Parodos
Albumai
DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Pratarmė

Etnografiniai kaimai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus menantys miesteliai ir natūralią gamtą saugantys rezervatai - Dzūkijos nacionaliniame parke, kaip niekur kitur Lietuvoje, išliko etnokultūros tradicijos ir senoji medinė kaimų architektūra.

Dzūkai pagal gyvensenos ypatumus, tradicinės kultūros bruožus, charakterio savybes skirstomi į šilų (cikriniai), laukų,  užnemunės dzūkus. Apie Merkinę gyvenantys dzūkai vadinami laukų arba gruntiniais, nes jų pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo žemdirbystė. Panemunių dzūkai žemės turėjo mažai, pagrindiniai verslai šiame krašte buvo žvejyba ir sielių plukdymas. Marcinkonių apylinkėse gyvena vadinamieji ,,šiliniai“ dzūkai. Šių kaimų gyventojams būdingo savito, itin izoliuoto, gyvenimo būdo dėka senosios kultūrinės tradicijos išliko iki mūsų dienų. „Šilinių“ dzūkų ūkis ir gyvenimo būdas iki šiol išlaikė savo išskirtinumą. 

Zervynų 48 sodybų etnografinis gatvinis kaimas netoli Marcinkonių – reikšmingas architektūros paminklas. Tai unikali miškų ūkio gyvenvietė, iki šiol išlaikiusi XVIII – XIX a. susiformavusį planą ir liaudies architektūros savitumus. Besiranganti gatvė yra pagrindinė kaimo ašis, nuo kurios atsišakoja šalutinės gatvelės, dzūkų vadinamos „ulyčiomis“. Grupinėse sodybose su bendrais kiemais trobesiai išsidėstę pagal jų funkcijas: vienoje eilėje arba priešpriešiais netoli viena kitos pastatytos pirkios, lygiagrečiai ar priešais jas - maži svirnai (archyvo dokumentuose - klėtys). Tvartai darniai susieti vienas su kitu, o sodybų gilumoje į eilę surikiuoti skirtingų tūrių ir formų kluonai.

 

Kviečiame susipažinti su paroda.

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Tradiciniai kaimo vietovių namai Lietuvoje. Kaimų tipų paplitimas Lietuvoje. Autorius R. Kazlauskas. Vilnius, 1986 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 347, l. 12)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Liaudies buities muziejus. Dzūkų kaimas. Genplanas. Autorė D. Volungevičiūtė. Kaunas, 1977 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17585, l. 5)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Sodybos planas. Varėnos rajonas Merkinės seniūnija Dubaklonio kaimas. Autorius Juozas Barisas. Kaunas, 1952 m.

(VRVA. F. 1171, ap. 3, b. 6, l. 49)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Sodybos išplanavimo situacijos planas. Dzūko mažažemio valstiečio 19 a. pab. sodybos situacijos planas. B. Kugevičienė, L. Juodrytė. Kaunas, 1971 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 11)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Zervynų kaimo panorama. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17583, l. 5)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Gyvenamieji namai. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 19, 24, 26, 32, 34, 37)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Gyvenamas namas. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 41, 44, 57, 67, )

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Klėtis. Pagrindiniai,šoniniai ir galinis fasadai, Vilnius, 1981 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7810, l. 8, 9, 18, 19, 27, 28)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Klėtys, tvartas, gyvenamieji namai. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 21)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Klėtys. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 22)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Tvartas. Pagrindinis ir šoninis fasadai. Vilnius, 1981 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7810, l. 10, 11)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Tvartai. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 51, 69)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Tvartai, kluonai. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 75, 76)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Klėtys ir tvartai. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 77, 78, 80)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Kluonai. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 17, 18, 36)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Gyvenamas namas, kluonas. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 55)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Kluonai. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 64)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Pirtis. Pagrindinis ir galinis fasadai. Vilnius, 1981 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7810, l. 14, 15)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Aviliai. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 61)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Dzūko mažažemio valstiečio 19 a. pab. sodyba. Šulinys. Autorės: B. Kugevičienė, L. Juodrytė. Kaunas, 1971 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17583, l. 6)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Dzūko mažažemio valstiečio 19 a. pab. sodyba. Šuns būda. B. Kugevičienė, L. Juodrytė. Kaunas, 1971 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17583, l. 10)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Dzūkų mažažemio valstiečio 19 a. pab. sodyba. Pinučių tvora ir varteliai. B. Kugevičienė, L. Juodrytė. Kaunas, 1971 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17583, l. 7)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Dzūko mažažemio valstiečio 19 a. pab. sodyba. Gulstinė tvora ir vartai. B. Kugevičienė, L. Juodrytė. Kaunas, 1971 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17583, l. 8)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Tiltas, gulstinė tvora. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 43)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Dzūko mažažemio valstiečio 19 a. pab. sodyba. Žardinė tvora. B. Kugevičienė, L. Juodrytė. Kaunas, 1971 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17583, l. 9)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Tvartas, žardinė tvora. Vilnius, 1980 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 11, b. 7809, l. 16)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Liaudies buities muziejus. Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Tūrinės-erdvinės kompozicijos analizė. Autorė D. Volungevičiūtė. Kaunas, 1977 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17585, l. 11)

DZŪKIJOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

Liaudies buities muziejus. Zervynų kaimas, Varėnos rajonas. Tūrinės-erdvinės kompozicijos analizė. Autorė D. Volungevičiūtė. Kaunas, 1977 m.

(VRVA. F. 1019, ap. 12, b. 17585, l. 12)

Lt En