Parodos
Albumai
„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

2004 m. Radviliškio rajono Minaičių kaime rastas bidonas su Prisikėlimo apygardos štabo dokumentais. 2014 m. lapkričio 5 d. tvarkydami Prisikėlimo apygardos partizanų bunkerio Raseinių rajono Daugėliškių miške aplinką, Ariogalos gimnazijos jaunieji šauliai, rado aprūdijusį metalinį konteinerį, kuriame buvo paslėpti Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės dokumentai.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Jungtinės Kęstučio apygardos vado įsakymas gyventojams.

1948 m. gegužės 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. Nr. 5, l. 23.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Lietuvos partizanų sudaryto 1948 m. gegužės mėn. ištremtų Kelmės apskrities Tytuvėnų valsčiaus gyventojų sąrašo fragmentas.

Ne anksčiau kaip 1948 m. gegužės 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. Nr. 3, l. 6.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Nežinomo partizano nupiešta karikatūra „Dovana Stalinui“.

Originalas. Piešinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. Nr. 14, l. 256.

Karikatūra buvo paskelbta leidinyje „Nykštys“, Nr. 1(8).

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Jungtinės Kęstučio apygardos organizacijos ir veiklos nuostatai.

[1948‒1949 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. Nr. 5, l. 51.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Laisvės kovų sąjūdžio teismų nuostatai.

[1948‒1949 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. Nr. 5, l. 121.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Metalinis konteineris su Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės dokumentais, rastas 2014 m. lapkričio 5 d.

2014 m. lapkričio mėn.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės dokumentai, rasti 2014 m. lapkričio 5 d.

2014 m.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės dokumentai, rasti 2014 m. lapkričio 5 d.

2014 m.

Fotonuotrauka.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Prisikėlimo apygardos partizanai.

Ne vėliau kaip 1953 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 28600/3, t. 2, l. 226-3.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Prisikėlimo apygardos partizanai.

Ne vėliau kaip 1953 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 28600/3, t. 2, l. 226-2.

Lt En