Parodos
Albumai
2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

PRATARMĖ

Skulptorius, pedagogas Juozas Zikaras gimė 1881 m. lapkričio 18 d. Paliukuose (Panevėžio rajonas).

1899 m. baigė Pumpėnų keturmetę mokyklą. 1904–1906 m. mokėsi Ivano Trutnevo piešimo mokykloje, Juzefo Montvilos privačioje piešimo ir braižybos mokykloje Vilniuje, 1907–1910 m. – Dailės skatinimo draugijos mokykloje Sankt Peterburge. Nuo 1910 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje, ją baigė 1916 m. ir tapo pirmuoju profesionaliu lietuvių skulptoriumi.

1915–1917 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1917–1918 m. mokytojavo G. K. Štembergo gimnazijoje ir realinėje mokykloje Sankt Peterburge. 1918 m. su šeima grįžo į Lietuvą. 1919–1921 m. dėstė piešimą Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1919–1928 m. – Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. 1928–1940 m. – Kauno meno mokyklos dėstytojas, vadovavo skulptūros studijai. 1940–1944 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Skulptūros ir keramikos fakulteto dekanas. Materialiai rėmė nepasiturinčius Meno mokyklos studentus, rūpinosi jų stipendijomis. Profesorius (1944 m.).

Artėjant antrajai sovietinei okupacijai trys Juozo Zikaro sūnūs – Teisutis, Vaidutis ir Vainutis – pasitraukė iš Lietuvos. Sovietinės represinės struktūros persekiojo Lietuvoje likusius šeimos narius. 1944 m. lapkričio 10 d. J. Zikaras, neištvėręs saugumo tardymų, nusižudė. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

 

Juozas Zikaras – vienas žymiausių ir vienas produktyviausių XX a. I pusės lietuvių skulptorių. Jis sukūrė daugiau kaip 120 skulptūrų, reljefų, medalių, 75 grafikos ir tapybos darbus.

 Aktyviai dalyvavo Lietuvos meniniame gyvenime. Eksponavo savo kūrinius pirmose  lietuvių dailės parodose. Iš viso 1906–1944 m. dalyvavo 37 bendrose parodose.

Juozas Zikaras buvo Lietuvių dailės draugijos, Lietuvių meno kūrėjų draugijos narys. Vienas Lietuvos dailininkų draugijos įkūrėjų (nuo 1932 m.), jos pirmininkas (1932–1938 m.). Lietuvos dailininkų sąjungos Realistų sekcijos narys (nuo 1935 m.).

Juozas Zikaras įvertintas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.), Pasaulinės parodos Paryžiuje aukso medaliu už lietuviškos sodybos maketą (1937 m.), Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu. Juozas Zikaras – Panevėžio miesto garbės pilietis (2012 m.).

Virtualią parodą iš Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomų dokumentų parengė Rūta Žemaitytė.

Parodą papildo Juozo Zikaro dukters A. Zikaraitės atsiminimai ir kt. skulptoriaus gyvenimo faktai iš internetinio puslapio https://www.facebook.com/zikaronamai

 

Lt En