Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 11 Telšiuose.

1941 m.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1356.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kamera Nr. 11.

1941 m.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1354.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kamera Nr. 10.

1941 m.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1355.

Šioje kameroje buvo rastas aliuminis dubenėlis, ant kurio trylika kalinių išraižė testamentą Lietuvai ir savo parašus.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Aliuminis dubenėlis su išraižytu kalinių testamentu Lietuvai ir parašais, rastas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kameroje Nr. 10.

1941 m.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1358.

Dubenėlio dugne yra šis įrašas: „Telšių kalėjime 10-tos kameros 1941-VI-23. politk.: 1. Antanavičius Juozas, 2. Baltramiejūnas Albinas, 3. Baltrimaitis Kazys, 4. Bučius Kostantas, 5. Gaudutis Augustinas (išbrauktas), 6. Jagminas Adolfas, 17. Katkus Kazys, 8. Kisevičius Karolis, 9. Kvedaras Juozas, 10. Lileikis Vytautas, 11. Puškorius Kazys, 12. Rakas Adomas, 13. Rudokas Andrius 1941.VI.23, Telšiai". Dubenėlio pakraščiuose ir sienelėse įrašyti žodžiai: [...] „Šiandieną, 1941 m. birželio mėn. 23 d. nušvito mūsų veidai, širdys ugnimi suliepsnojo, pamačius vokiečių bombonešius, sprogdinant Telšių bolševikų karinius objektus. [...] Šiandieną, 1941 m. VI. 24 d., gražus saulėtas rytas; pro plieno lango grotus matosi spindintis mėlynas Masčio ežeras. Mes pakeltom nuotaikom laukiame bolševikų žlugimo galo“. [...]

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose pirmojo aukšto koridorius.

1941 m.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1357.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Vladas Petronaitis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1940 m. gruodžio 4 d.]

Nuotrauka.

Vlado Petronaičio asmens liudijimas. 1922 m. vasario 28 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Vladui Petronaičiui iškeltos baudžiamosios bylos įskaitos kortelė. 1940 m. spalio 21 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 27092/3, l. 7-1, 63-11; f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 2, Vlado Petronaičio kortelė.

V. Petronaitis (g. 1888 m.), buvęs Kretingos apskrities karo komendantas, Kretingos advokatas, Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos šaulių rinktinės valdybos narys ir pirmininkas, Lietuvių tautininkų sąjungos Kretingos skyriaus įkūrėjas ir pirmininkas, Lietuvos SSR NKVD Kretingos apskrities skyriaus buvo suimtas 1940 m. liepos 12 d. Kaltintas, kad priklausė „fašistinei organizacijai“ Lietuvos šaulių sąjunga, ir „teroristinei organizacijai“ „Geležinis Vilkas“; būdamas Kretingos miesto komendantu dalyvavo organizuojant bausmės vykdymą karo lauko sprendimu mirties bausme nuteistiems asmenims. Specialiosios komisijos, sudarytos iš 8-osios armijos, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriaus ir Telšių apskrities vykdomojo komiteto atstovų, nutarimu 1941 m. birželio 25 d. nubaustas mirties bausme ir nužudytas Rainių miškelyje.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Boleslovas Korza Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1940 m. lapkričio 14 d.]

Boleslovas Korza. Ne vėliau kaip 1922 m. spalio 8 d.

Nuotraukos.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Boleslovo Korzos sušaudymą. 1942 m. lapkričio 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 32089/3, l. 7-1, 45-1, 63.

B. Korza (g. 1902 m.), Platelių pašto viršininkas, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvių tautininkų sąjungos ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ narys, Lietuvos SSR NKVD Kretingos apskrities skyriaus buvo suimtas 1940 m. liepos 12 d. Kaltintas, kad nuo 1928 m. buvo „fašistinių organizacijų“ narys.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Augustas Gaudutis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1940 m. lapkričio 16 d.]

Augustas Gaudutis. Ne vėliau kaip 1923 m. vasario 27 d.

Nuotraukos.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Augusto Gaudučio sušaudymą. 1942 m. lapkričio 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 37514/3, l. 9-1, 44-2, 48.

