Parodos
Albumai
BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

PRATARMĖ

Šių metų rugpjūčio 23 d. minėsime Baltijos kelio 30-metį. Tą dieną, 1989-aisiais, lietuviai, latviai ir estai sudarė gyvą, apie 600 km., žmonių grandinę, kuri išreiškė Baltijos tautų vienybę kelyje į Nepriklausomybę. Ši taiki akcija akimirksniu plačiai pasklido po visą pasaulį.

Šiai progai parengta virtuali paroda „Baltijos keliu – į Laisvę!“. Parodoje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos valstybės naujojo archyvo (LVNA), Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) ir Lietuvos Respublikos Seimo archyvo fondų. Čia bus galima susipažinti su kolektyvų, valstybinių įstaigų, politinių organizacijų dokumentais (oficialiais raštais, atsišaukimais, deklaracijomis, rezoliucijomis), gyventojų laiškais, mokslo ir politikos atstovų parengtomis studijomis, pranešimais ir straipsniais Molotovo-Ribentropo pakto ir „Baltijos kelio“ akcijos klausimais. Parodos lankytojai turės progą pamatyti šios Baltijos tautų akcijos fotografijas, vaizdo įrašus.

Bus galima paskaityti žymių visuomenės veikėjų, žmonių, dalyvavusių Baltijos kelyje, atsiminimus ir įžvalgas. Už tai dėkojame: istorikui dr. Romui Batūrai, žurnalistui ir rašytojui Algimantui Čekuoliui, Kovo 11-osios Akto signatarams Romui Gudaičiui ir Irenai Andrukaitienei, režisieriams Gyčiui Lukšui ir Gyčiui Padegimui, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Generalinei sekretorei Astai Junevičienei, buvusiam Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkui Romui Pakalniui, teatrologei ir žurnalistei Kornelijai Jankauskaitei, fotomenininkams Liudui Verbliugevičiui ir Vytautui Daraškevičiui, kultūros istorikei dr. Ingei Lukšaitei, fizikui dr. Vygintui Gončiui, politikui ir visuomenės veikėjui Gintautui Babravičiui, An-2 lėktuvo, skridusio virš Baltijos kelio, pilotui Petrui Bėtai, bibliotekininkei Janinai Stankevičienei, Danutei Masiulienei, Loretai Ubartaitei-Didžiokaitei, pedagogams Valdui Seleniui ir Danutei Miliukienei. Taip pat dėkojame fotomenininkams Antanui Stanevičiui, Kęstučiui Svėriui, Vytautui Daraškevičiui, Viliui Jasinevičiui, Zinui Kazėnui, Liudui Verbliugevičiui, Alfredui Motiejūnui, Edmundui Katinui, LPS Širvintų skyriaus nariui Eugenijui Žitlinskui ir pedagogui Edvardui Gateliui už fotografijas iš asmeninių archyvų šiai parodai.

Maloniai kviečiame susipažinti su paroda.

***
Meninė parodos vizualizacija – dail. Jokūbas Zovė. 2019 m.

 

Lt En