Parodos
Albumai
2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. TĖVO PORTRETINIS BIUSTAS. 1904–1906 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 1.          

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. JONO BASANAVIČIAUS PORTRETINIS BIUSTAS. 1921 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 16.         

Skulptorius gavo užsakymą sukurti J. Basanavičiaus biustą. Tik dailininkas buvo perspėtas, kad Basanavičiaus nekankintų, nereikalautų, jog pastarasis sėdėtų nejudėdamas. Atėjus Jonui Basanavičiui į Zikaro dirbtuvę, skulptorius pasiūlęs: „Tamsta, įsitaisykite patogiai. Nebūtina visąlaik sėdėti, galite pavaikščioti. Štai arbata jums, pyragėliai. Vaišinkitės“. J. Basanavičius oriai atsisėdo ant sofos, ramiai pažiūrėjo į skulptorių ir paklausė: „Bet tamstai patogiau būtų, jei nejudėčiau?” „Taip, bet, gerbiamasai, tai visai nebūtina..“.  „Ir ką tu sau manai?“ - klausia dailininkas dukrelės. – „Atsisėdo anas, įsmeigė į mane akis – ir visas TRIS valandas net nesumirksėjo!! Gyvenime neturėjau tokio gero pozuotojo, ačiū Dievui… Nes, kai žmogus į tave žiūri tris valandas nemirksėdamas, patikėk... Bet dabar suprantu, kad tik toks žmogus ir turėjo teisę pirmas pasirašyti nepriklausomybės deklaraciją! Na koks požiūris į pareigą!“

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. LIETUVAITĖS PORTRETAS. 1923 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12,  l. 7.           

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. JONUŠO RADVILOS PORTRETINIS BIUSTAS. 1928 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 15.            

1928 metais kurdamas paminklą Jonušui Radvilai, savo vaikams Juozas Zikaras sakydavo, kad šis buvęs puikus Radvila! Steigęs mokyklas, rūpinęsis jam priklausančių miestų gyventojais, „išleidęs lietuvišką! Bibliją“. 1931 m. birželio 28 d. Biržuose atidengtas Juozo Zikaro sukurtas paminklas Jonušui Radvilai

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. AKLO VAIDILOS PORTRETAS. 1930 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 10.            

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. SENĖS PORTRETAS. 1931 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 11.            

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. P.N. PORTRETINIS BIUSTAS. 1933 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 2.             

Lt En