Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

PRATARMĖ

In memoriam: Simas Kudirka (1930–2023)   

2023 m. vasario 11 d. mirė Lietuvos kovos už laisvę simboliu tapęs Simas Kudirka.

S. Kudirka gimė 1930 m. balandžio 9 d. Šakių apskrities Griškabūdžio kaime. 1949 m. pradėjo mokytis Klaipėdos jūreivystės mokykloje, ją baigęs buvo paimtas į privalomąją karinę tarnybą sovietų armijoje. Grįžęs iš armijos, įsidarbino žvejybos laivyne, vėliau perėjo dirbti į refrižeratorių laivyną, kur įvairiuose laivuose dirbo radistu. 1970 m. lapkričio 23 d., per oficialų Klaipėdos refrižeratorių laivyno plaukiojančios bazės „Tarybų Lietuva“ ir JAV pakrančių apsaugos laivo „Vigilant“ įgulų susitikimą JAV teritoriniuose vandenyse, S. Kudirka slapčia paprašė vieno JAV laivo įgulos nario pagalbos pabėgant į amerikiečių laivą. Peršokęs į JAV laivą, jis pasislėpė vidinėse patalpose ir kategoriškai atsisakė grįžti.

JAV pabėgėliams iš komunistinių kraštų prieglobstis būdavo suteikiamas automatiškai, išskyrus tuos atvejus, kai pabėgėlis savo šalyje būdavo įvykdęs kriminalinį nusikaltimą. Šia išlyga pasinaudojo laivo „Tarybų Lietuva“ kapitonas, laivo „Vigilant“ kapitonui pranešęs, kad prieš peršokdamas į amerikiečių laivą S. Kudirka iš jo kajutės pagrobė daug pinigų ir sudaužė radijo aparatūrą. Gavęs šią informaciją, JAV laivo kapitonas pranešė S. Kudirkai, kad negali jam suteikti politinio prieglobsčio ir pasiūlė arba grįžti į savo laivą arba šokti į atvirą jūrą ir plaukti į kitą laivą. Šokti per bortą S. Kudirka atsisakė ir buvo grąžintas į plaukiojančią bazę „Tarybų Lietuva“.

Žinia apie S. Kudirkos pabėgimą ir JAV pakrančių apsaugos pareigūnų veiksmus sulaukė JAV žiniasklaidos susidomėjimo: laikraščiai „Chicago Tribune“, „Chicago Daily News“, „The New York Times“, „The Washington Post“, „The Evening Star“, „The Washington News“ ir kt. spausdino ilgus straipsnius apie nepateisinamą JAV pareigūnų elgesį, skelbė įvykio detales. Bostone, Filadelfijoje, Klivlende, Niujorke, Čikagoje ir kituose JAV miestuose vyko protesto demonstracijos. Paaiškėjus daugiau įvykio aplinkybių, JAV Kongrese, spaudoje, per radiją ir televiziją buvo reiškiamas pasipiktinimas pareigūnų veiksmais, į JAV Valstybės sekretorių kreipėsi ir Jungtinių Tautų įgaliotinis pabėgėlių reikalams.  

Kol JAV visuomenė garsiai protestavo, Valstybės saugumo komitetas (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos  1970 m. gruodžio 11 d. S. Kudirkai iškėlė baudžiamąją bylą. Grįžęs į Lietuvą S. Kudirka iš karto buvo sulaikytas ir Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos nubaustas 10 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant griežtojo režimo pataisos darbų lageryje, su turto konfiskavimu. 1971 m. birželio mėn. S. Kudirka buvo išvežtas į Dubravlagą (Mordovijos ASSR), 1972 m. liepos mėn. pervežtas į Permės krašto Čiusovojaus rajono Kučino gyvenvietę, oo 1974 m. liepos mėn. – į kalėjimą Nr. 2 Vladimiro srityje.

JAV lietuvių organizacijų, senatorių ir Kongreso narių pastangomis bei asmeniškai įsikišus JAV Valstybės sekretoriui Henry Kissinger, 1974 m. rugpjūčio 23 d. S. Kudirka iš įkalinimo buvo paleistas. JAV S. Kudirkai suteikė pilietybę, todėl jis su šeima 1974 m. pabaigoje išvyko į JAV.

1989 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Prezidiumas, nutarė 1971 m. gegužės 20 d. nuosprendį panaikinti ir baudžiamąją bylą prieš S. Kudirką nutraukti, nesant jo veikloje nusikaltimo sudėties.

Apie drąsų jūreivį parašyta daug straipsnių, kelios knygos, sukurti filmai. Fotomenininkas Algimantas Kezys 1974 m. apie jį sukūrė dokumentinį filmą „Simas Kudirka Čikagoje“ („Simas Kudirka In Chicago“), JAV kompanija „Paramount Television“ 1978 m. pastatė televizijos filmą „Simo Kudirkos pasitraukimas“ („The Defection of Simas Kudirka“, režisierius D. L. Richas), pelniusį du „Emmy“ apdovanojimus iš penkių, kuriems buvo nominuotas. Pats S. Kudirka su žurnalistu L. Eiche 1978 m. parašė knygą „Tiems, kurie dar jūroje“ („For those still at sea“,), rašytojas J. Gliauda 1971 m. parašė romaną „Simas“ (lietuvių ir anglų k.), Algis Rukšėnas 1973 m. išleido knygą „Gėdos diena“ („Day of Shame“). 2020 m. apie S. Kudirkos pabėgimą iš Sovietų Sąjungos režisierė Giedrė Žičkytė pastatė filmą „Šuolis“.

