Parodos
Albumai
KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos raštas

Kauno miesto valdybos raštas VRM Savivaldybių departamentui dėl statybos leidimų išdavimo tvarkos pakeitimo ir miesto atstatymo problemų sprendimo.1921 m. sausio 25 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 135, l. 113-114

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

VRM Lietuvos Atstatymo Komisariato raštas

VRM Lietuvos Atstatymo Komisariato raštas  Kauno miesto valdybos Atstatymo komisijos technikui inž. Krasauskui dėl nesuderintų leidimų remontuoti pastatus po gaisrų.

1921 m. rugsėjo 19 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 5, l. 58

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos raštas

Kauno miesto valdybos raštas Lietuvos Atstatymo komisariatui dėl Kauno miesto plano rengimo.

1921 m. spalio 8 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 5, l. 50

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Tarpžinybinio posėdžio protokolas dėl Kauno miesto plano sudarymo

1921 m. lapkričio 30 d.

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 176, l. 3-4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

VRM Lietuvos Atstatymo Komisariato raštas

Lietuvos Atstatymo Komisariato raštas Kauno miesto valdybai neleisti vykdyti statybos darbų be leidimo ir nesilaikant statybos reikalavimų.

1922 m. balandžio 29 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 20, l. 13, 13 a. p.

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Valstybės Archeologijos komisijos raštai

Valstybės Archeologijos komisijos raštai Kauno miesto valdybai dėl architektūros paminklų remonto ir apsaugos.

1922 m. balandžio 12 d.,  gegužės 30 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 24, l. 50, b. 175, l. 75

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos raštas

Kauno miesto valdybos raštas VRM Savivaldybių departamentui dėl Kauno miesto ribų nustatymo.

1922 m. gegužės 20 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 22, l. 7

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Miesto teatro remonto projekto svarstymo protokolas

1922 m. gegužės 4 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 179, l. 23, 23 a. p.

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto valdybos informacija Lietuvos Atstatymo Komisariatui

Kauno miesto valdybos informacija Lietuvos Atstatymo Komisariatui apie statybas Kauno mieste. 1922 m. spalio mėn.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 20, l. 38

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kvietimas darbininkams mokytis reikalingų statybos specialybių

KRVA, f. 219, ap. 1, b. 173, l. 111

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

J. Zinkevičiaus gyvenamojo medinio namo Vytauto pr. Nr. 2 projektas

Braižė Šatinskis.

1920 m. liepos 14 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 3, l. 71

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Brolių Eppel acto fabriko Laisvės al. Nr. 15 projektas

Inžinierių draugijos technikos kontora ,,Techologas“,  A. Valaitis.

1922 m. sausio 19 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 31, l. 2

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Parduotuvės pertvarkymo projektas

Frumkino name Laisvės al. / Didž. Vilniaus g. kampe esančios parduotuvės pertvarkymo projektas.

Architektas I. Levinsonas.

1922 m. gegužės 19 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 31, l. 20

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

P. Aronovskio tabako ir papirosų fabriko ,,Zefir“ Laisvės al. Nr. 46 projektas

Inžinierius L. Soloveičikas.

1922 m. gegužės  12 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 31, l. 22

 

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Leidimas atstatyti Žydų sinagogos Gedimino g. 28 ir atstatymo projektas

Technikas L. Markovičius.

1922 m. gegužės 31 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 35, l. 37, 40

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Lietuvos Atstatymo Komisariato raštas

Lietuvos Atstatymo Komisariato raštas dėl išimtinio leidimo J. Raupiui remontuoti gyvenamąjį namą Donelaičio / Mickevičiaus g. kampe ir namo fasadų projektai.

1922 m. rugpjūčio 30 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 49, l. 1a, 4

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

AB ,,Engelman“ bravoro atstatymo projektas

Technikas M. Cukermanas.

1922 m. gruodžio  22 d.

KRVA, f. 218, ap. 1, b. 55, l. 3, 8

KAUNAS STEIGIAMOJO SEIMO METAIS

Kauno miesto planas. 1923 m.

Sudarė civilinis inžinierius A. Jokimas.

KRVA, f. 61, ap. 1, b. 1, l. 39

Lt En