A. Gaudutis (g. 1896 m.), Darbėnų valsčiaus valdybos sekretorius, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys, Lietuvos SSR NKVD Kretingos skyriaus buvo suimtas 1940 m. liepos 12 d. Kaltintas, kad nuo 1925 m. buvo „fašistinių, kontrrevoliucinių organizacijų“ aktyvus narys ir vadovas.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Vladas Kaveckas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1940 m. gruodžio 4 d.]

Vladas Kaveckas. Ne vėliau kaip 1937 m. rugsėjo 13 d.

Nuotraukos.

SSRS NKVD 1 spec. skyriaus pažyma apie Vladui Kaveckui įvykdytą mirties bausmę. 1942 m. vasario 26 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 38339/3, l. 7-2, 36-2, 38, 38a.p.

V. Kaveckas (g. 1889 m.), Šiaulių notaras, Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas, Lietuvos šaulių sąjungos rėmėjas, Lietuvos SSR NKVD Kretingos apskrities skyriaus buvo suimtas 1940 m. liepos 13 d. Kaltintas, kad nuo 1928 m. buvo „fašistinės organizacijos“ aktyvus narys ir vadovas.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Kazys (Kazimieras) Katkus Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1940 m. lapkričio 14 d.]

Kazys (Kazimieras) Katkus. Ne vėliau kaip 1925 m. balandžio 9 d.

Nuotraukos.

Kazio Katkaus baudžiamosios bylos viršelis. 1940 m. liepos 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 42051/3, bylos viršelis, 7-1, 48-2.

K. Katkus (g. 1901 m.), Platelių valsčiaus seniūnas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys, Lietuvos SSR NKVD Kretingos apskrities skyriaus buvo suimtas 1940 m. liepos 13 d. Kaltintas, kad nuo 1928 m. buvo aktyvus „fašistinių organizacijų“ narys ir vadovas, vedė antisovietinę agitaciją, nukreiptą prieš rinkimus, skleidė „šmeižikiškus gandus“ apie sovietų valdžią.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Ignas Geležinis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

1940 m. gruodžio 4 d.]

Ignas Geležinis. Ne vėliau kaip 1927 m. gegužės 24 d.

Nuotraukos.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Igno Geležinio sušaudymą. 1942 m. lapkričio 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 15995/3, l. 7-1, 32-2, 43.

I. Geležinis (g. 1897 m.), Kretingos mokesčių inspekcijos inspektorius, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys, Lietuvos SSR NKVD Kretingos apskrities skyriaus buvo suimtas 1940 m. liepos 13 d. Kaltintas, kad nuo 1936 m. buvo aktyvus „fašistinių organizacijų“ narys ir vadovas.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kretingos apskrities skyriaus kaltinamoji išvada dėl Igno Geležinio antisovietinės veiklos.

1941 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 15995/3, l. 39, 40.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Zigmas Sakelis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1940 m. gruodžio 21 d.]

Nuotrauka.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Zigmo Sakelio sušaudymą. 1942 m. lapkričio 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Zigmo Sakelio baudžiamosios bylos viršelis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 42052/3, l. 7-1, 45, bylos viršelis.

Z. Sakelis (g. 1878 m.), agronomas, Telšių apskrities Pavandenės dvaro savininkas, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimtas 1940 m. liepos 12 d. Kaltintas, kad buvo „vienas stambiausių dvarininkų Telšių apskrityje, žiauriai išnaudojo darbininkus, grubiai elgėsi su darbininkais“.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kaliniai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Antanas Dibisteris (g. 1904 m.), Kartenos miestelio liaudies mokyklos mokytojas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys; 2. Jonas Jakštas (g. 1897 m.), Tverų valsčiaus viršaitis, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys. Antroje eilėje iš kairės: 1. Edmundas Šalčius (1912 m.), Palangos pašto tarnautojas, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Palangos skyriaus pirmininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys; 2. Jurgis Vičius (g. 1898 m.), Mosėdžio valsčiaus Arslos kaimo ūkininkas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys. [1940 m. lapkričio – 1941 m. vasario mėn.]

