Parodos
Albumai
KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos raštas VRM Savivaldybės įstaigų departamentui

Kauno miesto valdybos raštas VRM Savivaldybės įstaigų departamentui  dėl rinkimų į Kauno miesto Tarybą tvarkos paaiškinimo ir rinkimų datos nukėlimo.

1920 m. gegužės 19 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 78, l. 23-24

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

VRM Savivaldybės įstaigų departamento atsakymas Kauno miesto valdybai

VRM Savivaldybės įstaigų departamento atsakymas Kauno miesto valdybai  dėl rinkimų į Kauno miesto Tarybą tvarkos.

1920 m. gegužės 20 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 78, l. 27, 27 a. p.

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

VRM Savivaldybių darbo ir socialinės apsaugos departamento atsakymas Kauno miesto valdybai

VRM Savivaldybių darbo ir socialinės apsaugos departamento atsakymas Kauno miesto valdybai  apie  rinkimų į Kauno miesto Tarybą datos  nukėlimą į liepos 21-22 d.

1920 m. gegužės 22 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 78, l. 29

 

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Skelbimas apie atstovų rinkimus į Kauno miesto Tarybą

1920 m. liepos 6 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 78, l. 99

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kandidatų sąrašai rinkimuose į Kauno miesto Tarybą

1920 m. liepos 21-22 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 78, l. 124

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos raštas Kauno milicijos viršininkui dėl rinkėjų skaičiaus nustatymo

1920 m. liepos 8 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 78, l. 111

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos atsakymas Rinkimų komisijai

Kauno miesto valdybos atsakymas Rinkimų komisijai apie draudimą kariuomenei dalyvauti miesto Tarybos rinkimuose.

1920 m. liepos 13 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 78, l. 117

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Išrinktų į Kauno miesto Tarybą atstovų sąrašas

1920 m. liepos 23 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 78, l. 196-197

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

M. Sleževičiaus atsisakymas būti Kauno miesto Tarybos nariu

1920 m. rugpjūčio 11 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 97, l. 87

Lt En