Parodos
Albumai
„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

2003 m. rugsėjo mėn. Telšių rajono gyventojas Zigmas Micevičius perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui ilgus metus slėptus Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės dokumentus. 2016 m. gegužės 28 d. Telšių rajone, netoli Krėpštų kaimo esančiame Dievo krėslo miške rasta metalinė dėžė su Žemaičių apygardos, Šatrijos rinktinės dokumentais.

Fotonuotrauka

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės dokumentai, kuriuos 2003 m. rugsėjo mėn. Zigmas Micevičius perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui.

2003 m. rugsėjo mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės dokumentai, kuriuos 2003 m. rugsėjo mėn. Zigmas Micevičius perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui.

2003 m. rugsėjo mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Restauruoti Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės dokumentai, kuriuos 2003 m. rugsėjo mėn. Zigmas Micevičius perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui.

2003 m. Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanai.

Pirmoje eilėje, pirmas iš kairės sėdi Šatrijos rinktinės vadas Ignas Šapkūnas-Meistras (Meisteris). Ne vėliau kaip 1949 m. balandžio mėn.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42251/3, t. 1, l. 377-19.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vado įsakymas.

1947 m. vasario 4 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 6, b. Nr. 30, l. 14.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Raportas Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadui apie partizano Vairas (slapyvardis) žūtį.

1948 m. kovo mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 6, b. Nr. 18, l. 19.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės 5-os kuopos vado Blažiejaus Vasiliausko-Žvaginio raportas rinktinės vadui apie partizanės Lakštutės (slapyvardis) žūtį.

1948 m. birželio 18 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 6, b. Nr. 25, l. 5.

B. Vasiliauskas-Žvaginis apie 1948‒1949 m. perdavė partizanų ryšininko Felikso Micevičiaus-Avikailio sūnui Zigmui saugoti Šatrijos rinktinės dokumentus.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Pranešimas Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadovybei apie 1948 m. gegužės 21‒22 d. vykusius gyventojų trėmimus.

1948 m. liepos 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 6, b. Nr. 9, l. 10.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos laikraštis „Laisvės balsas“.

1949 m. lapkričio 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 6, b. Nr. 12, l. 23.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės ryšių schema.

Ne vėliau kaip 1949 m. gruodžio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 6, b. Nr. 14, l. 15.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų dokumentai, rasti 2016 m. gegužės 28 d. Telšių rajone.

2016 m. gegužės mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Butelis ir jo viduje buvę Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų dokumentai, rasti 2016 m. gegužės 28 d. Telšių rajone.

2016 m. gegužės mėn.

Fotonuotrauka.

Butelis su viduje buvusiais į ritinėlius susuktais ir virvelėmis perrištais dokumentais, buvo įdėtas į metalinę dėžę. Po buteliu buvo rastos dokumentų liekanos.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Restauruojami Žemaičių apygardos, Šatrijos rinktinės partizanų dokumentai, rasti 2016 m. gegužės 28 d. Telšių rajone.

2016 m. gegužės mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Restauruojamų Žemaičių apygardos, Šatrijos rinktinės partizanų dokumentų, rastų 2016 m. gegužės 28 d. Telšių rajone, fragmentas.

2016 m. gegužės mėn.

Fotonuotrauka.

Lt En