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 37502/3, l. 7-1; f. K-1, ap. 58, b. P-13874, l. 7-1; f. K-1, ap. 58, b. 37341/3, l. 7-1; f. K-1, ap. 58, b. 38390/3, l. 7-1.

Tarpukario Lietuvos politiniame ir visuomeniniame gyvenime aktyviai dalyvavę A. Dibisteris, E. Šalčius, J. Vičius ir J. Jakštas buvo sulaikyti pirmosiomis sovietų okupacijos Lietuvoje dienomis – 1941 m. liepos 12–13 d. Kaltinti, kad buvo „fašistinių organizacijų“ nariai. J. Vičius dar kaltintas palaikęs ryšius su politine policija ir padėjęs jai kovoti su komunistais, išduodavęs juos politinei policijai, vedęs antisovietinę agitaciją tarp gyventojų. J. Jakštas taip pat kaltintas „šmeižikiška agitacija prieš sovietų valdžią ir Raudonąją armiją“ bei nelegalioje komunistų partijoje dirbusių asmenų persekiojimu.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Kaltinamojo Edmundo Šalčiaus apklausos protokolas, sudarytas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Kretingos apskrities skyriaus.

1941 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 37341/3, l. 20-21.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kaliniai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Stasys Daknevičius (g. 1904 m.), Gargždų valsčiaus Vaitelių kaimo ūkininkas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys; 2. Albinas Baltramiejūnas (g. 1905 m.), Kretingos žurnalistas, rašytojas, Ateitininkų federacijos narys. Antroje eilėje iš kairės: 1. Jonas Šleinius (g. 1915 m.), Plungės valsčiaus Vainaičių kaimo malūnininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys; 2. Mikas Lengvinas (g. 1913 m.), Gargždų valsčiaus Girininkų kaimo ūkininkas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ narys. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Povilas Kazlauskas (g. 1906 m.), Plungės valsčiaus Vainaičių kaimo malūno darbininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, 2. Motiejus Norvaišas (g. 1907 m.), Tverų valsčiaus Pleinių kaimo ūkininkas, siuvėjas. [1940 m. gruodžio 25 d. – 1941 m. vasario 28 d.]

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44917/3, SB, l. 8-1; f. K-1, ap. 58, b. P-11854, SB, l. 4-2; f. K-1, ap. 58, b. P-10467, l. 12-1, 13-1; f. K-1, ap. 58, b. P-12866, l. 10-1; f. K-1, ap. 58, b. P-12682, l. 7-1.

Viešai išreiškę nepasitenkinimą Lietuvą 1940 m. birželio mėn. okupavusia sovietų valdžia ir jos vykdomomis represijomis, agitavę prieš rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą S. Daknevičius, A. Baltramiejūnas, J. Šleinius, M. Lengvinas, P. Kazlauskas ir M. Norvaišas buvo suimti 1940 m. rugpjūčio mėn. – 1941 m. vasario mėn. Kaltinti antisovietine, „kontrrevoliucine“ agitacija, nukreipta prieš Raudonąją armiją bei sovietų valdžią, priešrinkiminių mitingų žlugdymu bei dalyvavimu „fašistinių organizacijų“ veikloje.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kaliniai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Adolfas Jagminas (g. 1911 m.), Telšių apskrities vykdomojo komiteto Komunalinio skyriaus buhalteris, Lietuvos šaulių sąjungos narys; 2. Vaclovas Gailius (g. 1900 m.), Plungės valsčiaus Didvyčių kaimo ūkininkas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Kazys Paulauskas (g. 1919 m.), Luokės valsčiaus Paškuvėnų kaimo ūkininkas; 2. Karolis Kiševičius (g. 1915 m.), Luokės valsčiaus Kaunatavo kaimo ūkininkas, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ narys, kandidatas į Lietuvos šaulių sąjungos narius. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Pranas Lukauskas (g. 1909 m.), Gargždų valsčiaus Gerduvėnų kaimo ūkininkas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys; 2. Kazimieras Kaulius (g. 1908 m.), Švėkšnos lentpjūvės darbininkas. [1940 m. gruodžio 18 d. – 1941 m. vasario 25 d.]

