Parodos
Albumai
„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

1994 m. liepos mėn. Kėdainių rajono Krakių ‒ Gudžiūnų apylinkėse rasti du bidonai su 1944‒1952 m. Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės dokumentais.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. Nr. 19, l. 1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos laisvės armijos Vanagų Kovo apylinkės vado įsakymas.

1945 m. gegužės 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. Nr. 18, l. 15.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos laisvės armijos Vanagų apylinkės vado įsakymas gyventojams

1945 m. rugpjūčio 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. Nr. 18, l. 13.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos laisvės armijos Vanagų įsakymas gyventojams.

1947 m. lapkričio 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. Nr. 18, l. 14.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Raportas apie partizanų Žalio (slapyvardis) ir Gintaro (slapyvardis) žūtį.

1948 m. rugsėjo 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. Nr. 87, l. 19.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizanai.

Ne vėliau kaip 1950 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 26909/3, l. 271-2.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Kėdainių apskrities Grinkiškio valsčiaus Pašušvio miestelyje 1946 m. lapkričio 6 d. įvykusių kautynių aprašymas.

1949 birželio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. Nr. 15, l. 4.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos partizanų pranešimas gyventojams.

Ne vėliau kaip 1952 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. Nr. 15, l. 4.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Gegutės (slapyvardis) eilėraščiai.

Ne vėliau kaip 1952 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. Nr. 19, l. 18.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Pranas Prūsaitis-Lapė (Kęstutis, Kiaunė), Prisikėlimo apygardos Romo Šukio-Jaunučio būrio partizanas.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 47303/3, t. 1, l. 13-1.

P. Prūsaitis nuo 1952 m. slapstėsi pas Kėdainių rajono gyventojus, rūpinosi Prisikėlimo apygardos dokumentų išsaugojimu. Paskutinis Lietuvos partizanas, nuteistas mirties bausme ir 1963 m. liepos 13 d. sušaudytas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje.

Lt En