Parodos
Albumai
KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Pranešimas ,,Kauno miesto savivaldybės organizavimas po vokiečių okupacijos ir pirmieji savivaldybės darbai”, skirtas Kauno miesto savivaldybės darbo 10- mečio apžvalgai

1928 m. liepos mėn.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 562, l. 61-64

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos įstaigų sąrašas

1921 m. vasario 25 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 136, l. 20

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Statistikos skyriaus informacija apie gyventojų skaičių Kaune

1922 m.

KRVA, f. 100, ap. 1, b. 3, l. 12

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos darbų ataskaita

Kauno miesto valdybos darbų ataskaita už laikotarpį nuo 1920 m. rugpjūčio 15 iki 1921 m. rupjūčio 1 d.

Dokumento fragmentas.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 131, l. 1-14

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto burmistro Jono Vileišio LR piliečio vidaus paso kortelė

1921 m. spalio 20 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 27322

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos nario Jono Horbačevskio Lietuvos piliečio vidaus paso kortelė

1920 m. birželio 8 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 5727

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos nario Sulimo Volfo Lietuvos piliečio vidaus paso kortelė

1920 m. gegužės 20 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 4221

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos raštas

Kauno miesto valdybos raštas Finansų prekybos ir pramonės ministerijos Prekybos departamentui apie pasiūlymą Kauno elektros stotį perduoti koncesionieriui ,,AB Elektros apšvietimas Kauno mieste”.

1921 m. lapkričio 18 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 79, l. 76, 76 a. p.

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Nepaprastos karo rinkliavos mokesčių už 1920-1921 m. mokėtojų sąrašas

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 200, l.1

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto Tarybos veiklos ataskaita

1921 m.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 549, l. 30-31

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Pasitarimo protokolas apie kanalizacijos ir vandentiekio įvedimą Kauno mieste

1922 m. sausio 18 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 176, l. 1-2

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto Burmistro nurodymas Finansų skyriaus vedėjui

Kauno miesto Burmistro nurodymas Finansų skyriaus vedėjui S. Volfui dėl Kauno miesto atstatymui reikalingos paskolos  gavimo.

1922 m. sausio 19 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 174, l.17, 17 a.p.

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos Rekvizicijos komisijos reikalavimas

Kauno miesto valdybos Rekvizicijos komisijos reikalavimas piliečiui Garfunkeliui pristatyti kariuomenei nurodytą baltinių kiekį.

1922 m. sausio mėn.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 98, l. 16

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos raštas Steigiamojo Seimo prezidiumui

Kauno miesto valdybos  raštas Steigiamojo Seimo prezidiumui paaiškinti dėl uždėtos Kauno miestui nepaprastos karo rinkliavos.

1922 m. kovo 30 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 204, l. 20, 20 a. p.

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Išrašas iš LR Ministrų kabineto posėdžio

Išrašas iš LR Ministrų kabineto posėdžio dėl Kauno miesto valdybos prašymo atleisti nuo nepaprastos karo rinkliavos ar ją sumažinti.

1922 m. balandžio 10 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 196, l. 83

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Susirinkimo protokolas dėl kainų kilimo problemų sprendimo

1922 m. rugpjūčio 1 d.

KRVA, f. 59, ap. 5, b. 48, l. 12-13

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos raštas

Kauno miesto valdybos raštas VRM Savivaldybių departamentui dėl namų ir butų sekvestro įstatymo pakeitimo.

1922 m. rugsėjo 11 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 208, l. 90-91

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos skyriai

1922  m.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 119, l. 132, 132 a. p.

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto Tarybos veiklos ataskaita

1922 m.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 549, l. 42-45

Lt En