Parodos
Albumai
IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNO PRIELGAUSKO TĖVAS ANTANAS PRIELGAUSKAS [1868] M.

Tėvas iš profesijos buvo matininkas ir tai buvo šeimos pragyvenimo šaltinis kartu su nedideliu priesodybiniu žemės sklypeliu.

Ignas Prielgauskas. Autobiografija

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 126, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNO PRIELGAUSKO MOTINA MARIJONA OLIMPIJA MALVINA STEIGVILAITĖ. [1870] m.

Iš savo motinos paveldėjau muzikinių gabumų, kas buvo pastebėta Liepojos muzikos mokytojo, kuris man patarė pasivesti muzikai.

Ignas Prielgauskas. Autobiografija

LLMA, F. 49, b. 114, l. 2a.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNO PRIELGAUSKO GIMIMO LIUDIJIMO IŠRAŠAS IŠ PLUNGĖS BAŽNYČIOS METRIKŲ KNYGOS. 1879 M.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 47, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNO PRIELGAUSKO BAJORIŠKOS KILMĖS LIUDIJIMAS. 1882 M.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 48, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU MOTINA MARIJONA OLIMPIJA MALVINA STEIGVILAITE-PRIELGAUSKIENE. 1872 M.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 111, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU TĖVAIS, BROLIU MYKOLU IR SESERIMI OLIMPIJA. [1872] M.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 70, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU MOČIUTE (TĖVO MOTINA). [1877] M.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 70, l. 2.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU TĖVAIS, BROLIU MYKOLU IR SESERIMI OLIMPIJA. [1881] M.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 70, l. 3.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS NIKOLAJAUS GIMNAZIJOJE LIEPOJOJE. [1881] M.

Mokslas gimnazijoje buvo gana vargingas, kadangi tėvai neturėjo didesnių išteklių stipresnei materialinei paramai.

Ignas Prielgauskas. Autobiografija

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 49, l. 2.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU BROLIU MYKOLU. [1888] M.

LLMA, F. 49, b. 114, l. 2.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNO PRIELGAUSKO BROLIS MYKOLAS. [1918] M.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 126, l. 2.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNO PRIELGAUSKO BROLIS MYKOLAS (KAIRĖJE)

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 126, l. 3.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

ANT SKAPIŠKIO KLEBONIJOS LAIPTŲ. 1924 m.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: 1. kun. Henrikas Prielgauskas, 2. x, 3. kun. Mykolas Prielgauskas. Antroje eilėje: 1. Vanda Silvestravičiūtė, 2. Olimpija Prielgauskaitė-Zinkevičienė, 3. Ignas Prielgauskas, 4. x.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 113, l. 3.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

MARIJOS ZINKEVIČŪTĖS IR BYTAUTO VESTUVIŲ DALYVIAI ANT SKAPIŠKIO KLEBONIJOS LAIPTŲ. [1920] M.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Stasys Šilingas, 2. kun. Mykolas Prielgauskas, 3. x su mergaite Vanda Samulionyte- Aleksiūniene, 4. Ignas Prielgauskas.

Antroje eilėje centre Mykolas Šepetauskas su žmona Natalija, paskutinėje eilėje pirma iš kairės Olimpija Prielgauskaitė -Zinkevičienė.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 113, l. 2.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

PRIE SKAPIŠKIO KLEBONIJOS. 1924 M.

Sėdi iš kairės: 1. kun. Mykolas Prielgauskas, 2. Ksaveras Vanagėlis-Sakalauskas, 3. Vanda Silvestravičiūtė.

Stovi iš kairės: 1. Ignas Prielgauskas, 2. Olimpija Prielgauskaitė-Zinkevičienė, 3. Jonas Byra.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 68, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS PRIE GIMTOJO NAMO NORVAIŠIUOSE. 1934 M.

Antrame plane, lesina vištas - I. Prielgauskas. Pirmame plane – Bacevičiai.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 70, l. 5.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNO PRIELGAUSKO IR DARATOS ŠIDLAITĖS VESTUVĖS. 1924 m.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 112, l. 1.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

I. PRIELGAUSKO IR DARATOS ŠIDLAITĖS VESTUVĖS. 1924 M.

Sėdi iš kairės: 1. Marija Urbšaitė-Mašiotienė, 2. Darata Šidlaitė-Prielgauskienė.

Stovi iš kairės: 1. Pranas Mašiotas, 2. Zofija Gudžiūnaitė-Šimkienė, 3. Stasys Šimkus, 4. Ignas Prielgauskas.

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 70, l. 4.

IGNAS PRIELGAUSKAS. TIESOS KELIO BEIEŠKANT

IGNAS PRIELGAUSKAS SU ŽMONA DARATA ŠIDLAITE-PRIELGAUSKIENE

Kiekviena proga profesorius stengdavosi palaikyti gerą nuotaiką ir iškrėsti kokį pokštą.

Prisimenu, vieną kartą aš, profesorius ir jo žmona susiruošėme eiti į koncertą. Profesorius laukė mūsų laiptinėje, o mudvi truputį užgaišome namuose. Išėjusios dairėmės profesoriaus, bet vietoj jo pamatėme prie lango stovinčią ir į gatvę žiūrinčią milžinišką figūrą. Pirmas įspūdis buvo netikėtas ir keistas. Tik paskui supratome, kad tai profesoriaus pokštas. Jis ant iškeltų rankų laikė savo paltą, ant kurio apykaklės buvo uždėta skrybėlė. Tokiu būdu gavosi milžiniška figūra, suteikusi mums gardaus juoko.

V. Kiškienė (I. Prielgausko žmonos Daratos jaunystės ir mokslo draugė)

LLMA. F. 49, ap. 1, b. 112, l. 4, 3.

Lt En