Parodos
Albumai
KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Pratarmė

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Lietuva, buvusi Rusijos imperijos sudėtyje, atsidūrė aktyvių karo veiksmų zonoje. 1915 m. rudenį, palaužusi carinės Rusijos karinių dalinių pasipriešinimą, kaizerinės Vokietijos kariuomenė užėmė beveik visą Lietuvos teritoriją. Čia buvo sudarytas karinis-administracinis vienetas – Oberostas (vok. Ober-Ost), kurio vadovu paskirtas Vokietijos Rytų fronto vadas generolas-feldmaršalas Paulius fon Hindenburgas (Paul von Hindenburg).

Okupuotas kraštas iš karto tapo vokiečių karinės administracijos organizuoto grobimo objektu. Viešas gyvenimas čia buvo griežtai ribojamas ir tarnavo vokiečių kariuomenės poreikių bei interesų tenkinimui. Oberosto teismuose nuo 1916 m. vasaros vartojama tik vokiečių kalba, vietos gyventojams drausta dalyvauti administracinių įstaigų darbe, suvaržyta teisė į nekilnojamąjį turtą. Ūkininkams nustatytos didelės maisto produktų pristatymo normos, įvestas pagalvės mokestis 15–60 metų gyventojams, žemės mokestis valstiečiams, taip pat degtukų, druskos, sacharino, šunų, tiltų ir kiti mokesčiai.

Žmonių buitis Lietuvoje buvo sunki. Nuolat trūko maisto produktų, didėjo mirtingumas, plito infekcinės ligos, nemažai vyrų prievarta buvo suvaryti į darbo batalionus. Krašte buvo masiškai kertami miškai, plačiai vykdomos žemės ūkio produktų, galvijų, metalo dirbinių ir kito turto rekvizicijos. Už pasipriešinimą ir įsakymų nevykdymą buvo baudžiama didelėmis baudomis, kalėjimu arba net mirties bausmėmis.

Parodoje eksponuojami dokumentai iš LVIA saugomų fondų: „Vilniaus mokslo bičiulių draugija“ (f. 1135) ir „Lietuvos karinės valdybos viršininkas“ (f. 641). Juos sudaro: vokiečių karinės administracijos įsakymai, potvarkiai ir skelbimai, žemėlapiai ir tvarkaraščiai, Monikos Bubelytės asmens dokumentas su piršto antspaudu, įvairių socialinių grupių nuotraukos ir kt. Šie dokumentai nušviečia kasdienį žmogaus gyvenimą Lietuvoje kaizerinės okupacijos metais. Jie sudaryti vokiečių, lietuvių, lenkų, baltarusių ir jidiš kalbomis.

 

Parodos kuratoriai:

Aleksandr Baniusevič

Violeta Pansevič

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vilniaus gubernatoriaus, generolo leitenanto Vegnerio (Wegner) įsakymas dėl valdžios Vilniuje perdavimo vokiečių karinei administracijai ir apribojimų bei taisyklių nustatymo.

 

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. rugsėjo 21 d. Vokiečių, lenkų ir lietuvių k., 62x56,5.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 176, l. 1-3.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Karo veiksmų Rytų fronte žemėlapis. Laikraštis „Welt im Bild“.

Spaudinys. 

[1915 m.]. Vokiečių k., 56x80.

LVIA, f. 1135, ap. 24, b. 15, l. 15v-16.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Okupuoto Kauno, Bresto ir kitų vietovių vaizdai. Laikraštis „Welt im Bild“.

Spaudinys. 

1915 m. Vokiečių, anglų, prancūzų, italų, ispanų ir arabų k., 40x56.

LVIA, f. 1135, ap. 24, b. 15, l. 15.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

1915 m. rugsėjo 18 d. – 1916 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto milicijos naudotų antspaudų pavyzdžiai.

Spaudinys. 

Lenkų k., 23x36.

LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 428, l. 281.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vilniaus miesto piliečių milicijos įstatai.

Spaudinys. 

Lietuvių k., 11x18.

LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 428, l. 399-400v.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Kaizerinės gubernijos valdybos (Kaiserliches Gouvernement) skelbimas dėl geležinkelio panaudojimo karo reikalams.

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. spalio 7 d. Vokiečių, lenkų, lietuvių ir jidiš k., 71x21.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 188, l. 1-4.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vokietijos karinės geležinkelių direkcijos Nr. 5 sudarytas Vilniaus geležinkelio stoties traukinių tvarkaraštis.

Spaudinys. 

1916 m. gruodžio 15 d. Vokiečių k., 101x62.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 217, l. 1.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Kaizerinės gubernijos valdybos (Kaiserliches Gouvernement) įsakymas dėl bausmių už fotografavimą karo operacijų vietose taikymo.

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. spalio 16 d. Vokiečių, lenkų, lietuvių ir jidiš k., 74x57.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 115, l. 1-4.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vokiečių kariuomenės vyriausiojo vado įsakymas, draudžiantis civiliams gyventojams kalbėtis su vokiečių kariškiais apie karo aplinkybes.

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. spalio 16 d. Vokiečių, lenkų ir lietuvių k., 60x29.

LVIA, f. 1135, ap. 21, b. 164, l. 10-12.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vilniaus gubernatoriaus, generolo leitenanto Karlo fon Alteno (Karl von Alten) įsakymas dėl vietinių gyventojų bendravimo su vokiečių kariškiais tvarkos.

Spaudinys. 

Vilnius, 1916 m. lapkričio 1 d. Vokiečių, lietuvių, lenkų, baltarusių ir jidiš k., 55x24.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 211, l. 1-5.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vokietijos kariuomenės vyriausiojo Rytų fronto vado generolo-feldmaršalo Pauliaus fon Hindenburgo (Paul von Hindenburg) įsakymas dėl civilių gyventojų važinėjimo naktimis Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijų ribose tvarkos.

Spaudinys. 

1915 m. lapkričio 15 d. Vokiečių., lenkų ir lietuvių k., 49x28.

LVIA, f. 1135, ap. 21, b. 164, l. 5.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Kaizerinės gubernijos valdybos (Kaiserliches Gouvernement) skelbimas dėl privalomo lovų, čiužinių ir patalynės pristatymo į miesto ligonines.

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. spalio 11 d. Lietuvių k., 70x42.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 189, l. 1-4.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vilniaus gubernatoriaus, generolo leitenanto Vegnerio (Wegner) įsakymas dėl prekybos, sanitarijos, viešosios tvarkos ir kitų taisyklių Vilniaus mieste nustatymo.

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. rugsėjo 23 d. Lenkų ir lietuvių k., 90x58.

LVIA, f. 1135, ap. 21, b. 166, l. 3.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vilniaus gubernatoriaus, generolo leitenanto Vegnerio (Wegner) skelbimas Vilniaus gyventojams dėl maisto produktų atsargų, asmens duomenų, gyvenamosios vietos ir profesijos deklaravimo.

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. rugsėjo 26 d. Lietuvių k., 60x55.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 182, l. 1-3.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vilniaus krikščionių pirklių ir pramonininkų valdybos nariai.

Stanislovo Flerio nuotrauka. 

Vilnius, 1916 m. 22,5x17.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 355, l. 1.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vokiečių vyriausiojo valdininko kapitono Gerkės (Gehrke) įsakymas dėl grūdinių žemės ūkio produktų ir pašarų kainų nustatymo.

Spaudinys. 

Vilnius, 1916 m. rugpjūčio 29 d. Vokiečių, lietuvių, lenkų, baltarusių ir jidiš k., 63x47.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 203, l. 1.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

„Liaudies“ virtuvė Vilniuje.

Jano Bulhako nuotraukos. 

1916 m. 16x11, 16,5x12.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 354, l. 2, 3.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Skelbimas, įspėjantis apie cholera sergančius.

Spaudinys. 

[1916 m.]. Lenkų, lietuvių ir jidiš k., 34x32.

