Parodos
Albumai
„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

2016 m. rugsėjo mėn. Marijampolės rajono Balsupių kaime rastas bidonas, kuriame buvo paslėpta apie 2 tūkst. lapų Tauro apygardos dokumentų: apygardos vado įsakymai, rinktinių vadų suvažiavimo protokolai, pogrindinės spaudos leidiniai.

Tai didžiausias vienoje vietoje rastas Lietuvos partizanų dokumentų archyvas per paskutinius du dešimtmečius, kurio restauravimas užtruko dvejus  metus.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Bidono, kuriame 2016 m. rugsėjo mėn. Marijampolės rajono Balsupių kaime rasti Tauro apygardos dokumentai, liekanos.

2016 m. rugsėjo mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Bidono, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės rajono Balsupių kaime, liekanos ir jame buvę Tauro apygardos dokumentai.

2016 m. rugsėjo mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Tauro apygardos dokumentai, rasti 2016 m. rugsėjo mėn. Marijampolės rajono Balsupių kaime.

2016 m. rugsėjo mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Tauro apygardos dokumentai, rasti 2016 m. rugsėjo mėn. Marijampolės rajono Balsupių kaime

2016 m. rugsėjo mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Tauro apygardos partizanai.

[1950 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-19690, t. 4, l. 148

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Tauro apygardos dokumentai restauravimo metu.

2017 m.  

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Tauro apygardos dokumentai restauravimo metu.

2017 m. 

Fotonuotrauka.

Lt En