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 42010/3, l. 7-2; f. K-1, ap. 58, b. 37488/3, l. 7-1; f. K-1, ap. 58, b. 38002/3, SB, l. 6-1; f. K-1, ap. 58, b.37393/3, l. 9-1; f. K-1, ap. 58, b. 37340/3, l. 6-5; f. K-1, ap. 58, b. 42045/3, l. 6-1.

Viešai išreiškę nepasitenkinimą Lietuvą 1940 m. birželio mėn. okupavusia sovietų valdžia ir jos vykdomomis represijomis, agitavę prieš rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą A. Jagminas, V. Gailius, K. Paulauskas, K. Kiševičius, P. Lukauskas, K. Kaulius buvo suimti 1940 m. gruodžio mėn. – 1941 m. vasario mėn. Kaltinti antisovietine, „kontrrevoliucine“ agitacija, nukreipta prieš Raudonąją armiją bei sovietų valdžią, priešrinkiminių mitingų žlugdymu bei dalyvavimu tarpukario Lietuvos „fašistinių organizacijų“ veikloje. A. Jagminas dar kaltintas žinojęs apie Telšių m. egzistavusią pogrindinę antisovietinę organizaciją bei jos narių ketinimus leisti antisovietinius lapelius, tačiau apie tai nepranešęs saugumo organams.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Jonas Antanavičius Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1940 m. lapkričio 12 d.]

Nuotrauka.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Jono Antanavičiaus sušaudymą. 1942 m. lapkričio 24 d.

Jono Antanavičiaus baudžiamosios bylos viršelis. 1940 m. spalio 31 d.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 6775/3, bylos viršelis, 7-1, 56.

J. Antanavičius (g. 1915 m.), Kybartų m. policininkas (atleistas 1940 m. rugsėjo mėn. 16 d.), Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ ir Atsargos karininkų sąjungos narys, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimtas 1940 m. spalio 31 d. Kaltintas, kad 1940 m. spalio 20 d. nutraukė Plungės valsčiaus Didvyčių kaimo mokykloje vykusį mitingą, neleido kalbėti mitingo organizatoriui Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotojui Domui Rociui.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotojo, Telšių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininko Domo Rociaus pranešimas apie nutrauktą mitingą, vykusį Plungės valsčiaus Didvyčių kaimo mokykloje.

1940 m. spalio 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 6775/3, l. 37, 37a.p.

Pagal D. Rociaus pranešimą, dėl mitingo nutraukimo 1941 m. spalio mėn. pabaigoje buvo sulaikyti mokytojas Henrikas Omkis ir ūkininkas Jonas Antanavičius.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Juozas Bumblys Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941 m. kovo 14 d.]

Juozas Bumblys. Ne vėliau kaip 1928 m. vasario 21 d.

Nuotraukos. SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Juozo Bumblio sušaudymą. 1942 m. lapkričio 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. k-1, ap. 58, b. 37770/3, l. 8-1, 49-1, SB, l. 11-1.

J. Bumblys (g. 1906 m.), Platelių valsčiaus Lygių kaimo ūkininkas, Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos ir Lietuvių katalikų jaunimo federacijos „Pavasaris“ komiteto narys, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimtas 1941 m. sausio 11 d. Kaltintas, kad tarp valstiečių skleidė antisovietinę agitaciją, platino „šmeižikiškus gandus“ apie sovietų valdžią ir kolūkinę santvarką, kvietė neklausyti rinkimų agitatorių.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Jonas Telšinskis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941 m. kovo 14 d.]

Nuotrauka.

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS NKVD nutarimo išrašas dėl Jono Telšinskio nubaudimo už antisovietinę agitaciją. 1941 m. gegužės 24 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas,

Jonui Telšinskiui iškeltos baudžiamosios bylos įskaitos kortelė. 1941 m. vasario 11 d.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. k-1, ap. 58, b. 38274/3, l. 6-1, 31; f. k-1, ap. 61, kartoteka Nr. 2, Jono Telšinskio kortelė.

