Parodos
Albumai
„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

1994 m. rugsėjo mėn. Šilalės rajono Kaltinėnų apylinkėse rastas Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio (1911‒1953) archyvas, kuriame buvo 1948‒1953 m. dokumentai, partizanų spauda ir kt.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. Nr. 24, l. 24.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos partizanų leidinio „Partizanavimas“ įžanginis žodis.

1948 m. gruodžio 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. Nr. 9, l. 2.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio garbės ženklų juostelių dėvėjimo taisyklės.

Ne anksčiau kaip 1949 m. vasario mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. Nr. 49, l. 1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos partizanai.

Antroje eilėje, pirmas iš kairės (pažymėtas Nr. 2) – Žemaičių apygardos vadas Vladas Montvydas-Žemaitis. 1949 m. balandžio mėn.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 19616/3, S. B., l. 187-26.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos leidinys „Laisvės balsas“.

1952 m. vasario 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. Nr. 38, l. 1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Klajūnės (slapyvardis) eilėraštis.

Ne vėliau kaip 1953 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. Nr. 4, l. 6.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Nežinomo partizano piešta karikatūra.

Ne vėliau kaip 1953 m.

Originalas. Piešinys

LYA, f. K-5, ap. 2, b. Nr. 44, l. 23.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos štabo rėmėjo Gerulio (slapyvardis) pasižymėjimo lapas.

1951 m. rugsėjo 18 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. Nr. 29, l. 2.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio apdovanojimo I-os rūšies, III-o laipsnio Laisvės kovos kryžiumi blankas.

Ne anksčiau kaip 1949 m. vasario mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 2, b. Nr. 58, l. 2.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Klaipėdos srities valdybos užvestoje agentūrinėje byloje „Šatrija“ tiriamo Vlado Montvydo-Žemaičio registravimo lapas.

1952 m. liepos 7 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. Nr. 134, l. 6.

Byla „Šatrija“ buvo užvesta Žemaičių apygardos štabo nariams.

Lt En