Parodos
Albumai
FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto inventorius

1788 m. Kauno miesto inventorius. Dokumento fragmentas.

KRVA. F. I-61 ap. 2, b. 6638, l. 72 a. p. -73

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto piliečių priesaika

1794 m. gegužės 1 d. Kauno miesto piliečių (miestiečių ir bajorų) priesaika Vilniuje rezidavusiai sukilimo vadovybei – Lietuvos Aukščiausiajai Tautinei Tarybai.

KRVA. F. I-69 ap. 1, b. 617, l. 27-30

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto gyventojų reviziniai sąrašai

Dokumento fragmentas. 1816 m.

KRVA. F. I-61 ap. 2, b. 117, l. 1, 1 a. p. -2, 21 a. p. -22

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto gyventojų revizinių sąrašų papildymas

Dokumento fragmentas.  1818 m.

KRVA. F. I-61 ap. 2, b. 124, l. 8, 8 a. p. -9, 18 a. p. -19

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto tikrosios būklės planas. 1861 m.

Plane matyti reguliaraus gatvių tinklo geometrija ir nemažai mūrinių  pastatų. Dydžiais išsiskiria kalėjimo ir karo ligoninės pastatai.

KRVA. F. I-61, ap. 1, b. 1722, l. 1

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Pirklio N. Lapino Kauno gubernijos valdybos rūmų projektas

Pirklio N. Lapino Kauno gubernijos valdybos rūmų Malaja Žandarmskaja (dabar – I. Kanto g.) projektas. Architektas N. Andrejevas.

1897 m.

KRVA. F. I-61, ap. 2, b. 6328, l. 55

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno teatro spektaklių afišos

1876 m.

KRVA. F. I-50, ap. 1, b. 20066, l. 2, 11, 12, 28

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto kareivinių sklypo planas prie naujojo turgaus

(buv. Novobazarnaja aikštė, dab. Vienybės aikštė).

1899 m.

KRVA. F. I-61, ap. 1, b. 1784, l. 1

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno mergaičių gimnazijos atestatas, išduotas Fainai Ritt

1876 m.

KRVA. F. I-293, ap. 2, b. 648, l. 41

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

S. Čunko mokyklos atestatas

S. Čunko rankdarbių ir namų ūkio ekonomės mokyklos  atestatas, išduotas Julijai  Rakovskajai.

1909 m.

KRVA. F. I-293, ap. 2, b. 648, l. 13

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno ,,Aušros“ mergaičių gimnazijos atestatas

Kauno ,,Aušros“ mergaičių valstybinės gimnazijos baigimo atestatas, išduotas Marijai Birutei Alseikaitei. (Būsimoji  mokslininkė – archeologė ir antropologė, archeomitologijos pradininkė).

1938 m. birželio 15 d.

KRVA. F. 164, ap. 2, b. 47, l. 4-5

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno ,,Aušros“ berniukų gimnazijos atestatas

Kauno valstybinės ,,Aušros“ berniukų gimnazijos atestatas,  išduotas  Juozui Albinui Lukšai. ( Būsimasis Lietuvos rezistentas Juozas Lukša – Daumantas).

1940 m.

KRVA. F. 165, ap. 2, b. 234, l. 5

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno valstybinės ,,Aušros“ gimnazijos mokyklinių uniformų pavyzdžiai ir aprašymas

1924 m.

KRVA. F. 165, ap. 1, b. 34, l. 2, 3, 4

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno Jėzuitų gimnazijos atestatas

 Kauno privatinės Jėzuitų gimnazijos baigimo atestatas, išduotas Vincentui Sladkevičiui. (Būsimasis kardinolas ir Kauno arkivyskupas).

1939 m.

KRVA. F. 168, ap. 2, b. 309, l. 52-53

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Meno mokyklos fasado projektas ir situacijos planas

Meno mokyklos (dab. A. Mackevičiaus g. 27, Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetas) fasado projektas ir situacijos planas.

Architektas V. Dubeneckis. 1923 m.

KRVA. F. 218, ap. 1, b. 79, l. 32

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

J. ir T. Petkevičių gyvenamojo namo Perkūno al. 1 projektas

Architektas V. Landsbergis. 1932 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 5721, l. 19

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Aukštesniosios technikos mokyklos fasado projektas

Aukštesniosios technikos mokyklos Tvirtovės al. Nr. 37 (dab. Tvirtovės al. 35, Kauno technikos kolegija) fasado projektas. Dipl. architektas dr. S. Kudokas.