J. Telšinskis (g. 1911 m.) Palangos valsčiaus Vilimiškių tarybinio ūkio ūkvedys, Baltarusijos SSR NKVD buvo suimtas 1941 m. sausio 10 d. Kaltintas, kad tarp gyventojų skleidė antisovietinę agitaciją, „šmeižikiškus gandus“ apie sovietų valdžią ir Raudonąją armiją, kvietė gyventojus sukilti prieš sovietų valdžią. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS NKVD nutarimu 1941 m. gegužės mėn. buvo nubaustas 5 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. Nesuspėjus išvežti į laisvės atėmimo vietą, specialiosios komisijos, sudarytos iš 8-osios armijos, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriaus ir Telšių apskrities vykdomojo komiteto atstovų, nutarimu 1941 m. birželio 25 d. nubaustas mirties bausme ir nužudytas Rainių miškelyje.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kretingos apskrities skyriaus kaltinamoji išvada dėl Jono Telšinskio antisovietinės veiklos.

1941 m. balandžio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. k-1, ap. 58, b. 38274/3, l. 27, 28.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Vaclovas Pabarčius Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941 m. sausio 30 d.]

Vaclovas Pabarčius. Ne vėliau kaip 1935 m. rugsėjo 13 d.

Nuotraukos.

Vaclovo Pabarčiaus baudžiamosios bylos viršelis. 1941 m. vasario 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 38356/3, bylos viršelis, 7-1, 40-1.

V. Pabarčius (g. 1903 m.), Alsėdžių valsčiaus Žemaičių Kalvarijos kaimo ūkininkas, pieninės vedėjas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautų sąjungos narys, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimtas 1941 m. sausio 20 d. Kaltintas antisovietine agitacija prieš sovietų valdžią ir Raudonąją armiją.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Telšių apskrities skyriaus nutarimas suimti Vaclovą Pabarčių.

1941 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 38356/3, l. 2, 2 a.p.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Antanas Montvydas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941 m. vasario 28 d.]

Nuotrauka.

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS NKVD nutarimo išrašas dėl Jono Montvydo nubaudimo už antisovietinę agitaciją. 1941 m. gegužės 24 d.

Antanui Montvydui iškeltos baudžiamosios bylos įskaitos kortelė. 1956 m. liepos 6 d.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. k-1, ap. 58, b. P-12735, l. 6-1, 38; f. k-1, ap. 61, kartoteka Nr. 2, Antano Montvydo kortelė.

A. Montvydas (g. 1907 m.), Švėkšnos valsčiaus Mataičių kaimo ūkininkas, stalius, Baltarusijos SSR NKVD buvo suimtas 1941 m. sausio 13 d. Kaltintas, kad būdamas nusiteikęs prieš sovietinę santvarką nuolat sklaidė antisovietinę agitaciją, „šmeižikiškus gandus“ apie kolūkinę santvarką ir Raudonąją armiją bei „gyrė fašistinę santvarką Vokietijoje“. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS NKVD nutarimu 1941 m. gegužės mėn. buvo nubaustas 5 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. Nesuspėjus išvežti į laisvės atėmimo vietą, specialiosios komisijos, sudarytos iš 8-osios armijos, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Telšių apskrities skyriaus ir Telšių apskrities vykdomojo komiteto atstovų, nutarimu 1941 m. birželio 25 d. nubaustas mirties bausme ir nužudytas Rainių miškelyje.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Juozas Beimavičius Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941 m. vasario 27 d.]

Juozas Beimavičius. Ne vėliau kaip 1936 m. spalio 14 d.

Nuotraukos.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Juozo Beimavičiaus sušaudymą. 1942 m. lapkričio 24 d.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 37505/3, l. 7-2, 38-1, 37 b.

