Parodos
Albumai
KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

LPS Seimo Tarybos nario K. Motiekos atsakymai į Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto anketos klausimus.

[1988 m.]

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 12, l. 123.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

LPS Seimo Tarybos nario K. Motiekos atsakymai į Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto anketos klausimus.

[1988 m.]

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 12, l. 124.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Komunikatas dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo.

Dokumentas parengtas ir pasirašytas 1989 m. rugpjūčio 6 d. Gotlando salos Katthamarsvik gyvenvietėje (Švedija) vykusioje Europos lietuvių studijų savaitės suvažiavime.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 17, l. 3.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Komunikato dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo rankraštinis variantas.

K. Motiekos rašytas tekstas.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 17, l. 34–35.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo planas.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 192, l. 1–2.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Nutarimo „Dėl 1939 metų Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“ projektas.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 90, l. 83.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Pareiškimo „Dėl Lietuvos Respublikos atstovavimo“ projektas.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 101, l. 131.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Aukščiausiosios Tarybos 7 deputatų bendras laiškas kardinolui Vincentui Sladkevičiui ir Lietuvos vyskupams.

1990 m. gegužės 12 d., Vilnius.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

Kreipimasis į Lietuvos žmones.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 204, l. 6.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos kreipimosi į Lietuvos jaunimą tekstas.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 222, l. 1.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos straipsnis „Kur ir su kuo eiti?“.

1989 m. lapkričio 1 d., Vilnius.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 185, l. 1–2.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos straipsnis „Kur ir su kuo eiti?“.

1989 m. lapkričio 1 d., Vilnius.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 185, l. 3–4.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos kalbos, pasakytos TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo metu, tekstas.

1989 m. gruodžio 12 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 204, l. 1–2.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos kalbos, pasakytos Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimo LR Seime metu, tekstas.

1992 m. sausio 12 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 137, l. 20–22.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos kalbos, pasakytos konfrencijos „Nacionalinio susitarimo galimybės Gotlando komunikato šviesoje“ metu, tekstas.

2004 m. gegužės 6 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 216, l. 1–3.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos kalbos, pasakytos konfrencijos „Nacionalinio susitarimo galimybės Gotlando komunikato šviesoje“ metu, tekstas.

2004 m. gegužės 6 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 216, l. 4–6.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos pranešimo „Laisvės gynimas 1991 metais“ tekstas.

2012 m. sausio 12 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 216, l. 62–64.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motiekos pranešimo „Laisvės gynimas 1991 metais“ tekstas.

2012 m. sausio 12 d.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 216, l. 65–67.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Lietuvos spaudoje.

Kovo 26 visi balsuokime už tikrus Lietuvos patriotus – A. Buračą ir K. Motieką!: [agitacinis straipsnis] // Druskonis. 1989, kovo 20, Nr. 2, p. 1.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 203.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Lietuvos spaudoje.

Kovo 11 aktas neliečiamas, šventas: [pokalbio su K. Motieka ištrauka] // Pasaulio lietuvis. 1990, spalis, Nr. 252, p. 2–4.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 186.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Lietuvos spaudoje.

Kazimieras Motieka: „...esu nusiteikęs gan optimistiškai...“; Būti centre visuomet sunkiau, bet su Centru – visuomet saugiau // Mūsų pastogė. 1990, spalio 15, Nr. 41 (2161), p. 3; Lietuvos rytas. 1992, rugsėjo 18, Nr. 183, p. 4.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 186.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka Lietuvos spaudoje.

Motieka K. Ne teisinis dokumentas: [straipsnio ištrauka]; Tvirtėja žingsniai ir ryžtas: [pokalbis su K. Motieka] // Lietuvos aidas. 1991, birželio 19, Nr. 119, p. 1; Sportas. 1990, spalio 10, p. 2.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 186.KAZIMIERAS MOTIEKA – TEISININKAS, POLITINIS VEIKĖJAS, SIGNATARAS (LVNA)

K. Motieka užsienio spaudoje.

Homeland. 1990, March 28, No. 12, p. 2; La vanguardia. 1991, Junio 6, p. 46.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 186.Lt En