

Fotografijos autorius – Antanas Gilys.
LVNA, f. 9, ap. 1, b. 39, l. 28.


 

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos centro judėjimo nariai E. Bičkauskas, M. Laurinkus, R. Ozolas ir K. Motieka. 1992 m., Vilnius.

Fotografijos autorius – nežinomas.
Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. MOTIEKA LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO VEIKLOJE

DKAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Atkuriamojo suvažiavimo akimirka. 1988 m. gruodžio 11 d., Vilniaus Profsąjungų kultūros rūmai.

Prezidentas A. Poviliūnas (centre), Viceprezidentai A. Nėnius ir K. Motieka.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Lietuvos tarptautinio olimpinio komiteto delegacijos vizito Tarptautinio olimpinio komiteto būstinėje metu. 1990 m., Lozana (Šveicarija).

Fotografijos autorius – nežinomas.
LVNA, f. 32, ap. 1, b. 245, l. 1.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka su Lietuvos krepšinio rinktinės nariais, ruošiantis Barselonos vasaros olimpinėms žaidynėms. 1992 m.

Tais metais pirmą kartą po 1936 metų Lietuva olimpinėse žaidynėse dalyvavo kaip nepriklausoma valstybė.

Fotografijos autorius – nežinomas.
Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka su A. Saboniu prieš Barselonos vasaros olimpines žaidynes. 1992 m.

Tautine simbolika ir Trispalvės spalvomis puošta apranga buvo pagaminta JAV lietuvių rūpesčiu.

Fotografijos autorius – nežinomas.
Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Albervilio žiemos olimpinių žaidynių metu. 1992 m.

Iš kairės: Jonas Domanskis (JAV lietuvis, plastikos chirurgas, padovanojęs Lietuvos rinktinei marškinėlių su tautine simbolika), Marija Rožė Motiekienė, Kazimieras Motieka, LTOK Prezidentas Artūras Poviliūnas.

Fotografijos autorius – nežinomas.
Iš Kazimiero Motiekos šeimos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. MOTIEKA ĮVAIRIŲ RENGINIŲ METU

DDDDKAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka su aktoriumi V. Paukšte renginio metu. Apie 1990 m.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Kovo 11-osios Akto signatarai Taikomosios dailės muziejuje. 2000 m. lapkričio 25 d., Vilnius.

Ketvirtas iš kairės – K. Motieka.

Šalia K. Motiekos, penkta iš kairės, stovi Birutė Valionytė, signatarė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė.

Šeštas iš dešinės - Lietuvos katalikų dvasininkas, monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas Alfonsas Svarinskas.

Fotografijos autorius – Vilius Jasinevičius.
Iš asmeninio Birutės Ilgūnienės archyvo.

KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Kovo 11-osios Akto signatarų ir visuomenės veikėjų priėmimas LR Prezidentūroje. 2003 m. birželio 3 d., Vilnius.

Trečioje eilėje trečias iš kairės – K. Motieka.

Fotografijos autorė – Džoja Gunda Barysaitė.
LVNA, f. 32, ap. 1, b. 245, l. 2.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

LR Seime vykusios konferencijos „Nacionalinio susitarimo galimybės Gotlando komunikato šviesoje“ dalyviai. 2004 m. gegužės 6 d., Vilnius.

Renginys skirtas paminėti 1989 m. rugpjūčio 6 d. Švedijos Gotlando saloje pasirašytam Komunikatui.
Iš kairės: J. V. Paleckis, tuometinis LPS Seimo Tarybos narys bei Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos pirmininkas A. Buračas, tuometinis LPS Seimo Tarybos narys bei Lietuvos olimpinio komiteto vicepirmininkas K. Motieka, tuometinis Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas K. Bobelis, LR Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas, LR Prezidentas V. Adamkus, LR Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Andriukaitis, Lietuvos laisvės lygos pirmininkas A. Terleckas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas G. Žemkalnis.

Fotografijos autorė – Lina Žilytė.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka su žmona Marija Baltijos kelio 15-ųjų metinių minėjimo metu prie Vilniaus Gedimino pilies kalno. 2004 m. rugpjūčio 23 d.

Fotografijos autorė – Lina Žilytė.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka fotografijų parodos, skirtos signatarui, akademikui Eduardui Vilkui, atidarymo metu. 2011 m. rugpjūčio 21 d., Vilnius.

Fotografijos autorė – Olga Posaškova.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka kalbasi su žurnaliste po renginio, skirto Gotlando komunikato 25-mečiui paminėti, LR Seime metu. 2014 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka su žmona Marija Baltijos kelio 25-ųjų metinių minėjimo Vilniaus Katedros aikštėje metu. 2014 m. rugpjūčio 23 d.

Minėjimo metu vyko akcija „Parašyk palinkėjimą Lietuvai iš kartos į kartą“.

Fotografijos autorius – Andrius Petrulevičius.
Iš asmeninio Andriaus Petrulevičiaus archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

M. Motiekienė, K. Motieka ir A. Rutkutė-Savarauskienė parodos „Parafrazės“ atidarymo galerijoje „Vartai“ metu. 2015 m., Vilnius.

Fotografijos autorius – Gintaras Janavičius.
Iš žurnalo „Krantai“ redakcijos archyvo.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

LR Seime vykusi apskritojo stalo diskusija, skirta Lietuvos gyventojų visuotinės apklausos-plebiscito 25-mečiui paminėti. 2016 m. vasario 9 d., Vilnius.

Iš kairės: Kovo 11-osios Akto signatarai L. Sabutis, K. Motieka, Č. Stankevičius ir E. Bičkauskas.

Fotografos autorė – Olga Posaškova.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atidarymo po rekonstrukcijos šventė. 2016 m. rugsėjo 2 d., Vilnius.

Iš kairės: LR Seimo Pirmininkė L. Graužinienė, LR Seimo narė I. Šiaulienė, LR Prezidentas V. Adamkus ir K. Motieka.

Fotografijos autorė – Olga Posaškova.
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.Lt En