J. Beimavičius (g. 1915 m.), Telšių darbininkas-mūrininkas, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimtas 1941 m. vasario 23 d. Kaltintas, kad 1936 m. pradžioje įstojęs į Lietuvoje uždraustą, nelegaliai veikusią komunistų partiją, Lietuvos saugumo policijai išdavė Telšių kuopos narius, buvo „agentu provokatoriumi“, turėjo užduotį išsiaiškinti ir informuoti Lietuvos saugumo policiją apie nelegalios komunistų partijos narius, jų platinamą spaudą, atsišaukimus ir pan.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kaliniai.

Iš kairės: 1. Julius Simutis (g. 1909 m.), Kretingos laikrodžių meistras; 2. Aleksandras Jankauskas (g. 1905 m.) Telšių valsčiaus Brivikų kaimo žemės ūkio darbininkas. [1940 m. lapkričio 13 d.; 1941 m. vasario 25 d.]

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 40627/3, l. 7-1; f. K-1, ap. 58, b. 41750/3, l. 7-1.

Lietuvos SSR NKVD Kretingos apskrities skyriaus 1940 m. rugpjūčio mėn. suimtas J. Simutis ir Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus 1941 m. vasario mėn. suimtas A. Jankauskas buvo kaltinti, kad tarpukario Lietuvoje įstoję į uždraustą, nelegaliai veikusią komunistų partiją, bendradarbiavo su Lietuvos saugumo policija, išdavė jiems žinomus komunistus.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kaliniai, priklausę Telšiuose 1940 m. rugsėjo – spalio mėn. veikusiai pogrindinei antisovietinei organizacijai.

Kairėje pusėje iš viršaus į apačią: 1, 2. Henrikas Glazauskas (g. 1918 m.), Telšių apskrities valdybos vyr. sąskaitininkas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautų sąjungos narys; 3, 4. Adomas Rakas (g. 1923 m.), Telšių amatų mokyklos mokinys, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautų sąjungos narys; 5. Hermangildas Žvirzdinas (g. 1920 m.), Telšių meteorologinės stoties sinoptikas-klimatologas, Lietuvos šaulių sąjungos narys; 6, 7. Zenonas Tarvainis (g. 1920 m.), Telšių meteorologinės stoties viršininkas, Lietuvos skautų sąjungos narys; 8, 9. Pranas Gužauskas (g. 1911 m.), Telšių ipotekos įstaigos kanceliarijos tarnautojas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautų sąjungos narys. Dešinėje pusėje iš viršaus į apačią: 1, 2. Vitoldas Lileikis (g. 1915 m.), Telšių apskrities ligoninės kanceliarijos tarnautojas; 3, 4. Andrius Čiurinskas (g. 1907 m.), Telšių pradžios mokyklos Nr. 1 vedėjas, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ narys; 5. Kazys Puškorius (g. 1921 m.), Telšių amatų mokyklos mokinys, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautų sąjungos narys; 6, 7. Antanas Čiužas (g. 1922 m.), Telšių amatų mokyklos mokinys, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautų sąjungos narys; 8, 9. Liudas Malakauskas (g. 1920 m.), Telšių apskrities valdybos raštininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys. [Ne vėliau kaip 1928 m. lapkričio 10 d. – 1940 m. gruodžio 16 d.]

Nuotraukos.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus sulaikytų asmenų sušaudymą, specialiosios komisijos sprendimu. 1942 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 37627/3, l. 7-1, 18-1, 27-1, 37-1, 47-1, 56-1, 65-1, 74-1, 84-1, 93-1, 266-1, 267-1, 269-1, 270-1, 271-1, 272-1, 273-4, 274-1, 265 a.

Telšiuose veikusios pogrindinės antisovietinės organizacijos tikslas buvo atkurti laisvą Lietuvą, palaikyti tautinę dvasią ir išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos okupacijos. Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus 1941 m. lapkričio mėn. sulaikyti organizacijos nariai buvo apkaltinti, kad siekė nuversti sovietų valdžią Lietuvoje, parengė, daugino ir Telšių apskrityje išplatino keletą šimtų antisovietinių lapelių, rinkosi į nelegalius susirinkimus, kuriuose svarstė kovos su sovietų valdžia klausimus, įsigijo ginklų ir sprogstamųjų medžiagų.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kaliniai, priklausę Alsėdžiuose 1940 m. lapkričio mėn. įkurtai antisovietinei grupelei.