1937 m.

KRVA. F. 218, ap. 2, b. 8392, l. 13

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto Žaliakalnio aerogeodezinė nuotrauka

Kauno miesto Žaliakalnio aerogeodezinė nuotraukoje:  VII fortas - Centralinis valstybės archyvas, Aukštesnioji technikos mokykla, VDU klinikų statyba.

[1939 m.]

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 247, l. 1

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Antano Graurogko priesaika ir pranešimas

Kauno miesto Burmistro inž. Antano Graurogko priesaika ir pranešimas 1932 m. sausio 21 d. Kauno miesto Tarybos posėdyje.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 802, l. 4-6 a. p.

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto Spaudos biuro pranešimas

Kauno miesto Spaudos biuro pranešimas apie naujai išrinkto Burmistro Antano Merkio darbo pradžią ir jo apsilankymą Rotušėje.

1934 m. sausio 3-4 d. d.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 958, l. 2, 5

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Profesorius E. Volteris su studentais ir darbininkais Kauno miesto Rotušės rūsių kasinėjimo darbuose

Radinių nuotraukos. 1934 m.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 901, l. 28, 31, 31a, 32

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Pasakojimai ir legendos

Pasakojimai ir legendos, surinkti iš gyventojų apie mįslingus Kauno Rotušės požemius. Piliečio J. Jakubausko atsiminimai  ir Rotušės piešinys.

1934 m.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 901, l. 40-42, 83

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Visuomeninio ir politinio gyvenimo atspindžiai

Visuomeninio ir politinio gyvenimo atspindžiai 1935-1936 metų skelbimuose ir plakatuose.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 1050, l. 36, 98, b. 1052, l. 45, b. 1054, l. 2

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto Žaliakalnio aerogeodezinė nuotrauka

[1939 m.]

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 242, l. 1

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno turbinų gamyklos ,,Pergalė“ daugiabučių namų kvartalo pastatų fasadų projektas

Uosto kranto g. (dab. Karaliaus Mindaugo pr.).

1955 m.

KRVA. F. R-1702, ap. 2, b. 30, l. 8

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

J. Janonio aikštės Kaune išplanavimo ir užstatymo projektas

(dab. Vienybės aikštė) MSPI  KF. 1960 m.

KRVA. F. R-1702, ap. 2, b. 113, l. 51

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto 1959-1965 m. schematinis vystymosi planas

Didžiausias dokumentas, saugomas KRVA (402 cm x 560 cm).

1961 m.

KRVA. F. R-1702, ap. 2, b. 360, l. 1

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Planuojamo Kalniečių gyvenamojo rajono Kaune pastatų eksplikacija

MSPI  KF. 1968 m.

KRVA. F. R-1702, ap. 2, b. 150, l. 37

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos1988 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolas Nr. 1

KRVA. F. 2058, ap. 1, b. 3, l. viršelis, 1, 2, 6 a. p. – 9 a. p.

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto prokuratūros bylos dokumentai

Kauno miesto prokuratūros bylos dokumentai: Romo Kalantos jaunimo lygos 1989 m. gegužės 14 d. rezoliucija sovietinėms Lietuvos valdžios institucijoms dėl Romo Kalantos reabilitacijos ir  1989 m. rugsėjo 6 d. Kauno miesto prokuratūros pareiškimas spaudai apie  baudžiamosios bylos dėl Romo Kalantos  mirties fakto nutraukimą, taip pat ir baudžiamosios bylos prieš V. Kaladę,  A. Kačinską, R. Baužį, V. Urbanavičiūtę, K. Grinkevičių, V. Žmuidą, J. Prapuolenaitį ir J. Macijauską  nutraukimą, nesant jų veikloje nusikaltimo sudėties.

KRVA. F. R-1724, ap. 1, b. 34, l. 59,  123 -123 a. p.

 

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Lietuvos Respublikos 1-ojo šaukimo Kauno miesto Tarybos 1-osios sesijos pirmojo posėdžio protokolas ir sprendimas

Lietuvos Respublikos 1-ojo šaukimo Kauno miesto  Tarybos 1-osios sesijos pirmojo posėdžio protokolas ir sprendimas Nr. 5 dėl Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos pirmininko išrinkimo.

1990 m. balandžio 5 d.

KRVA. F. 2114, ap. 1, b. 6, l. 1-4, 11

Lt En