Parodos
Albumai
KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario profesoriaus Vinco Čepinskio Diplomatinis pasas

1919 m. vasario 12 d.

KRVA, f. 66, ap. 4 (Č), b. 150, l.1-3

 

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Kosto Daunoros dokumentai

Steigiamojo Seimo nario Kosto Daunoros dokumentai, pateikti LR piliečio vidaus pasui gauti: I-ojo Atsargos bataljono vado liudijimai ir Kauno miesto milicijos valdybos išduotas asmens liudijimas.

1921 m. liepos19 d., 25 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 30888, l. 2, 3, 4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Liudijimai, išduoti Stasiui Digriui

Laikinojo Vilniaus Lietuvių komiteto ir Vyriausiosios rinkimų komisijos liudijimai, išduoti Stasiui Digriui.

1919 m.birželio 14 d., 1920 m. gegužės 13 d.

KRVA, f. 66, ap. 5 (D), b. 342, l. 2-2 a. p.

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario kunigo Povilo Dogelio Oberosto pasas

1916 m. sausio 21 d.

KRVA, f. 66, ap. 5 (D), b. 391, l. 1-4

 

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Lietuvos Valstybės Tarybos nario liudijimas, išduotas Steigiamojo Seimo nariui Eliziejui Draugeliui

1919  m. balandžio 1 d.

KRVA, f. 66, ap. 5 (D), b. 2517, l. 8-11

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Ozero Finkelšteino dokumentai

Steigiamojo Seimo nario Ozero Finkelšteino 1895 m. Rusijos imperijos pasas, 1919 m. Tremtinio liudijimas.

Dokumentų fragmentai.

KRVA, f. 66, ap. 7 (F), b. 219, l. 1-12

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo kanceliarijos raštas

Steigiamojo Seimo kanceliarijos raštas Kauno miesto milicijos vadui skubiai išduoti LR piliečio vidaus pasą Steigiamojo Seimo nariui generolui Jonui Galvydžiui – Bykauskui.

1921 m. gruodžio 3 d.

KRVA, f. 66, ap. 2 (B), b. 1938, l. 2

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Stasio Gruodžio Oberosto pasas

1918 m. liepos 9 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 331, l. 4-7

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Juliaus Kaupo dokumentai

Steigiamojo Seimo nario Juliaus Kaupo JAV piliečio pasas ir prašymas LR piliečio vidaus pasui gauti.

1919 m. liepos 30 d., 1920 m. kovo 15 d.

KRVA, f. 66, ap. 13 (K), b. 2276, l. 1, 8-10

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Rudolfo Kinderio Oberosto pasas

1916 m. gruodžio 10 d.

KRVA, f. 66, ap. 13 (K), b. 2520, l. 1-4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Mykolo Krupavičiaus LR Užsienio pasas

1919 m. lapkričio 13 d.

KRVA, f. 66, ap. 13 (K), b. 1428, l. 1-2

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Rokiškio apskrities milicijos išduotasas asmens liudijimas Steigiamojo Seimo nariui Vladui Lašui

1920 m. sausio 15 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 35740, l. 2

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Jono Lingės prašymas LR piliečio vidaus pasui gauti

1924 m. sausio  24 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 39108, l. 1

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Felikso Mikšio LR Užsienio pasas

Dokumento fragmentas.

1923 m. spalio 6 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 9838, l. 2-5

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Vlado Poželos prašymas LR piliečio vidaus pasui gauti

1921 m. balandžio 21d.

KRVA, f. 66, ap. 18 (P), b. 82, l. 1

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Antano Purėno Rusijos imperijos pasas

Dokumento fragmentas.

1912 m. lapkričio 2 d.

KRVA, f. 66, ap. 19 (R), b. 662, l. 1-4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Lietuvos Valstybės Tarybos nario liudijimas

Lietuvos Valstybės Tarybos nario liudijimas, išduotas Steigiamojo Seimo nariui Natanui Rachmilevičiui.

1919 m. balandžio 1 d.

KRVA, f. 66, ap. 19 (R), b. 662, l. 1-4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Vytauto Račkausko asmens žinių patikrinimas

Steigiamojo Seimo nario Vytauto Račkausko asmens žinių patikrinimas dėl pilietybės suteikimo 1920 m.  

1926 m. kovo 25 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 1757, l. 5-6

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Kazimiero Ralio Oberosto pasas

1918 m. sausio 10 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 35563, l. 1-4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Albino Rimkos Oberosto pasas

1918 m. gegužės 2 d.

KRVA, f. 66, ap. 19 (R), b. 108, l. 1-4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario advokato Mykolo Sleževičiaus LR Užsienio pasas

1919 m. spalio 7 d.

KRVA, f. 66, ap. 21(Š), b. 912, l. 3-5

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

VRM Piliečių apsaugos departamento raštas

VRM Piliečių apsaugos departamento raštas Kauno miesto ir apskrities viršininkui apie Zigmo- Prano Starkaus-Starkevičiaus pavardės keitimą į Starkų.

1926 m. birželio 2 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 46881,  l. 1

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo II vicepirmininko vyskupo Justino Staugaičio Oberosto pasas

1918 m. birželio 7 d.

KRVA, f. 66, ap. 20 (S), b. 1374, l. 1-4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario kunigo Kazimiero Šaulio Oberosto pasas

1917 m. spalio 15 d.

KRVA, f. 66, ap. 21(Š), b. 470, l. 1-5

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Antano Tumėno dokumentai

Steigiamojo Seimo nario Antano Tumėno dokumentai, kuriais remiantis išduotas LR piliečio vidaus pasas: 1915 m. Šiaulių valdybos liudijimas ir A. Tumėno raštelyje nurodytas Steigiamojo Seimo nario liudijimas.

1920 m. rugpjūčio 26 d.   

KRVA, f. 66, ap. 22 (T), b. 454, l. 1, 3

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo kanceliarijos liudijimas

Steigiamojo Seimo kanceliarijos liudijimas, išduotas Steigiamojo Seimo nariui Jonui Vailokaičiui LR piliečio vidaus pasui gauti.

1922 m. gegužės 16 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 32589, l.1

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Steigiamojo Seimo nario Jono Valickio gyvenimo aprašymas

1921 m. gruodžio 16 d.

KRVA, f. 66, ap.24  (V), b. 530, l. 2, 2 a. p.

Lt En