Parodos
Albumai
BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Diplomato, teisininko Vytauto Antano Dambravos parengtos studijos „Molotovo-Ribentropo pakto užkulisiai“ ištrauka.

1989 m.
LVNA, f. 32, ap. 1, b. 178, l. 1, 17–18.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Diplomato, teisininko Vytauto Antano Dambravos parengtos studijos „Molotovo-Ribentropo pakto užkulisiai“ ištrauka.

1989 m.
LVNA, f. 32, ap. 1, b. 178, l. 19–21.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Filosofo, Nepriklausomybės Akto signataro Bronislovo Juozo Kuzmicko pranešimo „Lietuvos valstybingumo kelias“, skaityto Baltijos Tarybos konferencijoje Taline, tekstas.

1989 m. gegužės 13 d.
LVNA, f. 5, ap. 1, b. 472, l. 1–2.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Filosofo, Nepriklausomybės Akto signataro Bronislovo Juozo Kuzmicko pranešimo „Lietuvos valstybingumo kelias“, skaityto Baltijos Tarybos konferencijoje Taline, tekstas.

1989 m. gegužės 13 d.
LVNA, f. 5, ap. 1, b. 472, l. 3–4.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Istoriko Arvydo Anušausko straipsnis „Molotovo-Ribentropo pakto šešiasdešimtmetis.

1999 m.
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 245, l. 45–47.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Baltijos Tarybos posėdžio, vykusio 1989 m. liepos 15 d. Pernu mieste, atgarsiai Estijos spaudoje.

Jo metu galutinai buvo suformuluota mintis susieti Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybes „gyvąja grandine“ – Baltijos keliu.
„Vaba Maa“. 1989, rugpjūtis, Nr. 13.
LVNA, f. 5, ap. 1, b. 473.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Baltijos kelio atgarsiai Lietuvos spaudoje.

„Žemaičių kraštas“. 1989, rugpjūčio 16–31; „Bičiulis“. 1989, rugpjūčio 22.
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 478.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Informacija kauniečiams apie vyksiančią akciją „Baltijos kelias“.

„Kauno tiesa“. 1989, rugpjūčio 22.
LVNA, Aleksandro Ambrazevičiaus fondas, sąrašo Nr. 1, sąlyginis vieneto Nr. 167.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Baltijos kelio atgarsiai Lietuvos spaudoje.

„Kauno aidas“. 1989, rugpjūčio 31, Nr. 21 (37).
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 713.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Apie Molotovo-Ribentropo paktą ir jo padarinius Lietuvos spaudoje.

„Sąjūdžio žinios“. 1989, rugpjūčio 23, Nr. 86; rugsėjo 7, Nr. 88.
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 411; 516.

Lt En