Parodos
Albumai
„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

2003 m. buvusiuose teatrologo, pedagogo, vertėjo Vytauto Maknio (1907‒2003) namuose rasti Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio, Lietuvos atlaisvinimo komiteto ir kitų organizacijų dokumentai, nenustatytų asmenų pokario metais rašyti laiškai. Bendras demokratinis pasipriešinimo sąjūdis, kaip fiktyvus „pogrindžio centras“ buvo įkurtas sovietinio saugumo iniciatyva.

LYA, f. K-5, ap. 8, b. Nr. 3, l. 2-53.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio įsteigimo aktas.

1946 m. birželio 6 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba

LYA, f. K-5, ap. 8, b. Nr. 1, l. 1.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Vyriausiojo Lietuvos atstatymo komiteto deklaracija.

1946 m. birželio 11 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba

LYA, f. K-5, ap. 8, b. Nr. 2, l. 2.

Vyriausiasis Lietuvos atstatymo komitetas (VLAK) veikė iki 1947 m. sausio mėn., jo pirmininku ir vieninteliu nariu buvo saugumo agentas Juozas Albinas Markulis-Erelis.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Juozas Albinas Markulis, sovietinio saugumo agentas ir provokatorius.

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“ (LYA)

Nenustatyto asmens užrašai, 2003 m. birželio mėn. rasti buvusiuose teatrologo, pedagogo, vertėjo Vytauto Maknio (1907‒2003) namuose.

 [1951 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba

LYA, f. K-5, ap. 8, b. Nr. 6, l. 7.

Lt En