Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

PRATARMĖ

Pasižiūrėjus paskutinius dokumentinio filmo „Bučiuoju, Juozas“ kadrus, ne vienam žiūrovui iškilo klausimas koks likimas ištiko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio šeimą? Juk filme tik vienoje vietoje nuskamba žodis „Sibiras“. J. Vitkaus-Kazimieraičio žmonos Genovaitės Vitkienės ir jų vaikų likimai po vyro ir tėvo žūties 1946 m., gyvenimas tremtyje atsispindi Lietuvos ypatingojo archyvo saugomos tremties bylos puslapiuose.

Genovaitė Vitkienė, Kauno fabrikinio-gamyklinio apmokymo mokyklos (amatų mokyklos Nr. 10) mokytoja, sovietų saugumo buvo suimta   1946 m. birželio mėn. Kalėjime praleidusi beveik 2 mėnesius, ji buvo paleista į laisvę. Tačiau 1948 m. sovietų saugumas vėl susidomėjo žuvusio Lietuvos partizanų vado šeima. Slaptų saugumo informatorių įskųsta Vitkų šeima per masinę Lietuvos gyventojų masinio trėmimo operaciją „Vesna“ (liet. – „Pavasaris“) 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremta į Irkutsko srities Usolės rajoną.

Neišgelbėjo ir tai, kad G. Vitkienė 1946 m. sausio 16 d. sovietų valdžios buvo apdovanota medaliu kaip daugiavaikė motina, nors paprastai tokiais medaliais apdovanotos moterys būdavo atleidžiamos nuo tremties.

Deja byloje nėra dokumentų, išsamiau atspindinčių Vitkų šeimos sunkų gyvenimą tremtyje. Yra žinoma, kad G. Vitkienė Rytų Sibiro taigoje dirbo pačius sunkiausius miško kirtimo darbus. Apie patirtus sunkumus galima sužinoti tik iš kelių epizodų, kuriuose G. Vitkienė paminėjo įvairiuose sovietų valdžios institucijoms adresuotuose prašymuose: tremtyje „sąžiningai dirbau“, „nustojau sveikatos“, „kentėjau“.

G. Vitkienė su vaikais iš tremties buvo paleista 1956 m. liepos 20 d. Šeimai Lietuvoje buvo leista apsigyventi 1957 m. kovo 16 d., tačiau iki pat 1963 m. pavasario teko susidurti su įvairiais apribojimais.

Siūlome apžiūrėti ir paskaityti Vitkų šeimos tremties byloje saugomais dokumentus.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Genovaitės Vitkienės ir jos vaikų šeimos tremties bylos, sudarytos Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno skyriaus, viršelis.

[1948 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, viršelis.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Sovietų saugumo informatoriaus „Kam“ (slap.) agentūrinis pranešimas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno skyriui apie Juozo Vitkaus-Kazimieraičio šeimą.

1948 m. balandžio 11 d.

Dokumento nuorašas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 12.

Dokumente nurodyta, kad Genovaitė Vitkienė 1946 m. birželio mėn. sovietų saugumo buvo suimta „už tai, kad jos vyras priklausė veikiančiai gaujai“ ir du mėnesius kalinta.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Kauno miesto Požėlos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pažyma apie Genovaitę Vitkienę ir jos šeimą.

1948 m. balandžio 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 13.

Dokumente nurodyta, kad nei vienas šeimos narys nėra apdovanotas Sovietų Sąjungos ordinais ar medaliais bei netarnauja Raudonojoje armijoje. Vėliau, 1955 m. ir 1964 m. rašytuose pareiškimuose sovietų valdžios institucijoms, G. Vitkienė nurodo, kad Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo 1946 m. sausio 16 d. įsaku, ji kaip daugiavaikė motina buvo apdovanota 1 laipsnio medaliu.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Alytaus apskrities skyriaus pranešimas apie tai, kad Juozas Vitkus buvo partizanų apygardos vadu ir žuvo 1946 m.

1948 m. balandžio 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 21.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno skyriaus išvada dėl Genovaitės Vitkienės ir jos vaikų ištrėmimo.

1948 m. balandžio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 22.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas ištremti Genovaitę Vitkienę ir jos vaikus.

1948 m. gegužės 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 23.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno skyriaus pažyma apie Genovaitės Vitkienės ir jos vaikų ištrėmimą.

1948 m. gegužės 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 26.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Brigitos Grybauskienės, Genovaitės Vitkienės motinos, pareiškimas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui dėl G. Vitkienės ir jos vaikų paleidimo iš tremties.

1954 m. birželio 5 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 32.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Genovaitės Vitkienės pareiškimas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui dėl jos ir jos vaikų paleidimo iš tremties.

1955 m. gruodžio 15 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 60.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Irkutsko srities valdybos pranešimas apie Genovaitės Vitkienės paleidimą iš tremties ir išvykimą iš tremties vietos Irkutsko srityje Usolės rajone Taljanų kaime.

1956 m. liepos 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 79.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Kauno statybos-montavimo valdybos Nr. 43 raštas Kauno miesto vidaus reikalų skyriui dėl darbų vykdytojo Vytauto Vitkaus registravimo Kaune.

1962 m. birželio 5 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 94.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Rimgaudo Vitkaus charakteristika, išduota Energijos realizavimo įmonės Kauno skyriaus.

1963 m. sausio 18 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 104.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto komisijos išvada dėl leidimo Vytautui Vitkui, jo motinai Genovaitei Vitkienei bei jo broliams ir seseriai gyventi Kaune.

1963 m. vasario 18 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 94.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Komisijos piliečių, anksčiau ištremtų už Lietuvos SSR ribų, pareiškimams leisti gyventi Lietuvos SSR peržiūrėti protokolo dėl leidimo Genovaitei Vitkienei ir jos vaikams gyventi Lietuvos SSR išrašas.

1963 m. balandžio 26 d.

Nuorašas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 109.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Genovaitės Vitkienės pareiškimas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui dėl jos ir jos vaikų reabilitacijos.

1964 m. vasario 12 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 118.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Vytauto Vitkaus pareiškimas Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Informaciniam centrui dėl reabilitacijos pažymos išdavimo.

1988 m. rugpjūčio 29 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 120–121.

JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŠEIMOS TREMTIES ISTORIJA (LYA)

Genovaitės Vitkienės ir jos vaikų reabilitavimo pažyma, išduota Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD).

1988 m. rugsėjo 18 d.

Nuorašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4942, l. 122.

Lt En