Pirmoje eilėje: 1, 2. Jonas Milius (g. 1903 m.), Alsėdžių miestelio batsiuvys, Lietuvos šaulių sąjungos narys. Antroje eilėje: 1, 2. Leonas Kusas (g. 1909 m.), Vilniaus m. vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyriaus darbuotojas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys, buvęs policininkas. Trečioje eilėje: 1, 2. Steponas Bubelė (g. 1920 m.), Alsėdžių miestelio ūkininkas. [Ne vėliau kaip 1930 m. rugsėjo 23 d. – 1941 m. vasario 25 d.]

Nuotraukos.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Leono Kuso, Jono Miliaus ir Stepono Bubelės sušaudymą. 1942 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 37597/3, l. 17-1, 18-1, 19-1, 68-1, 69-1, 70-1, 75.

J. Milius, L. Kusas ir S. Bubelė buvo suimti Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus 1941 m. vasario 17 d. Kaltinti, kad 1941 m. Vasario 16-osios proga Plungėje ir Telšiuose iškėlė tarpukario Lietuvos trispalves vėliavas, parengė ir ketino išplatinti antisovietinių atsišaukimų.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kaliniai, priklausę Telšių apskrityje 1941 m. pradžioje veikusiai pogrindinei antisovietinei organizacijai.

Viršutinėje eilėje iš kairės: 1. Kazys Baltrimaitis (g. 1922 m.), Telšių amatų mokyklos mokinys, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos skautų sąjungos narys; 2. Liudvikas Pakalniškis (g. 1910 m.), Plungės valsčiaus Juodėnų kaimo ūkininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys; 3. Kostas Bučius (g. 1922 m.), Telšių amatų mokyklos mokinys, Lietuvos šaulių sąjungos narys; 4. Antanas Antanavičius (g. 1918 m.), Plungės valsčiaus Didvyčių kaimo ūkininkas; 5. Juozas Kvedaras (g. 1913 m.), Plungės valsčiaus Juodėnų kaimo ūkininkas; 6. Juozas Antanavičius (g. 1920 m.), Plungės gimnazijos mokinys; 7. Liudvikas Bachmanas (g. 1922 m.), Plungės gimnazijos mokinys; 8. Bronius Križanauskas (g. 1920 m.), Plungės elektros stoties tarnautojas; 9. Zenonas Šakenis (g. 1921 m.), Plungės gimnazijos mokinys. [1941 m. vasario–kovo mėn.]

Nuotraukos.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44975/3, SB, l. 42-1, 42-2, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-8, 42-9.

Pogrindinės antisovietinės organizacijos nariai Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimti 1941 m. vasario mėn. pabaigoje – kovo mėn. pradžioje. Kaltinti, kad minėdami Vasario 16-ąją pagamino ir Telšiuose bei Plungėje išplatino apie 100 antisovietinių lapelių, ketino „nuversti sovietų valdžią Lietuvoje ginkluotu keliu“.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 Telšiuose kaliniai, priklausę Telšių ir Kretingos apskrityse 1941 m. pradžioje veikusiai pogrindinei antisovietinei organizacijai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Povilas Balsevičius (g. 1920 m.), Plungės valsčiaus vykdomojo komiteto sekretorius, Lietuvos skautų sąjungos narys; 2. Stasys Balsevičius (g. 1913 m.), Kretingos apskrities Kulių miestelio ūkininkas, plytinės savininkas, Lietuvos šaulių sąjungos narys; 3. Vladas Songaila (g. 1916 m.), Kvėdarnos valsčiaus policininkas; 4. Petras Kavolis (g. 1911 m.), Kulių valsčiaus Karklėnų kaimo ūkininkas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ narys; 5. Boleslovas Kavolis (g. 1920 m.), Plungės gimnazijos mokinys. [1941 m. vasario 27 d. – 1941 m. kovo 8 d.]

