Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Laikraščio „Žemaičių žemė“, Nr. 22 (50).

1942 m. gegužės 30 d.

Spaudinys.

Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Skelbta: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130001627248

Numeris skirtas Raudonojo teroro parodai, 1942 m. gegužės 24 d. atidarytai Telšiuose, ir Rainių žudynėms paminėti.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Straipsnis apie Raudonojo teroro Lietuvoje parodą, parengtas Petro Gintalo ir publikuotas laikraštyje „Žemaičių žemė“, Nr. 24 (52).

1942 m. birželio 13 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-3810, l. 62-3, 62-4.

Raudonojo teroro parodoje buvo eksponuojami dokumentai, nuotraukos, daiktai, liudiję sovietų valdžios Lietuvoje vykdytą terorą, tarp jų ir Rainių žudynes. Paroda nuo 1942 m. sausio 26 d. iki spalio 14 d. buvo eksponuojama Kaune, Vilniuje, Telšiuose, Šiauliuose, Panevėžyje, Ukmergėje ir sulaukė didelio susidomėjimo.

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriui 1945 m. rugpjūčio mėn. suėmus P. Gintalą ir atliekant pas jį kratą, buvo rastas laikraštis „Žemaičių žemė“, kuris įvardintas kaip „kontrrevoliucinis nacionalistinis fašistinis laikraštis“ ir prijungtas prie baudžiamosios bylos kaip daiktinis įkaltis, įrodantis P. Gintalo antisovietinę veiklą. Nepavykus įrodyti, kad P. Gintalas užsiėmė antisovietine veikla, byla 1947 m. rugpjūčio mėn. buvo nutraukta, P. Gintalas iš Telšių kalėjimo paleistas.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Leidinys „Žemaičių kankiniai“.

Telšiai: Žemaičių žemė, 1942 m.

Spaudinys. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14620, l. 200-6.

Siekiant įamžinti 75 politinių kalinių, 1941 m. birželio 25 d. nužudytų Rainių miškelyje, atminimą, Telšiuose leisto laikraščio „Žemaičių žemė“ redakcija 1942 m. išleido leidinį „Žemaičių kankiniai“. Prie leidinio rengimo prisidėjo redakcijos bendradarbis Pranas Genys, kuris Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Klaipėdos srities valdybos 1951 m. balandžio mėn. buvo suimtas apkaltinus antisovietine veikla. Už „antitarybinio turinio“ knygos „Rūpintojėlis“ parašymą, dalyvavimą išleidžiant „fašistinę brošiūrą“ „Žemaičių kankiniai“, „antitarybinio turinio eilėraščio“ parašymą ir kitą „antisovietinę veiklą“ P. Genys buvo nubaustas 25 m. laisvės atėmimo. 1952 m. gegužės 16 d. išvežtas į Šilutės Macikų lagerį, kur rugpjūčio 26 d. mirė.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Straipsnis „Rainių tragedijos atgarsiai“.

[1942 m.]

Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-635, ap. 1, b. 2, l. 125, 126.

Straipsnyje pateikta leidinio „Žemaičių kankiniai“ recenzija.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Straipsnio „Tragedija Rainių miškelyje“ dalis.

[1942 m.]

Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-635, ap. 1, b. 7, l. 128–140.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Straipsnis „Rainių miškelio tragedija. Jie laukė išvadavimo“, publikuotas laikraštyje „Žemaičių žemė“, Nr. 24 (105).

1943 m. birželio 26 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14620, l. 200-10.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Prano Genio eilėraštis „Rainiai“, publikuotas laikraštyje „Žemaičių žemė“, Nr. 24 (105).

1943 m. birželio 26 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14620, l. 200-10a.p.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Mažesniųjų brolių ordino vienuolyno Niujorke brolio Pijaus Šarpnicko pareiškimas apie matytus bolševikų nusikaltimus 1941 ir 1945 m.

1950 m.

Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 656, ap. 2, b. 108, l.55.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Juzefos Katkienės, Rainių miškelyje nužudyto politinio kalinio Kazio Katkaus žmonos, kreipimasis į Partinės kontrolės komitetą prie Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto dėl K. Katkaus suėmimo ir nužudymo priežasčių ištyrimo.

1961 m. lapkričio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 42051/3, l. 55, 55a.p.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR prokuratūros raštas dėl Kaziui Katkui iškeltos baudžiamosios bylos grąžinimo.

1962 m. vasario 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 42051/3, l.

