Parodos
Albumai
„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

1999 m. liepos 15 d. Švenčionių rajono Adutiškio girioje rastas bidonas su Vytauto apygardos Tigro rinktinės dokumentais.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 25, l. 1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vytauto apygardos Tigro rinktinės sudarytas Tverečiaus miestelio (valsčiaus) sovietinių tarnautojų, turinčių tarnybinius ginklus, sąrašas.

1945 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 81, l. 1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vytauto apygardos Šerno rinktinės šifrai, skirti susirašinėjimui tarp partizanų junginių.

1946 m. sausio 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 6, l. 4.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vytauto apygardos laikraštis „Aukštaičių kova“.

1946 birželio 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 88, l. 1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vytauto apygardos Rytų grupės vado įsakymas.

1946 m. rugsėjo 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 13, l. 6.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vytauto apygardos vado įsakymas dėl Vincento Žaliaduonio-Roko skyrimo Tigro rinktinės vadu.

1946 m. lapkričio 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 12, l. 8.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Nužudyti Vytauto apygardos Tigro rinktinės partizanai.

1948 m. kovo 15 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 12856/3, t. 1, l. 175-1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vytauto apygardos laikraštis „Laisvės šauklys“.

1948 balandžio 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 89, l. 14.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vytauto apygardos vadovybės ir kovos dalinių vadų nutarimas.

1949 balandžio 4 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 2, l. 3.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vincento Žaliaduonio-Roko sąsiuvinio su laiškų juodraščiais viršelis.

1950 m. vasario mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 5, b. Nr. 53, l. 1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Dokumentų rinkinio „Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė 1945‒1950“ viršelis.

2003 m.

Fotonuotrauka.

Dokumentų rinkinį sudarė Lietuvos ypatingasis archyvas.

Lt En