Parodos
Albumai
IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNO PRIELGAUSKO LIEPOJOS NIKOLAJAUS GIMNAZIJOS ŠEŠIŲ KLASIŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMAS. 1889 M.

1881 m. palikau nuvežtas į Liepojos gimnaziją, kur mokslas buvo dėstomas vokiškai. Priėjęs iki šeštos klasės, pajutau savyje tikrą troškimą pasišvęsti muzikai, todėl pamečiau gimnaziją ir įstojau 1889 m. į Varšuvos Konservatoriją.

Ignas Prielgauskas. Curriculum vitae

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 49, l. 1, 1a.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS – VARŠUVOS MUZIKOS INSTITUTO STUDENTAS. 1890 M.

1889–1898 m. I. Prielgauskas studijavo Varšuvos muzikos institute (Z. Sygietińskio, A. Michałowskio fortepijono klasėje).

LLMA, F. 49, b. 114, l. 4.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS – VARŠUVOS MUZIKOS INSTITUTO STUDENTAS. 1894 M.,1896 M.

Pažinimas ir žinojimas, kuris žmoguje pasireiškia nuo savęs pažinimo laipsnio, turi tapti žmogaus tikslu. Nuolatinis palaikymas kontakto su vidaus balsu sudaro pilną žmogų, tolina jį nuo šabloniško gyvenimo sutvarkymo.

I. Prielgaukas. „Mano nusistatymas meno srityje“

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 110, l. 1, 2.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS – VARŠUVOS MUZIKOS INSTITUTO STUDENTAS. 1894 M.

1898 m. I. Prielgauskas gavo fortepijono skyriaus diplomą su teise „duoti privačias pamokas ir tarnauti valdiškose įstaigose“.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 66, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

VARŠUVOS MUZIKOS INSTITUTO DIREKTORIAUS RAŠTAS. 1911 M.

1903–1924 m. I. Prielgauskas dėstė Varšuvos muzikos  institute (nuo 1918 m. – Valstybinė konservatorija). 1911 m. jis pakviečiamas užimti fortepijono klasės profesoriaus etatą.

Pabaigęs visą Konservatorijos kursą, palikau 1903 m. mokytoju I kurso tos pačios Konservatorijos ir kada mirus prof. Zavirovskiui, atsidarė vakansas prof. II kurso, pakvietė mane pedagogų taryba užimti tą vietą.

Ignas Prielgauskas. Curriculum vitae

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 55, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS – VARŠUVOS KONSERVATORIJOS PROFESORIUS. 1920 M.

Varšuvoje I. Prielgauskas bičiuliavosi su bendramoksliais J. Naujaliu, M. K. Čiurlioniu, J. Gudavičiumi, vėliau su S. Šimkumi, K. Sakalausku‑Vanagėliu; dalyvavo Lietuvių savišalpos draugijos veikloje, koncertavo ir skaitė paskaitas lietuvių koncertuose, vakaruose. Priklausė Lenkijos karalystės muzikų draugijai (nuo 1911 m. – valdybos narys).

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 66, l. 2.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS – VARŠUVOS KONSERVATORIJOS PROFESORIUS

Muzika – tai per garsus pasireiškiantis pasaulis su savo specifiniais įstatymais, tai amžinas gyvybės šaltinis.

Ignas Prielgauskas

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 110, l. 3.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU MOKINIAIS VARŠUVOJE

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 113, l. 4.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU MOKINIAIS VARŠUVOJE

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 115, l. 2.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU MOKINIAIS VARŠUVOJE

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 69, l. 1–6.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

KONCERTO VARŠUVOJE PROGRAMA. 1902 M.

Varšuvoje Ignas Prielgauskas išgyveno apie 35-erius metus. Šalia pedagoginio darbo daug koncertuodavo kaip solistas bei akompaniatorius.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 54, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

J. ŽILEVIČIUS. „KONCERTAS DALYVAUJANT PROFESORIUI IGNUI PRIELGAUSKUI“. STRAIPSNIS. 1922 M.

Praėjusią vasarą kauniečiai gerai pamena mūsų tautiečio, Varšuvos konservatorijos prof. Igno Prielgausko pirmą kartą atvykusio nepriklausomon Lietuvon pirmąjį koncertą, kuris suteikė daug malonumo ir gryno estetinio pasitenkinimo, kas retai koncertuose pasitaiko. Taip ir šią vasarą, atvažiavęs ilgesniam laikui Lietuvon, jis pasiryžo irgi dalyvauti koncerte visai nauja programa./.../

Iš pasikalbėjimų su Jo draugais ir laiškų matyti, kad yra tikras Lietuvos sūnus ir nori grįžti tėvynėn tam, kad „sunkiai įgytą mokslą sėti savo dirvoje“, bet susidėjus aplinkybėms šį sezoną dar turi būti Varšuvoje.

Juozas  Žilevičius

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 64, l. 9.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

STASYS DIGRYS. 1921 M.

Ekonomisto, bankininko, Lietuvos Steigiamojo Seimo nario Stasio Digrio dovanojimo įrašas Ignui Prielgauskui.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 67, l. 3.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

ZIGMAS ŽEMAITIS. 1921 M.

Lietuvos fiziko, matematiko, visuomenės ir kultūros veikėjo Zigmo Žemaičio dovanojimo įrašai Ignui Prielgauskui.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 67, l. 4.

Lt En