Parodos
Albumai
KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Kauno miesto valdybos raštas

Kauno miesto valdybos 1920 m. rugsėjo 3 d. raštas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių darbo ir socialės apsaugos departamentui dėl Žemutinių Šančių prijungimo prie Kauno miesto.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 379, ap. 2, b. 567, l. 338–338 a. p.

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Buvusios Kauno tvirtovės žemės planas Aukštuosiuose Šančiuose

1923 m. ( 1925-1934 m. įrašai ir patikslinimai).

Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1250, ap. 4/3, b. 38, l. 1

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

LR KAM Karo topografijos skyriaus 1927-1928 m. Kauno miesto ir jo apylinkių topografinė nuotrauka

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 827a, l. 15

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Kauno miesto valdybos informacijos biuro pranešimas spaudai

Kauno miesto valdybos informacijos biuro pranešimas spaudai apie Šančių gatvių būklę. 1928 m. lapkričio 29 d.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 588, l. 320

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Vyriausiojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto mirties 500 metų paminėjimo šventei ruošti komiteto susirašinėjimas

Vyriausiojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto mirties 500 metų paminėjimo šventei ruošti komiteto susirašinėjimas su Kauno miesto burmistru dėl gatvių ir Šančių priemiesčio pavadinimų pakeitimo. 1929 m.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 631, l. , 1 a. p., 2, 4

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Šančių Elsinkių gatvės projektas

1930 m.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 41, l. 8

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Šančių XIX-ojo Kranto gatvės gyventojų prašymas

Šančių XIX-ojo  Kranto gatvės gyventojų prašymas išplatinti gatvę. 1933 m.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 66, l. 6

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Šančių VIII-os Kranto ir VII-os Kranto gatvių situacijos planas

Šančių VIII-os  Kranto ir VII-os  Kranto gatvių situacijos planas, kuriame sužymėti S. Fanstilio sklypai. 1936 m.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 61, l. 46

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Šančių VIII-os Kranto gatvės praplatinimo projektas

1934 m.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 61, l. 47

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Šančių Kranto alėjos situacijos planas

1939 m.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 61, l. 4

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Šančių XIX-ojo Kranto gatvės rajono sklypų ir gatvių reguliacinis projektas

1939 m.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 66, l. 1

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Aukštųjų Šančių ir jų aplinkos išplanavimo ir reguliacijos projektas

1940 m. birželio 19 d.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 233, l. 1

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Kauno miesto savivaldybės aiškinamasis raštas

Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriaus planavimo dalies parengtas aiškinamasis raštas apie Aukštųjų Šančių  ir jų aplinkos išplanavimo ir reguliacijos projektą. 1940 m. birželio 12 d.

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 233, l. 4-12

 

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Žemųjų Šančių nuotrauka

Kauno miesto Žemųjų Šančių nuotraukoje -  pradinė mokykla V-ojo Kranto  g. Nr. 7. [1939 m.].

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 250, l. 2-5

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Kauno miesto Žemųjų Šančių vaizdai (aerogeodezinės nuotraukos)

[1939 m.]

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 250, l. 1-5, 1-7, 2-9

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Kauno miesto Aukštųjų Šančių vaizdai (aerogeodezinės nuotraukos)

[1939 m.]

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 248, l. 2-2, 3-1

KAUNO PRIEMIESČIŲ ISTORIJA. ŠANČIAI (KRVA)

Šančių kareivinių žemės planas

1939 m. sausio 1 d.  (Dokumentas iš 1940 m. birželio 21 d.  LR KAM Kariuomenės štabo protokolo dėl siūlomų užleisti SSSR kariuomenei patalpų).

Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 384, ap. 4, b. 11, l. 24

Lt En