Parodos
Albumai
„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

PRATARMĖ

„BANANŲ BALIUS“ VIRTUALI PARODA, SKIRTA 30-OSIOMS LIETUVOS LAISVĖS LYGOS 1988 M. RUGSĖJO 28 D. MITINGO METINĖMS Baltijos šalių sovietinę okupaciją lėmusių Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. sutarčių (Molotovo-Ribentropo pakto) paviešinimas, demaskavimas, pasmerkimas bei reikalavimas atkurti dėl slapto sąmokslo Sovietų Sąjungos okupuotos Lietuvos nepriklausomybę buvo pagrindinė Antano Terlecko iniciatyva dar 1978 m. birželio 14 d. įkurtos Lietuvos laisvės lygos (LLL) veiklos kryptis. 1987 m. pradžioje iš įkalinimo grįžus organizacijos lyderiui A. Terleckui, LLL ėmėsi drąsių veiksmų. 1987 m. rugpjūčio 23 d. suorganizavo mitinga Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo, kur pirmą kartą viešai buvo pasmerktas Molotovo-Ribentropo paktas, garsiai prabilta apie sovietų valdžios vykdytas represijas, tikinčiųjų persekiojimą ir kitus žmogaus teisių pažeidimus, pareikalauta iš Baltijos valstybių išvesti sovietų armiją bei iškelta tuo metu neregėtai drąsi Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos idėja. Praėjus metams, 1988 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo pakto pasmerkimo mitingą organizavo neseniai susikūręs Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Kadangi šiame mitinge nebuvo leista pasisakyti per daug radikalia laikytos Lietuvos laisvės lygos atstovams, LLL nusprendė organizuoti kitą akciją. Mitingui buvo pasirinkta rugsėjo 28 d., kadangi būtent šią dieną 1939 m. Sovietų Sąjungą ir nacistinė Vokietija pasirašė vadinamąją „Sienų ir draugystės sutartį“, prie kurios buvo pridėtas slaptas protokolas, pagal kurį Vokietija, mainais už dalį Lenkijos teritorijos, Sovietų Sąjungai perleido Lietuvą. Netrukus po šio susitarimo prasidėjo Lietuvos okupacija. Lietuvos laisvės lyga 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingą surengė nepaisant to, kad iš Vilniaus m. Lenino r. liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto nebuvo gautas leidimas organizuoti mitingą. Gedimino (dabar – Katedros) aikštėje buvo sutelktos gausios milicijos pareigūnų bei SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgos, kurios pradėjus rinktis žmonėms, pradėjo blokuoti aikštės prieigas. Remiantis skirtingų šaltinių duomenimis, į mitingą susirinko nuo 5 iki 20 tūkst. žmonių. Pradėjus kalbėti mitingo organizatoriui A. Terleckui, minioje pasigirdo riksmai „Muša, muša!“. Į mitingą susirinkusius taikius protestuotojus pradėjo mušti milicininkai ir vidaus kariuomenės kariai. Nukentėjo ne tik buvę aikštėje, bet ir atsitiktinai pro šalį ėję žmonės.. Įvykių liudininkų teigimu, skydais bei šalmais prisidengę pareigūnai protestuotojus spardė, daužė kumščiais ir guminėmis lazdomis – vadinamais „bananais“. „Bananų baliumi“ ironiškai pavadintas susidorojimas su protestuojančiais tęsėsi apie tris valandas. Pasibaigus milicijos ir vidaus kariuomenės siautėjimui, mitingas tęsėsi. Rugsėjo 29 d. naktį Gedimino aikštėje Algimanto Andreikos vadovaujama disidentų grupė atnaujino 1988 m. rugpjūčio 23‒26 d. vykusią bado akciją dėl politinių kalinių paleidimo, kurioje dalyvavo Nijolė Sadūnaitė, Robertas Grigas, Petras Cizikas. Rugsėjo 29 d. apie 5 val. ryto į Gedimino aikštę atvykę milicininkai sumušė akcijos dalyvius ir juos nuvežė į vidaus reikalų skyrių. Rugsėjo 29 d. prie LSSR vidaus reikalų ministerijos pastato LLL suorganizavo protesto mitingą dėl badautojų sumušimo. Kilus aktyviam visuomenės protestui dėl brutalaus 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingo išvaikymo ir smurto prieš badautojus, didelio pasipiktinimo sulaukusi Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovybė buvo priversta imtis priemonių. 1988 m. spalio mėn. posto neteko smurtui prieš mitinguotojus pritaręs LKP centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Ringaudas Songaila, o 1988 m. gruodžio mėnesį iš pareigų pašalintas pagrindinis „bananų baliaus“ iniciatorius ‒ LKP CK antrasis sekretorius Nikolajus Mitkinas. Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis
„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos deklaracija.