Rašte informuojama, kad K. Katkaus baudžiamoji byla peržiūrėta ir prokuratūra sutinka su jam skirta mirties bausme.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pranešimas SSRS KGB apie Vyriausybinės komisijos 1941 m. įvykių Rainių miškelyje aplinkybėms tirti sudarymą.

1988 m. spalio 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1384, l. 157, 158.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto, Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nutarimas sudaryti komisiją 1941 metų bei kitų įvykių aplinkybės ištirti.

1988 m. lapkričio 4 d.

Mašinraštis. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-754, ap. 1, b. 1577, l. 8, 9, 10.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR KGB raštas Lietuvos SSR prokuratūrai apie Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriuje 1941 m. balandžio mėn. dirbusius darbuotojus.

1988 m. lapkričio 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1384, l. 169, 170.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje, atminimo pagerbimas.

Telšių senosios kapinės. 1989 m. birželio 24 d.

Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-126984.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje atminimo pagerbimas.

Kalba rašytojas Stasys Kašauskas. Telšių senosios kapinės. 1989 m. birželio 24 d.

Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-126987

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje, atminimo pagerbimas.

Rainių miškelis. 1989 m. birželio 24 d. Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-126988.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje, atminimo pagerbimas.

Telšių rajonas, Rainių kaimas. 1989 m. birželio 24 d. Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-126992.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje, atminimo pagerbimas.

Iškilminga eisena į žudynių vietą. Telšių rajonas, Rainių kaimas. 1989 m. birželio 24 d.

Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-126995.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje, atminimo pagerbimas.

Telšių rajonas, Rainių kaimas. 1989 m. birželio 24 d. Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-126996.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje, atminimo pagerbimas.

Telšiai. 1989 m. birželio 24 d.

Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-126997.

Mergina laiko Rainių kankinio, poeto Albino Baltramiejūno nuotrauką.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje, atminimo pagerbimas.

Iškilminga eisena. Telšiai. 1989 m. birželio 24 d.

Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127000.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nužudytų Rainių miškelyje, atminimo pagerbimas.

Telšiai. 1989 m. birželio 24 d.

Nuotraukos autorius Viktoras Kapočius.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127008.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Paminklas „Trys kryžiai" (skulptorius Regimantas Midvikis). Telšių rajonas, Rainių kaimas.

1990 m. Nuotraukos autorius Adomas Liaudanskas.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-35303.

Paminklas Rainių miškelyje atidengtas 1991 m. lapkričio 1 d.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Rainių koplyčia (architektas Algirdas Žebrauskas, dailininkas Antanas Kmieliauskas, vitražistas Algis Dovydėnas, skulptorius Remigijus Midvikis).

Telšių rajonas, Rainių kaimas. 1991 m.

Nuotraukos autorius Adomas Liaudanskas.

Negatyvas

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-35302.

1991 m. pastatytoje koplyčioje įrengtas memorialas Rainių kankinių ir visų sovietinio teroro aukų atminimo įamžinimui.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atminimo lenta ant Rainių koplyčios sienos.

Telšių rajonas, Rainių kaimas. 1991 m.

Nuotraukos autorius Adomas Liaudanskas.

Pozityvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-23027.

Lentoje iškaltos politinių kalinių, 1941 m. birželio 25 d. sovietų saugumo nužudytų nužudyti Rainių miškelyje, pavardės.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Bendras Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, kapas.

Telšių senosios kapinės. 1999 m.

Nuotraukos autorius Julius Kanarskas.

Negatyvas.

Kretingos muziejus. P-7276/3.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Paroda „Istorijos pamoka: Rainių tragedija be senaties termino“.

Telšių muziejus „Alka“. 2009 m. lapkričio 5 d.

Nuotraukos autorė I. Liubomirskaitė.

Skaitmeninė fotografija.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, CDF-013097.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Parodos „Rainių tragedija: atmintis gyva“, skirtos Rainių žudynių 70-osioms metinėms paminėti, atidarymas.

Koncertuoja Vilniaus įgulos karininkų ramovės choras „Aidasׅ“. Vilnius, Vinco Kudirkos aikštė. 2011 m. birželio 12 d.

Nuotraukos autorė Larisa Dmuchovskaja

Skaitmeninė fotografija.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, CDF-012595.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Rainių koplyčia.

Telšių rajonas, Rainių kaimas.

Skaitmeninis vaizdas.

Skelbta: https://visit.telsiai.lt/lankytinos-vietos/rainiu-kancios-koplycia/

Lt En