Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Rainių miškelio budeliai.

Iš kairės: 1. Petras Raslanas, Lietuvos SSR reikalų liaudies komisariato (NKVD) Telšių apskrities skyriaus viršininkas (1941 m. sausio 21 d.–1941 m. balandžio 1 d.), Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriaus viršininkas (1941 m. balandžio 1 d.–1941 m. liepos 1 d.), 2. Nachmanas Dušanskis, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus operatyvinis įgaliotinis (1940 m. spalio 18 d.–1941 m. balandžio 1 d.), Lietuvos SSR NKGB Telšių apskrities skyriaus operatyvinis įgaliotinis (1941 m. balandžio 1 d. –1941 m. birželio 26 d.), 3. Kazys Riepšas, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus operatyvinis įgaliotinis (1940 m. rugsėjo 18 d.–1941 m. liepos 1 d.). 1941 m.

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelės Nr. 11140, 4125, 11224.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1361.

Pirmosiomis SSRS-Vokietijos karo dienomis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose buvo kalinami 162 kaliniai, iš jų 76 – politiniai kaliniai, sulaikyti dėl antisovietinės veiklos. Dėl greitai artėjančios Vokietijos kariuomenės nespėjus Telšių kalėjimo kalinių išvežti į Sovietų Sąjungos gilumą, specialios komisijos, sudarytos iš 8-osios armijos, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriaus ir Telšių apskrities vykdomojo komiteto atstovų, nutarimu 1941 m. birželio 25 d. politiniai kaliniai buvo nubausti mirties bausme ir nužudyti Rainių miškelyje. Žiauriai nukankintų aukų kūnai surasti 1941 m. birželio 28 d., dauguma jų 1941 m. liepos 1 d. palaidoti Telšių kapinėse, bendrame Rainių žudynių aukų kape.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Neatpažinto Rainių miškelyje nužudyto Telšių kalėjimo politinio kalinio palaikai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1367.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Neatpažinto Rainių miškelyje nužudyto Telšių kalėjimo politinio kalinio palaikai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1431.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1365.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Pozityvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-25731.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Pozityvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-25800.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1360.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1364.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1496.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1493.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Pozityvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-25733.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Pozityvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-25738.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Pozityvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-25818.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1362.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1363.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Atkasti Rainių miškelyje nužudytų Telšių kalėjimo politinių kalinių kūnai.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1366.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Motoras, kurio keliamu triukšmu buvo slopinami Rainių miškelyje kankinamų aukų riksmai ir dejonės.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1554.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Geležinė krosnelė vandeniui virinti, naudota kankinant Telšių kalėjimo politinius kalinius Rainių miškelyje.

Telšių valsčius, Rainių kaimas. 1941 m. birželio 28–29 d.

Negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1555.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, laidotuvės.

Telšių katedros šventorius. 1941 m. liepos 1 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1351.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, laidotuvės.

Telšių katedros šventorius. 1941 m. liepos 1 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1352.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, laidotuvės.

Telšių katedros šventorius. 1941 m. liepos 1 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1353.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, karstai sudėti bendroje kapo duobėje.

Telšių kapinės. 1941 m. liepos 1 d.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1494.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Bendras Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, kapas.

Telšių kapinės. 1941 m. liepos mėn.

Pozityvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-28378.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Bendras Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, kapas.

Telšių kapinės. 1941 m. liepos mėn.

Pozityvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-28379.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, Boleslovo Korzos ir Vaclovo Pabarčiaus kapas.

Telšių kapinės. Ne vėliau kaip 1941 m. liepos 30 d.

Pozityvas.

Kretingos muziejus, GEK-29917; IF-8198.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, Boleslovo Korzos (kairėje) ir Vaclovo Pabarčiaus (dešinėje) kapas.

Prie kapo stovi iš kairės: 1. Emilija Mačernytė-Korzienė, B. Korzos našlė, 2. Pabarčienė, V. Pabarčiaus našlė. Telšių kapinės. 1941 m. liepos 30 d.

Pozityvas.

Kretingos muziejus, GEK-29918; IF-8187.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Bendras Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, kapas.

Telšių kapinės. 1941 m. liepos 30 d.

Pozityvas.

Kretingos muziejus, GEK-29916; IF-8189.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių kalėjimo politinių kalinių, nukankintų Rainių miškelyje, sąrašas.

[1941 m.]

Mašinraštis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-635, ap. 1, b. 8, l. 1, 2.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriaus viršininko Petro Raslano paaiškinimas Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui dėl žudynių Rainių miškelyje.

1942 m. spalio 7 d.

Originalas. Rankraštis. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 5, b. 130, l. 9–11.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininko Domo Rociaus pranešimas Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Centro komitetui apie žudynes Rainių miškelyje.

1942 m.

Originalas. Rankraštis. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 5, b. 130, l. 19–21.

Lt En