LVIA, f. 1135, ap. 24, b. 15, l. 10.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Atmintinė „Pastabos kovai su drugio (dėmėtosios šiltinės) liga“.

Spaudinys. 

[1916 m.]. Vokiečių, lenkų, lietuvių ir jidiš k., 79x28.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 127, l. 1-4.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Atmintinė „Pastabos apie tyfą (paviršutinę šiltinę ir nervų karštį)“.

Spaudinys. 

[1916 m.]. Vokiečių, lenkų, lietuvių ir jidiš k., 80x29.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 128, l. 1-4.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Kaizerinės gubernijos valdybos (Kaiserliches Gouvernement) skelbimas dėl privalomos moterų, užsiimančių prostitucija, patikros ir registracijos Savičiaus ligoninėje.

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. rugsėjo 28 d. Vokiečių, lenkų, lietuvių ir jidiš k.,78x29.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 179, l. 1-4.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vokiečių policijos valdybos įsakymas kiemsargiams dėl budėjimo prie namų vartų tvarkos.

Spaudinys. 

Vilnius, 1915 m. lapkričio 29 d. Vokiečių, lenkų, lietuvių ir jidiš k., 72x28.

LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 718, l. 1-4.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vokietijos generolo-feldmaršalo Pauliaus fon Hindenburgo (Paul von Hindenburg) įsakymas dėl rublio ir vokiečių markės kurso nustatymo.

Spaudinys. 

Rytų Vyriausioji stovykla, 1915 m. lapkričio 11 d. Vokiečių, lenkų, lietuvių ir jidiš k., 72x29.

LVIA, f. 1135, ap. 21, b. 164, l. 6-9

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Švietimo draugijos „Šviesa“ pirmininko Jono Vileišio skelbimas dėl Lietuvių gimnazijoje (Didžiosios Pohuliankos g. 14) rengiamų lietuvių kalbos kursų.

Spaudinys. 

1918 m. sausio 26 d. Vokiečių, lietuvių, lenkų, baltarusių ir jidiš k., 61x25.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 242, l. 1.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Liaudies mokytojų seminarijos, veikiančios prie Adomo Mickevičiaus liaudies universiteto, mokytojai ir mokiniai.

Jano Bulhako nuotrauka. 

1916 m. spalio 1 d. 22,5x16.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 356, l. 1.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Adomo Mickevičiaus liaudies universiteto valdybos nariai.

Jano Bulhako nuotrauka. 

1916 m. spalio 1 d. 23x16,5.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 356, l. 2.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Etapo inspektoriaus pulkininko fon Vilmsdorfo (von Wilmsdorf) įsakymas dėl baudų Lietuvos kaimams už įvairius prasižengimus skyrimo.

Spaudinys. 

1916 m. gruodžio 1 d. Vokiečių, lietuvių, lenkų, baltarusių ir jidiš k., 70x56.

LVIA, f. 1135, ap. 24, b. 15, l. 19.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Vokiečių generolo pulkininko Hermano fon Eichhorno (Hermann von Eichhorn) įsakymas dėl privalomo arklių pristatymo ir registracijos.

Spaudinys. 

1916 m. gruodžio 28 d. Vokiečių, lietuvių, lenkų, baltarusių ir jidiš k., 71x27.

LVIA, f. 1135, ap. 24, b. 15, l. 21.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Landšturmo rezervisto Gerdo Paulo (Gerd Paul) piešinys vokiečių 10-osios armijos laikraščiui (der Zeitung der 10. Armee), skirtas Vilniaus užėmimo vienerių metų sukakčiai paminėti.

Spaudinys. 

1916 m. rugsėjo 18 d. Vokiečių k., 21x29,5.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 190, l. 14.

KASDIENIS GYVENIMAS LIETUVOJE KAIZERINĖS OKUPACIJOS METAIS (1915-1918 M.) (LVIA)

Monikos Bubelytės pasas.

Spaudinys. 

1917m sausio 30 d. Vokiečių k., 9x15.

LVIA, f. 641, ap. 1, b. 1131, l. 1-4v.

Lt En