Parodos
Albumai
„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

2006 m. liepos mėn. rekonstruojant privatų gyvenamąjį namą Ignalinos rajono Medinių kaime po durų stakta rastas vokas su Vytauto apygardos Lokio rinktinės Kiaunės rajono dokumentais.

LYA, f. K-5, ap. 7, b. Nr. 1, l. 1-4.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos partizanų laikraštis „Laisvės spinduliai“.

1950 m. vasario 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 7, b. Nr. 1, l. 1-2.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Juozo Bulkos-Skrajūno laiškas partizanui Faustui (slapyvardis).

1950 vasario 28 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 7, b. Nr. 1, l. 1-3.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Kunigas Juozas Bulka.

[2009 m.]

Fotonuotrauka.

Šaltinis: https://naviny.by/rubrics/society/2010/01/09/ic_articles_116_166165

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Kiaunės rajono vadas Juozas Bulka-Skrajūnas, 1948 m. spalio mėn. buvo  užverbuotas MGB ir  keletą metų teikė informaciją. 1951 m. kovo mėn. tapo agentu-smogiku, slapyvardžiu Bimba. J. Bulkos-Bimbos išduoti arba nuo jo paties rankų žuvo arba buvo suimti apie 50-60 partizanų. Su saugumu J. Bulka  bendradarbiavo iki 1961 m. 1988 m. J. Bulka Lenkijoje įšventintas kunigu ir paskirtas kunigauti į Baltarusiją, Vitebsko srities Mosaro kaimą. Mirė 2010 m.

Lt En