Vilnius. 1978 m. birželio 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1690, l. 1, 2, 3, 4, 5.

Deklaracija buvo paskelbta pogrindžio leidinyje „Aušra“ Nr. 12 (52), 1978 m.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas Antanas Terleckas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo izoliatoriuje.

Vilnius. 1979 m. spalio 31 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47753/3, t. 1, l. 43.

A.Terleckas buvo suimtas 1979 m. spalio 30 d. 1980 m. LSSR Aukščiausiojo Teismo už antisovietinę veiklą nuteistas 3 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje ir nutrėmimu 5 metams.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Centre Antanas Terleckas.  Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-6.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Centre kalba Antanas Terleckas. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-1.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-5.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-7.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-15.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-18.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-21.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-27.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-31.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, M. Gorkio (dabar – Pilies) gatvė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-35.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, M. Gorkio (dabar – Pilies) gatvė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-44.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, M. Gorkio (dabar – Pilies) gatvė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-29.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Ringaudas Songaila, 1987–1988 m. Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmasis sekretorius.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 274, b. 1764, l. 2. 

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Nikolajus Mitkinas, 1986‒1988 m. Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto antrasis sekretorius.

Fotonuotrauka.

Šaltinis:  http://photo.rgakfd.ru/showObject.do?object=151227034

N. Mitkinas – pagrindinis milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių panaudojimo, malšinant 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingą, iniciatorius.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-41.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-45.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-47.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingo dalyviai.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-50.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-52.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-48.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-49.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-55.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Klaipėdos m. liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininko Alfonso Žalio pranešimo skaityto Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) plenume ištrauka.

1988 m. spalio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 271, b. 9, l. 10.

Pranešime tiesiogiai įvardinti brutalių milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgų veiksmų prieš taikius 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingo dalyvius kaltininkai – LKP CK sekretoriai R. Songaila ir N. Mitkinas

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-56.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, M. Gorkio (dabar – Pilies) gatvė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-65.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, M. Gorkio (dabar – Pilies) gatvė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-73.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-57.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-72.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-67.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-71.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingo akimirka.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. Autorius Zinas Kazėnas.

Fotonuotrauka.

Šaltinis: http://www.prisimenu.lt/straipsniai/bananu-balius-kas-ta -drasi- mergina-/

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingą malšina milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgos.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-58.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingą malšina milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgos.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-61.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingą malšina milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgos.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-60.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingą malšina milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgos.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-62.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingą malšina milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgos.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-64.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingą malšina milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgos.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-63.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) plenumo, kuriame nuspręsta atleisti iš pareigų LKP CK pirmąjį sekretorių Ringaudą Songailą, ištrauka.

1988 m. spalio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 271, b. 9, l. 1–2.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-17.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingo tęsinys, prasidėjęs apie 20 val. po milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgų siautėjimo.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-9.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos 1988 m. rugsėjo 28 d. mitingo tęsinys, prasidėjęs apie 20 val. po milicijos ir SSRS vidaus kariuomenės dalinių pajėgų siautėjimo.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1935, l. 29-11.

„BANANŲ BALIUS“ (LYA)

Bado akcijos dėl politinių kalinių paleidimo dalyviai. Centre Algimantas Andreika, Jadvyga Bieliauskienė, Petras Cidzikas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. rugsėjo mėn.

Fotonuotrauka.

Šaltinis: http://alkas.lt/2017/01/05/v-miliauskas-baudziamoji-byla-nr-93/

1988 m. rugsėjo 29 d. apie 5 val. ryto į Gedimino aikštę atvykę milicijos pareigūnai sumušė bado akcijos dalyvius ir juos nuvežė į vidaus reikalų skyrių. Dėl šiurkštaus milicininkų elgesio Lietuvos laisvės lyga 1988 rugsėjo 29 d. vakare prie LSSR vidaus reikalų ministerijos pastato suorganizavo protesto mitingą.

Lt En