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 2008 m. dekretu S. Kudirka buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.

 

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis                                                                      

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Radijo stoties „Amerikos balsas“ 1970 m. lapkričio 25 d. transliuoto pranešimo apie Simo Kudirkos bandymą pabėgti į Jungtinių Amerikos Valstijų pakrantės apsaugos katerį „Vigilant“ tekstas, paskelbtas Lietuvos SSR Ministrų Tarybos valstybinio radijo ir televizijos komiteto Radijo biuletenyje.

Ne anksčiau kaip 1970 m. lapkričio 25 d.

Išrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 67.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivas „Vigilant“.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 173.

Pirmojoje nuotraukoje rodykle Nr. 1 pažymėta JAV priklausanti Martos Vynuogyno (Martha‘s Vineyard) sala, rodykle Nr. 2 – S. Kudirkos peršokimo į JAV laivą vieta, rodykle Nr. 3 – perlipimo per bortą vieta.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivas „Vigilant“.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 174.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivas „Vigilant“ ir plaukiojanti bazė „Tarybų Lietuva“.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 174.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivo „Vigilant“ įgula.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 175.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivas „Vigilant“ ir plaukiojanti bazė „Tarybų Lietuva“ po prisišvartavimo.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 175.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivas „Vigilant“ ir plaukiojanti bazė „Tarybų Lietuva“.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 176.

Rodykle pažymėta vieta iš kurios S. Kudirka peršoko į JAV laivą.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivas „Vigilant“.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 176.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivas „Vigilant“.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 177.

Rodykle pažymėta vieta JAV laive į kurią peršoko S. Kudirka

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivo „Vigilant“ vairinė.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 178.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų pakrančių apsaugos laivo „Vigilant“ galinė dalis.

1970 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 178

Nuotraukoje rodykle pažymėta vieta, kurioje S. Kudirka buvo perlipęs laivo „Vigilant“ bortą ir ruošėsi šokti į vandenį, kad nebūtų sulaikytas jo pasiimti atėjusių plaukiojančios bazės „Tarybų Lietuva“ įgulos narių.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Radijo stoties „Amerikos balsas“ 1970 m. gruodžio 1 d. transliuotos laidos „Baltųjų rūmų pranešimas apie įvykį su lietuviu jūrininku“ tekstas, paskelbtas Lietuvos SSR Ministrų Tarybos valstybinio radijo ir televizijos komiteto Radijo biuletenyje.

Ne anksčiau kaip 1970 m. gruodžio 1 d.

Išrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 70–71.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Lietuvos SSR užsienio reikalų ministerijos parengti straipsnių „Išduotas Simonas Grudzė (Kudirka) iššaukė lietuvių protestą“, publikuoto JAV lietuvių laikraštyje „Darbininkas (1970 m. gruodžio 1 d.) ir „Tūkstančiai lietuvių gedulo eisenoje Čikagoje“, publikuoto JAV lietuvių laikraštyje „Draugas“ (1970 m. gruodžio 5 d.) tekstai.

Ne anksčiau kaip 1970 m. gruodžio 1 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 59-61.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų Pabėgėlių komiteto vykdančiojo vicepirmininko laiško dėl Simo Kudirkos, publikuoto JAV laikraštyje „The New York Times“ 1970 m. gruodžio 2 d., vertimas į lietuvių kalbą.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 2, l. 35.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Simo Kudirkos, Lietuvos gamybinės žuvies pramonės valdybos Klaipėdos refrižeratorių laivyno bazės plaukiojančios bazės „Tarybų Lietuva“ radisto, charakteristika.

1970 m. gruodžio 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 1, l. 13.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas iškelti Simui Kudirkai baudžiamąją bylą.

1970 m. gruodžio 11 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 1, l. 2.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas Simui Kudirkai skirti kardomąją priemonę – suėmimą.

1970 m. gruodžio 16 d.

Originalas. Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 1, l. 5.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Simas Kudirka Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1970 m. gruodžio 18 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 1, l. 10.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Įtariamojo Simo Kudirkos apklausos protokolas.

1970 m. gruodžio 22 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 1, l. 29-33.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos nuosprendis Simui Kudirkai.

1971 m. gegužės 20 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 3, l. 95–98.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Simas Kudirka su sūnumi Evaldu ir dukra Lolita.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 60, b. 11007, l. 21.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos raštas dėl leidimo Kudirkų šeimai išvykti nuolat gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas.

