Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Knygos, periodiniai leidiniai, straipsniai

Knygų autorius

Kamajai. Gyvenimas už Šetekšnos / Jokūbas Zovė. Vilnius: [J. Zovė], 2016. 30, [2] p.: iliustr., portr.
Posmai be datų / Jokūbas Zovė. Vilnius: [J. Zovė], 2018. 23, [1] p.

Iliustratorius

Svetimuose namuose: apsakymai / Gediminas Isokas; [iliustravo Jokūbas Zovė]. Vilnius: Vaga, 1979. 150, [2] p.: iliustr.
Paklausk ąžuolą: apysaka / Kostas Kaukas; iliustr. Jokūbas Zovė. Vilnius: Vaga, 1984. 197 p.: iliustr.
Kelionė pas mamą: apysaka ir apsakymai / Emilija Liegutė; [iliustravo Jokūbas Zovė]. Vilnius: Vyturys, 1986. 216, [2] p.: iliustr.
Ilgesio medis: eilėraščiai / Bronius Mackevičius; dail. J. Zovė. Vilnius: Vaga, 1982. 102 p.
Požemių vaiduokliai: apysaka / Anelius Markevičius; iliustr. J. Zovė. 2-asis leid.. Vilnius: Vaga, 1983.
Mes, raidės / iliustr. Jokūbas Zovė. Vilnius: Vyturys, 1989. 31 p.: iliustr.
Mokomės lietuvių kalbos / serijos dailininkai Dainius Paškevičius, Jokūbas Zovė. Vilnius: Gimtasis žodis, 1998–2005.
Odė spaudai / Pablas Neruda; [iš ispanų kalbos vertė Valdas Petrauskas; dailininkas Jokūbas Zovė]. Vilnius: Vyturys, 1986. 30, [2] p.: iliustr.
Pergamentų kolekcija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rinkinių: 2008 metų kalendorius / [sudarytoja Jolita Steponaitienė; dailininkai Albertas Broga, Jokūbas Zovė]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007. 13 lap.: iliustr., faks.
Kola Brenjonas: „Žmogelis gyvas dar“: romanas / Romenas Rolanas; [iš prancūzy kalbos vertė Juozas Urbšys; iliustravo Jokūbas Zovė]. 2-asis leid. Kaunas: Šviesa, 1985. 199, [2] p.: iliustr.
Usnynė: poema / Teofilis Tilvytis; iliustr. J. Zovė. Vilnius: Vaga, 1984. 142 p.: iliustr.
Pasakos ir pasakėčios / Levas Tolstojus; [iš rusų kalbos vertė Antanas Patackas ... [et al.]; iliustravo Jokūbas Zovė ]. Vilnius: Vaga, 1984. 34 p.: iliustr.
Bičiuliai: apsakymai / Žemaitė; [sudarė Dalia Montvilienė; iliustravo Jokūbas Zovė]. Vilnius: Vaga, 1981. 207 p.: iliustr.

***
Skaidrės:
1. Dailininkas Jokūbas Zovė. Fotografijos autorius – Vilius Jasinevičius. 2008 m.
Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Zovė, Jokūbas. Kamajai. Gyvenimas už Šetekšnos. Vilnius: [J. Zovė], 2016. 30, [2] p

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Zovė, Jokūbas. Posmai be datų. Vilnius: [J. Zovė], 2018. 23, [1] p.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Zovė, Jokūbas. Kamajų keistuoliai // Kamajai. Vilnius: Versmė, 2016, p. 874–877.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

„Kamajai“ – 31-oji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018), Kamajų pirmojo paminėjimo 1541 metais 475 metų jubiliejui (2016), kitoms Lietuvai svarbioms istorijos sukaktims.

138-iuose monografijos straipsniuose, straipsneliuose, atsiminimuose 106 įvairių profesijų autoriai (tarp jų 18 mokslo daktarų) aprašo Kamajų apylinkių kraštovaizdžio formavimąsi ir dabartinę būklę, augmeniją, pirmuosius žmonių gyvenimo pėdsakus poledynmečiu, sėlių genties kultūrą, dvarų ir kaimų istorijas, Kamajų žydų bendruomenę, Kamajų Respubliką 1905 metais, sovietų okupantų represijas ir atkaklų kamajiškių priešinimąsi okupacijai, kolūkius, Sąjūdį, šių dienų ūkininkus ir verslininkus. Monografijoje apibūdinama Kamajų, Salų ir Duokiškio miestelių bei dvarų architektūra, rašoma apie Kamajų mokyklas, bibliotekas, kultūros centrus, kaimo bendruomenes, šio krašto kunigus, įžymesnius kamajiškius. Nemažai dėmesio skiriama etnografijai, tautosakai, vietovardžiams.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Jokūbas Zovė // Lietuvos grafinio dizaino kūrėjai: atkurtas 1984 m. Respublikinės taikomosios grafikos parodos katalogas. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1984, p. 121.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Jokubas Zove (Lithuania). 5 Illustrations to the book: J. Zove „Mes raidės“ // Biennale of Illustrations Bratislava Czecho-Slovakia. Bibiana: International House of Art for Children, 1991, p. 150.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Pasaulio lietuvių dainų šventės dailininkai // Dainų šventė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994, p. 171.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Asmenybės. Jokūbas Zovė – grafikas, kaligrafas // Kaligrafijos sąsiuviniai. 2008, nr. 1, p. 14–17.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Žemaitytė, Aldona. Pagarba raidei ir poetui: [apie dail. J. Zovės iliustruotą Pablo Nerudos knygą „Odė spaudai“] // Žurnalistika. 1986, nr. 5, p. 209–211.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Siratienė, Sofija. Kaligrafijos apžavėtas // Lietuvos žinios. 1998, sausio 27, p. 7.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

LDS taikomosios dailės galerijoje – „Šriftiniai etiudai“ // Atgimimas. 1998, sausio 30, p. 5.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Kuliešienė, Sandra. Autorinio plakato paroda: [apie dail. J. Zovės personalinę parodą Nacionalinėje bibliotekoje] // Tarp knygų. 2008, nr. 1, p. 35.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Jokūbas Zovė // Vienas dailininkas – vienas kūrinys: iš Rokiškio kilusių ir Rokiškyje gyvenančių dailininkų darbų parodos katalogas. rokiškis: Rokiškio dailininkų klubas, 2019, p. 144.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Jokūbas Zovė. Iš ARTi (LVNA)

Kuliešienė, Sandra. Raidės, bėgančios gyvenimo keliu: [apie dail. J. Zovę] // Naujoji Romuva. 2022, nr. 1, p. 40–45.

Iš asmeninio Jokūbo Zovės archyvo.

Lt En