Parodos
Albumai
FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kauno miesto ir apskrities karo komendanto kpt. J. Mikuckio įsakymas

Kauno miesto ir apskrities karo komendanto  kpt.  J. Mikuckio įsakymas, draudžiantis naikinti  archyvinius dokumentus ir nurodantis juos perduoti archyvui.

1919 m. gruodžio 22 d.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 7, l. 79

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

VII forto aerogeodezinė nuotrauka

VII forto, kuriame 1921-1940 m. veikė Centralinis valstybės archyvas, aerogeodezinė nuotrauka.

[1939 m.]

KRVA. F. 218, ap. 4, b. 246, l. 1-1

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

LR Švietimo ministro Kazio Bizausko LR vidaus paso kortelė

1922 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 22024

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Eduardo Volterio LR vidaus paso kortelė

Valstybės archeologijos komisijos vedėjo Eduardo Volterio LR vidaus paso kortelė.

1920 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 10239

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Vlado Antano Nagiaus Nagevičiaus LR vidaus paso kortelė

Valstybės archeologijos komisijos nario Vlado Antano Nagiaus-Nagevičiaus LR vidaus paso kortelė.

1940 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 3941

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Architekto Vladimiro Dubeneckio LR vidaus paso kortelė

1923 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 36455

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kazimiero Olekos LR vidaus paso kortelė

Pirmojo Centralinio valstybės archyvo direktoriaus Kazimiero Olekos LR vidaus paso kortelė.

1920 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 7977

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Kosto Andrejevo LR vidaus paso kortelė

Centralinio valstybės archyvo vedėjo Kosto Andrejevo LR vidaus paso kortelė.

1922 m.

KRVA. F. 66, ap. 1, b. 32225

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

K. Andrejevo raštas Kauno miesto valdybai

Centralinio valstybės archyvo direktoriaus  K. Andrejevo raštas Kauno miesto valdybai dėl reevakuotų bylų iš Rusijos grąžinimo Kauno miesto valdybai.

1922 m. spalio 20 d.

KRVA. F. 219, ap. 1, b. 205, l. 19

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Centralinio valstybės archyvo vedėjas K. Andrejevas archyvo saugyklose

1933 m.

Kauno technologijos universiteto biblioteka

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Centralinio valstybės archyvo vedėjo Konstantino Andrejevo dokumentai

Centralinio valstybės archyvo vedėjo Konstantino Andrejevo  dokumentai, pateikti  Valstybės tarnautojų pensijoms ir pašalpoms skirti komisijai:

1921 m. balandžio 19 d. Lietuvos pasiuntinybės Rusijoje pažymėjimas Nr.4807,

1928 m. balandžio 5 d. prašymas LR Švietimo minsterijai užskaityti jo tarnybos  Rusijoje  laiką Lietuvos valstybės tarnautojo pensijai gauti ir

1935 m. K. Andrejevo tarnybos lapas.

KRVA. F. R-1052, ap. 1, b. 11, l. 1, 31-32, 47, 64

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Centralinio valstybės archyvo fondų apyrašai

Išlikę  Centralinio valstybės archyvo fondų apyrašai su autentiškais archyvarų įrašais.

F. I-67, I-297, I-430

FAKTAI, ARTEFAKTAI, ŽMONĖS (KRVA)

Pirklio M. Hausmano maldos namų projektas

1865 m.

(Dabar - Maironio g. 28B – KRVA saugyklos)

KRVA. F. I-473, ap. 1, b. 3486, l. 2-4

Lt En