1974 m. spalio 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 60, b. 11007, l. 30.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Simas Kudirka (dešinėje) su Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininku dr. Juozu Kęstučiu Valiūnu VLIK‘o seime, vykusiame 1974 m. gruodžio 7–8 d. JAV, Bostone.

Nuotrauka publikuota JAV, Brukline Tėvų Pranciškonų leistame kultūros žurnale „Aidai“, Nr. 2, 1975 m.  

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47753/3, t. 12, l. 18.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės Vakarų apygardos suvažiavimas.

Iš kairės prie sienos: 3. Simas Kudirka (stovi). JAV, Los Andželas. 1975 m. vasario 1 d.

Pauliaus Jasiukonio nuotrauka

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-37795.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės Vakarų apygardos suvažiavimas.

Simas Kudirka rašo autografą. JAV, Los Andželas. 1975 m. vasario 1 d.

Pauliaus Jasiukonio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-37808.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

JAV laikraščio „Twin Circle“ viršelis, kuriame anonsuojamas straipsnis apie Simą Kudirką.

1975 m. vasario 28 d.

Originalas. Dokumentas anglų kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 658, ap. 1, b. 127, l. 73.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Oficialus Simo Kudirkos priėmimas ir pagerbimas Los Andžele.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Juozo Daumanto šaulių kuopos vadas K. Karuža, 2. S. Kudirka, 3. Lietuvos generalinis konsulas Los Andžele J. J. Bielskis, 4. Pasaulio skautų brolijos vyr. skautininkas V. Vidugiris. JAV, Los Andželas. [1977 m. gruodžio 22 d.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-111788.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Oficialus Simo Kudirkos priėmimas ir pagerbimas Los Andžele.

Centre pirmoje eilėje  iš kairės: 1. Juozo Daumanto šaulių kuopos vadas K. Karuža, 2. S. Kudirka, 3. Lietuvos generalinis konsulas Los Andžele J. J. Bielskis, 4. Pasaulio skautų brolijos vyr. skautininkas V. Vidugiris. JAV, Los Andželas. [1977 m. gruodžio 22 d.]

Pauliaus Jasiukonio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-37769.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Oficialus Simo Kudirkos priėmimas ir pagerbimas Los Andželo Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Prie mikrofono kalba S. Kudirka. JAV, Los Andželas. [1977 m. gruodžio 22 d.]

Pauliaus Jasiukonio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-37776.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Oficialus Simo Kudirkos priėmimas ir pagerbimas prie Los Andželo Šv. Kazimiero bažnyčios.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2. Lietuvos generalinis konsulas Los Andžele J. J. Bielskis, 3. Kudirka, 4. G. Kudirkienė, 5. O. Kudirkienė, 6. prelatas J. Kučingis. Antroje eilėje iš dešinės: 1.  kompozitorius B. Budriūnas. Trečioje eilėje iš dešinės: 3. Pasaulio Skautų Brolijos vyr. skautininkas V. Vidugiris, 4.  Juozo Daumanto šaulių kuopos vadas K. Karuža. JAV, Los Andželas. [1977 m. gruodžio 22 d.]

Pauliaus Jasiukonio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-37780.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Oficialus Simo Kudirkos priėmimas ir pagerbimas Los Andžele. Centre – S. Kudirka.

Antras iš kairės – poetas B. Brazdžionis. JAV, Los Andželas. [1977 m. gruodžio 22 d.]

Pauliaus Jasiukonio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-37790.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Oficialus Simo Kudirkos priėmimas ir pagerbimas Los Andžele.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2. aktorė Rūta Lee Kilmonis, 3. S. Kudirka. JAV, Los Andželas. [1977 m. gruodžio 22 d.]

Pauliaus Jasiukonio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-37793.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Simas Kudirka (dešinėje) kalbasi su aktoriumi Alan Arkin, jį vaidinusiu filme „Simo Kudirkos pasitraukimas“ („The Defection of Simas Kudirka“), rodytame per JAV televizijas.

[1975 m. sausio mėn.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 658, ap. 1, b. 127, l. 165, 166.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) šifruotos telegramos apie Simą Kudirką ištrauka.

1980 m. lapkričio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-35, ap. 2, b. 324, l. 52-55.

Telegramoje nurodyta, kad S. Kudirka su šeima išvykęs gyventi į JAV, palaikė ryšius su lietuvių išeivių organizacijomis, aktyviai dalyvavo prieš Sovietų Sąjungą nukreiptoje veikloje.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Prezidiumo nutarimas panaikinti 1971 m. gegužės 20 d. nuosprendį ir nutraukti baudžiamąją bylą prieš Simą Kudirką, nesant jo veikloje nusikaltimo sudėties.

1989 m. rugsėjo 1 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15717, t. 3, l. 132-134.

IN MEMORIAM: SIMAS KUDIRKA (1930–2023) (LYA)

Simas Kudirka, grįžęs į Lietuvą. Vilkaviškio rajonas, Pilviškiai.

2007 m.

Romo Čėplos nuotrauka.

Skelbta: https://www.santaka.info/?sidx=6589

Lt En