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44947/3, SB, l. 24-1, 24-4, 24-6, 24-7, 24-10.

Pogrindinės antisovietinės organizacijos nariai Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimti 1941 m. vasario mėn. pabaigoje – kovo mėn. pradžioje. Kaltinti, kad siekė nuversti sovietų valdžią Lietuvoje, spausdino antisovietinius atsišaukimus, kuriuos Vasario 16-osios išvakarėse išplatino Kulių miestelyje ir jo apylinkėse.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Povilas Vilčinskas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941 m. balandžio 8 d.]

Povilas Vilčinskas. Ne vėliau kaip 1936 m. vasario 27 d.

Nuotraukos.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Povilo Vilčinsko sušaudymą. 1942 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 41396/3, l. 7-1, 41-1, 42.

P. Vilčinskas (g. 1918 m.), Lietuvos SSR NKVD kalėjimo Nr. 11 prižiūrėtojas, Lietuvos SSR NKVD Telšių apskrities skyriaus buvo suimtas 1941 m. balandžio 3 d. Kaltintas, kad palaikė „nusikalstamus ryšius“ su kaliniais, padėjo jiems susisiekti su laisvėje buvusiais giminaičiais, perduodavo maisto siuntinius, laiškus.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Povilas Kardelis Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941 m. kovo 10 d.]

Povilas Kardelis. Ne vėliau kaip 1939 m. liepos 10 d.

Nuotraukos.

SSRS NKVD Čkalovo srities valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie Povilo Kardelio sušaudymą. 1942 m. lapkričio 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-7095, l. 24-2, 33-6, 34.

P. Kardelis (g. 1908 m.), Švėkšnos apskrities Raudiškių kaimo samdomas darbininkas. Baltarusijos SSR NKVD buvo suimtas 1941 m. sausio 14 d. Kaltintas kontrabandos gabenimu iš Vokietijos. Kadangi veiklą vykdė Tauragės apskrityje, buvo nuspręsta jį perduoti Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tauragės apskrities skyriui, tačiau iki Vokietijos–SSRS karo pradžios iš kalėjimo Telšiuose nebuvo išsiųstas. Specialiosios komisijos, sudarytos iš 8-osios armijos, Lietuvos SSR NKGB Telšių apskrities skyriaus ir Telšių apskrities vykdomojo komiteto atstovų, nutarimu 1941 m. birželio 25 d. nubaustas mirties bausme ir nužudytas Rainių miškelyje.

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 1957 m. nutarime nutraukti baudžiamąją bylą pažymėta, kad „tyrimo metu nenustatyta, jog Kardelis pažeidė valstybinę sieną ir užsiėmė kontrabandine veikla po sovietų valdžios įvedimo Lietuvoje“.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Feliksas Stukas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 11 Telšiuose.

[1941 m. kovo – birželio mėn.]

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1338.

F. Stukas (g. 1905 m.), Kretingos apskrities Prišmončių kaimo gyventojas, kaltintas šnipinėjimu Vokietijos naudai.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Pranas Daukšys (Daukša).

Data nenustatyta.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1347.

P. Daukšys (g. 1914 m.), Telšių apskrities Janapolės mokyklos vedėjas, 1939 m. baigė kariūnų aspirantų kursus, vadovavo Lietuvos šaulių sąjungos būriui ir jaunimo visuomeniniam darbui. Suimtas 1941 m. birželio 8 d.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Stanislovas Jocius (Jocys).

Data nenustatyta.

Stiklo negatyvas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2-1433.

S. Jocius (Jocys) (g. 1903 m.), Telšių apskrities Luokės bažnyčios vargonininkas, buvo suimtas 1941 m. birželio 8 d. Kaltintas, kad laikė ginklus ir veikė prieš komunistus.

„Be kaltės pasmerkti. Žudynės Rainių miškelyje.“ (LYA)

Telšių muzikos mokykla, veikusi buvusiame Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimo Nr. 11 pastate.

Telšiai. XX a. 5 – 6 deš.

Negatyvas (pozityvo reprodukcija).

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-96702.

Lt En